Medieval MSS in Romania: Census

A Census of Western Medieval MSS in Romanian Public Libraries

(PN-II-RU-TE-2010-290)

 

How to quote this Census: Adrian Papahagi, Adinel-Ciprian Dincă, with Andreea Mârza, Manuscrisele medievale occidentale din România: Census, Iași: Polirom, 2018 (forthcoming) – on-line version at: http://codex.centre.ubbcluj.ro.

 

ALBA IULIA

Biblioteca Națională a României, Filiala Batthyaneum

(Str. Gabriel Bethlen nr. 1; www.bibnat.ro)

MS I.1

Graduale (incomplet)

Pergament; 216 ff.; 570 x 410 mm; legătură plină medievală, decorată la cald reîmbrăcată într-un strat suplimentar de piele (în contragardă bifoliu din missale, s. XV), încuietori și piese metalice; inițiale înflorate, filigranate, intarsiate, cadele (culori și foiță de aur), margini decorate; letrine majore anluminate decupate din ms.; notație muzicală gotică de Metz; scriere gotică hibridă și adăugiri în minusculă umanistică; orig.: Boemia/Polonia?; prov.: C Biserica Sf. Mihail, Cluj – adus la Batthyaneum de Ep. Károly Gusztáv Majláth, 1937; s. XVIi (piesă metalică datată 1528).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 1[1]; Szigeti (1970) 156-70; Șorban (1997) 472; Merczel (2001) 33-36; Szendrei (1981) C51.

MS I.2

Graduale a.u. OFM (incomplet)

Pergament; 106 ff.; 539 x 383 mm; legătură plină medievală decorată la rece, resturi de piese metalice; inițiale filigranate, intarsiate și lombarde; notație muzicală gotică pătrată; minusculă gotică; orig.: Banat/Ungaria; prov.: Mănăstirea franciscană, Lipova > adus la Batthyaneum de Ep. Károly Gusztáv Majláth, 1937; s. XVIi.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 2; Szigeti (1970) 170-72; Szendrei (1981) C50; Merczel (2001) 36-37; Șorban (1997) 472.

MS I.4

 1. Schemata et figurae historiae sacrae (1v-6v) – b. Capitula Historia scholasticae (7r-9v) – c. Petrus Comestor, Historia scholastica (10r-172v)

Pergament; i + 172 + i ff.; 500 x 345 mm; legătură sec. XVIII, cotorul decorat la cald; inițiale lombarde, scheme (ff. 1v-6v); minusculă gotică; orig.: ?; s. XIV.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 4.

MS I.6

Decretales Gregorii IX Papae cum glossa ordinaria

Pergament; 400 ff.; 450 x 320 mm; legătură medievală, scoarță îmbrăcată în piele decorată la rece, resturi de încuietori metalice, lanț; gravuri colorate s. XV (cop. ant./post.), miniaturi (aur și culori), letrine, inițiale înflorate, filigranate, lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia; 1335 (f. 400r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5I 6; Beke (1871) 253; Varjú (1899) 29; Szentiványi (1958) 6.

MS I.7

Cantionale (lat. + ceh.)

Hârtie; 338 ff.; 539 x 383 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, întărituri metalice; letrine și margini decorate, inițiale filigranate și lombarde; notație muzicală cehă; scriere bastardă; orig.: Boemia; prov.: ?; s. XV/XVI.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5I 7; Beke (1871) 21; Varjú (1899) 285; Szentiványi (1958) 7; Merczel (2001) 39-40.

MS I.8

 1. ‘Tauola de alphabeto’ (it./lat.) (1v-4v) – b. Petrus de Unzola, Aurora novissima (5r-115r)

Hârtie; 115 ff.; 415 x 290 mm; rest de legătură medievală, lemn și resturi de piele; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Italia, copist ‘laurencius notarius condam (!) Nicolay del Turay (?) de Serauall’; prov.: Levoča; 1401-1405 (ff. 115r, 1v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5I 2; Beke (1871) 606; Hradszky (1895) 4; Varjú (1899) 112; Szentiványi (1958) 8; Dolezalek (1972) 6; Selecká (1974) 63; Sopko (1982) 289; Selecká Mârza (1997) 63.

MS I.9

 1. Registrum (1r-7v) – b. Petrus de Ferariis?, ‘Noua iudicialis practica’, incomplet (8r-117v)

Hârtie; i+ 117 + i ff.; 425 x 290 mm; legătură modernă din carton; inițiale locuite, filigranate și lombarde, blazon (f. 1r); minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: blazon f. 1r (= I.99, I. 157, II.127); 1463 (ff. 7v, 117v).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 9; Dolezalek (1972) 6.

MS I.10

‘Thesaurus pauperum’, litterae N-X (Nativitas-Christianus)

Hârtie; i + 357 + i ff.; 405 x 285 mm; legătură modernă din carton; inițiale lombarde, desene marginale în peniță (e. g. f. 9r); cursivă gotică; orig.: Austria (copist: ‘Stephanus Mühlbach de Judenburga’, f. 317v); 1474 (f. 317v).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 10.

MS I.11

Dominicus de Sancto Geminiano, Repertorium iuris secundum titulos Decretalium (?)

Hârtie (ff. 1bis, 328 pergament; f. 1bis act notarial privind Levoča, 1403); 329 ff.; 412 x 280 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de piese metalice; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotico-umanistică; orig.: Italia; prov.: Levoča (cop. ant.); s. XV¹.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5I 3; Hradszky (1895) 5; Hunyady (1937), p. 37; Varjú (1899) 269; Szentiványi (1958) 11; Selecká (1974) 28; Sopko (1982) 290; Selecká Mârza (1997) 27.

MS I.12

Nicolaus de Lyra, Postilla in Epistolas, Actus Apostolorum, Apokalypsin, cum additionibus Pauli Burgensis Ep.

Hârtie; 330 ff.; 452 x 285 mm; legătură medievală plină, decorată la rece, cu piese metalice și etichetă contemporană (‘Nicolai de lyra in Epistolas Pauli, Actus apostolorum, Canonicas, Jacobi, Petri, Johannis, Jude apostolorum. Cum addicionibus’); inițiale lombarde; cursivă gotică; prov.: Spiš, Slovacia?; 1471 (f. 328v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5I 10; Beke (1871) 340; Varjú (1899) 248; Szentiványi (1958) 12.

MS I.19

Lectionale de sanctis (OP)

Pergament; 218 ff.; 355 x 240 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, colțare, caboșoane și resturi de închizători metalice, etichetă contemporană: ‘lecciones de sanctis’, în contragardă fragment de ms. hârtie, scriere cursivă, s. XIV-XV; inițiale lombarde; minusculă gotică textuală semi-pătrată, pătrată și bastardă; orig.: Ungaria (copist: ‘Nicolaus de Buda’, f. 152v); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5I 14; Veszely (1861) 114; Beke (1871) 119; Kalauz (1882) 51; Varjú (1899) 168; Szentiványi (1958) 19.

MS I.20

Biblia (Vetus et Novum Testamentum)

Pergament; 378 ff.; 333 x 237 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece și la cald, cotor modern decorat la cald; inițiale istoriate, înflorate și cu antrelacuri (aur, culori), inițiale intarsiate, filigranate și lombarde, desene marginale în peniță (ff. 170r, 203r, 378v); minusculă gotică; orig.: Merseburg (cop. ant.); prov.: ‘Philippus Arbogastus’, decan Sf. Petru Merseburg > ‘Henricus a Behaimb, megapolitanus Brennopyrgensis’, 1588 (cop. ant.); s. XIII/XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5II 16; Veszely (1861) 48; Beke (1871) 48; Varjú (1899) 109; Szentiványi (1958) 27.

MS I.21

Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles

Pergament; i + 182 ff.; 335 x 220 mm; legătură modernă, carton învelit în piele decorată la cald; inițiale intarsiate, filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia; s. XIV.x

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 1; Beke (1871) 571; Varjú (1899) 171; Szentiványi (1958) 21; Dondaine/Shooner (1967) nr. 15.

MS I.22

 1. Novum Testamentum (1r-158r)b. Interpretatio nominum Hebraicorum (159r-207r)

Pergament; 208 ff.; 331 x 242 mm; legătură plină medievală decorată la rece, urme de piese metalice (în legătură, fragment de ms. s. XI); semne de carte din piele; letrină înflorată, inițiale intarsiate, filigranate și lombarde, titluri curente; minusculă gotică; orig.: ?; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 1; Beke (1871) 571; Varjú (1899) 171; Szentiványi (1958) 22; Lambert (1969) 201.

MS I.23

Missale (a. u. Eccl. Hung.)

Pergament; 249 ff.; 340 x 255 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele roz; miniatură crucificare-Te igitur (f. 10r), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; prov.: Ungaria (sfinți maghiari: Ladislaus rex-27 iun., Stefanus rex-15 aug., cf. Calendar, ff. 4r-6v); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 2; Beke (1871) 380; Varjú (1899) 203; Szentiványi (1958) 23; Szendrei (1981) M30.

MS I.24

Missale (a. u. Eccl. Scepusiensis)

Pergament; 184 ff.; 320 x 230 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de piese metalice; iniţiale și margini înflorate (culori), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică minusculă; orig.: Spiš; prov.: Košice/Levoča; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 4; Beke (1871) 379; Varjú (1899) 106; Szentiványi (1958) 24; Güntherová/Mišianik (1962) 23, nr. 13a; Mišianik (1974) 13a; Sopko (1982) 291.

MS I.25

Missale (a. u. OP in Cassovia)

Pergament; 195 ff.; 345 x 245 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maronie decorată la rece, piese metalice; miniatură a răstignirii (f. 85v), iniţiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; notaţie muzicală pătrată; orig.: Košice?; prov.: Levoča; s. XIV-XV (1459, f. 195r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5I 15; Beke (1871) 381; Varjú (1899) 107; Szentiványi (1958) 25; Güntherová/Mišianik (1962) 23, nr. 13b; Selecká (1974) 37; Szendrei (1981) M25; Sopko (1982) 292; Csapodi (1988) 1601; Selecká Mârza (1997) 36; Merczel (2001) 40-43.

MS I.26

Missale (a. u. Eccl. Coloniensis)

Pergament; iii + 434 + iii ff. (numerotate 1-440); 355 x 260 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; f. 185v: miniatură a răstignirii pe pagină plină (aur, culori), inițiale filigranate, intarsiate și lombarde (roșu, albastru, violet); minusculă gotică (textus quadratus); orig.: Köln, ‘Incipit missale secundum ordinem maioris ecclesie coloniensis’ (f. 10r); prov.: Bibl. Migazzi?; s. XViii.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5II 8; Beke (1871) 383; Varjú (1899) 193; Szentiványi (1958) 26; Cermann (2014) 239-40.

MS I.27

Vetus Testamentum (Genesis-Ecclesiasticus)

Pergament; 402 ff.; 342 x 245 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5II 16; Veszely (1861) 48; Beke (1871) 48; Varjú (1899) 109; Szentiványi (1958) 27.

MS I.28

Promissio Andreae Vendramin, ducis Venetiarum: a. Capitula (2r-4v) – b. Promissio (5r-33v) – c. ‘Correctiones et additiones facte in maiori consilio tempore Illustris Principis domini Petri Mocenigo’ (33v-35v) – d. ‘In maiori consilio Correctiones et additiones’, 27 feb. 1475 (35v-38r) – e. ‘Rubrica correctionum’ (38r-v)

Pergament; 39 + i ff.; 345 x 255 mm; legătură s. XVI-XVII, carton învelit în pergament; f. 5r integral decorată (miniaturi, chenar, blazon; culori și aur), inițiale înflorate (culori, aur), filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Veneția; 1476 (f. 5r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5II 11; Beke (1871) 439; Szentiványi (1958) 21; Dârja (2009) 26, 29-31.

MS I.29

 1. Ecbertus Schonaugiensis, Visiones S. Elisabeth Schonaugiensis (2r-192v) – b. Registrum (193r=194r-201r=202r) – c. Emecho Schonaugiensis, Vita Ecberti abbatis (204r-210v) – d. Orationes et salutationes S. Elisabeth (210v-216v)

Hârtie; 219 ff.; 320 x 206 mm; legătură s. XVIII, decorată la rece, cotor decorat la cald; letrine filigranate, inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: Germania; s. XV/XVI.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5III 14; Beke (1871) 179; Varju (1899) 286; Szentiványi (1958) 29.

MS I.30

Haimo Autissiodorensis, Homiliae de tempore

Pergament; 216 ff.; 315 x 205 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de piese metalice; iniţiale cu antrelac, dragonate, umplute și barate; scriere gotică primitivă; orig.: ?; prov.: Košice, ‘liber fratrum predicatorum in Cassovia’ (ff. 1r, 27r, cop. post.); s. XII/XIII.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5II 14; Beke (1871) 258; Varjú (1899) 7; Szentiványi (1958) 30; Sopko (1982) 293.

MS I.31

Honorius Augustodunensis, Super Psalterium

Hârtie; 242 ff.; 304 x 215 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, urme de piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; scriere bastardă; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 9; Beke (1871) 212; Varjú (1899) 227; Szentiványi (1958) 31.

MS I.33

 1. Textus iuridicus, s. XIII/XIV (1bis; 359)– b. Nicolaus de Dinkelsbühl?, Expositio orationis dominicae (1r-5r) – c. Nicolaus de Dinkelsbühl, In Pater noster (5r-38v) – d. Nicolaus de Dinkelsbühl?, ‘Postilla ewangelii huius dominica secunda post festum penthecosten’ (39r-42v) – e. Nicolaus de Dinkelsbühl?, De vitiis et virtutibus (43r-117v) – f. Nicolaus de Dinkelsbühl, De octo beatitudinibus (117v-144v) – g. Nicolaus de Dinkelsbühl, De tribus partibus poenitentiae (145r-180v) – h. Nicolaus de Dinkelsbühl, De praeceptis decalogi (183r-274r) – i. Hermannus de Scildis?, Speculum clarum (274v-279v) – j. Gregorius Magnus Papa, Dialogorum libri I-IV (280r-334r) – k. Joannes Andreae, Lectura super arboribus consanguinitatis et affinitatis (340r-353r)

Hârtie; 1 (pergament) + 358 + 1 (pergament) ff.; 300 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, bumbi și încuietori din piele și metal; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Odorin, provincia Košice/ Cracovia: ‘per manus Stephani Blum de Othin scolastici, nunc existentis in Odorino’ (f. 182v), ‘scriptum per Iohannem Kos de Suburbio in studio Cracoviensi’ (f. 279v); prov.: Levoča, 1469 (f. 1’); 1431-1432 (ff. 82v, 279v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 3; Beke (1871) 216; Varjú (1899) 145; Szentiványi (1958) 33; Selecká (1974) 52; Sopko (1982) 294; Selecká Mârza (1997) 51; Dincă (2015) 457.

MS I.34

Commentarius super Summulam de Summa Raimundi de Penafort

Caiete mixte (pergament și hârtie); 168 ff.; 310 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, în legătură fragm. de ms.; rare inițiale filigranate și lombarde, cadele; scriere bastardă; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5III 22; Beke (1871) 474; Varjú (1899) 164; Szentiványi (1958) 34.

MS I.35

 1. Sermo de defunctis (1r-2v) – b. Antonius de Parma, Sermones quadragesimales (3r-41v) – c. Vita Adae et Evae (42r-45r) – d. Descensus S. Pauli (45r-48v) – e. ‘Miracula de nativitate Domini’ (49r-54v) – f. ‘Gesta Romanorum’ (55r-92v) – g. Sermones (93r-102v) – h. ‘De dedicatione’ (103r-104r) – i. ‘De Antichristo’ (104v-105v) – j. ‘De dedicatione’ (105v-107r) – k. ‘Historia qualis homo sit in peccato’ (107r) – l. ‘Moralis quare Deus abiit in uterum virginis’ (107r-v) – m. ‘Summens corpus Christi debet multa facere’ (107v) – n. ‘Nota prohibitos a communione’ (107v-108r) – o. ‘Exemplum de parascephen’ (108r) – p. Chronicon Austriae 1273-1423, ge. (108v-110v)

Hârtie; 110 ff.; 290 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz decorată la rece, portetichetă ‘Antonius Parmensis’; în legătură, fragment din ms. s. XIII; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Austria (‘fuerunt in Bohemia magne gwerre et in ungaria…’, f. 41v); 1403 (f. 41v)-post 1423 (f. 110r).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 35; Handschriftencensus (2014) 18046.

MS I.36

 1. Sermones de tempore (1r-45r) – b. Aegidius Romanus, Theoremata de corpore Christi (49r-104v) – c. Bernardus de Parentinis, Lilium missae (108r-201v) – d. Sermones (202r-213r) – e. Bulla Urbani sexti papae de festo Visitationis Beatae Mariae Virginis, 1389 (213r-215r) – f. Pseudo-Aristoteles, Secretum secretorum (228r-261v)

Hârtie; 263 ff.; 280 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz decorată la rece, resturi de piese metalice (în legătură două bifolii din pergament, s. XIV); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Austria?; prov.: Levoča (f. 1r); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 4; Beke (1871) 338; Varjú (1899) 234; Szentiványi (1958) 36; Zumkeller (1966) 556, nr. 15; Selecká (1974) 55; Sopko (1982) 295; Selecká Mârza (1997) 54.

MS I.37

Henricus Totting de Oyta, Super quattuor libros Sententiarum

Hârtie; 252 ff.; 290 x 205 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, închizători și piese metalice decorate; iniţiale filigranate; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Praga (f. 250v); prov.: Levoča (etichetă); 1383 (f. 250v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 17; Beke (1871) 455; Varjú (1899) 84; Szentiványi (1958) 37; Selecká (1974) 23; Sopko (1982) 296; Selecká Mârza (1997) 20.

MS I.38

Iacobus de Zochis, ‘Lectura quarti Decretalium’

Hârtie; 512 ff.; 295 x 215 mm; legătură plină medievală parţial distrusă, lemn învelit în piele roz, piese metalice decorate, lanţ; inițiale lombarde; scriere cursivă gotică și gotico-umanistică; orig.: Padova, ‘Finita est lectura quarti Decretalium per dominum Jacobum Zachczis de ferraria in scolis padue extraordinarium tunc ibidem legentem anno domini mccccxxxiii… et scripta… per me magistrum Johannem lupi de aix scolarem ipsius in scolis eiusdem…’ (f. 505v); prov.: Levoča, ‘Liber domini Iohannis Benedicti, baccalaurei decretorum, quem comparavit anno domini MoCCCCoLXI et tunc erat predicator in Cascha(cop. ant.), ‘Hic liber datus est ad ecclesiam s. Iacobi Leutzschouiensis per dominum Iohannem capellanum s. Georgij anno 15o18’ (f. 1r); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 14; Beke (1871) 593; Varjú (1899) 147; Szentiványi (1958) 38; Selecká (1974) 26; Sopko (1982) 297; Selecká Mârza (1997) 25.

MS I.41

 1. Guillelmus Peraldus, Summa vitiorum (2r-60r) – b. Guillelmus Peraldus, Summa virtutum (60r-102v) – c. Anselmus Cantuariensis, Planctus in Parasceve (103r-105v) – d. De sacramentis (105v-107r) – e. Adamus Alderspacensis, Summula de Summa Raimundi de Pennaforti (107r-176r) – f. Henricus de Frimaria, Tractatus de decem praeceptis (181v-207v) – g. Octo beatitudines (208r-216r) – h. Sermones de tempore (220r-243v)

Hârtie; 243 ff.; 310 x 210 mm; legătură monastică medievală, piese metalice; iniţiale intarsiate, filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: ?; prov.: Levoča, 1482 (f. 1r); s. XIVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 2; Beke (1871) 602; Hradszky (1895), 2; Varjú (1899) 93; Szentiványi (1958) 41; Selecká (1974) 88; Sopko (1982) 298; Selecká Mârza (1997) 89.

MS I.42

Breviarium notatum et hymnarium (incomplet)

Pergament; 206 + i ff.; 327 x 237 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de piese metalice; letrine (roșu, albastru, verde, roz), inițiale înflorate și lombarde (roșu/albastru), cadele filigranate și barate; minusculă gotică; notație muzicală gotică de Metz; orig.: Austria; 1423.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5III 15; Veszely (1861) 66; Beke (1871) 68; Varjú (1899) 169; Szentiványi (1958) 42; Șorban (1997) 472; Merczel (2001) 45-46.

MS I.45

 1. Christophorus Petschmessingsloer, Laudes artis poeticae (3r-4v) – b. Iuvenalis, Saturae cum commentario (5r-51v) – c. ‘Henricus Samariensis’, Versus ‘Vero quid agam, quid agam, plorabo’ (51v-52v)

Hârtie; 54 ff.; 320 x 220 mm; legătură modernă, carton învelit în piele decorată la rece; iniţiale lombarde și versale; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: Cracovia: ‘scriptus in alma Universitate studii Cracouiensis… per Cristofforum Petschgmessingsloer arcium baccalarium de Lewtschaw’ (f. 51v); prov.: Levoča; 1461 (f. 51v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5II 17a; Beke (1871) 553; Varjú (1899) 212; Sprawozdanie (1919) 245-246; Szentiványi (1958) 45; Mišianik (1974) 118-125; Mišianik (1975) 270-81; Selecká (1974) 16; Sopko (1982) 299; Selecká Mârza (1997) 30; Mârza (2011) 165-166.

MS I.46

 1. Aeneas Silvius de Piccolominibus (Pius II), De miseria curialium ad Joannem de Aich (1r-10r) – b. Julianus Cardinalis, Epistola ad Aeneam Silvium de Piccolominibus (10r) – c-d. Aeneas Silvius de Piccolominibus, Epistolae ad nepotem suum Antonium (10r-v), ad Joannem Tholomeum (10v-11r) – e. Caspar Navariensis, Epistola ad Aeneam Silvium de Piccolominibus (11r-v) – f-h. Aeneas Silvius de Piccolominibus, Epistolae ad Joannem Orlandum (11v), ad Nicolaum Anndalo (11v-12r), ad Leonardum, Ep. Pataviensem (12r-v) i. Julianus Cardinalis, Epistola ad Aeneam Silvium de Piccolominibus (12v) – j-k. Aeneas Silvius de Piccolominibus, Epistolae ad Julianum Cardinalem et ad Lupum Walastum de Portugalia (12v)

Hârtie; ii + 12 + ii ff.; 309 x 215 mm; legătură modernă din piele; fără decorații; cursivă gotică; orig.: Italia?; prov: Levoča; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5II 17b; Beke (1871) 553; Kalauz (1882) 31; Varjú (1899) 212; Sprawozdanie (1919) 246; Szentiványi (1958) 46; Mârza (2011) 157-169.

MS I.48

 1. Regulae consiliariorum octo (1r-v, 423r-v) – b. Petrus de Palude?, Thesaurus de sanctis (2r-422v) – c. Gregorius Magnus Papa, Excerpta ex tertio libro Dialogorum (cop. post)

Hârtie (ff. 1, 423 pergament); 423 ff.; 285 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice; iniţiale înflorate și lombarde; scriere cursivă gotică și bastardă; orig.: Spiš?; prov.: Levoča, ‘Iste liber est magistri Caspar Polirer’, s. XVex; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 8; Beke (1871) 568; Varjú (1899) 180; Hunyady (1937), 37; Szentiványi (1958) 48; Selecká (1974) 62; Sopko (1982) 300; Selecká Mârza (1997) 62.

MS I.50

Missale notatum (a. u. OP)

Pergament; 359 ff.; 275 x 185 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, colțare și închizători metalice; inițiale intarsiate, filigranate și lombarde; notație muzicală pătrată; minusculă gotică (adăugiri în cursivă gotică); orig.: Ungaria (sfinți maghiari f. 122r: ‘Rex Stephanus, Ladizlaus’ etc.); s. XIV-XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 17; Beke (1871) 382; Varjú (1899) 208; Szentiványi (1958) 50; Csapodi (1988) 1609; Szendrei (1981) M24; Merczel (2001) 46-48.

MS I.51

 1. Canones S. Eusebii (2r-6v) – b. Tabula (7r-9v) – c. Joannes Jost de Campo Sanctae Mariae, OCist, Evangelium ex quatuor unum (10r-100r)

Hârtie; 100 ff.; 282 x 216 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de închizători metalice; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 21; Beke (1871) 299; Varjú (1899) 244; Szentiványi (1958) 51.

MS I.52

 1. Haimo Autissiodorensis, Commentarius in epistolas S. Pauli (1r-145v) – b. Hugo Ripelin de Argentina?, Compendium theologicae veritatis, excerpta (145v)

Hârtie; 145 ff.; 295 x 205 mm; legătură medievală, lemn învelit în pânză (în contragardă, fragm. de acte s. XIV2 și text teologico-filosofic s. XIV); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš?; prov.: Levoča; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 9; Beke (1871) 109; Varjú (1899) 63; Szentiványi (1958) 52; Selecká (1974) 19; Sopko (1982) 301; Selecká Mârza (1997) 16.

MS I.53

 1. Guillelmus de Montibus?, De septem sacramentis (1r-3v) – b. Guillelmus Peraldus?, Summa de virtutibus et vitiis abbreviata (4r-39r) – c. Ambrosius de Spišské Vlachy OESA, Annales a.a. 1215 (39r) – d. Versus ‘Ihesus Christus nostra salus’ (39v) – e. Matthaeus de Cracovia, De confessione (40r-53r) – f. Abreviationes Bonaventurae, libri II-IV (54r-87r) – g. Nota de die dominica (87r) – h. ‘Exposicio misse’ (87r-89v) – i. Gregorius Magnus, Cura pastoralis (90r-124r) – j. De septem vitiis capitalibus (124v-141v).

Hârtie; 1 (pergament) + 141 ff. +1 (pergament); 300 x 205 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, bumbi (desen pe cop. ant. int.); iniţiale lombarde, inițială intarsiată și înflorată, litere juridice cu capete; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; copist: ‘… per manus cuiusdam Iohannis de Lelovia’ (f. 87r), ‘…per manus Iohannis dicti Dalilo’ (124r); prov.: Levoča, ‘Liber Ambrosij plebani in Walendorff’, s. XV2 (f. 1r), ‘Iste liber est legatus ad ecclesiam s. Elizabet extra muros Lewtschouie per dominum Ambrosium, quondam plebanum in Valendorff’, s. XV2 (f. de gardă ant.); s. XIV/XV, 1398 (f. 53r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 5; Beke (1871) 597; Hradszky (1895), 117; Varjú (1899) 104; Sprawozdanie (1919), p. 235-235; Szentiványi (1958) 53; Selecká (1974) 104; Sopko (1982) 302; Selecká Mârza (1997) 104; Verweij (2006) 113-14, nr. 6; Baumgarten/Maga (2014) 276.

MS I.54

 1. Albertanus Brixiensis, Liber consolationis et consilii (Melibeus und Prudentia) (ge.) (2r-54v) – b. Salomon und Markolf (55r-70v) – c. Henricus de Langenstein, Erkenntnis der Sünde (73r-115v) – d. Confessio peccatorum, preces (ge.) (116r-124r) – e. Septem psalmi poenitentiales, antiphonae, litania sanctorum, collectae, etc. (ge.) (124r-128r)

Hârtie; 128 ff.; 295 x 220 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice; inițiale intarsiate, înflorate, filigranate și lombarde, blazon (f. 2r); scriere bastardă (copist: ‘Oswald Enperger von Eferdingen’, f. 128r); orig.: Bavaria/Austria; prov.: Ortolf von Trenbach (1430-1502) (blazon și însemnare f. 54r); 1469 (f. 70v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 8; Beke (1871) 640; Varjú (1899) 224; Szentiványi (1958) 54; Rudolf (1969) 48 n. 10; Koppitz (1980) 103-104; Steer (1981) 254-56; Wittstock (1997) 100-101; Griese (1999) 197-201; Graham (2000) 908-909, nr. 89; Weitemeier (2006) 238; Handschriftencensus (2012) 18047.

MS I.55

 1. Privilegia Ordinis Fratrum Teutonicorum Hierosolymitanorum, edita in dioc. Herbipolensi, 1424 (1r-39r) – b. ‘Beda’, Sermo de vinculis S. Petri (39r-41r) – c. Carmen ‘Hoc domini templum Petro fuit ante dicatum’ (41r) – d. Privilegia ecclesiae S. Petri in Vinculis, 1386 (41v-42r) – e. Privilegia ecclesiae Warmiensis in Prussia, 1388 (42r-43r) – f. Indulgentia visitantium capellae in castro Marienburg in Prussia, 1396 (43r) – g. Joannes de Lignano, ‘Forma absolutionis’ (43r-v)

Pergament; i + 43 + i ff.; 292 x 202 mm; legătură modernă, carton învelit în piele, cotor decorat la cald; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Prusia?; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 1; Beke (1871) 436; Varjú (1899) 207; Sprawozdanie (1919) 183, nr. 1; Szentiványi (1958) 55.

MS I.56

 1. Commentarius in Aristotelem, incomplet (1r-73r) – b. Sermones quadragesimales (74r-165v) – c. Tabulae astronomicae cum canone (166r-205v) – d. Tabulae Alphonsinae (206v-237v) – e. Ioannes Duns Scottus, Quaestiones in Aristotelis Analytica Priora (238r-254r) – f. Guillelmus de Hentisbury?, Sophismata (254r-301v).

Hârtie; 302 ff.; 295 x 215 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, bumbi, închizători din piele și metal, lanţ (în cop. ant./post., fragm. pergament, versuri s. XIII); fără decoraţii; scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia?; prov.: Levoča; 1383 (f. 248r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 2; Beke (1871) 620; Varjú (1899) 71; Szentiványi (1958) 56; Sopko (1982) 303; Selecká Mârza (1997) 115; Baumgarten/Maga (2014) 277.

MS I.57

 1. Hugo de Sancto Caro, Commentarius in Ioannem (1r-127v) – b. Sermones de Beata Maria Virgine (128v-134v) – c. Fabius Fulgentius, Imagines (134r-146v) – d. ‘Ymagines diversorum doctorum’ (146v-158v) – e. ‘Sermo de passione domini et notabile Hugonis’ (159r-162v) – f. Sermo de passione Christi (164v-166v) – g. Sermones quadragesimales (167r-187v) – h. Anselmus Cantuariensis, Planctus in Parasceve (187v-191r) – i. Evangelium Nicodemi, fragm. (191r-v) – j. Puncta sermonum (191v-193v) – k. Notae de mensuris et ponderis (194r) – l. Registrum ad textum ignotum (194v-199v) – m. ‘Circa sacerdotalem dignitatem’ (199v-200v) – n. Nota de ordinibus in iudicio (210r-v).

Hârtie (f. 202 pergament); 202 ff.; 295 x 205 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, bumbi, închizători din piele, urmă de lanţ (în contragardă fragm. pergament, texte teologice s. XVi); iniţiale lombarde; scriere gotică bastardă și cursivă; orig.: Praga (f. 202, fragm. act din 1394 dat la Vyšehrad-Praga); prov.: Levoča: ‘Legatus est presens liber per quondam personam ad librariam in Lewczsch’, s. XV (f. 1r); 1407 (f. 127v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 8; Beke (1871) 502; Varjú (1899) 118; Szentiványi (1958) 57; Selecká (1974) 49; Sopko (1982) 304; Izydorczyk (1994) 12, nr. 2; Selecká Mârza (1997) 48.

MS I.58

Benedictus Massiliensis, Tractatus fidei.

Hârtie; 1 (pergament, fragm. ms. liturgic, s. XII) + 321 ff.; 290 x 200 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, piese metalice; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: ?; prov.: Levoča: ‘Ecclesie hospitaliensis’, s. XV (f. 1v); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 9; Beke (1871) 574; Varjú (1899) 68; Szentiványi (1958) 58; Dondaine/Shooner (1967) nr. 16; Selecká (1974) 92; Sopko (1982) 305; Selecká Mârza (1997) 93.

MS I.59

Hugo de Sancto Caro, Commentarius in Ioannem

Hârtie; 231 ff. + 1 (pergament); 300 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, bumbi; iniţiale intarsiate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia? (f. 231bis, fragm. diplomă Venceslav IV, 1370); prov.: Levoča: ‘Iste liber ab antiquo fuit Ecclesie sancti Iacobi in Leuscha’, ‘Presens liber legatus est ad librariam in Lewczsch per sacerdotem unum’ (f. 1r, s. XV2); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 12; Beke (1871) 281; Varjú (1899) 73; Szentiványi (1958) 59; Selecká (1974) 24; Sopko (1982) 306; Selecká Mârza (1997) 22.

MS I.60

 1. Joannes Tusculanus Ep., Constitutiones (1r-5v) – b. Fredericus Salisburgensis Ep., Constitutiones (6r-8r) – c. ‘Constitutio Bonifatii Pape’ (8r-v) – d. ‘Constitutiones fratris Gwidonis tituli sancti Laurentii in Lucerna’ (9r) – e. Fredericus Salisburgensis Ep., Constitutiones (9r-19v) – f. Constitutio Carolina, 1356 (lat./ge.) (20r-25r) – g. Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum, partes VI-VIII (26r-221v) – h. Registrum eiusdem operis (221v-223r)

Hârtie; 228 ff.; 293 x 220 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice, etichetă contemporană („Synoda prouincialia tres libri Racionalis …“), în legătură fragmente de ms. s. XV; inițiale înflorate, filigranate și lombarde, blazon (f. 2r); scriere bastardă; orig.: Germania (copist: ‘Michael Frey de Ulma’, apograf după un manuscris copiat de ‘Johannes Hayder de Dingolfing in Herridensi collegio’, 1425, f. 221v); prov.: blazon, f. 2r = ms. I.9; 1446 (f. 221v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 13; Veszely (1861) 126; Beke (1871) 131; Varjú (1899) 153; Szentiványi (1958) 54.

MS I.61

Breviarii pars cum necrologio Scepusiensi

Pergament; 19 ff.; 300 x 220 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele decorată la rece; iniţială filigranată, iniţiale lombarde; scriere gotică minusculă; notaţie muzicală; orig.: Spiš; prov.: Capitlul Spiš, ‘Ex libris Georgii Kutkowiczii’, 1608 (contragarda ant.); ante 1357.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 15; Beke (1871) 77; Varjú (1899) 42; Szentiványi (1958) 61; Selecká (1974) 21; Sopko (1982) 307; Selecká Mârza (1997) 31.

MS I.62

 1. Corpus iuris canonici, abbrev. (2r-30r) – b. Martinus Polonus Oppaviensis, Margarita decreti seu Tabula Martiniana (31r-155r=148r).

Hârtie; 1 (pergament) + 148 ff. + 1 (pergament); 295 x 205 mm; legătură monastică medievală, bumbi (f. de gardă ant. și post., fragm. de text juridic, s. XIV1); iniţială filigranată, iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Erfurt: ‘de erffordia portatus’ (f. 1v, s. XIV), ‘datus per fratrem Michaelem de Erffordia’ (f. 155r=148r); prov.: Levoča; s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 14; Beke (1871) 113; Varjú (1899) 100; Szentiványi (1958) 62; Selecká (1974) 15; Sopko (1982) 308; Selecká Mârza (1997) 13.

MS I.63

Nicolaus de Gorra, Commentarius in Lucam.

Hârtie; 302 ff.; 290 x 205 mm; legătură monastică medievală, bumbi (în contragardă fragm. pergament, text filosofico-teologic, 1336: ‘Finitus iste libellus domini Drzyslay de Peczka. Anno domini MCCCoXXXoVI’, cop. post.); iniţiale cu antrelac; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia/Silezia; prov.: Levoča, ‘Dicta magistri Nicolai Gorra super Lucam pertinencia ad librariam dominorum de capella in Leucza et sunt fueruntque domini Nicolai de Scettn, predicatoris cappelle’ (f. 1r, s. XV1); s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 12; Beke (1871) 210; Varjú (1899) 105; Szentiványi (1958) 63; Selecká (1974) 39; Sopko (1982) 309; Selecká Mârza (1997) 38.

MS I.64

 1. Bernardus Claraevallensis, Sermones in purificatione Beatae Mariae Virginis (1r-66v) – b. Lotharius Signinus/Innocentius papa III, De miseria humanae conditionis (68r-84v) – c. S. Augustinus, Soliloquia (84v-111v) – d. Alanus ab Insulis, Anticlaudianus (111v-115r) – e. Pseudo-Aristotelis, Secretum secretorum (115v-143r) – f. Bernardus Claraevallesis, Meditationes (143r-152v) – g. Gregorius papa I?, De conflictu vitiorum et virtutum (153r-159r) – h. ‘Auctoritates diverse secundum ordinem alphabeti’ (159r-198r) – i. Excerpta (198v-199v).

Hârtie; 199 ff.; 295 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele (cop. ant., fragm. pergament, text s. XIV); iniţiale locuite, filigranate, intarsiate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia/Moravia/Silezia?; prov.: Levoča: ‘Liber ecclesie hospitaliensis’ (cop. ant., s. XVmed); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 2; Beke (1871) 74; Varjú (1899) 233; Szentiványi (1958) 64; Selecká (1974) 54; Sopko (1982) 310; Selecká Mârza (1997) 53.

MS I.65

 1. ‘Exposiciones rarorum et difficiliorum vocabulorum Sacre scripture’ (1r-99v) – b. Henricus de Langenstein, De sortilegiis (101r-111r) – c. Sermo de Spiritu Sancto (111r-116v).

Hârtie (f. 1 pergament); 116 ff.; 295 x 220 mm; legătură plină medievală, închizători; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča: ‘Liber proprius capelle sancti Georgij in Levczs’ (cop. ant., s. XV2); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 1; Beke (1871) 219; Varjú (1899) 198; Szentiványi (1958) 65; Selecká (1974) 21; Sopko (1982) 311; Selecká Mârza (1997) 18.

MS I.66

 1. Robertus Holcot, De septem peccatibus mortalibus (1r-14v) – b. Sermones de Beata Maria Virgine, ‘Speculum beate virginis’ (14v-50v) – c. Sermones de tempore (50v-82r) – d. Sermo de s. Anna (82r-83r)

Caiete mixte, pergament și hârtie; 83 ff.; 290 x 202 mm; legătură monastică medievală, închizători de piele cu piese metalice; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia (‘per manus petri de Opol, predicatoris apud beatam virginem in Cracouia’, ff. 14v, 50v); prov.: Levoča; 1369 (f. 50v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 1; Beke (1871) 495; Varjú (1899) 80; Szentiványi (1958) 66; Selecká (1974) 80; Sopko (1982) 312; Selecká Mârza (1997) 81.

MS I.67

Nicolaus de Gorra, Commentarius in Matthaeum.

Caiete mixte (hârtie și pergament); 186 ff.; 300 x 220 mm; legătură plină medievală decorată la rece, închizători din piele și metal (în contragardă ant./post., fragm., Vechiul Testament, s. XII); iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: ?; prov.: Levoča; s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 13; Beke (1871) 247; Varjú (1899) 72; Szentiványi (1958) 67; Selecká (1974) 41; Sopko (1982) 313; Selecká Mârza (1997) 40.

MS I.68

 1. In Pater noster (2r-3v) – b. Nicolaus de Gorra, Postillae super Psalterium (4r-198v).

Hârtie; 201 ff.; 295 x 190 mm; legătură monastică medievală, închizătoare din piele și piese metalice (în cop. ant. și post. fragmente pe hârtie, text lat./ge. s. XIV); iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča; s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 6; Beke (1871) 570; Varjú (1899) 69; Szentiványi (1958) 68; Selecká (1974) 90; Sopko (1982) 314; Selecká Mârza (1997) 91.

MS I.69

Petrus Lombardus, Sententiarum libri I-II.

Hârtie; 1 (pergament) + 303 ff.; 300 x 200 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și metal (f. de gardă ant., fragm. misal cu notație muzicală, pergament, s. XIV); iniţiale intarsiate, filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča; 1422 (f. 168v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 5; Beke (1871) 497; Varjú (1899) 127; Szentiványi (1958) 69; Selecká (1974) 66; Sopko (1982) 315; Selecká Mârza (1997) 66.

MS I.70

 1. Nota de toto iure decretalium (1r) – b. Guillelmus Redonensis, Apparatus theologico-iuridicus in Summam Raymundi (1v-263v) – c. ‘Tractatus circa missarum negligencias’ (263v-267v) – d. ‘De iusoribus’ (267v-268r) – e. Rubricae iuris canonici (268v-291r).

Hârtie; 290 ff.; 305 x 230 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, bumbi, închizătoare din piele și metal, inel de lanț (cop. ant. și post. fragm. ms. text și ms. muzical); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Moravia/Silezia; prov.: Levoča ‘Istum librum assignavit et dedit dominus Thomas de Weydnaw, baccalarius in decretis, predicator in Lewcza ecclesie beati Iacobi post Nativitatem beate Marie virginis’, 1440 (cop. ant.); 1423 (f. 263v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 10; Beke (1871) 634; Varjú (1899) 159; Sprawozdanie (1919) 41; Szentiványi (1958) 70; Selecká (1974) 18; Sopko (1982) 316; Selecká Mârza (1997) 15.

MS I.71

 1. Nota super libros Sententiarum (1r-v) – b. Petrus Lombardus, Sententiarum libri I-IV cum commentario (2r-238v) – c. De interdicto (239r-240r) – d. Registrum ad Libros Sententiarum (240v-243r).

Hârtie; 1 (pergament) + 252 ff.; 310 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, bumbi, inel de lanț, închizători din piele și metal; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Levoča?; prov.: Levoča, ‘Liber ecclesie sancti Iacobi in Leutzscha’ (cop. ant., f. 1v., f. 238r, s. XV2); 1449 (ff. 171v, 233v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 11; Beke (1871) 565; Varjú (1899) 155; Szentiványi (1958) 71; Selecká (1974) 96; Sopko (1982) 317; Selecká Mârza (1997) 97; Baumgarten/Maga (2014) 277.

MS I.72

 1. De animabus (1r) – b. Excerpta ex Ambrosii, Augustini operibus (1r-v) – c. Sermones de tempore (2r-54v) – d. Sichardus de Cremona, Chronicon mancum (55r-62v) – e. Jacobus de Voragine, Quadragesimale (63r-197v) – f. Bertoldus, Sermo de penitencia (198r) – g. Johannes Algrin de Villa Abbatis, Sermones quadragesimales (199r-352v) – h. Sermo in Adventu domini (353r-354v) – i. Sermones de tempore (355r-366v) – j. Sermones de tempore (367r-377v).

Hârtie; 377 ff.; 305 x 215 mm; legătură medievală (lemn învelit în piele albă), urme şi piese metalice, urme de lanţ; iniţiale înflorate, roşu, iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Levoča; prov.: Levoča; ex libris: (f. 2v, f. 3r) Liber ecclesie s. Iacobi in Lewczouia (s. XV1); etichetă de Levoča; XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 8; Beke (1871) 452; Varjú (1899) 143; Szentiványi (1958) 72; Selecká (1974) 86; Sopko (1982) 318; Selecká Mârza (1997) 87.

MS I.73

 1. Registrum (cop. ant.-1bisv) – b. Ioannes Andreae, Lectura super arbores consanguinitatis et affinitatis (1r-18v) – c. De indulgentiis (19r-24v) – d. Sermones de tempore (25r-178r) – e. Registrum sermonum (178v) – e. Fragm. textus hebraici, adnot. lat. (179r-v)

Hârtie; 180 (ff. 1bis, 179 pergament) ff.; 312 x 215 mm; legătură monastică medievală, închizătoare din piele și piese metalice, (contragarda ant. și post. fragm. pe pergament și hârtie); iniţiale filigranate, locuite și lombarde, mici desene în peniță; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča (f. 1bisr); s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 11; Beke (1871) 298; Varjú (1899) 130; Szentiványi (1958) 73; Selecká (1974) 90; Sopko (1982) 319; Selecká Mârza (1997) 91.

MS I.74

Sermones de tempore.

Hârtie; 146 ff.; 290 x 210 mm; legătură monastică medievală (în cop. post. fragm. pergament, s. XIV); iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 5; Beke (1871) 288; Varjú (1899) 82; Szentiványi (1958) 74; Selecká (1974) 83; Sopko (1982) 320; Selecká Mârza (1997) 84.

MS I.75

Haimo de Halberstadt, Commentarius in Epistolas S. Pauli.

Hârtie; 254 ff.; 295 x 215 mm; legătură monastică medievală, închizători din piele (în contragardă ant./post. fragm. de gradual, pergament, s. XIV/XV); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; notaţie muzicală; orig.: ?; prov.: Levoča; s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 16; Szentiványi (1958) 75; Selecká (1974) 59; Sopko (1982) 321; Selecká Mârza (1997) 59.

MS I.76

 1. Calendarium 1431-1457 (1r-2r) – b. Jacobus de Voragine, Legenda aurea (3r-397r) – c. Registrum Legendae aureae (397v-398v) – d. Legendae sanctorum, precipue Hungariae (399r-414v).

Hârtie; 422 ff.; 315 x 215 mm; legătură monastică medievală, închizători din piele și metal; iniţială filigranată, iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Slovacia: ‘finitum… in villa que dicitur Pinting prope Bystriciam… per Petrum Moravum dictum de Thyczin’ (f. 396r); prov.: Levoča: ‘legatus… per quendam dominum Valentinum Bleisz inibi altaristam, videlicet in hospitali Sancti Spiritus in Llewtscha’ (cop. ant., s. XV2); 1429 (f. 396r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 12; Beke (1871) 641; Varjú (1899) 136; Sprawozdanie (1919) 237; Szentiványi (1958) 76; Selecká (1974) 7; Sopko (1982) 322; Selecká Mârza (1997) 24.

MS I.77

 1. Fragm. libri gradualis, sine notis musicis (1r) – b. Thomas Aquinas, Commentarius in IV librum Sententiarum, dist. 26-42, incomplet (2r-257v) – b. Registrum (258r-268r)

Caiete mixte (pergament și hârtie); 270 ff.; 309 x 217 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, colțare și resturi de închizători metalice; iniţiale filigranate, intarsiate și lombarde; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Europa Centrală? (copiști: ‘per fratrem Michaelem Vandalum’ OP, f. 257v; ‘per me fratrem Michaelem Slavum’ OP, f. 268r); prov.: ?; 1466 (ff. 128v, 268r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5III 16; Beke (1871) 572; Varjú (1899) 219; Szentiványi (1958) 77; Dondaine/Shooner (1967) nr. 17; Sopko (1982) 323; Baumgarten/Maga (2014) 277.

MS I.78

Ioannes Calderinus, Repertorium utriusque iuris, incompl. (2r-136v)

Hârtie; 137 ff.; 290 x 215 mm; semilegătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de piese metalice, lanţ; fără decorație; scriere cursivă gotico-umanistică; orig./prov.: Levoča; prov.: Johann Henckel? (s. XVIi); s. XVIin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 1; Beke (1871) 472; Varjú (1899) 284; Szentiványi (1958) 78; Selecká (1974) 29; Sopko (1982) 324; Selecká Mârza (1997) 28.

MS I.79

 1. Sermones de sanctis cum vitis eorum (1r-80v) – b. Calixtus papa III, Bulla de festo Transfigurationis Domini a Calixto, 1457 (81r-84r) – Registrum sermonum (84v).

Hârtie; 96 ff. + 1 (pergament, fragm. antifonar s. XV); 300 x 200 mm; semilegătură medievală, balama metalică; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča, ‘Georgij Molneri sum’ (f. 1r, s. XVI1); etichetă de Levoča; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 3; Beke (1871) 506; Varjú (1899) 187; Szentiványi (1958) 79; Selecká (1974) 76; Sopko (1982) 325; Selecká Mârza (1997) 76.

MS I.80

Haimo de Halberstadt, Super Epistolas S. Pauli

Hârtie; 300 ff.; 290 x 218 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, colțare și închizători metalice; rare inițiale lombarde; scriere bastardă; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 12; Beke (1871) 276; Varjú (1899) 240; Szentiványi (1958) 80.

MS I.81

Hugutio Pisanus, Liber derivationum: a. Lexicon (2r-65v) – b. Textus (79r-283r)

Hârtie; 287 ff.; 290 x 218 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, colțare și închizători metalice, lanț (ff. 1, 287, două bifolii de manuscris poetic pe pergament, s. XIV, în legătură); inițiale înflorate și filigranate; cursivă gotică; orig.: ?; 1368 (f. 283r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 13; Beke (1871) 644; Varjú (1899) 57; Szentiványi (1958) 81.

MS I.83

Novum Testamentum: a. Index lectionum (1r-5v) – b. Novum Testamentum (Mat.-2Pet. 1, 15) (6r-239v)

Hârtie; 239 ff.; 300 x 200 mm; legătură monastică medievală, deteriorată; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Brașov; prov.: ‘Liber Corporis Christi Coronensis datus a domino Paulo de Altamuta’, s. XV (f. 6r) > ‘Hic liber Ms. dono mihi datus fuit in Bibliotheca Scholae Augustanae Confessionis Coronae die 2. octobris 1782. Ignatius Comes Batthyani, Episcopus Transsylvaniae’ (f. 1r); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 14; Beke (1871) 559; Varjú (1899) 58; Szentiványi (1958) 83 (și, greșit, 702); Papahagi (2015) 37.

MS I.84

Hugo Argentinensis, Compendium theologicae veritatis (ge.)

Hârtie; 180 ff.; 300 x 222 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice; inițiale lombarde, blazon (f. 180r); scriere bastardă; orig.: Bavaria/Austria; prov.: Ortolf von Trenbach (1430-1502) (blazon și însemnare f. 180r); 1474 (f. 169v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 14; Beke (1871) 588; Varjú (1899) 205; Szentiványi (1958) 84; Steer (1981) 246-62; Weitemeier (2006) 238; Handschriftencensus (2012) 4273; Bodemann et al. (2012) 2-3.

MS I.85

 1. Sermones, incomplet (1r-37r; 38r-44v; 46r-254v) – b. Quaestiones in arborem consanguinitatis (257r-262v) – c. Sermones (263r-v)

Hârtie; i + 263 ff.; 285 x 209 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece; fără decorații; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: Bavaria?; prov.: ‘Liber Laurency Tunkchl de Padn, sacerdotis Pataviensis diocesis’, Passau, s. XV (f. ir); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 15; Beke (1871) 512; Varjú (1899) 202; Szentiványi (1958) 85.

MS I.86

 1. Guillelmus Martelletus Nivernensis, Eulogium/ Summa utriusque iuris (1r-105v) – b. Repertorium iuris (105v-114v) – c. ‘Nota de reservacione domini pape’ (114v-115r) – d. Canon inventionis primae coniunctionis, medii argumenti Lunae etc. ex Tabulis Alphonsinis excerptus (115r-v) – e. Arenga. Principia ad examen studiosorum spectantia; lecturae et alia (116r-119r) – f. ‘Peticio insigniorum doctorum’ (119r) – g. Stanislaus de Islza?, Tabulae de motibus Solis, Lunae et aliarum planetarum, ad. a. 1376 (119v-132v) – h. Petrus de Dacia, Tabulae astronomicae cum canone (133r-134v) – i. Carmen astrologico-medicinale (134v) – j. ‘Relacio, quam dominus Esdre sacerdoti ostendit’ (134v) – k. ‘Versus de cursu planetarum’ (135r) – l. Versus astrologico-medicinalis (135r) – m. Adnotationes ad res gestas spectantes (135r-v).

Hârtie; 1 + 135 + 1 ff. (f. de gardă pergament); 292 x 215 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele maronie decorată la rece, piese metalice (în contragarda ant./post. fragm. pergament, Bulla Gregorii Papae XI ad Joannem, Archiep. Hniezdne, †1382); iniţiale lombarde și barate (roșu), maniculae; scriere gotică cursivă; orig.: Roma, copiști polonezi: ‘per manus Abrahe, rectoris ecclesie de Potrauin in Roma’ (f. 69v), ‘scripte… Rome per manus Stanislai Cristiani de Islza, clerici Cracoviensis diocesis’ (f. 132v); prov.: Levoča: ‘Liber Fraternitatis 24or plebanorum civitatum regalium’ (contragarda ant., s. XV1); etichetă de Levoča; 1377 (ff. 105v, 114v, 132v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 10; Beke (1871) 533; Hradszky (1895) 2; Varjú (1899) 66; Sprawozdanie (1919) 26; Szentiványi (1958) 86; Selecká (1974) 113; Sopko (1982) 326; Selecká Mârza (1997) 113.

MS I.87

 1. Priscianus, Institutiones grammaticae (1r-146r) – b. Nota ‘De communis loco’ (f. 147r)

Caiete mixte pergament și hârtie; 148 ff.; 290 x 215 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele, decoratǎ la rece, piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică și cursivă umanistică (147r); orig.: Italia; prov.: ‘marcus ???’ (f. 146v), însemnare (de proprietate?) în caractere ebraice (f. 148v); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5III 30; Beke (1871) 305; Varjú (1899) 166; Szentiványi (1958) 87.

MS I.89

 1. Raimundus Lullus, Codicillus (1r-14v) – b. Raimundus Lullus, Quid sit materia lapidis? (15r-26v)

Hârtie; iii + 26 + iii ff.; 295 x 207 mm; legătură cartonată; inițiale lombarde; minusculă gotică (gll. cursivă umanistică); orig.: Italia; prov.: idem MS I.90; s. XV.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 89.

MS I.90

 1. Michael Scotus, Disputatio de lapide philosophorum (4r-7r) – b. ‘Expositio Johannis Dominici de Pysis super textu Aristotilis’ (7v-12r) – c. Bernardus Magnus, Correctorium fatuorum (12v-14v) – d. ‘Lilium intelligentie’ (15r-21) – e. ‘Epistola Bernardi Isimburghensis, Comitis Trivirensis ad Thomam de Bononia Medici Regis Caroli Octavi’ (mână s. XVI) (21r-25r) – f. De elixir (25r-28v) – g. Joannes Dastin, Rosarius (29r-) ­– h. Tractatus alchemicus ‘Mala mors’ (41r-v) – i. Rodanius, Opus trium verborum (41v-47r) – j. ‘Lilium’ (47r-54v) – k. ‘Mare magnum’ I-IV inc. (55r-94v)

Hârtie; 94 + i ff.; 295 x 207 mm; legătură cartonată; inițiale lombarde; în margini, desene în peniță (capete de diavoli, etc.); minusculă gotică (gll. s. XV-XX); orig.: Italia; prov.: ‘Ex libris Jo. Augustini Ceruti Hy[eronymi] Vicentini’, s. XVI (f. 1r); s. XV.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 90.

MS I.91

Sermones: a. Index materiarum (1r-4r) – b. Index locorum Evangeliorum (4v-6r) – c. Canon psalmorum (6v-8r) – d. Sermones de tempore (13r-70r) – e. Sermones de tempore (71r-336r) – f. Index alphbeticus (336r-345v) – g. Sermones (347r-379r) – h. Index alphabeticus (379r-380v) – i. Sermones (383r-425v) – j. Vita S. Catherinae, fragm. s. XIV (428rv)

Hârtie (f. 428, pergament); 428 ff.; 311 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice (coperta ant. lipsește), pe cotor etichetă modernă ‘Sermones Scripti de Tempore et Sanctis’; inițiale filigranate, înflorate și lombarde, cadele; scriere bastardă și cursivă gotică; orig./prov.: ?; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 6; Beke (1871) 525; Varjú (1899) 231; Szentiványi (1958) 91.

MS I.92

 1. Jacobus de Theramo, ‘Belial’ (ge.) (1r-74r) – b. Joannes de Neumarkt (tr.), Epistolae S. Hieronymi (ge.) (78r-198v) – c. Elencus episcoporum Salisburgensium (ge.) (199r-201r)

Hârtie; 201 ff.; 295 x 220 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice; 4 ilustrații, inițiale locuite, lombarde, blazon (cop. post.); scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: Bavaria/Austria (Salzburg?); prov.: Ortolf von Trenbach (1430-1502), 1468 (blazon contragarda post. și însemnări contragarda ant., f. 198v); 1463 (f. 74r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 13; Beke (1871) 474; Varjú (1899) 215; Szentiványi (1958) 92; Steer (1981) 251-54; Ott (1983) 289, 344-45, il. 44; Ott/Bodeman (1996) 26-29, il. 8; Weitemeier (2006) 238; Handschriftencensus (2012) 4274.

MS I.93

 1. Hugo de Prato Florido, Sermones de tempore (1r-183v) – b. Quaestiones secundi libri Sententiarum (185r-279v) – c. De caritate secundum Bonaventuram (279v) – d. Quaestiones quarti libri Sententiarum (281r-425v).

Hârtie; 425 ff.; 290 x 215 mm; legătură medievală plină de Spiš (lemn învelit în piele maronie), decorată la rece, piese metalice, cu lanţ (contragarda ant. şi post., fragment de text teologic, s. XV1); inițiale barate, litere juridice, spații rezervate; orig.: Cracovia; prov.: Levoča: ‘Iste liber este Georgij Lewteschÿt’ s. XViv (f. 1r), ‘Liber proprius magistri Georgij Lewdeschith, olim per magistrum Cristianum predicatorem Cracoviensem sibi legatus’ s. XViv (f. 2r); ‘Legatus mihi Ioanni Henckel per pie memorie eundem dominum Georgium Leudischid avunculum meum. Anno domini 14o96’ (f. 425r), etichetă de Levoča; 1460 (f. 425v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 3; Beke (1871) 454; Varjú (1899) 211; Sprawozdanie (1919) 55; Hunyady (1937) p. 37; Szentiványi (1958) 93; Selecká (1974) 91; Sopko (1982) 327; Selecká Mârza (1997) 92; Baumgarten/Maga (2014) 277.

MS I.94

 1. Henricus Totting de Oyta, De contractibus (1r-21v) – b. Canon precum (22r) – c. Nicolaus de Dinkelsbühl, Commentarius in quartum librum Sententiarum (23r-50v) – d. ‘De beneficiis indulgentiarum’ (51r-57v) – e. ‘Summa confessionis’ (57v-63r) – f. Sermones (63r-75r) – g. Raimundus Rigaldus, Sermo ‘Respicite in faciem Christi’ (75v-79r) – h. Sermones (79r-95v) – i. Henricus de Langenstein, Sermo de proprietate (95v-103v) – j. ‘Duo sermones Innocentii Papae’ (Clementis VI?) (104r-117v) – k. Sermo? (118r-124v) – l. Iohannes de Fonte, Conclusiones in libros III et IV Sententiarum (125r-163v) – m. Sermones (166r-198v) – n. Henricus de Langenstein, De correctione (198v-200r) – o. Sermo (200v)

Hârtie; i + 200 + i ff.; 295 x 210 mm; legătură modernă din carton; rare inițiale filigranate și lombarde, desene marginale în peniță; cursivă gotică; orig.: Austria; 1401 (f. 95v).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 94; Baumgarten/Maga (2014) 277.

MS I.95

Petrus Lombardus, Quattuor libri Sententiarum

Pergament; iii + 172 + i ff.; 325 x 210 mm; legătură modernă de amator; letrine (aur și culori), inițiale înflorate și filigranate, titluri și inițiale lombarde, desen al unui bust uman (f. 14r); minusculă gotică; orig. Italia; s. XIII2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5III 13; Beke (1871) 522; Varjú (1899) 15; Szentiványi (1958) 95.

MS I.96

Graduale (incomplet)

Pergament; i+ 152 + i ff.; 323 x 243 mm; legătură modernă din carton; inițiale locuite, cu capete, filigranate, intarsiate, barate și lombarde; notație muzicală de Metz; minusculă gotică; prov.: zona Sâniob, jud. Bihor? (s. XV), Miklós Deák, 1612 (f. 1r), ‘Stephanus Nary’, Scaunul Mureș, 1622 (f. 8r), Balint, paroh Sândominic, Harghita, 1670 (f. 24v et passim); s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 3; Veszely (1861) 22; Beke (1871) 22; Varjú (1899) 152; Szentiványi (1958) 96; Szendrei (1981) C49; Csapodi (1988) 1630; Merczel (2001) 48-51; Șorban (2000) G7; Papahagi (2015) 37.

MS I.97

 1. Petrus Aureoli, Compendium sensus litteralis totius divinae Scripturae (1r-139v) – b. Anonymus Erfordiensis, Commentarius in quartum librum Sententiarum (140v-234r) – c. ‘Conclusiones canonicae’ (235r-251r) – d. Bullae papales (ge.) (252r-257v) – e. Augustinus, Confessiones (258r-336r) – f. Vita beatae Elysabeth (337r-361r)

Hârtie; 361 ff.; 290 x 210-215 mm; legătură modernă din carton; inițiale filigranate și lombarde, drôleries; cursivă gotică și bastardă; orig.: Bavaria? (copist ‘Conradus Kekch de Swainkendorf’, f. 234r) – Elveția (copist ‘Henricus capellanus altaris sancte Katherine prepositure Chur scripsit’, f. 251r; prov.: Bis. Sf. Maria, Viktring, Carinția, s. XVIII (f. 258r); coligat, ss. XIV-XV.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 97; Handschriftencensus (2014) 18048; Baumgarten/Maga (2014) 277.

MS I.98

 1. ‘Biblie auctoritates seu figure de ortu Saluatoris’ (1r-14v) – b. Thomas Aquinas, Summa theologica: Secunda secundae, ‘extracta’ (1r=15r-275r=289r) – c. ‘Registrum excerptorum’ (275v=289v-277v=290v)

Hârtie; 290 ff.; 290 x 200 mm; legătură modernă din carton; inițiale înflorate, filigranate și lombarde; scriere bastardă; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 4; Beke (1871) 589; Varjú (1899) 121; Szentiványi (1958) 98; Zumkeller (1966) 569.

MS I.99

 1. Conradus de Saxonia, Speculum Beatae Mariae Virginis (1r-44v) – b. Tabula in anteriorem opus (45r-47r) – c. Aldobrandinus de Tuscanella, Scala fidei sive expositio symboli apostolorum (48r-87v) – d. Leonardus Huntpichler, Super De divinis praedicationibus Hugonis de Sancto Caro (88r-99v) – e. Sermones (100r-112v) – f. Quaestiones disputatae (113r-121r) – g. ‘Epistola facultatis theologicae studii Wiennensis de viginti quatuor senioribus’ de Judenburg qui dicuntur sancti ficti (121r-125v) – h. Tractatus de virtutibus (126r-128v) – i. ‘Tractatus de profectu religiosorum’ (128v-130r) – j. ‘De speciebus temptationum’ (130r-133v) – k. Martinus Bracarensis (Dumiensis), Formula honestae vitae (133v-135r) – l. Cicero, Paradoxa Stoicorum ad M. Brutum (135r-138r) – m. Quaestio disputata (138v) – n. Florilegium sermonum Bedae, Gregorii, Origenis, Augustini, Haimonis, etc. (139r-241v) – o. Joannes Chrysostomus, Homiliae in Evangelium S. Matthaei (242r-407v)

Hârtie; 408 ff.; 293 x 215 mm; legătură modernă din carton; inițiale filigranate și lombarde, blazon (ff. 1r, 100r = I.9, I.157, II.127); cursivă gotică; orig.: Austria; 1470 (ff. 99v, 135r).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 99.

MS I.100

 1. Vocabularium ‘Ex quo’, lat.-ge. (4r-72v) – b. Sermones (73r-126v) – c. Conradus de Waldhausen, Ordo gestorum Iesu Christi cum concordantiis evangeliorum (126v-131r) – d. Isidorus Hispalensis, De summo bono III (132r-190v) – e. Sermo (190v-191v) – f. Sermones (192r-221v) – g. Sermones (222r-254r) – h. Sermones (255r-290v) – i. Tabula cuiusdam operis, fragm. (291r) – j. Themata sermonum (lat./ge.) (292r)

Hârtie; iii + 289 + iii ff. (numerotate 1-295); 290 x 212 mm; legătură modernă din carton; inițiale filigranate, înflorate și lombarde; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.:?; 1439 (f. 190v)-1465 (f. 131r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 7; Beke (1871) 589; Varjú (1899) 126; Szentiványi (1958) 100; Handschriftencensus (2012) 18049.

MS I.101

 1. Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica (1r-110r) – b. Henricus (de Langenstein?), De corpore Christi (111r-114v) – c. Richardus Rad, Henricus de Oyta, Sermones de conceptione Beatae Mariae Virginis (115r-129v) – d. De praedestinatione (130r-134r) – e. Joannes Beleth, ‘Summa de ecclesiastico officio’ (135r-200v) – f. Gregorius Magnus Papa, Regula pastoralis (201r-245r) – g. Petrus Cantor, Distinctiones vel Summa Abel (247r-420r)

Hârtie; 420 ff.; 287 x 210 mm; legătură modernă din carton; inițiale filigranate și lombarde; scriere bastardă; orig.: Austria?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 2; Beke (1871) 589; Varjú (1899) 144; Szentiványi (1958) 101.

MS I.102

 1. Henricus Suso, Horologium sapientiae (1r-73v) – b. Henricus de Flekchen, ‘Collacio brevis in confirmacione abbatis Sancti Petri’ (74r-78v) – c. Henricus de Flekchen, ‘Sermo ad clerum in synodo Pataviensi predicatus’ (78v-81r) – d. Ulricus Ep. Secoviensis, ‘Sermo in concilio provinciali circa festum Martini anno domini 1419 in civitate Salczburgensi predicatus’ (81r-86v) – e. Ulricus Ep. Secoviensis, ‘Sermo in concilio provinciali in crastino sancti Augustini anno domini 1420 Salczburge predicatus’ (86v-91r) – f. Sermo (91r-98v) – g. Joannes Rewter, Sermones (98v-110v) – h. Sermo (110v-112r) – i. ‘Collatio ad clerum in consecratione domini Episcopi Brixiensis Georgii Stubier facta anno 1437 die sexta mensus Octobris’ (112v-113r) – j. ‘In consecratione domini Silvestri episcopi Vyennensis anno 1438’ (113r-115v) – k. ‘Sermo predicatus in capitulo ecclesie Salsburgensis ad clerum anno a nativitate domini 1438’ (115v-120r) – l. ‘Sermo ad synodum dyocesanum cleri sancte Salczburgensis ecclesie anno 1438 dominica misercordia domini’ (120v-123v) – m. Sermones (124r-141r) – n. Michael de Massa, De passione Domini (141r-169r) – o. Bernardus Claraevallensis, Contemplationes de passione Domini (169r-178r) – p. Sermones (178v-227v) – q. Summa de poenitentia ‘Omnis et utriusque sexus famosum’ (228r-321r) – r. Joannes Nider, De lepra morali (322r-372v) – s. Joannes Nider, De contractibus mercatorum (373r-386v) – t. ‘De nundinis’ (386v-387r)

Hârtie; 387 ff.; 292 x 220 mm; legătură modernă din carton; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică bastardă și cursivă; orig.: Austria; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 1; Beke (1871) 589; Varjú (1899) 144; Szentiványi (1958) 102; Zumkeller (1966) 610.

MS I.103

 1. Hieronymus, Epistolae (it.)

Hârtie; 203 ff.; 284 x 206 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 9; Beke (1871) 187; Varjú (1899) 270; Szentiványi (1958) 103; Lascu (1987) 212.

MS I.105

 1. Peregrinus Polonus, Sermones de sanctis (1r-123v) – b. Explanatio psalmorum (124r-127r) – c. Sermo de resurrectione domini (128r-131r) – d. Ioannes Milicius de Cresmir, Sermones synodales (132r-160v) – e. ‘Qualiter debemus deo gracias agere de beneficiis’ (161r-162r) – f. ‘Nota contra illos, qui dicunt moderni predicatores’ (162r) – g. Nota de tribulatione (162r-v) – h. Alphonsus Bonihominis (tr.), Epistola Rabi Samuelis ad Rabi Isaac (162v-179r) – i. ‘De eieccione Ade et Eve de paradyso’ (179r) – j. De dolore partus et evigilatu nascentis, incompl. (179r-v).

Hârtie; 179 ff.; 295 x 210 mm; legătură olandeză medievală; fără decoraţie; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia sau Slovacia; prov.: Levoča: ‘fuerunt Nothardi et pertinent ad librariam ad capelam’ (cop. int., s. XV); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 7; Beke (1871) 501; Varjú (1899) 94; Szentiványi (1958) 105; Selecká (1974) 81; Sopko (1982) 328; Selecká Mârza (1997) 82.

MS I.106

 1. Registrum (cop. ant.) – b. Fragmentum actus ad Universitatem Pragensem emisi, s. XIV (1v) – c. Ioannes Chrysostomus, Sermones (2r-21r) – d. Ioannes Chrysostomus, ‘De eo, quod nemo possit ledi ab alio nisi a semetipso’ (21r-32v) – e. Ioannes Chrysostomus, ‘Sermo de erudicione discipline’ (32v-34r) – f. Ioannes Chrysostomus, ‘Sermo de annunciacione dominica’ (34r-37r) – g. Ioannes Chrysostomus, Sermones (38r-72v) – h. Elenchus virtutum (73v) – i. Tractatus de sacramento eucharistiae et de communione sub utraque specie (74r-116v) – j. Iacobellus, ‘Articuli collecti de Tractatu […], quem fecit pro utraque specie in layca communione’ (116v-180v) – k. Richardus Praemonstratensis, De canone missae (181r-184v) – l. Odo de Ceritona, Summa de poenitentia (185r-195v) – m. ‘Nota de penitencia secundum Augustinum’ (195v-197r) – n. Regula Ordinis Cisterciensis, ‘Regula pragensis’ (197r-223v) – o. Excerptum de Regula beatae Virginis in Pedepontis (223v-228r) – p. Formula absolutionis (228r) – q. Conradus Eberbacensis, Confessionale (229r-283v) – r. Tractatus de vitiis et virtutibus (283v-290v) – s. Versus (290v-291v) – t. Notae de mundi aetate, instructiones de missa celebranda, orationes (293r-294v) – u. Gerardus Leodiensis, Liber de doctrina cordis (295r-359r) – v. Odo de Ceritona, Summa de poenitentia (359r-370v) – x. ‘Tractatus de hiis quibus communionem summere licet et quibus non’ (370v-374r) – y. ‘Tractatus super Ave maris stella’ (374r-388v) – z. Sermo ‘In capite ieiunii’ (388v-392v) – aa. Arnestus, Archiep. Pragensis, ‘Constituciones provinciales Provincie Pragensis’, 1349 (393r-422v) – ab. Henricus de Frimaria, ‘Tractatus de quatuor instinctibus interioribus’ (422v-429r) – ac. ‘Tractatus de virtutibus anime, que vocantur theologyce etc.’ (429r-434r) – ad. ‘Inhibiciones sacramenti ewkaristie’ (434r-436r).

Hârtie (f. 1 pergament); 436 ff.; 290 x 200 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, urme de piese metalice; iniţiale lombarde (unele, locuite); scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Praga (f. 1v), copist ‘per manis Johannis de mylyczyn dicti codrus… et est scriptus de regula pragensi’ (f. 195v); prov.: Levoča; 1401-1405 (ff. 195v, 223v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 4; Varjú (1899) 113; Szentiványi (1958) 106; Selecká (1974) 107; Sopko (1982) 329; Selecká Mârza (1997) 107.

MS I.109

 1. Tabula operum in hoc libro contenitorum (1v) – b. Isidorus Hispalensis, Prooemia in libros Veteris et Novi Testamenti (2r-7v) – c. Alexander de Villa Dei, Summarium biblicum cum glossis (8r-21v) – d. Guillelmus Brito, Expositio prologorum Bibliae (22r-141v) – e. Henricus de Langenstein, De prelatis (‘Speculum clericorum’) (142r-146r) – f. Henricus de Langenstein, Speculum animae (146r-154v) – g. Henricus de Langenstein et Henricus de Oyta, Sermones (154r-249v) – h. Sermones, collatio Viennensis (250r-291v) – i. ‘Concordantia ewangeliorum per canones’ (292r-298v)

Caiete mixte pergament și hârtie; 299 ff.; 300 x 215 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece cu portetichetă din metal și resturi de închizători metalice; rare inițiale lombarde; scriere bastardă; orig. Austria (‘Collatio habita Wyenne’, f. 250r); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 5; Veszely (1861) 67; Beke (1871) 69; Varjú (1899) 209; Vargha (1921) 6; Szentiványi (1958) 110.

MS I.110

Breviarium (a. u. Eccl. Hung.).

Hârtie; 420 ff.; 305 x 205 mm; fără legătură; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică bastardă și cursivă; orig. ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 5; Veszely (1861) 67; Beke (1871) 69; Varjú (1899) 209; Vargha (1921) 6; Szentiványi (1958) 110.

MS I.111

Breviarium (a. u. Eccl. Hung.).

Hârtie, pergament; 266 ff.; 315 x 200 mm; legătură medievală (lemn învelit în piele maronie), decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice decorate; iniţială decorată (aur, roşu/albastru/verde), iniţiale înflorate, filigranate și lombarde (roşu/albastru); scriere gotică cursivă; orig.: ?Bardejov; prov.: Bardejov: ‘Ex libris Regiae Liberae Civitatis Bartpha sub Nro 80’, s. XVIII (f. 4r); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 9; Beke (1871) 378; Varjú (1899) 197; Szentiványi (1958) 111; Sopko (1982) 330.

MS I.112

 1. ‘Contenta’ (1r) – b. Regula Ordinis Praedicatorum (2r-9r) – c. Privilegia Ordinis Praedicatorum, ‘Mare magnum domini Bonifacii Octavi’ (12r-56v) – d. Legenda beati Vincentii Ferrer (60r-70r) – e. ‘Legenda pro predicatoribus singulariter abbreuiata beate Katherine de Senis’ (72r-117v) – f. De obitu S. Catherinae de Senis (117v-119r) – g. Sermones de passione Christi (120r-136v) – h. Sermo, Prohemium in passione domini’ (137r-v) – i. Sermo ‘in die sancto’ (139r-149v) – j. Sermo de resurrectione Christi (150r-v) – k. ‘Collacio Sinodalis’ (151r-154v) – l. ‘Arenga capitularis’ (158r-163r) – m. Concordantiae Veteris et Novi Testamenti (175r-194r).

Hârtie (1bis, 199 pergament, fragm. drept canonic, s. XIII); 1 + 198 + 1 ff.; 215 x 145 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, resturi de închizătoare metalică; iniţiale lombarde și locuite; scriere gotică cursivă; orig.: Slovacia/Ungaria; prov.: Košice (‘Conventus Cassoviensis B. V. Mariae fratrum Ordinis Praedicatorum recuperatus a civitate Cassoviensi anno 1699’, f. 2r); 1468-1469 (ff. 55v, 117v, 120r etc.).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 23; Beke (1871) 463; Batthyány, Leges III, p. 9-10; Varjú (1899) 222; Szentiványi (1958) 112; Sopko (1982) 331; Handschriftencensus (2012) 21422.

MS I.113

 1. Sermones (1r-234v) – b. Fragmenta libri liturgici notati, s. XIV (i-ii).

Hârtie + pergament (i-ii); i + 228 + i ff.; 210 x 147 mm; legătură plină pânză și piele; inițiale filigranate; cursivă gotică; orig. ?; s. XV (s. XIV, ff. i-ii).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 113.

MS I.114

 1. Notae (1r) – b. Tabula (1v) – c. Vincentius Bellovacensis, Epistola consolatoria de morte amici (2r-46r) – d. ‘Tabula super tractatum Vincentii hystorialis (sic)’ (46r-47r) – e. (48r-141r)

Hârtie; 141; 211 x 152 mm; legătură medievală, scoarță îmbrăcată în piele decorată la rece; iniţiale filigranate și lombarde; minusculǎ umanistică și gotico-umanistică; orig.: Italia (glosă it., f. 76v); prov.: ‘Frater Johannes Baptista de Brixia OP’ > S. Maria Gratiarum, Correggio (1505, ff. 140v, 141v); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5VI 3; Beke (1871) 635; Varjú (1899) 278; Szentiványi (1958) 114.

MS I.115

 1. Sächsische Weltchronik, recensio A (ge.) (1r-33v) – b. Augsburger Stadtchronik (ge.) (34r-45v)

Hârtie; 45 ff.; 205 x 150 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece; inițiale filigranate și lombarde, margini decorate, crisografie; scriere bastardă; orig.: Augsburg (copist: Konrad Bollstatter, f. 1r); 1476 (f. 1r).

Bibliografie: Büsching (1821) 363f.; Cseresnyés (1824-1826) F5VI 1; Beke (1871) 314; Varjú (1899) 252; Szentiványi (1958) 115; Zumkeller (1966) 610; Shaw (1981b) 170-76; Shaw (1986) 212-23; Wolf (1995) 13-38; Wolf (1996) 60, 69-73; Wolf (1997) 29-31; Olberg-Haverkate (2008) 534-541; Handschriftencensus (2012) 4275.

MS I.116

Expositio hymnorum, ‘Liber ympnorum seu soliloquiorum prophete de Christo’

Hârtie; 156 ff.; 210 x 140 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice, lanț; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Viena?; prov.: Levoča (cop. ant. ‘Iste liber fuit domini Sigismundi Senfftleben de Podolÿno, baccalarÿ Wÿenensis, altariste altaris sancte Barbare, qui obÿt anno Domini 1513’; cop. post. ‘MDXXXVII Anno’); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 7; Beke (1871) 214; Varjú (1899) 258; Szentiványi (1958) 116; Selecká (1974) 33; Sopko (1982) 332; Selecká Mârza (1997) 33.

MS I.117

 1. a. Speculum humanae salvationis (1r-81r) – b. ‘Dicta Erasmi’ (colofon ge.) (81r) – c. Registrum (81v) – d. Notae (82v-83r).

Hârtie; 84 ff. (numerotate 83); 220 x 140 mm; legătură olandeză medievală; fără decorații; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia? (Teplice?, ‘Teplicka’, f. 81r); prov.: Levoča, 1492-1497 (ff. 82v-83r); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 6; Beke (1871) 569; Varjú (1899) 194; Szentiványi (1958) 117; Selecká (1974) 32; Sopko (1982) 333; Selecká Mârza (1997) 32.

MS I.118

 1. Figurae Veteris Testamenti in Novum (1r-12v) – b. Sermones (13r-488r) – c. Sermo ‘in cena Domini’ (494r-495r).

Hârtie; 494 ff. (numerotate 506); 215 x 155 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, închizătoare din piele și metal; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 17; Beke (1871) 128; Varjú (1899) 243; Szentiványi (1958) 118; Selecká (1974) 14; Sopko (1982) 334; Selecká Mârza (1997) 12.

MS I.120

 1. Computus (1r-18v) – b. Versus ‘Primum summa fides statuit’ (19r-21v) – c. Notae (22r-24r) – d. ‘Canones excerpti de summa Johannis’ (24v-25v) – e. ‘Rationes contra Judaeos de adventu Messiae’ 1417 (27r-67r) – f. Joannes Nider, De nobilitate (67r-74v) – g. Adamus Alderspacensis, ‘Summa pauperum’ (75r-110r) – h. Notae (110v) – i. Petrus de Doliaco, ‘Meditationes de septem psalmis penitentialibus’ (111r-122r) – j. ‘Deuota meditatio super quinto psalmo’ (122v-131r) – k. Tractatus incertus (131v-134v) – l. Expositio canonis missae (135r-164r)

Hârtie; 167 + ii ff.; 210 x 140 mm; legătură cartonată modernă; fără decorații; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Austria; prov.: ‘Johannes rector de Villach divinorum cooperator apud S. Jacobum in Lewben’, 1464 (f. 1r); 1464-1470 (ff. 1r, ).

Bibliografie: Varjú (1899) 102; Szentiványi (1958) 120; Zumkeller (1966) 569.

MS I.122

 1. Felice Tancredi da Massa, La fanciulezza di Gesù it. (1r-59v) – b. Niccolò di Mino Cicerchia, La Passione it. (60r-94v) – c. Niccolò di Mino Cicerchia, La Risurrezione it. (94v-127r) – d. Preghiera it. (127r) – e. Ave Maria, paraphrasis it. (127v-128r)

Hârtie; 128 ff.; 196 x 148 mm; legătură cartonată modernă; fără decorații; scriere umanistică; orig.: Nordul Italiei; s. XVex.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 122; Lascu (1987) 212-18.

MS I.140

 1. Ars grammatica ‘Ianua sum rudibus’ (1r-20v) – b. Ars grammatica (20v-30r)

Pergament; ii + 30 + i ff.; 245 x 175 mm; legătură modernă din carton învelit în piele roşie; iniţiale lombarde și versale, desen (om, cerneală neagră, f. 30v); scriere gotică minusculǎ; orig. Italia; 1446 (ff. 20v, 30r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 11; Beke (1871) 249; Varjú (1899) 152; Szentiványi (1958) 140.

MS I.141

 1. Versus (ge.) (1r) – b. ‘Capitula libri regule pastoralis Gregorii’ (1v-3v) – c. Gregorius Magnus Papa, Regula pastoralis (4r-93v) – d. Textus de apostasi (93v-94r) – e. Pseudo-Bernardus, Formula honestae vitae (95r-96r) – f. Pseudo-Bernardus, Speculum monachorum (96r-98v) – g. ‘XII collationes anachoritarum de meditationibus suis’ (98v-99v) – h. Pseudo-Thomas Aquinas, Manuale sacerdotum (100r-112v) – i. Versus ‘Est alius ludus scacorum’ (113r-v) – j. Bernardus, Meditationes de interiore homine (115r-133r) – k. De sex aetatibus mundi (134r-186v)

Hârtie; 188 ff.; 230 x 150 mm; legătură plină medievală, scoarță îmbrăcată în piele decorată la rece (etichetă ‘Pastorale gregori et forma honeste uite’); inițiale filigranate și lombarde; bastardă și cursivă gotică; orig.: Germania/Austria; s. XV.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 141; Handschriftencensus (2009) 21423.

MS I.142

 1. Super Pater noster (2r-27r) – b. Conradus de Soltau, Lectura super cap. I Decretalis ‘Firmiter credimus’ (28r-187v) – c. Iohannes de Fonte, Conclusiones in IV libros Sententiarum (189r-210v) – d. Benedictio panis et ciborum (210v) – e. Octo turpitudines (213r-214v) – f. De septem peccatis contra Spiritum Sanctum (214v-215v) – g. Pseudo-Ambrosius, De mansionibus filiorum Israel (216r-249v) – h. Staciones per XL in curia (249v-253v).

Hârtie; 254 ff.; 210 x 145 mm; legătură medievală, inițial lemn învelit în piele roz, încuietoare din piele și piese metalice; iniţiale lombarde (f. de gardă ant./post., fragm. de gradual notat, s. XIV); scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia (‘Confectum in scolis beate marie Cracovie anno 1434 per Nicolaum Schreybirdorff’, f. 253v); prov.: Levoča, ‘Item liber est Iohannis Brotman fuit (!)’ (f. 215v, s. XV); 1434 (f. 253v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 9; Beke (1871) 209; Sprawozdanie (1919) p. 239-240; Varjú (1899) 150; Szentiványi (1958) 142; Selecká (1974) 110; Sopko (1982) 335; Selecká Mârza (1997) 110; Baumgarten/Maga (2014) 277-78.

MS I.143

 1. Concordantia numerorum latinorum et arabicorum (1r) – b. ‘Fili mandata’ (1r) – c. Gregorius Magnus Papa, Sermo (1v-2v) – d. Ps-Hugo de Sancto Caro, Commentarius in IV libros Sententiarum cum glossis (3r-30r) – e. De anima et de potentiis eius (30r-31v) – f. Guillelmus Autissiodorensis, Summa aurea in IV libros Sententiarum (32r-54r) – g. Guillelmus Alvernus, Ep. Parisinsis, Condamnatio, 1241 (54r) – h. Notae, quaestiones, sermo, commentarius in Sententias (54v-55v) – i. Hugo de Sancto Caro, Commentarius in quartum librum Sententiarum, incomplet (56r-73v).

Pergament; 74 ff.; 197 x 143 mm; doar partea posterioară a legăturii monastice + fragment de ms. liturgic muzical; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Franța; s. XIII1.

Bibliografie: Szentiványi (1958) 143; Rosemann (2010) 114; Baumgarten/Maga (2014) 278; Baumgarten/Maga, ed. (2019).

MS I.144

 1. Winandus de Rufo Clipeo, ‘Gloria mundi’ (1r-10r) – b. Winandus de Rufo Clipeo, ‘De multiplicatione lapidis veri’ (10v-13r) – c. Winandus de Rufo Clipeo, ‘Expositiones rerum mineralium’ (13v-22v) – d. ‘Tractatus et narracio philosophorum de lapide’ (25r-29v) – e. Joannes Tecenensis, Compendium alchymiae (30r-38v) – f. Notae de lapide (38v) – g. ‘Thesaurus philosophie’ (39r-54r) – h. Alanus de Bohemia, Dicta de lapide philosophico (54v-56v) – i. ‘Processus’ (57r-60r) – j. ‘Turba philosophorum’ (61r-78v) – k. Rudianus, ‘Liber trium verborum’ (78v-83v) – l. ‘Virtus herbe’ (83v-84v) – m. Pseudo-Thomas Aquinas, Expositio super Turba philosophorum (85r-99r) – n. ‘Concordantia philosophorum’ (99v-133v) – o. Pseudo-Albertus Magnus, ‘Liber octo capitulorum’ (134r-150v) – p. Pseudo-Albertus Magnus, Hortulanus (151r-155v) – q. ‘Concordantia et discordantia elementa’ (156r) – r. Arnaldus de Villa Nova, Rosarius abbreviatus philosophorum (157r-216v) – s. ‘Emicharius’ (217r-223r) – t. Morienus Romanus, Dialogus cum Calid rege (223v-231r) – u. Pseudo-Thomas Aquinas, Tractatus de quattuor elementis (232r-236v) – v. Rogerius Bacon, ‘Specula astronomiae’ (237r-239r) – w. ‘Triginta verborum’ (239v-242v) – x. ‘Versus in particulari via’ (242v) – y. ‘Radicarius’ (243r-249r) – z. Metra ‘Centiloquium’ (249v-251r) – aa. Pseudo-Raimundus Lullus, Lilium intelligentiae (251v-254v).

Hârtie; 255 ff.; 206 x 143 mm; legătură de piele roșie, fără scoarțe; inițiale lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania (copist: ‘Siluester Geyszchar’, f. 13r); 1422 (ff. 10r, 133v, 216r).

Bibliografie: Szentiványi (1958) 143.

MS I.145

 1. Karl der Grosse und die schottischen Heiligen (ge.) (1r-226r) – b. Nota (226v) – c. Versus (227v)

Hârtie; 227 ff.; 210 x 145 mm; legătură medievală, scoarță îmbrăcată în piele roșie; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania; pos: Erasmus Stäpfl, Marburg s. XV (f. 226v); 1405 (f. 226r).

Bibliografie: Varjú (1899) 117; Szentiványi (1958) 145; Shaw (1981a) xi, xiii-xvi; Shaw (1981b) 165-70; Shaw (1986) 213; Wittstock (1997) 101; Nemes (2010) 175, 179 n. 39; Handschriftencensus (2011) 4277.

MS I.146

 1. Sermones (1v-2v) – b. Alphonsus Bonihominis (tr.), Epistola Rabi Samuelis ad Rabi Isaac (3r-14r) – c. Sermones, preces (ge./lat.) – d. Gregorius Magnus Papa, Regula pastoralis (16r-63r) – e. Sermones (63r-72r)

Pergament; 72 ff. (ff. 1 și 72 lipite de legătură); 208 x 160 mm; scoarță goală (resturi de piele), încuietori din piele și metal; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 10; Beke (1871) 254 (424); Varjú (1899) 142; Szentiványi (1958) 146; Handschriftencensus (2012) 18050.

MS I.147

 1. Nota (ge.) (1r) – b. Urbanus IV, ‘Tagezeit’, incompl. (1r-12v) – c. Preces (ge.) (13r-17r) – d. Anselmus Cantuariensis, Preces de passione Christi (ge.) (17r-22r) – e. ‘Trost’ (22r-25v) – f. ‘Peraitung zu der meß’ (26r-31r) – g. ‘Sechs ding’ (31r-49r) – h. Auctoritates de peccato et paenitentia (ge.) (49r-52v) – i. De pura anima (ge.) (53r) – j. Thomas Peutner, Super Ave Maria (ge.) (54r-59v) – k. Lectiones epistolarum (ge.) (60r-103v) – l. Legenda aurea (ge.) incompl. (104r-184v) – m. De Beata Maria Virgine (ge.) (185r-191r) – n. Nota (191v)

Hârtie (caiet ff. 54-59 legat invers); 191 ff.; 213 x 145 mm; legătură medievală plină, decorată la rece (în contragardă, fragmente ms. s. XIV); inițiale lombarde; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: Krems, Austria (copiști: ‘Mathias Englmaspruner’, f. 49r; Andreas OP, Ep. Krems, f. 103v, 1084v); 1454 (f. 104r), 1455 (f. 184v), 1463 (f. 49r).

Bibliografie: Varjú (1899) 151; Szentiványi (1958) 147; Schanze (1984) 139; Schnell/Peuntner (1984) 13; Williams-Krapp (1986) 191; Sangsprüche (1994) 65; Handschriftencensus (2011) 18051.

MS I.148

 1. Aldobrandinus de Toscanella, Super Pater noster, final (1r-v) – b. De virtutibus, incomplet (2r-17r) – c. De peccatis et vitiis (18r-51r) – d. De virtutibus et vitiis (51v-73v) – e. De donis Spiritus sancti (73v-82v) – f. Petrus Alphonsus, Disciplina clericalis (82v-104v) – g. Honorius Augustodunensis, Sermo generalis ad status (104v-110r) – h. Quaestiones de Christo et Spiritu sancto (110r-111r) – i. Sermones (111v-113r) – j. Themata sermonum in Epistolis (113r-114v) – k. Super Matthaeum (116r-159v) – l. Theodoricus de Apolda, Vita Beatae Elisabeth (160r-182r) – m. Pseudo-Thomas Aquinas (=Jacobus de Benevento), ‘Sermo de iudicio’ (182r-189v) – n. Sermo (190r-191v) – o. ‘De decem preceptis’ (191v-195r) – p. Thomas Aquinas, De decem praeceptis (190r-204r) – q. Super Pater noster (204v-207v)

Pergament; 207 ff.; 207 x 140-146 mm; legătură plină medievală cu portetichetă metalic și încuietori din piele; ințiale lombarde; minusculă gotică și cursivă gotică; orig.: ?; ss. XIV-XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5VI 14; Beke (1871) 418; Varjú (1899) 129; Szentiványi (1958) 148; Guyot (2002) 874-79.

MS I.151

Bonaventura, Commentarius in Evangelium S. Joannis (1r-cop. post.)

Hârtie; 227 ff.; 220 x 150 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele, cu închizători de piele; rar, inițiale filigranate; cursivă gotică; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Varjú (1899) 189; Szentiványi (1958) 151.

MS I.152

Matthaeus de Bene-Ethe, Formularium (1504-1512).

Hârtie; 361 ff.; 205 x 150 mm; legătură contemporană, carton învelit în pergament; fără decoraţie; scriere gotică cursivă; orig.: ?Esztergom; prov.: ?Bratislava; 1512.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5VI 17; Beke (1871) 39; Varjú (1899) 287; Szentiványi (1958) 152; Bónis (1973/74) 89-101; Sopko (1982) 336.

MS I.154

 1. Sermones cum vitis et legendis sanctorum (1r-199v) – b. Excerpta. Auctoritates patrum (200r-215v)

Hârtie; 219 ff.; 220 x 155 mm; legătură monastică medievală, lipseşte cop. ant. (în cop. post., fragm. pe pergament, s. XIII); fără decorații; scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia; prov.: Solyom? (‘Collectus per … predicatorum in Novo Zolio’, f. 25v, s. XV2) > Levoča; s. XV1 (‘predicavi … anno etc. LVIo’, f. 184r; ‘1457 predicavi’ f. 177r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 2; Beke (1871) 504; Varjú (1899) 178; Szentiványi (1958) 154; Selecká (1974) 82; Sopko (1982) 337; Selecká Mârza (1997) 83.

MS I.155

 1. Textus iuridicus?, incomplet (1r-6v) ­– b. Sermones (7r-16v) – c. Nota (17v) – d. Sermones (18r-101r) – e. Preces et notae (ge.) (83r, 169r) – f. Sermones de Beata Maria Virgine (102r-167r) – g. Sermones (167r-199r) – h. De vita et assumptione Beatae Mariae Virginis (200r-206r) – i. Nota (206r-v) – j. Sermones (201r-224r)

Hârtie; 224 ff.; 215 x 150 mm; fără legătură, fără partea de început și puternic deteriorat; fără decorații; cursivă gotică; orig.: Levoča, Slovacia (copist: ‘per me Bartholomeum in lewtscha predicatorem’, f. 16v); s. XV.

Bibliografie: Varjú (1899) 178; Szentiványi (1958) 154.

MS I.156

 1. Matthaeus de Cracovia, Dialogus rationis et conscientiae de sumptione corporis domini nostri Iesu Christi (1r-31v) – b. Exhortatio ad communionem (32r-39r) – c. Henricus de Langenstein?, Tractatus de corpore Christi (52r-56v) – d. Dicta S. Bernardi et aliorum auctorum (56v) – e. Henricus de Langenstein?, Exposicio canonis missae (57r-85v) – f. Meditatio (86r-v) – g. Nomina mensium (87v) – h. Tabulae astronomicae et chronologicae (88v-95r) – i. Tabula et proprietates signorum (95v-96r) – j. Dialogus beatae Mariae at Anselmi de passione Domini (98r-104r) – k. De sacramento eucharistiae (105r-108v) – l. Bonaventura, De missa celebranda, incompl. (109r-110v).

Hârtie; 110 ff.; 215 x 155 mm; legătură medievală olandeză, lipsește cop. post.; iniţiale filigranate și lombarde, mici desene marginale și maniculae; scriere gotică cursivă; orig.: Polonia; prov.: Levoča; s. XVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 1; Beke (1871) 215; Varjú (1899) 228; Szentiványi (1958) 156; Selecká (1974) 105; Sopko (1982) 338; Selecká Mârza (1997) 105; Beifuss (1998), 105-132.

MS I.157

 1. Expositio hymnorum (1r-66v) – b. Salomon et Marcolfus (70r-84r) – c. Henricus de Langenstein, Expositio super Canticum Canticorum (84v-88r) – d. Henricus de Langenstein, Tractatus de ceremoniis (88r-95v) – e. Martinus Bracarensis (Dumiensis), Formula honestae vitae (96r-99r) – f. Henricus de Langenstein, Secreta sacerdotum (99v-109v) – g. Expositio hymnorum (110r-129v) – h. Glossae collectae in Novum Testamentum (130r-153v) – i. Henricus de Langenstein, Erkenntnis der Sünde (ge.) (154r-177v) – j. Canon epistolarum et evangeliorum per annum legendorum (178r-185v) – k. Casus papales et episcopales (186r-188v) – l. Henricus de Langenstein, Secreta sacerdotum (190r-201v) – m. Vita Adae et Evae (202r-208v) – n. Conradus de Saxonia, Sermo (209r-220r) – o. Dialogus beatae Mariae at Anselmi de passione Domini (226r-232v) – p. Sermones (232v-237v) – r. Evangelium de passione Domini cum glossa (239r-271r)

Hârtie; 272 ff.; 210 x 145 mm; legătură plină medievală, portetichetă și alte piese metalice; inițiale filigranate, înflorate, dragonate și cu antrelac, blazon (cop. ant. = mss. I.9, I.99, II.127); cursivă gotică; orig.: Austria (copist ‘Johannes Richardus de Wels’, f. 201v); 1386 (f. 232v), 1454 (f. 109v), 1453 (f. 177v), 1456 (201v).

Bibliografie: Varjú (1899) 103; Szentiványi (1958) 157; Zumkeller (1966) 585; Rudolf (1969) 48; G (1999) 32; Handschriftencensus (2009) 7976.

MS I.158

 1. Preces (cop. ant.-2v) – b. Benedictionale (3r-81r) – c. Preces (cop. post.)

Pergament; 81 ff.; 217 x 140 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele; inițiale filigranate și lombarde; scriere bastardă (1r-2v) și textuală pătrată; orig.: ?; prov.: Ungaria s. XV (Ss. Stephanus et Ladislaus reges, f. 1r; Ss. Clara, Franciscus, Laurentius, f. 2v); s. XVi.

Bibliografie: Varjú (1899) 161; Szentiványi (1958) 158.

MS I.159

 1. Franciscus Petrarcha, Vita Terentii (1r-2r) – b. Interpretationes nominum ex comoediis Terentii (2r-v) – c. Vita Terentii ‘Terentius genere existit’ (2v-3r) d. Praefatio Monacensis in Terentium: Argumentum (3r-v) – e. Vita Terentii ‘Terentius Affricanus’ (3v-4r) – f. Vita Terentii ‘Terentius comicus’ (4r-5r) – g. Argumenta comoediarum ‘Bello exorto’ (5v-10r) – h. Excerpta de Terentio (10v) – i. Commentarius ‘Species comediarum togata’ (13r-29r) – j. Commentarius ‘Antequam comedie recitarentur’ (30r-42v) – k. Terentius, Andria cum commentario (47r-93v) – l. Terentius, Eunuchus cum commentario (95r-146r) – m. Terentius, Heautontimorumenos cum commentario (146v-194v) – n. Terentius, Adelphoi cum commentario (195r-233r) – o. Terentius, Hecyra (233v-267r) – p. Terentius, Phormio (267v-309v)

Hârtie; 309 ff.; 220 x 157 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele roşie, decoratǎ la rece, urme de piese metalice; iniţiale înflorate; cursivă gotică; orig.: Erfurt, ‘per me Johannem Alhauser de Flochberg studentem’ (ff. 267r, 309v); prov.: ‘M. Joannis; 1462 (f. 309v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 11; Beke (1871) 567; Varjú (1899) 214; Szentiványi (1958) 159.

MS I.160

 1. Stephanus de Dolano, Epistola ad Hussitas (2r-144v) – b. Tractatus contra communionem utriusque speciei et contra communionem parvulorum (145r-151r) – c. Dicta Hieronymi (151r).

Hârtie, pergament; 151 ff.; 210 x 150 mm; legătură medievală plină (lemn învelit în piele albă), decorată la rece, piese metalice (f. de gardă post., pergament, s. XVi, act oferit de ‘Nicolaus de Consenza frater proffessorum ordinis sancti Spiritus in Saxia de Urbe comissarius, visitator’ către Jacobus de Sandesz); iniţiale înflorate, filigranate, lombarde și barate (roşu); scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia; prov.: Levoča – ‘Legatus est iste liber domino Augustino plebano in Meynhardsdorff terre Scepusiensis per dominum Nicolaum Czipser, altaristam ecclesie beate virginis …, qui obiit in vigilia Corporis Christi anno domini MoCCCCoXXX nono’ (contragarda ant.), ‘Liber capelle s. Georgii’, s. XV2 (f. de gardă ant.); 1418.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 11; Beke (1871) 608; Varjú (1899) 131; Szentiványi (1958) 160; Selecká (1974) 102; Sopko (1982) 339; Selecká Mârza (1997) 103.

MS I.161

Novum Testamentum: a. Lectiones Evangelii secundum Lucam (1r-2v) – b. Prologus ad Evangelium secundum Lucam (3v-4r) – c. ‘Elencus’ (4r-8r) – d. Evangelium secundum Lucam (9v-68v) – e. Prologus ad Evangelium secundum Ioannem (69r-v) – f. ‘Elencus’ (69v-70v).

Pergament; i + 70 + i ff.; 238 x 192 mm; legătură plină modernă; inițială dragonată cu antrelac și miniaturi (aur, argint și culori) ff. 9v-10r, inițiale (aur, argint, miniu); neume de tip germanic; minusculă carolingiană, rubrici în scriere uncială; orig.: Elveția/Bavaria; s. X.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 27; Beke (1871) 227; Varjú (1899) 2; Szentiványi (1915) 378-402; Szentiványi (1946) 157-76; Szentiványi (1958) 702; Merczel (2001) 51-52.

MS II.1

(‘Codex Aureus’, ‘Evangheliile de la Lorsch’).

Novum Testamentum: a. Praefatio S. Hyeronimi (1r-3v) – b. Epistola S. Hyeronimi ad Damasum Papam (4r-6r) – c. Canones S. Eusebii (7r-12v) – d. Argumentum Evangelii secundum Matthaeum (14r-15r) – e. Capitula Evangelii secundum Matthaeum (15r-17r) – f. Evangelium secundum Matthaeum (19r-73v) – g. Argumentum Evangelii secundum Marcum (75r-v) – h. Capitula Evangelii secundum Marcum (76r-77v) – i. Evangelium secundum Marcum (78r-111v)

Pergament; ii + 111 + i ff.; 370 x 271 mm; legătură modernă din piele (s. XVIII restaurată c. 1967); tablouri pe întreaga pagină (ff. 13v, 18v, 19r, 74v), integral decorat (cf. Denzinger), crisografie; scriere uncială; orig.: Școala Palatină, Aachen; prov.: Lorsch s. IX-1555 (catalog s. IX, Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn, 1885, nr. 37: ‘evangelium scriptum cum auro pictum habens tabulas eburneas’); s. VIIIi.

Bibliografie selectivă: Cseresnyés (1824-1826) V5II 2; Beke (1871) 649; Varjú (1899) 2; Szentiványi (1912) 131-51; Szentiványi (1946) 135-56; Szentiványi (1958) 432; Braunfels (1967); Simonescu (1972); Vătășianu (1974) 59-83; Bischoff (1989) 45, 47, 58-59, 62, 71; Lorscher Evangeliar (2000) vol. 2 (+bibliografie suplimentară); Denzinger (2001) 286-345 (+bibliografie suplimentară).

Facsimile: Braunfels (1967); Lorscher Evangeliar (2000), vol. 1.

MS II.2

Evangelia secundum Matthaeum et Marcum cum glossa ordinaria

Pergament; i + 238 + ii ff.; 388 x 231 mm; legătură modernă, carton îmbrăcat în piele decorată la rece; inițiale filigranate și lombarde, margini înflorate; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: ?; s. XIII.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5II 1; Beke (1871) 226; Varjú (1899) 13; Szentiványi (1958) 163.

MS II.3

Missale a. u. Eccl. Germanicae

Pergament; i + 301 + i ff.; 400 x 298 mm; legătură medievală plină, lemn îmbrăcat în piele decorată la rece, colțare și închizători metalice, lanț; inițiale anluminate (aur, culori), intarsiate, filigranate și lombarde, margini înflorate; notație muzicală pătrată de Metz; minusculă gotică; orig.: Passau (Kal., 5 aug.: ‘Dedicacio ecclesie Pataviensis’, f. 4v); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5II 12; Beke (1871) 384; Varjú (1899) 138; Szentiványi (1958) 164; Merczel (2001) 52-53.

MS II.4

Codex Justinianus: a. Codex (1r-176v) – b. Azo Portius, Apparatus ad Codicem Justinianum (1r-176v) – c. Iacobus Balduini, Quaestio (19r) – d. Iacobus Balduini, Commentum ad C. 3.32.22 (19v-20r), C. 1.22.2 (21r), C. 8.6 (25r) – e. Iacobus Balduini, Commentum as Auth. ‘Sacramenta puberum’ post C. 2.26.1 (35v-37r) – f. Accursius, Apparatus ad codicem, fragm. (1r, 21r, 105r, 109v, 163r, 174r) – g. Henrigetus filius Gerardi, Distinctio (23v) – h. Albertus Papiensis, Lectura de restitutione hereditatis (24r) – i. Henrigetus filius Gerardi, Quaestio de facto (50v) – j. Dinus de Mugello, Distinctio de successione (102v-105r) – k. Definitiones (176r-v) – l. AAVV, Additiones ad Codicem Justinianum et lecturae variae (1r-176v).

Pergament; i + 176 + i ff.; 420 x 265 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele, bride din piele, lanț (în cop. post. fragm. din Summa decretalium, pergament, Italia, s. XIII); inițiale miniate istoriate, filigranate și lombarde, numeroase desene marginale și drôleries în peniță; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: ‘Est Henringeti, filii magistri Gerchardi’, 1281 (f. 174v); prov: Levoča; s. XII/XIII.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5II 1; Beke (1871) 336; Varjú (1899) 9; Szentiványi (1958) 165; Dolezalek (1972) 6; Selecká (1974) 13; Sopko (1982) 340; Dolezalek (1985) 91-97; Selecká Mârza (1997) 11.

MS II.5

Corpus iuris canonici: a. Bernardus Balbi Papiensis, Compilatio prima (1r-69v) – b. Ioannes Galensis, Compilatio secunda (70r-108r) – c. Arbor consanguinitatis (108v) – d. Arbor affinitatis (109r) – d. Innocentius III, Compilatio tertia (110r-209r).

Pergament; 209 ff.; 414 x 255 mm; legătură monastică medievală; inițiale filigranate; minusculă gotică; orig.: Italia; s. XIII2.

Bibliografie: Varjú (1899) 101; Szentiványi (1958) 166; Bertram (1974) 10.

MS II.6

 1. Conclusiones sex librorum Metaphysicae Aristotelis (1r-6r) – b. Nicolaus de Tudeschis, Lectura super quarto libro Decretalium (7r-212v).

Hârtie; 223 ff. (numerotate 222); 415 x 280 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, colțare și bumbi metalici decorați; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Košice, 1461 (‘Liber Iohannis Benedicti de Wratislavia, decretorum baccalaurei, quem comparavit anno MoCCCCoLXI. Et tunc erat predicator in Cascha’, cop. ant.; altă mână, dată ‘1452’); prov.: Levoča; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5I 8; Beke (1871) 527; Varjú (1899) 140; Szentiványi (1958) 167; Selecká (1974) 100; Sopko (1982) 341; Selecká Mârza (1997) 101.

MS II.7

 1. De rescripto, assessore etc. (1r-9v, 342r-344r) – b. Nicolaus de Tudeschis Panormitanus, Lectura super tertium librum Decretalium (10r-341v).

Hârtie; 345 ff.; 407 x 285 mm; legătură plină medievală de Spiš/Levoča, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, resturi şi urme de piese metalice decorate; miniatură (1/3 pagină) reprezentându-l pe pe Hristos primind exemplare de drept civil și drept canonic de la laici și clerici (decor arhitectural, fond albastru; albastru, roșu, roz, verde); iniţiale înflorate (roşu/albastru), lombarde și barate (roşu); scriere gotico-umanistică; orig.: Italia?; prov.: Spiš, ‘Liber fraternitatis 24or plebanorum in Scepus’, s. XV (contragarda ant.); ‘Liber domini Iohannis Benedicti de Wratisslauia, decretorum baccalarii, quem comparavit anno domini MoCCCCoLXi. Et tunc erat predicator in Cascha’ (contragarda ant.), ‘Nunc autem 24or plebanorum regalium in Scepus fraternitatis’, s. XV (contragarda ant.); etichetă de Levoča; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5I 11; Beke (1871) 156; Hradszky (1895) 6; Varjú (1899) 137; Hunyady (1937) 37; Szentiványi (1958) 168; Güntherová/Mišianik (1962) 24, nr. 16; Selecká (1974) 42; Sopko (1982) 342; Selecká Mârza (1997) 41.

MS II.20

Guido Bonatus, De astronomia

Hârtie; 296 ff.; 410 x 295 mm; legătură monastică medievală; inițiale decorate; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: ‘Joannes Holzhauser, Reipublicae Neapolitanae in Austria notarius’, 1592 (cop. ant.); s. XV.

Bibliografie: Varjú (1899) 239; Szentiványi (1958) 181.

MS II.22

 1. Canon missae, fragm. s. XIV (1bis) – b. Martinus Polonus Oppaviensis, Margarita decreti seu Tabula Martiniana (1r-227r) – c. De divisione iuris canonici et civilis (227r-228v).

Hârtie; 1 (pergament) + 241 ff.; 310 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și metal; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Košice?; prov.: Levoča (‘Liber fraternitatis plebanorum xxiiij civitatum regalium’, cop. ant., s. XV2); 1473 (f. 227r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 10; Beke (1871) 595; Hradszky (1895) 3; Varjú (1899) 249; Szentiványi (1958) 183; Selecká (1974) 27; Sopko (1982) 343; Selecká Mârza (1997) 26.

MS II.23

 1. Repertorium cuiusdam codicis liturgici, fragm. (1bis) – b. Bartholomaeus Brixiensis, Casus decretorum. Historiae super Libro decretorum (1r-230v) – c. Textus ignotus, fragm. gr. (231vr).

Hârtie; 1 (pergament) + 230 ff. + 1 (pergament); 310 x 212 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, bumbi și închizătoare din piele și metal; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Silezia/Polonia; prov.: Spiš (‘Liber domini Iohannis Benedicti, decretorum baccalarii. Liber fraternitatis XXiiijor plebanorum’, cop. ant. s. XV); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 5; Beke (1871) 613; Varjú (1899) 266; Hradszky (1895) 7; Szentiványi (1958) 184; Selecká (1974) 3; Sopko (1982) 344; Selecká Mârza (1997) 2.

MS II.24

Biblia sacra. Novum Testamentum.

Hârtie; 1 (pergament) + 146 ff.; 310 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și metal, rest de colțar (f. 1bis, fragm. de ms. liturgic cu notație muzicală, s. XIV2); iniţiale intarsiate, filigranate și lombarde; scriere cursivă gotică; orig.: Spiš/Polonia (‘Item plebanus de Corpona dixit fratrem Symonem de Diwen (?) exire de claustro causa ire’, f. 146v, s. XV2); prov.: Levoča; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 4; Beke (1871) 557; Varjú (1899) 267; Szentiványi (1958) 185; Selecká (1974) 6; Sopko (1982) 345; Selecká Mârza (1997) 5.

MS II.25

Hugutius Pisanus, Liber derivationum.

Hârtie, pergament; 214 ff.; 300 x 210 mm; legătură medievală plină (lemn învelit în piele maronie), bride de piele și piese metalice (în contragarda ant. şi post., fragment de text teologic, pergament, s. XIV1); letrine și iniţiale filigranate (roşu, albastru, verde), iniţiale lombarde și barate; scriere gotică cursivă; orig: ?; copist: ‘Nomen scriptoris/ Petrus, cervus amoris./ Thanberg cognomen/ honor assit omen/ et cetera. Anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo septimo finitus est liber per petrum notarium de Art…’ (f. 212v); prov.: Levoča: ‘Hugwicio. Librarie in Leutscha in domo dominorum de capella s. Georgij martiris si aufferetur, reddatur’, s. XV1 (f. 1r); etichetă de Levoča; 1397 (f. 212v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 8; Beke (1871) 219; Varjú (1899) 89; Szentiványi (1958) 186; Selecká (1974) 25; Sopko (1982) 346; Selecká Mârza (1997) 23.

MS II.26

 1. Sermones de tempore a Nativitate d. usque ad Circumcisionem d. (1r-59v) – b. Sermones de tempore (61r-180v) – c. Sermones de tempore (181r-216v) – d. Sermones quadragesimales (217r-428v) – e. Epistolarum Pauli pars et Preces, ge. (429v-438v) – f. Vita S. Barbarae (439r-440v) – g. Fragmentum sermonis, ge. (440v) – h. Nota, ge (contragarda post.).

Hârtie; 440 ff.; 310 x 205 mm; legătură medievală de Spiš, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice decorate (+ f. de gardă post., pergament, fragment despre legenda Sf. Adrian?, s. XIV2); iniţiale lombarde (roşu/albastru) și barate; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Spiš/Polonia; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 9; Beke (1871) 487; Varjú (1899) 182; Szentiványi (1958) 187; Selecká (1974) 74; Sopko (1982) 347; Selecká Mârza (1997) 74; Handschriftencensus (2011) 18052.

MS II.27

 1. Sermo de S. Nicolao’ (1r-v)[2] – b. Guillelmus de S. Theodorico, De consciencia seu De interiori domo (2r-12r) – c. Exposicio dominica super Pater noster (13r-17v) – d. Matthias de Legnica, Postilla epistolarum dominicalium totius anni (18r-92r) – e. Matthias de Legnica, Postilla epistolarum dominicalium tempore estivali et primo diei Pasce (92r-202v) – f. Sermones quadragesimales (204r-249r) – g. Sermones de corpore Cristi, sive de sacramento eucharistiae (251r-256v) – h. Prohemium in Bibliam (257r-259v) – i. Sermones de corpore Cristi, sive de sacramento eucharistiae (260r-267v).

Hârtie; 267 ff. (numerotate 268, f. 1 lipsește); 297 x 230 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, bride și piese metalice decorate (în contragarda ant.: fragment de act, pergament, legat de problemele locuitorilor din Lupca, eliberat de ‘magister tawernicorum regalium et comes Comitatus Posoniensis Nicolaus de Zambo’, s. XV); iniţiale lombarde și barate (roșu); scriere gotică cursivă; orig.: Spiš; copiști: ‘per Nicolaum de Luczelkirgen anno xxxij°’ (256v), nenumiți, ff. 92r, 202v; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); 1332 (256v); 1400 (f. 92r); 1405 (202v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 9; Beke (1871) 489; Varjú (1899) 27; Szentiványi (1958) 188; Selecká (1974) 69; Sopko (1982) 348; Selecká Mârza (1997) 69.

MS II.28

 1. Humbertus de Romanis, Expositio Regulae Augustini, acefal (1r-231v) – b. Bernardus Claraevallensis, ‘Contemplatio super septem horis passionis domini nostri ihesu christi’ (232r-239r).

Caiete mixte (hârtie și pergament); 240 ff. (numerotate 1-239: 1 f. omisă între 55-56); 310 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, urmă de lanţ; iniţiale lombarde și barate (roșu); scriere gotică cursivă; orig.: Košice/ Spiš, ‘Explicit per manos cuiusdam Martini Craus de Caschowia ffinitum et completum Anno domini Millesimo cccc° lxix etc.’ (f. 231v); prov.: Braşov, ‘Liber hic Ms. Mihi Coronae in Bibliotheca Scholae Augustanae Confessionis dono datus est die 2a octobris 1782. Ignatius Comes de Batthyany, Episcopus Transylvaniensis’ (contragarda ant.); 1469 (f. 231v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 13; Beke (1871) 40; Varjú (1899) 223; Hunyady (1937) 37; Szentiványi (1958) 101; Sopko (1982) 349; Papahagi (2015) 37.

MS II.29

Manuscris: a. Sermones de tempore et de sanctis (1r-288r) – b. Orationes, ge. (214r)

coligat cu incunabulul Guillemus Alvernus, Postilla super epistolas et evangelia, s.l., s.n., s.a. (Hain 8245).

Hârtie; 288 ff. (390 ff. incluzând incunabulul); 285 x 208 mm; legătură medievală plină (de Levoča?), lemn învelit în piele maronie decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice decorate; iniţiale lombarde (albastru/ oşu); scriere gotică cursivă; orig.: Levoča?; prov.: Levoča: ‘Iste liber est magistri Casparis Polirer’, s. XV/XVI (f. 1r); etichetă de Levoča ruptă; s. XViii (ca 1480).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5II 6; Beke (1871) 499; Varjú (1899) 264; Szentiványi (1958) 190; Selecká (1974) 79; Sopko (1982) 350; Selecká Mârza (1997) 80.

MS II.30

 1. Iohannes de Dabrowka, Commentarius super IV libros Sententiarum (1r-112r) – b. Richardus de Mediavilla?, Notae in sententias (112r-v) – c. Petri Lombardi Sententiae metrice redactae (112v-114v) – d. Bindus de Senis, Distinctiones exemplorum Veteris et Novi Testamenti (121r-212r) – e. Breve Eugenii IV papae 7.7.1446 datum ad Iohannem de Capistrano destinatum et ad communionis modum terminumque spectans (213r) – f. Bulla Martini V papae 2.7.1425 ad archiepiscopum Gnesnensem episcopumque Lubnensem et Olomucensem ratione censuum annuorum emanata (213r-v) – g. Remedia (contragarda post.).

Hârtie; 215 ff.; 305 x 210 mm; legătură medievală (lemn învelit în piele maro închis), decorată la rece, piese metalice; iniţiale și margini înflorate (roşu, verde, galben, ocru, albastru), iniţiale lombarde (roşu, galben, verde, albastru); scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča; etichetă de Levoča; s. XVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 7; Beke (1871) 453; Varjú (1899) 245; Szentiványi (1958) 191; Selecká (1974) 108; Sopko (1982) 351; Selecká Mârza (1997) 108; Baumgarten/Maga (2014) 278-89.

MS II.31

 1. Adnotationes. Auctoritates patrum (1v) – b. Bartholomaeus de Sancto Concordio, Summa Pisana de casibus conscientiae (2r-234r) – c. Adnotationes (234r-v).

Hârtie; 235 ff.; 297 x 205 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, resturi de piese metalice; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Praga (‘conscripta et reportata Prage per Conradum Newkum de Winsheim’, f. 234r); prov.: Levoča (‘Summa Pezani est fratrum XXIIIIor plebanorum’, cop. ant., s. XV); 1388 (f. 234r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 5; Beke (1871) 534; Varjú (1899) 85; Szentiványi (1958) 192; Selecká (1974) 4; Sopko (1982) 352; Selecká Mârza (1997) 3.

MS II.33

Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Secunda Secundae

Hârtie; 475 ff.; 312 x 210 mm; legătură plină medievală, restaurată 1984 (inițial, în contragardă fragm. bullae Papae Bonifacii IX(?) ad ep. Nitriensem, Luthomislensem, Vindobonensem, cf. Szentiványi, azi înlăturate); inițiale lombarde; scriere gotică cursivă și bastardă; orig.: Boemia/Austria; s. XVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 7; Beke (1871) 569; Varjú (1899) 204; Szentiványi (1958) 194; Dondaine/Shooner (1967) nr. 19.

MS II.34

 1. Thomas de Cantimprato, Bonum universale de proprietatibus apum (1r-137v) – b. Caesarius de Heisterbach, Dialogus miraculorum (138r-183v) – c. Sermones quadragesimales (184r-209v) – d. Philippus de Monte Calerio?, Passio Iesu Christi (210r-245v) – e. Sermones de passione Iesu Christi (246r-348r) – f. Sermones de tempore (349r-390v).

Hârtie; 390 ff.; 320 x 215 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă decorată la rece, piese metalice; iniţiale lombarde, uneori filigranate și inițiale barate (roşu); scriere gotică cursivă; orig.: Obra (Polonia): ‘Et sic est finis huius Quadragesimalis collectis per Yacobum Burger de Sommerfelt, quondam predicatorem ecclesie s. Marie Magdalene in Obrater. Anno domini millesimo CCCCL tercio, in die s. Seuerini confessoris et pontificis Coloniensis’ (209v); prov.: Levoča – ‘Tytulus libri Bonum utile seu liber de Apibus seu Apiciarius. Lliber prepositus Iohannis Stock, prepositi Scepusiensis’, s. XV (contragarda ant.), ‘Ex libris Georgii Kutkoviczii, parochi et canonici ecclesie seu Capituli Sczepusiensis Ao – 1604’ (contragarda post.); 1453 (f. 209v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 6; Beke (1871) 72; Varjú (1899) 172; Szentiványi (1958) 195; Selecká (1974) 43; Sopko (1982) 353; Selecká Mârza (1997) 42.

MS II.35

Thomas Aquinas, Commentarius in quartum librum Sententiarum (dist. 1-23).

Caiete mixte (hârtie și pergament); 292 ff.; 305 x 205 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, decorată la rece, colțare și resturi de balamale metalice decorate (doar ¼ din cop. ant. se păstrează); iniţiale filigranate, intarsiate și lombarde; scriere gotică bastardă; orig.: Košice; prov.: Levoča; s. XVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5II 16; Beke (1871) 585; Varjú (1899) 199; Szentiványi (1958) 196; Sopko (1982) 354; Selecká Mârza (1997) 116; Baumgarten/Maga (2014) 279.

MS II.37

Sermones, ge.

Hârtie; 313 ff.; 300 x 215 mm; legătură plină medievală; fără decorații; cursivă gotică; orig.: ?; s. XV1.

Bibliografie: Varjú (1899) 163; Szentiványi (1958) 198; Handschriftencensus (2009) 18053.

MS II.38

Glossa in Psalterium I.

Hârtie; 304 ff.; 310 x 215 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele roz, urme şi resturi de piese metalice; iniţiale lombarde (roşu); scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 14; Beke (1871) 218; Varjú (1899) 232; Szentiványi (1958) 199; Selecká (1974) 20; Sopko (1982) 355; Selecká Mârza (1997) 17.

MS II.39

Glossa in Psalterium II.

Hârtie; i + 353 ff. (numerotate 303-656); 305 x 205 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele roz, urme şi resturi de piese metalice; iniţiale lombarde (roşu); scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 15; Beke (1871) 218; Varjú (1899) 232; Szentiványi (1958) 199; Selecká (1974) 20; Sopko (1982) 356; Selecká Mârza (1997) 17.

MS II.40

 1. Udalricus de Campo Liliorum, Concordantiae caritatis (1r-126v) – b. Guido de Monte Rocherii, Manipulus curatorum (127r-199v) – c. Gerardus de Vliederhofen, Cordiale quattuor novissimorum (200r-217r) – d. Pseudo-Augustinus, ‘De arca anime’ (217v-221r) –e. Nicolaus Stoer, Officium missae (224r-263r) – f. Vincentius Gruner, Expositio missae (263r-) – g. Nicolaus de Dinkelsbühl, De septem peccatibus mortalibus (316r-329r) – h. Nicolaus de Dinkelsbühl, De paenitentia (329r-362r)

Hârtie; 362 ff.; 313 x 215 mm; legătură medievală plină, decorată la rece; inițiale filigranate și lombarde, blazon (f. 127r); cursivă gotică; orig.: copist ‘Domenicus in Cella Marie’, Marienzell, Austria (f. 314v); 1455 (f. 314v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 5; Beke (1871) 344; Varjú (1899) 173; Szentiványi (1958) 200; Dincă (2015) 457.

MS II.41

 1. Petrus Meffret, Hortulus reginae (1r-264v) – b. ‘Iohannes de Marienwerder’, ‘Super symbolo apostolorum’ (265r-323v).

Hârtie; 324 ff.; 312 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele roz decorată la rece, bride, urme şi resturi de piese metalice, loc pentru lanţ (f. de gardă ant. şi post., pergament, fragment dintr-un tratat teologic, minusculă gotică, s. XIV1.; contragarda post., xilogravură dintr-un inc. cu figurile pictate ale Sf. Petru şi Andrei); letrine înflorate (aur, roşu, verde, albastru, galben), iniţiale intrasiate, lombarde și filigranate (roşu, albastru); scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; copist: ‘Et sic est finis huius passionis feria secunda proxima post Francisci (!) anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo per Petrum presbiterum’ (f. 250r); prov.: Levoča, ‘Liber beati Iacobi in Lewtsha 1517’ (f. de gardă ant.), etichetă de Levoča; 1460 (ff. 250r, 264v, 323v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 7; Beke (1871) 485; Varjú (1899) 210; Szentiványi (1958) 201; Selecká (1974) 53; Sopko (1982) 357; Selecká Mârza (1997) 52.

MS II.42

 1. Guillelmus de Alvernia Parisiensis, De fide et legibus (1r-97v) – b. Henricus de Oyta, Lectura in Psalmos (98r-135v) – c. Anselmus Cantuariensis, De similitudinibus (136r-159r) – d. ‘Omelia beati Bernardi abbatis Clareuallensis’ (160r-171v) – e. ‘Excerpta de libris Ysidori De summo bono’ (172r-200v) – f. ‘Pars 13a libri Hugonis de sacris, de viciis et operibus malis’ (200v-204v) – g. Sermo ‘Sancti Bernardi in Annunciacione beate Marie’ (205r-207v) – h. Sermones (208r-256v) – i. Anselmus Cantuariensis, De similitudinibus (257v-264v) – j. Sermo in diebus Rogationum (264v-266v) – k. Iohannes Campanus, Computus maior (268r-288v) – l. Adnotatio ad Tabulas Paschales spectans 289r-v).

Hârtie; 296 ff.; 295 x 220 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, urme şi resturi de piese metalice (f. de gardă ant. şi post., fragm. s. XIV, exempla); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); 1385 (f. 97v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 6; Beke (1871) 600; Varjú (1899) 86; Szentiványi (1958) 202; Selecká (1974) 103; Sopko (1982) 358; Selecká Mârza (1997) 103 a.

MS II.43

 1. Bartholomaeus a S. Concordio, Summa de casibus conscientiae (1r-228v) – b. Codex Iustinianus. Digesta-excerpta (229r-246r).

Hârtie; 253 ff.; 305 x 205 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, urmă de lanţ (în contragarda ant., hârtie, fragment De s. Trinitate, s. XV); iniţiale lombarde și barate, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča, ‘Istum librum assignavit… pro capella in Lewtscha’, s. XV2 (f. 1r); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 2; Beke (1871) 421; Varjú (1899) 237; Szentiványi (1958) 203; Dolezalek (1972) 6; Selecká (1974) 99; Sopko (1982) 359; Selecká Mârza (1997) 100.

MS II.44

 1. Petrus Lombardus, Sententiarum liber I cum commentario anonymo (1r-74v) – b. Henricus de Frimaria, Tractatus de quatuor instinctibus (75r-87v) – c. Impedimenta proprie consciencie (86v-88r) – d. Hugo Ripelin de Argentina, Compendium theologicae veritatis (90r-191v) – e. Matthaeus de Cracovia, De contractibus emptionis (192r-222r) – f. Notae de virtutibus, viciis, circumcisione etc. (222r-v) – g. Epistola Rabbi Samuelis ad Rabbi Isac ab Alphonso Bonihominis de Arabico in Latinum translata (223r) – h. Notae de praedestinatione. Excerpta (233v-234v).

Hârtie; 237 ff.; 297 x 220 mm; legătură medievală (lemn în piele roz), urme de piese metalice (f. de gardă ant. şi post., pergament ¼ filă, Alexander de Villa Dei?, Doctrinale, s. XIVex; contragarda post., însemnări de epocă, gotică cursivă); iniţiale intarsiate și filigranate (roşu/negru), iniţiale lombarde, roşu; orig.: Polonia/Boemia?; prov.: Levoča, ‘Iste liber presentetur capelle sancti Georgij’, s. XVmed (contragarda ant.); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 11; Beke (1871) 579; Varjú (1899) 114; Szentiványi (1958) 204; Selecká (1974) 109; Sopko (1982) 360; Selecká Mârza (1997) 109; Handschriftencensus (2012) 4276; Baumgarten/Maga (2014) 279.

MS II.45

 1. a. Sermones de tempore (1r-9v) – b. Vita Arnesti, archiepiscopi Pragensis (10r-14r) – c. Orationes (15r-v) – d. Expositio psalmorum poenitentialium (16r-64r) – e. Luca de Bitonto, Sermones super epistolas et evangelia de tempore (65r-219v).

Hârtie; 220 ff.; 280 x 205 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, urme şi resturi de piese metalice, urmă de lanţ; iniţiale intarsiate (roşu/negru), iniţiale lombarde și barate, roșu; scriere gotică cursivă; orig.: Polonia/Silezia; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 3; Beke (1871) 118; Varjú (1899) 61; Szentiványi (1958) 205; Selecká (1974) 73; Sopko (1982) 361; Selecká Mârza (1997) 73.

MS II.46

Breviarium Scepusiense D.

Pergament; 437 ff.; 273 x 185 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roz, urme şi resturi de piese metalice; iniţiale filigranate (roşu/albastru), lombarde, roşu, albastru și barate; scriere gotică minusculă şi gotică cursivă; notaţie muzicală; orig.: Spiš; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 11; Beke (1871) 60; Varjú (1899) 75; Szentiványi (1958) 206; Selecká (1974) 10; Sopko (1982) 362; Selecká Mârza (1997) 8.

MS II.47

Vetus Testamentum cum glossa (usque ad 2Machab.)

Hârtie; 356 ff.; 311 x 211 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece; inițiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Sarentino/Sarnthein, Tirol (‘in Sarentein’, f. 356v); 1466 (f. 356v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5III 15; Veszely (1861) 47; Beke (1871) 49; Varjú (1899) 220; Szentiványi (1958) 207.

MS II.48

Nicolaus de Dinkeslbühl, Commentarius in IV librum Sententiarum.

Hârtie; 456 ff.; 285 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele roşie, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice decorate, cu lanţ; iniţiale filigranate (roşu/verde/negru) și lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Viena?; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); 1447 (f. 453v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 6; Beke (1871) 604; Varjú (1899) 242; Szentiványi (1958) 208; Selecká (1974) 38; Sopko (1982) 363; Selecká Mârza (1997) 37; Baumgarten/Maga (2014) 279.

MS II.50

 1. Versus (1r) – b. Guillelmus Brito, Summa de vocabulis Bibliae (1v-249v) – c. Nicolaus de Lyra, Sermones de tempore et de sanctis (250r-319r) – d. Bernardus Claraevallensis, ‘Prologus super ewangelium Missus est’, incompl. (319v)

Hârtie; 321 ff.; 292 x 212 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Austria; prov.: Leoben, Steiermark, 1489: ‘Iste liber cessit conventui nostro Leubnensi ex ordinacione seu testamento venerabilis domini Wolfgang ex Purckstall sacerdotis prebendarii nostri defuncti anno domini M°CCCC°89’ (f. 1r), ‘Iste liber est conventus Leubnensis ordinis fratrum predicatorum in Stiria’ (f. 319r); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 12; Veszely (1861) 161; Beke (1871) 167; Varjú (1899) 191; Pukánszky (1931) 68; Szentiványi (1958) 210; Handschriftencensus (2012) 18054.

MS II.51

 1. Auctoritates et adnotationes variae (1v) – b. Gilbertus de Tornaco, ‘Sermones ad omnes status hominum’ (2r-109v) – c. Sermones pro festis diebus, gll. ge. (110r-312v)

Hârtie; 312 ff.; 297 x 210/200 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și piese metalice (în contragarda ant./post., fragm. ms. liturgic s. XV; în contragarda post., fragm. proză. ge., s. XV); inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Austria; prov: Leoben, Steiermark, 1513: ‘Iste liber est conventus Leubnensis ordinis fratrum predicatorum emptus pro 70 denariis a Nicolao Prätl quondam prefecto in Sancto Petro anno domini 1513’ (f. 2r); s. XVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5III 14; Beke (1871) 244; Varjú (1899) 196; Szentiványi (1958) 211.

MS II.52

 1. Registrum per ordinem alphabeti (1r-11v) – b. Registrum (12r-13v) – c. Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum (14r-239r) – d. Adnotationes astronomicae et medicae (240v-242v).

Hârtie; 243 ff.; 285 x 205 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele roz decorată la rece, balamale metalice (în contragardă, fragm. ms. pergament s. XIV); inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Austria (copist: Rugerius Gaudentz, f. 239r); prov.: Leoben, Steiermark: ‘Istum librum dedit conventui huic scilicet Lewbnensi ordinis predicatorum venerabilis pater et dominus Henricus Lang decretorum doctor ac archidiaconus superioris Stirie’ (f. 1bisr); s. XIVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 18; Beke (1871) 457; Varjú (1899) 79; Szentiványi (1958) 212.

MS II.53

 1. Epistolae S. Pauli et catholicae (2r-77v) – b. Actus Apostolorum (78r-115v) – c. Sermo (116r-118v)

Hârtie; 118 ff.; 312 x 210 mm; legătură monastică medievală, închizătoare din piele (în contragarda ant., fragm. pergament, Missale notatum, s. XIV; în contragarda post., fragm. pergament, diplomă, Boemia, în lb. cehă, 1411); inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia; s. XIV2-1411 (f. 118v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 14; Beke (1871) 185; Varjú (1899) 195; Szentiványi (1958) 213.

MS II.54

Catherina Senensis, Liber divinae doctrinae (tr. Raimundus de Vineis)

Hârtie; 257 + i ff.; 300 x 210 mm; legătură monastică medievală; inițiale filigranate și lombarde; scriere bastardă; orig.: copist ‘Johannes de Flandria’ (f. 257v); prov.: Conventul OP Leoben (azi, Dresda), 1433 (f. 257v) > ‘Rudbertus Kaizer’ OP, Salzburg, 1492; 1425 (f. 257v).

Bibliografie: Varjú (1899) 135; Szentiványi (1958) 214.

MS II.55

Quaestiones theologicae, per ordinem alphabeti G-M (‘Gaudium’–’Murmurare’)

Hârtie; 305 ff.; 285 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizătoare din piele și piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Leoben, Steiermark: ‘Finitum et completum est hoc opus anno domini m° cccc° lxvii° in die sancti Vincencii ordinis fratrum predicatorum per Haynricum Stelinx de Zlesia pro tunc in Leuben degentem…’ (f. 304v); 1467 (f. 304v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 16; Veszely (1861) 146; Beke (1871) 151; Varjú (1899) 221; Szentiványi (1958) 215.

MS II.56

Quaestiones theologicae, per ordinem alphabeti N-X (‘Nativitas’–’Christianus’)

Hȃrtie; 1 (pergament) + 437 ff. + 1 (pergament); 278 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decoratǎ la rece, închizători din piele și piese metalice (în f. de gardă ant. şi post., fragm. pergament, Lectionale, s. XV1); iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivǎ și bastardă; orig.: Austria?; prov: Leoben? (ca II.55); 1475 (f. 437v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 19; Beke (1871) 586; Varjú (1899) 251; Szentiványi (1958) 216.

MS II.57

 1. Notae de tribus generibus cardinalium et de tribus cancelariis S. Imperii (1r) – b. Versus ‘Est bona vox nali’ (1r) – c. Beda, Homiliae de sanctis et de tempore, cum praefatione Caroli Magni (1v-105v) – d. S. Maximus Ep. Turonensis, ‘Sermo de nativitate) (106r-v) – e. S. Fulgentius, ‘Sermo in epyphania domini’ (106v-108r) – f. S. Augustinus, ‘Sermo de verbis apostoli “Non quod volo bonum hoc ago, sed quod odi malum hoc facio”‘ (108r-109v) – g. S. Augustinus, ‘Sermo de quatuor gradibus caritatis’ (109v-112r) – h. Leo Papa I, ‘Sermo in parasceue’ (112r-114v) – i. S. Augustinus, ‘Sermo de sancta trinitate’ (114v-116r) – j. S. Joannes Chrysostomos, ‘Sermo de Jepte et filia eius’ (116r-117r) – k. S. Augustinus, ‘Sermo in assumptione beate Marie uirginis’ (117r-118v) – l. S. Augustinus, ‘Sermo de auguriis’ (118v-119r) – m. ‘De Amelio et amico’ (119r-121r) – n. Sermo (122r) – o. Vita Bedae (122r) – p. ‘Indulgentia monachorum’ (122v) – q. Versus ‘Pastorum rumpas’ (122v) – r. Versus ‘Jeden, dwa, tzsthi’, ceh. (122v).

Hârtie; 122 ff.; 295 x 208 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece (în contragarda ant./post. fragm. pergament, Psalterium lat.-ge., s. XIV); inițiale lombarde; scriere gotică bastardă; orig.: Osek, Boemia-Waldsassen, Bavaria: ‘per manus Andree de Nouo monte in Ozzek quidem incepte sed in Waldsassen complete anno domini m° ccc° lxxvi°’ (f. 105v); prov.: Leoben, Steiermark: ‘Iste liber est conventui lewbunensis’ (f. 122v); s. 1376 (f. 105v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 15; Beke (1871) 277; Varjú (1899) 65; Szentiványi (1958) 217; Handschriftencensus (2012) 18062.

MS II.58

Conradus de Brundelsheim (‘Soccus’), ‘Sermones de tempore. Pars hiemalis’.

Hârtie; 278 ff.; 300 x 220 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, pe cop. ant. etichetă ‘Sermones de tempore pars hyemalis’; inițiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig./prov.: Leoben?; s. XVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 11; Beke (1871) 511; Varjú (1899) 201; Szentiványi (1958) 218.

MS II.59

 1. Adnotationes et versus, lat./ge. (cop. ant.) – b. Nicolaus de Graetz, Expositio Symboli Apostolorum (1r-27v) – c. De fide, spe, oboedientia et pace (28r-29r) – d. Pseudo-Albertus Magnus, Biblia Beatae Virginis Mariae (30r-53v) – e. Defensor, ‘Liber scintillarum’ (54r-65v) – f. Robertus Grossatesta (tr.)?, Testamenta XII patriarcharum (66r-87r) – g. Augustinus, ‘Decem precepta’ (87v-102r) – h. ‘De confessione’ (102r-113r) – i. Super orationem dominicam, salutationem angelicam, symbolum Apostolorum, fidem et sanctam trinitatem (114r-122r) – j. Thomas Aquinas?, Tractatus de corpore Christi (122v-125v) – k. Sermones (126r-150r) – l. Notulae (150v).

Hârtie; 151 ff.; 282 x 208 mm; legătură monastică medievală, balamale metalice; inițiale filigranate (culori), duble și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Austria; prov.: Leoben, Steiermark: ‘Iste liber est conuentus Leubnensis ordinis predicatorum’, s. XV (f. 1r); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 13; Veszely (1861) 125; Veszely (1861) 165; Beke (1871) 172; Varjú (1899) 167; Szentiványi (1958) 219; Zumkeller (1966) 585; Handschriftencensus (2012) 18063.

MS II.60

Sermones de tempore

Hârtie; 262 ff.; 305 x 210 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, cu lanţ (în contragarda ant. şi post. hârtie, gotică cursivă, fragment de text teologic, s. XIVex); spații rezervate; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 7; Beke (1871) 591; Varjú (1899) 188; Szentiványi (1958) 220; Selecká (1974) 101; Sopko (1982) 364; Selecká Mârza (1997) 102.

MS II.61

Benedictus Massiliensis, Tractatus fidei.

Hârtie; 261 ff.; 295 x 205 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maro deschis, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, cu lanţ; iniţiale înflorate (roşu, verde, albastru) și lombarde (roşu/albastru), litere juridice și inițiale barate; scriere gotică cursivă; orig.: Silezia; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 12; Beke (1871) 577; Varjú (1899) 184; Szentiványi (1958) 221; Selecká (1974) 94; Sopko (1982) 365; Selecká Mârza (1997) 95.

MS II.62

 1. Matthias de Legnica, Postilla epistolarum dominicalium totius anni (1r-188r) – b. Thomas Aquinas, Opusculum De sacramento altaris (189r-231v) – c. Sermo de passione Christi (232r-236v).

Hârtie; 236 ff.; 310 x 210 mm; legătură monastică plină, urme şi resturi de piese metalice, lanţ (în contragarda ant. şi post., hârtie, fragm. de text teologic, s. XIV/XV); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală/Austria; copiști: ‘Explicit opus postille per manus Andree vmclaher de Iuvavia [Salzburg]. Anno domini etc xxxiiii°’ (f. 188r); ‘Si nomen scriptoris tu cognoscere velis, Ni tibi primum cola secundum usque supremum’ (f. 231v); prov.: Levoča (etichetă de Levoča); 1434 (f. 188r); 1435 (f. 231v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 9; Beke (1871) 496; Varjú (1899) 149; Szentiványi (1958) 222; Selecká (1974) 70; Sopko (1982) 366; Selecká Mârza (1997) 70.

MS II.63

 1. Iohannes Milicius de Cremsir, Sermones de tempore (1r-197r) – b. Matthaeus de Cracovia?, De arte moriendi (197v-205r) – c. ‘Passio domini nostri Ihesu Christi secundum concordanciam (206r-217r) – d. Tractatus de passione CHRISTI (218r-225v) – e. Sermo pro feria quinta Cene domini (227v-229v).

Hârtie; 229 ff.; 305 x 215 mm; legătură medievală de Spiš, lemn învelit în piele albă, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice (în contragarda ant. şi post., pergament, fragment de breviar, s. XIV); o singură iniţială lombardă (roşu), spații rezervate; scriere gotică cursivă; orig.: Kežmarok: ‘Finite vero sunt in die sancte Agnetis anno domini m° cccc° xxxiii°, scripte vero sunt per Casparum lamprecht de kesmargt Capellanum pro tunc ibidem Cui etc’ (f. 197r); prov.: Levoča: ‘Liber hospitalensis ecclesie’, s. XV2 (f. de gardă ant. verso), etichetă de Levoča; 1433 (f. 197r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 6; Beke (1871) 297; Varjú (1899) 148; Szentiványi (1958) 223; Selecká (1974) 51; Sopko (1982) 367; Selecká Mârza (1997) 50.

MS II.64

 1. Henricus de Frimaria, Tractatus de decem praeceptis (4r-47v) – b. Stanislaus de Snewma, Tractatulus de corpore Christi (47v-65r) – c. Henricus de Perchinck, Lectura super officium missae (66r-392r) – d. Pseudo-Clemens Romanus?, Excerpta ex operibus (392v) – e. De poenitentia (392v-394r) – f. Exemplum (394r-395r) – g. Notae de ludo alearum et taxillorum (395v) – h. De regimine pestilentiae (396r-v) – i. Notae. Auctoritates patrum (396v-398r) – j. Nota metrica de vino (398r).

Hârtie; 399 ff.; 300 x 215 mm; legătură monastică medievală, urme de piese metalice și lanţ (în contragarda ant. şi post., desprinse, pergament, fragm. de psaltire, s. XIV); spații rezervate; scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia: ‘… anno xxvii per Johannem Cegenfleisch reportatum quando erat detentus in stobela et non plus’ (f. 392r); prov.: Spiš/Levoča: ‘Iste liber assignatus est ecclesie beate Marie virginis in Nova Villa a domino Thoma bacalaureo in decretis. Anno domini millesimo quadringentesimo xlo’ (f. 1r); 1427 (f. 392r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 3; Beke (1871) 208; Hradszky (1895) 28; Varjú (1899) 110; Szentiványi (1958) 224; Zumkeller (1966) 585; Selecká (1974) 22; Sopko (1982) 368; Selecká Mârza (1997) 19.

MS II.65

 1. Tractatus de casu angelorum, de creatione hominis et primo peccato, de Antichristo, de iudicio, de purgatorio, de resurrectione et universali iudicio (1r-6r) – b. Tractatus de cognitione animae et suarum potentiarum (6r-13v) – c. ‘Notabilia bona et auctoritates bone et utiles collecte de tabulis in castro pragensis (!)’ (13v-16v) – d. Thomas de Cobham, Summa de poenitentia (16v-130r) – e. Notabilia in II-IV libros Sententiarum (133r-162r) – e. Octo species turpitudinis (162v-163r).

Hârtie; 164 ff.; 300 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, urme de piese metalice; iniţiale intarsiate și lombarde (roşu), litere juridice cu capete, barate și filigranate; scriere gotică cursivă; orig.: Praga; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); 1393-1394 (ff. 126r, 162r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 8; Beke (1871) 422; Varjú (1899) 88; Szentiványi (1958) 225; Selecká (1974) 112; Sopko (1982) 369; Selecká Mârza (1997) 112; Baumgarten/Maga (2014) 279-80.

MS II.66

 1. Aldobrandinus de Cavalcantibus, Sermones de tempore (1r-108r) – b. ‘Indulgencie utrum valent exulentibus in purgatorio’ (108r-v) – c. Sermo in dedicatione ecclesiae (109r-115v) – d. Conradus, archiep. Vratislaviensis, Statuta (166r-v) – e. Alexander de Villa Dei, Summarium metricum Bibliae (117r-135v) – f. De canone missae (137r-172v) – g. Evangelium Nicodemi (173r-178v) – h. Glossa hymnorum (108r-297r).

Hârtie; 297 ff.; 305 x 215 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă, urme şi resturi de piese metalice, lanţ (în contragarda ant., hârtie, Sermo, s. XIV.; f. de gardă ant. verso, pergament, act eliberat la Praga, se aminteşte şi Strahov); iniţiale lombarde și barate, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Moravia/Polonia/Slovacia?: ‘Explicit Ewangelium Nycodemi per manus Meczneri de Lubschicz [Głubczyce, Polonia]’ (f. 178v); prov.: Levoča (etichetă de Levoča); 1409 (f. 297r), 1418 (f. 108r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 5; Beke (1871) 507; Varjú (1899) 119; Szentiványi (1958) 226; Selecká (1974) 57; Sopko (1982) 370; Izydorczyk (1994) 12, nr. 3; Selecká Mârza (1997) 56.

MS II.67

 1. Sermones de tempore (1r-131v) – b. Anselmus Cantuariensis, De similitudinibus (132r-162r) – c. Exemplum (162r-164r) – d. Augustinus, De fuga mulierum (164r-165v) – e. Sermo de Ascensione domini (165v-167r) – f. Sermones de tempore (168r-255v) – g. Sermo de passione domini (256r-259r).

Hârtie, pergament; 259 ff.; 295 x 210 mm; legătură medievală (lemn învelit în piele albă), decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice; iniţiale intarsiate și filigranate (roşu, negru, verde), iniţiale lombarde; notaţie muzicală (f. 259v); scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča: ‘Liber ecclesie beati Jacobi in Lewtscha’, s. XV2 (f. de gardă ant.); s. XIVex/1403 (f. 131v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 1; Beke (1871) 500; Varjú (1899) 116; Szentiványi (1958) 227; Selecká (1974) 72; Sopko (1982) 371; Selecká Mârza (1997) 72.

MS II.68

 1. Biblia sacra prologis aucta (1r-309v) – b. Concordantiae Veteris et Novi Testamenti (310r-316v) – c. Glossa super Psalterium (317r-341v).

Hârtie; 341 ff.; 305 x 200 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă, piese metalice (în contragarda post., hârtie, fragm. filosofic, s. XIV2); iniţiale înflorate (roşu, albastru, verde, galben), iniţiale lombarde (roşu/albastru); scriere gotică bastardă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča: ‘Anno domini mcccclxxvito, feria quinta ante dominicam Oculi [14.03] combusta et voragine ignis consumpta est domus illa in Cascha…’ (contragarda ant.); s. XVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 1; Beke (1871) 52; Varjú (1899) 181; Szentiványi (1958) 228; Selecká (1974) 5; Sopko (1982) 372; Selecká Mârza (1997) 4.

MS II.69

 1. Thomas de Cobham, Summa de poenitentia (1r-74r) – b. Sicardus Cremonensis, Chronicon, excerpta (74v-81r) – c. ‘Gemma anime’ (81r-122v) – d. Sermo in resurrectione domini (123r-125r) – e. Expositio canonis missae (125r-151v) – h. Iacobus de Voragine, Duo sermones in dedicatione ecclesiae (151v-154r) – f. ‘De sacerdotibus indigne ministrantibus deo’ (154r-156v) – g. Sermo de passione domini (157r-167v) – h. ‘Sermo sancti Ieronimi presbiteri de viciis lingue’ (167v-174v) – i. Hugo de Sancto Victore?, De professione monachorum (174v-177v) – j. Sermones de martyribus etc. (178r-199r) – k. ‘Exordium humane salvacionis’ (199r-207v) – l. Sermones de sanctis (207v-218v).

Hârtie; 1 (pergament) + 218 ff. + 1 (pergament); 290 x 205 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele, bumbi, închizătoare din piele și metal (fragm. ms. liturgic, s. XIV (f. de gardă ant., post.) și act de donație a lui Wenczeslaus de Jegdorff, 1420 (f. de gardă ant.); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Polonia/Spiš; prov.: Levoča; 1416 (f. 74r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 15; Beke (1871) 592; Varjú (1899) 128; Sprawozdanie (1919) 236, nr. 29; Szentiványi (1958) 229; Selecká (1974) 47; Sopko (1982) 373; Selecká Mârza (1997) 46.

MS II.70

 1. Jacobus de Voragine, Sermones de tempore (1r-64v) – b. Sermo ‘in dominica infra octavas Nativitatis domini’ (65r-v) – c. Legenda de ss. Ioachimo et Emerico (66r-v) – d. ‘Sermo de s. Martino’ (67r-68r) – e. Praecepta sacerdotis ad missam celebrandam (72v) – f. Jacobus de Voragine, Sermones de tempore etc. (73r-79r) – g. Sermones in dedicatione ecclesiae (79v-84r) – h. Capitula lectionum et evangeliorum per circulum anni legendorum (84r-90v) – i. Adnotationes (91r-v) – j. ‘Sermo de animabus’ (92r-94r) – k. Adnotationes (94v-95v) – l. Sermones de tempore et de sanctis legendis sanctorum nonnullorum aucti (96r-292v) – m. Puncta sermonum (293r-299v).

Hârtie; 299 ff.; 290 x 205 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă, resturi şi urme de piese metalice; iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Slovacia: ‘Anno domini m° cccc° xxxix° in die s. Agnete virginis datum est michi beneficium per discretum virum dominum <del: Rychardum… in Tyrnauia> deo gracias’ (f. f. 64v); prov.: Levoča; etichetă de Levoča; s. XIVex, 1423 (f. 64v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 10; Beke (1871) 503; Varjú (1899) 108; Sprawozdanie (1919) 51b; Szentiványi (1958) 230; Selecká (1974) 78; Sopko (1982) 374; Selecká Mârza (1997) 79.

MS II.71

 1. Praecepta ad medicamina facienda (1r-v) – b. Gerardus de Solo-Cremensis, Receptae et Commentarius super librum nonum Almansoris (3r-54v) – c. Rogerius Bacon, Canones practici de medicinis componendis (55r-84r) – d. Nicolaus, Antidotarium (87r-108r) – e. De argento vivo (111r-273r) – f. Guillelmus de Varignana, Practica medicinalis (276r-369r).

Hârtie; 369 ff.; 290 x 215 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă, decorată la rece, resturi de piese metalice (f. de gardă ant., pergament, fragm. de breviar, s. XIII1, cu neume); fără decoraţii, spații rezervate; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča: ‘Paulus Erber’, s. XV2 (contragarda ant.), etichetă de Levoča; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 10; Beke (1871) 331; Varjú (1899) 158; Szentiványi (1958) 231; Sopko (1982) 375; Selecká Mârza (1997) 58.

MS II.72

Petrus Lombardus, Glossa ordinaria in Epistolas Sancti Pauli ad Romanos et Corinthios.

Hârtie; 180 ff.; 295 x 205 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele, resturi de piese metalice; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča, s. XV (cop. ant.); s. XIVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5III 2; Beke (1871) 245; Hradszky (1895) 1; Varjú (1899) 62; Szentiványi (1958) 232; Selecká (1974) 2; Sopko (1982) 376; Selecká Mârza (1997) 1.

MS II.73

 1. Adnotationes (1r-v) – b. Sermones de tempore (2r-120v) – c. Augustinus, De consensu evangelistarum (121r-192v) – d. Hugo Ripelin de Argentina, Compendium theologiae veritatis, incompl. (192r-227v) – e. Adnotationes de sacramento eucharistiae (228r-229v).

Hârtie; 229 ff.; 295 x 205 mm; legătură medievală (lemn învelit în piele albă), urme şi resturi de piese metalice (f. de gardă ant., pergament, fragm. antifonar notat, s. XIII; contragarda ant., hârtie, text teologic, s. XV); iniţiale lombarde (roşu, albastru); scriere gotică cursivă; orig.: Silezia; prov.: Levoča: ‘Emptus per me Paulum…’, s. XV (f. 1r); ‘Liber Iohannis de Welfram’, s. XV2 (f. 230v), etichetă de Levoča; s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5III 13; Beke (1871) 127; Varjú (1899) 123; Szentiványi (1958) 233; Selecká (1974) 56; Sopko (1982) 377; Selecká Mârza (1997) 55.

MS II.74

Vetus Testamentum (Genesis-Iob)

Hârtie; 285 ff.; 300 x 215 mm; legătură monastică medievală, pe cop. ant. portetichetă metalic ‘Biblia cum Iob’ (în contragarda ant., fragm. pergament, Oratio de beata virgine ostendens hebdomadas et literas dominicales per circulum anni, s. XIV; în contragarda post., fragm. pergament, act notarial, Passau, 1377); inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Austria?; prov.: Passau (contragarda. post.); s. XVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5IV 15; Veszely (1861) 48; Beke (1871) 50; Varjú (1899) 156; Szentiványi (1958) 234.

MS II.75

 1. Johannes de Sommerfeld?, Expositio Psalterii (2r-182r) – b. Historia septem sapientum (183r-212r) – c. Gesta Romanorum (212r-293r) – d. ‘Sermo Bernhardi de Assumpcione beate Virginis’ (293v-295r).

Hârtie; iv + 295 + iii ff.; 287 x 200 mm; legătură modernă (1983) (păstrată legătura medievală, lemn învelit în piele neagră, resturi şi urme de piese metalice, urmă de lanţ); iniţială locuită, intarsiată și înflorată, margini înflorate (f. 2r, negru, roşu, verde), iniţiale intarsite (negru, roşu) și lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Europa Centrală; prov.: Levoča; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 15; Beke (1871) 220; Varjú (1899) 183; Szentiványi (1958) 235; Selecká (1974) 35; Sopko (1982) 378; Selecká Mârza (1997) 34.

MS II.76

 1. Bernardus Claraevallensis, Adnotationes de Assumptione B. M. V. (1r) – b. De vita aeterna contemplatio (2r-3r) – c. Iohannes Milicius de Cremsir, Postilla ‘Gratiae Deti’, pars aestivalis (3v-272r) – d. Sermo De ewangelio dominice XIIe post Trinitatis (!)’ (272v-273r) – e. Psalmi, ge. (274v).

Hârtie; 275 ff.; 290 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, urme şi resturi de piese metalice (în contragarda ant. şi post., pergament, fragment de text astronomic, s. XIII); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 11; Beke (1871) 448; Varjú (1899) 30; Szentiványi (1958) 236; Selecká (1974) 84; Sopko (1982) 379; Selecká Mârza (1997) 85; Handschriftencensus (2011) 18064.

MS II.77

 1. Marius Victorinus, Commentarii in Ciceronis De inventione (1r-78v) – b. Nota de rethorica (79r-v) – c. Iacobus de Dinanto, Summa dictaminis, ‘Commentum in rhetoricam nouam Ciceronis’ (81r-114v) – d. Versus de philosophia et septem liberalibus artibus ‘Philo libros sceptrumque’ (115r-v) – e. Commentarius in Horatii Artem poeticam (118r-136v) – f. Magister Guillelmus, Commentarius in Ciceronis De inventione (138r-225r) – g. Excerpta ex Isidori Hispalensis Etymologiis ad rethoricam spectantia (225r-228).

Hârtie; 229 ff.; 310 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, bumbi, colțare, închizători intacte; fără decorație; scriere gotico-umanistică cursivă; orig.: Viena (ff. 78v, 114v, 225r); prov.: Levoča (‘Iste liber est magistri Caspar Polirer’, cop. ant., s. XV2); 1471/1472 (ff. 78v, 114v, 225r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 3; Beke (1871) 623; Varjú (1899) 247; Szentiványi (1958) 237; Selecká (1974) 65; Sopko (1982) 380; Selecká Mârza (1997) 65; Ward (2006) 71.

MS II.78

Hugo de Sancto Caro?, Commentarius in Historiam Scholasticam

Pergament; 74 ff.; 320 x 230-220 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; s. XIVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5III 17; Veszely (1861) 107; Beke (1871) 112; Varjú (1899) 22; Szentiványi (1958) 238.

MS II.79

 1. Iohannes Marchesinus, Mammotrectus I, II (3r-129v) – b. Thomas de Cobham, Summa de poenitentia (133r-186v) – c. Registrum ad a). et b). (186v-contragarda post.).

Hârtie; 186 ff.; 295 x 215 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, etichetă în ramă metalică, bose şi urme de piese metalice, urmă de lanţ; iniţiale lombarde și barate, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš?; prov.: Levoča?; s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 2; Beke (1871) 343; Varjú (1899) 96; Szentiványi (1958) 239; Sopko (1982) 381; Baumgarten/Maga (2014) 280.

MS II.80

 1. Sermones de tempore (1r-124v) – b. Sermones (125r-130r).

Hârtie; 131 ff.; 295 x 220 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maronie, resturi şi urme de piese metalice, cu lanţ (f. de gardă ant., fragm. ms., drept canonic, gs. XIII/XIV); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Polonia; prov.: Levoča: ‘Discreto viro domino Iohanni rectori ecclesie in Olsna, archipresbitero Nympcensi suo speciali amico sibi dilecto’, s. XIV2 (contragarda ant.), ‘Rectori ecclesie Nympcensis suo’, s. XIV2 (f. de gardă ant.), ‘Istum librum assignavit dominus Thomas baccalarius in decretis ad ecclesiam beate Marie virginis in Antiqua Villa anno domini m°cccc°xl°. Orate pro eo unum Ave Maria’ (f. 1r); etichetǎ de Levoča; s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 6; Beke (1871) 575; Hradszky (1895) 3; Varjú (1899) 60; Sprawozdanie (1919) 27; Szentiványi (1958) 240; Selecká (1974) 93; Sopko (1982) 382; Selecká Mârza (1997) 94.

MS II.81

 1. Expositio psalmorum (2r-380r) – b. Vocabula Latino-Germanica, lat.-ge. (380r)

Hârtie; 380 ff.; 295 x 215 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece, urme de piese metalice, urmă de lanţ (în contragarda ant. şi post. şi f. de gardă ant., fragm. text teologic, s. XIV); iniţiale lombarde (roşu, albastru, verde); scriere gotică cursivă; orig.: Bardejov?; prov.: Bardejov: […] ‘conventus de Frankensteyn [?], Iohannis Ludwici de Frankensteyn et Paulus […]’, s. XVin (contragarda ant.), ‘Ex libris Regiae ac liberae Civitatis Bartphensis No 27’, s. XVIII (f. 1r); 1409 (f. 380r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 11; Beke (1871) 446; Varjú (1899) 120; Szentiványi (1958) 241; Sopko (1982) 383.

MS II.82

 1. Tabula codicis (1r-v) – b. Pseudo-Augustinus, Sermo de misericordia (2r-5r) – c. Isidorus Hispalensis, De caritate (5r-33v) – d. Seneca, De paupertate (33v-35r) – e. Versus (35r-37r) – f. S. Isidorus Hispalensis, ‘Liber differenciarum’ (37r-60r) – g. Beatus Anacletus papa, ‘Tomus de regnis et provinciis regnorum et civitatibus provinciarum nomina undecimi regnorum continencium in se provincias centum et xiii’ (60r-61v) – h. Passio s. Sebastiani (62r-67v) – i. Oratio de B. M. V. (67v) – j. Hildebertus Turonensis/Lavardinensis, ‘Vita vel conversio s. Marie Egyptiace’ (68r-74v) – k. ‘Vetus Testamentum et Novum omnium hystoriarum, que continentur in Biblia’ (74v-77v) – l. Anselmus Cantuariensis, Cur deus homo (77v-125v) – m. Hugo Ripelin de Argentina, Compendium theologicae veritatis (125r-266v) – n. Nota de caritate (266v) – o. Excerpta e Vergilii, Lucani, Ovidii, Stacii, Iuvenali atque Tibulli operibus (267r-280r).

Pergament; 280 ff.; 275 x 175 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece, bride și piese metalice; iniţiale filigranate și lombarde (roşu/albastru); scriere gotică minusculǎ; orig.: Italia (Firenze?); prov.: Levoča: ‘Liber magistri Co. de Fossa; valet X libras’, s. XIV (contragarda post.), ‘ Questo libro e di guillelmo de infogle e […] denari (?) lvij […]; valea †† fiorini di firenze […]’, s. XIV (contragarda post.), <del:> ‘Item iste liber est Petri de Stolln’, s. XV (contragarda ant.), ‘Iste liber este Ecclesie Sancti Iacobi in Lewthscha’, s. XV (contragarda ant.); s. XIVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 7; Beke (1871) 31; Hradszky (1895) p. 118; Varjú (1899) 45; Szentiványi (1958) 242; Selecká (1974) 75; Sopko (1982) 384; Selecká Mârza (1997) 75; Anderson (2009) 3, nr. 1.

MS II.83

 1. Gregorius Magnus Papa, Cura pastoralis (1v-31v) – b. ‘De decimis’ (34r-35r) – c. Vita S. Leonardi (35v-40v) – d. Graduale, fragm. (41r-v)

Pergament (ff. 1-32; 41), hârtie (ff. 33-40); 41 ff.; 280 x 180 mm; legătură monastică medievală, pe cop. ant. portetichetă metalic ‘Pastorale beati gregori’ (în contragarda ant. fragm. pergament, Missale s. XIII1; în contragarda post. fragm. pergament, text teologic s. XIV); inițiale lombarde; minusculă gotică, cursivă gotică; orig.: ?; s. XIV (ff. 1-33), s. XV (ff. 34-41).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 5; Beke (1871) 252; Varjú (1899) 47; Szentiványi (1958) 243.

MS II.84

Benedictus Massiliensis, Tractatus fidei.

Hârtie, pergament (caiete mixte); 255 ff.; 290 x 205 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece, piese metalice (în contragarda ant. şi post., fragm. Biblie, minusculǎ carolinǎ, s. XII2, s. XIII1); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia?; prov.: Spiš: ‘Liber domini Augustini de Barpha, plebani quondam de Ffilka, legatus fraternitati xxiiii plebanorum Ciuitatium regalium 1470’ (f. 1r); s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 2; Beke (1871) 576; Varjú (1899) 139; Szentiványi (1958) 244; Selecká (1974) 95; Sopko (1982) 385; Selecká Mârza (1997) 96.

MS II.85

 1. Conradus Waldhauser, ‘Postilla studentium universitatis Pragensis’ (1r-135r) – b. Sermo de superbia (135v-140v) – c. Summula de interdicto ecclesiastico ex Iohannis Calderini? opere excerpta (140v-142v).

Hârtie; 142 ff.; 297 x 220 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, resturi şi urme de piese metalice, lanţ; iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia/Polonia; prov.: Levoča: ‘Patrono sibi dilecto domino Iohanni Erwyn, plebano in Oelsnaw prope Czobotam hec littera detur’, s. XV1 (contragarda ant.), ‘Istum librum assignavit dominus Thomas, baccalarius in decretis, ad ecclesiam beate Marie virginis in Antiqua Villa anno domini moccccoxlo’ (f. 1r); s. XIV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5IV 4; Beke (1871) 423; Varjú (1899) 38; Sprawozdanie (1919) 38; Szentiványi (1958) 245; Selecká (1974) 64; Sopko (1982) 386; Selecká Mârza (1997) 65.

MS II.86

Vetus Testamentum

Hârtie; 252 ff. (ff. 1bis, 251 pergament); 289 x 212 mm; legătură monastică medievală; inițiale lombarde; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: Europa Centrală; s. XV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 12; Beke (1871) 186; Varjú (1899) 162; Szentiványi (1958) 246.

MS II.87

Thomas Ebendorfer de Haselbach, Sermones de tempore. Pars hiemalis.

Hârtie și pergament; 367 ff.; 290 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece, resturi şi urme de piese metalice, urmă de lanţ (în f. de gardă ant., pergament, fragment de antifonar cu notaţie, s. XI/XII); iniţiale intrasiate și filigranate (roşu, albastru), iniţiale lombarde și barate, roşu; scriere gotică cursivǎ; orig.: Austria?; copist: ‘Anno domini 1456. Georgius Haller’ (f. 367r); prov.: Levoča; ‘Sermones super ewangelia T. de haselpach, plebani in Bertoldsdorff [Perchtoldsdorf, lângă Viena], anno domini 1460 paulatim correcti <alia manu:> pro eadem ecclesia’ (f. 1r); 1456 (f. 367r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5IV 10; Beke (1871) 257; Varjú (1899) 174; Hradszky (1895) 1; Szentiványi (1958) 247; Selecká (1974) 97; Sopko (1982) 387; Selecká Mârza (1997) 98.

MS II.88

Thomas Ebendorfer de Haselbach, Sermones de tempore. Pars aestivalis.

Hârtie și pergament; 218 ff.; 285 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece, resturi şi urme de piese metalice, urmă de lanţ (în f. de gardă ant. și post., pergament, fragment de antifonar cu notaţie, s. XI/XII); iniţiale intrasiate și filigranate (roşu, albastru), iniţiale lombarde și barate, roşu; scriere gotică cursivǎ; orig.: Austria?; Levoča; ‘Registrum sermonum ad populum magistri Thome de haselpach, partis estivalis, plebani in Bertoldsdorff [Perchtoldsdorf, lângă Viena] et liber ecclesie beatissime virginis ibidem per eundem eidem donatus 1460 necnon 62. Sit anathema, qui alienaverit’ (f. 2r); 1456? (cf. II.87).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5III 17; Beke (1871) 516; Varjú (1899) 175; Hradszky (1895) 1; Szentiványi (1958) 247; Selecká (1974) 97; Sopko (1982) 387; Selecká Mârza (1997) 98.

MS II.89

 1. Concordantiae Veteris et Novi Testamenti (3r-85v) – b. Glossarium grammaticum seu Vocabularius ex quo (86r-323v) – c. Versus ‘Assit principio s. Maria meo’ (324r) – d. Guillelmus Brito, Expositio vocabulorum Bibliae (324v-356r).

Hârtie și pergament; 356 ff.; 300 x 210 mm; legătură medievală de Spiš, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece, urme şi resturi de piese metalice (în contragarda ant. şi post, incunabul, fragment de text juridic); iniţiale intarsiate și filigranate (roşu/negru), iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš/Polonia/Boemia?; prov.: Levoča: ‘Liber ecclesie s. Jacobi in Leutschscha’, s. XV2 (f. 3r), ‘Daz ich gerne neme’, s. XV2 (f. 356v); s. XIIIex (d), XVin (a-c).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 7; Beke (1871) 325; Varjú (1899) 18; Szentiványi (1958) 248; Hunyady (1937) p. 37; Selecká (1974) 46; Sopko (1982) 389; Selecká Mârza (1997) 45.

MS II.95

Breviarium (a. u. Eccl. Hung.)

Pergament; 472 ff.; 227 x 165 mm; legătură medievală plină, lemn îmbrăcat în piele decorată la rece, colțare metalice și încuietori de piele; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig./prov.: ?; s. XIVex.

Bibliografie: Varjú (1899) 92; Szentiványi (1958) 254.

MS II.96

Thomas Ebendorfer de Haselbach, Sermones de tempore.

Hârtie; 237 ff.; 215 x 145 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele maronie, decoratǎ la rece (în contragarda ant. şi post, pergament, fragment de psaltire, s. XII/XIII); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: ?; prov.: Levoča; ‘Nicolai Bogner de Lewtzcha. Liber domini Petri Crewschin de Lewtczouia et postea ab eodem domino Petro venditus domino plebano de Villa Latina pro 3 florenis auri. Sermones de tempore reverendi magistri et doctoris etc. Thome de Haselbach etc. Wienensis. Iste liber est datus et legatus per Valentinum fratrem Rubner ad ecclesiam sancte Elizabet extra muros Leusthaw cum consensus patris sui et matris anno 1479’ (f. 1r); 1428, 1430 (ff. 129r, 158r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 14; Beke (1871) 494; Varjú (1899) 186; Szentiványi (1958) 255; Selecká (1974) 98; Sopko (1982) 390; Selecká Mârza (1997) 99.

MS II.97

 1. Evangelium Nicodemi (1r-42v) – b. Sermo (42v-46r) – c. Expositio sequentiarum (46r-208r) – d. Sermo (208v-209r).

Hârtie; 1 (pergament) + 210 + 1 (pegament) ff.; 220 x 135 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și piese metalice; inițiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig./prov.: Germania (f. 211r, doc. notarial red. Jacobus Hayn, Meissen, 1400); 1404 (f. 208r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 2; Beke (1871) 425; Varjú (1899) 115; Szentiványi (1958) 256.

MS II.98

 1. Guillelmus Peraldus, Summa aurea de virtutibus et vitiis (2r-42v) – b. Bindus de Senis, Distinctiones exemplorum Veteris et Novi Testamenti (42v-46r) – c. Henricus Heinbuche, Expositio decalogi (46r-208r) – d. Sermo (208v-209r).

Hârtie; 1 (pergament) + 333 + 1 (pergament) ff.; 210 x 136 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece; inițiale lombarde, cadele; scriere gotică cursivă; orig.: Viena: ‘in studio Wyennensi scriptum a quodam scolare filio sutoris in Mülldorff anno domini m° cccc° xxii°’; 1422 (f. 333v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 25; Beke (1871) 413/601; Varjú (1899) 133; Szentiványi (1958) 257; Zumkeller (1966) 97; Verweij (2006) 113, nr. 5.

MS II.99

 1. Ioannes Ianuensis de Balbis, Catholicon (1r-60r) – b. Vocabularium ‘Abba’, lat.-ge. (61r-107v) – c. Vocabularium ‘Avis’, lat.-ge. (107v-114r) – d. Vocabularium ‘Abstractum’, lat.-ge. (114r-119v) – e. Vocabularium ‘Homo-humanitas’, lat.-ge. (119v-120r) – f. Vocabularium ‘Abbreviare’, lat.-ge. (120v-140v) – g. Tabula verborum deponentiorum trium coniugationum (142v-143r).

Hârtie; 1 (pergament) + 143 ff. + 1 (pergament); 215 x 150 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, resturi de închizători și piese metalice; inițială intarsiată; scriere gotică cursivă; orig.: Germania (Silezia?); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 5; Beke (1871) 250; Varjú (1899) 190; Szentiványi (1958) 258; Honemann (1998) 118, nr. 1; Schnell (1998) 138; Handschriftencensus (2012) 14917.

MS II.101

 1. Iacobus de Voragine, Legenda aurea, pars hiemalis (2r-120v) – Sermones de sanctis (122r-186r).

Pergament; 187 ff.; 210 x 150 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, balamale metalice; iniţiale lombarde; scriere gotică bastardă și cursivă; orig.: Cracovia (‘per manus petri de Opul, tunc temporis predicator apud beatam virginem Mariam in Cracouia’, f. 120v); prov.: Levoča; 1371 (f. 120v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 10; Beke (1871) 415; Varjú (1899) 64; Szentiványi (1958) 260; Selecká (1974) 60; Sopko (1982) 391; Selecká Mârza (1997) 60.

MS II.102

Breviarium (a. u. Eccl. Scepuciensis)

Hârtie, pergament; 429 ff.; 220 x 150 mm; legătură medievală monastică, piese metalice; iniţiale intarsiate, înflorate și filigranate (roşu, negru, albastru, verde, aur), iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică hibridă; orig.: Spiš; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 6; Beke (1871) 62; Varjú (1899) 177; Szentiványi (1958) 261; Selecká (1974) 11; Sopko (1982) 392; Selecká Mârza (1997) 9.

MS II.103

Iacobus de Voragine, Quadragesimale

Pergament; 161 ff.; 230 x 168 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă, decorată la rece, resturi de piese metalice; iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Polonia/Slovacia?; prov.: Levoča; ‘Quadragesimale singulis diebus duos habens sermones usque ad quartam feriam post Pascha, domini Petri de Opel, predicatoris olym in Leucz pie memorie, qui legavit hoc sicut et omnes libros ad domum capelle inibi permansuros’, s. XIVex (f. 1r), ‘Iste liber est domini Petri de Opal predicatoris’, s. XIVex (f. 160v); s. XIVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 10; Beke (1871) 451; Varjú (1899) 141; Szentiványi (1958) 262; Selecká (1974) 85; Sopko (1982) 393; Selecká Mârza (1997) 86.

MS II.104

 1. Buch der Könige, ge. (2r-39r) – b. Apokalypsis, ge. incompl. (39v-41v) – c. Frater Philippus OCart, ‘Marienleben’ (42r-114r) – d. Konrad von Würzburg, Goldene Schmiede, ge. (114r-128r) – e. Legenda S. Thomae (128r-129r).

Pergament; 129 ff.; 230 x 165 mm; legătură plină renascentistă, lemn învelit în piele albă decorată la rece, resturi de închizători metalice; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Austria; prov.: ‘Lena geporne Hagerin’, 1580 (f. 129r), ‘Hanß Seyfrid Hager von Allensteige’, 1642 (f. 1v); s. XIV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 14; Beke (1871) 409; Varjú (1899) 46; Schröder (1939) 167; Szentiványi (1958) 263; Gärtner (1978) 227-30, nr. 80; Shaw (1981b) 173-76; Bertau (1983) 118; Knecht (1984) passim; Shaw (1986) 213, n. 3; Oppitz (1990) 338, nr. 5; Wittstock (1995) 76s.; Wittstock (1997) 100; Nemes (2010) 178, n. 31; Redzich (2010) 155, 462-465, 549s.; Nemes (2012) 63; Handschriftencensus (2012) 5379.

MS II.105

 1. Iacobus de Voragine, Legenda aurea, pars hiemalis (1r-84v) – b. Excerpta e S. Pauli Epistolis (85r-v).

Pergament; 85 ff.; 235 x 150 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele albă) decorată la rece, piese metalice; iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică minusculă şi semicursivă; orig.: Italia; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XIIIex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 12; Beke (1871) 414; Varjú (1899) 37; Szentiványi (1958) 264; Selecká (1974) 61; Sopko (1982) 394; Selecká Mârza (1997) 61.

MS II.106

 1. Guillelmus de Conchis, Moralium dogma philosophorum, it. (1r-17v) – b. Guido Faba, Summa de vitiis et virtutibus, it. (17v-23r)

Pergament; 23 ff.; 240 x 175 mm; legătură medievală, lemn îmbrăcat în piele roz, piese metalice (pe cop. ant. scrie cu cerneală ‘Moralites’); inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Nordul Italiei; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 11; Veszely (1861) 147; Beke (1871) 152; Varjú (1899) 14; Szentiványi (1958) 106; Lascu (1987) 211-12; Papahagi (2010) 611-28; Papahagi (2012) 783-98.

MS II.108

Lectionale

Pergament; 188 ff.; 245 x 170 mm; legătură monastică medievală, urme de piese metalice, pe cotor cotă anterioară ‘ZM III’?; inițiale cu antrelac și inițiale lombarde roșii, desene marginale în cerneală (e.g. ff. 113v, 153v, 188v); minusculă carolingiană târzie; neume; orig.: zona alemanică, Elveția/S. Germaniei?; prov.: Sankt-Martin im Lavanttal, Carinția, 1349 (‘Hic fuit udalricus de Cappella, pro tunc temporis socius dominorum fratrum in Sancto Martino in valle Lawent anno domini m°ccc°xlix°’, cop. ant.); s. XII.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 10; Beke (1871) 317; Varjú (1899) 6; Szentiványi (1958) 267.

MS II.109

Missale cum obituario: a. Missale (1r-46v) – b. Obituarium, lat., ge. (47r-111r)

Pergament; 111 ff.; 260 x 180 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, urme de piese metalice; miniatură pe pag. plină, Crucifixio (f. 3v), inițiale lombarde; minusculă gotică (ff. 47r-111r, multe mâini textuale sau cursive); orig./prov.: Sankt-Paul/Sankt-Martin im Lavanttal, Carinția (‘Rainbotus plebanus in sancto paulo’, f. 47r, ‘Gregorius plebanus in sancto paulo’, f. 53v, ‘Oswaldus Margaretha parentes domini oswaldi presbiteris…. ad sanctum martinum in valle grädnicz’, f. 56r); s. XIV; date obituariu: 1385 (f. 70r)-1386 (ff. 60v, 62r etc.).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 7; Beke (1871) 386; Varjú (1899) 17; Szentiványi (1958) 268.

MS II.110

Practica iuris canonici

Hârtie și pergament; 165 ff.; 255 x 185 mm; legătură cartonată îmbrăcată în piele; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotică cursivă și bastardă; orig./prov.: ?; s. XIV/XV.

Bibliografie: Varjú (1899) 83; Szentiványi (1958) 269; Dolezalek (1972) 6.

MS II.111

Gregorius papa IX, Decretales sive Liber extra cum glossa Bernardi Parmensis mutila

Pergament; 172 ff.; 260 x 180 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie (contragarda ant. şi post. şi f. de gardă ant., fragm. de text juridic, s. XIV, littera bononiensis; f. de gardă ant., registru s. XIV); inițială locuită (f. 88r, albastru, roşu, galben, roz), letrine înflorate (albastru, roşu, galben, roz), iniţiale filigranate și lombarde (roşu/albastru), miniaturi reprezentând arbor consanguinitatis (ff. 135r, 136r); scriere gotică minusculă; orig.: Italia (Bologna?); prov.: Levoča: ‘Damyani Pechyensis est liber iste’, s. XIV (contragarda post.), etichetă de Levoča; s. XIIIex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 9; Beke (1871) 594; Varjú (1899) 25; Szentiványi (1958) 270; Selecká (1974) 17; Sopko (1982) 395; Selecká Mârza (1997) 14.

MS II.116

Gilbertus de Tornaco, Sermones

Pergament; 206 ff.; 220 x 150 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, cop. ant. etichetă ‘Sermones fratris Guilberti de tornaco’; inițiale înflorate și dragonate (aur, culori), filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Franța; prov.: Austria, blazon f. 2r (= I.9, I.99, I. 157, II.127); s. XIIIiii.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 20; Beke (1871) 255; Varjú (1899) 43; Szentiványi (1958) 275.

MS II.120

 1. Nicolaus de Byarto, Summa de abstinentia (1r-106v) – b. Index sermonum et capitulorum praecedentis operis (106v-111r) – c. Index sermonum sequentis partis (111v) – d. Sermones et vitae sanctorum (112-207v) – e. De poenitentia (208r-238v) – f. Sermones de tempore (240r-296r) – g. Adnotationes ad vitam Adae et Beatam Mariam spectantes (296r-297r).

Pergament; 297 ff.; 205 x 145 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece; fără decorații; scriere gotică minusculă şi cursivă; orig.: ?; prov.: Levoča; s. XIVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 13; Beke (1871) 294; Varjú (1899) 122; Szentiványi (1958) 279; Selecká (1974) 50; Sopko (1982) 396; Selecká Mârza (1997) 49.

MS II.121

 1. Conradus Soccus de Brundelsheim, Sermones de tempore et de sanctis (1r-79r) – b. ‘Sermo nobilis de omnibus sanctis’ (79v-81v) – c. Conradus de Saxonia, Sermones de tempore (81v-100v) – d. Conradus de Saxonia, Sermones de sanctis (100v-156v) – e. ‘Auctoritates excerpte ex libro Moralium Sancti Gregorii’ (157r-160v) – f. Sermones de Beata Maria Virgine (161r-174v) – g. Hugo Argentinensis, Compendium theologicae veritatis (175r-247v) – h. Notae et sententiae (247v) – h. Index codicis (cop. post.).

Pergament; 248 ff.; 200 x 160 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, rest de bridă (în cop. ant. și post. fragmente de ms. scrise s. XIV-XV); iniţiale filigranate, intarsiate și lombarde; scriere gotică minusculă și cursivă; orig.: ?; prov.: Levoča (‘et fuit Nwthardi et pertinet ad librariam in capella’, cop. ant., s. XVmed); s. XIV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 12; Beke (1871) 537; Varjú (1899) 26; Szentiványi (1958) 280; Selecká (1974) 48; Sopko (1982) 397; Selecká Mârza (1997) 47.

MS II.125

Breviarium

Caiete mixte (hârtie și pergament); 271 ff.; 215 x 138 mm; legătură de amator, s. XVIII; iniţială filigranată și iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš; prov.: Levoča (‘Iste liber presentetur domino Martino Huter iuxta commissionem Iohannis Pestij’, f. 2r, s. XV2); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 24; Beke (1871) 56; Varjú (1899) 261; Szentiványi (1958) 284; Selecká (1974) 45; Sopko (1982) 398; Selecká Mârza (1997) 44.

MS II.126

Sermones

Hârtie; 578 ff.; 225 x 150 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele maronie, bridă din piele (contragarda ant., scriere gotică minusculă, text teologic, s. XIV); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 15; Beke (1871) 493; Varjú (1899) 260; Szentiványi (1958) 285; Selecká (1974) 67; Sopko (1982) 399; Selecká Mârza (1997) 67.

MS II.127

 1. Capitula Raimundi (1r-2r) – b. ‘Innocentius, De questoribus’ (2v) – c. ‘Quatuor de causis est uigilandum’ (2v) – d. Raimundus de Penafort, Summa de poenitentia (3r-90r) – e. Raimundus de Penafort, Summa de matrimonio (90r-106v) – f. ‘Summa virtutum’ (107r-128r) – g. ‘Summa viciorum’ (128r-149r) – h. Indices (149v-151v) – i. Nota super Summam (151v-152v)

Pergament; i + 152 + i ff.; 225 x 150 mm; legătură modernă din carton; inițiale filigranate și lombarde, blazon (f. 1r); minusculă gotică; orig.: ?; prov.: blazon (f. 1r = mss. I.9, I.99, I.157); s. XIV.

Bibliografie: Varjú (1899) 51; Szentiványi (1958) 286.

MS II.129

 1. Joannes Contractus, Sermones de tempore (1r-103v) – b. Jacobus de Voragine, Sermo in Dominica de Passione (104v-105v) – c. Index sequentium sermonum (106r) – d. Epistola Papae Joannis XIV (106v) – e. Joannes Contractus, Sermones de sanctis (107r-220r)

Pergament; 223 ff.; 247 x 180 mm; legătură plină medievală cu portetichetă și piese metalice; fără decorații; minusculă gotică textuală și cursivă; orig.: Austria?; s. XV (ante 1459, bilet datat în interiorul volumului).

Bibliografie: Varjú (1899) 99; Szentiványi (1958) 288.

MS II.130

 1. Petrus Riga, Aurora seu Biblia versificata, incompl. (2r-30r) – b. Antiphonale, fragm., notație muzicală neumatică (1bisr-1v; 31r-v)

Pergament; 31 ff. (numerotate greșit 1-30; primele două și ultima, fragmente de antifonar, s. XII); 250 x 180 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; prov.: Cluj: ‘Pauli Colosvariensis’, s. XVII (f. 1r), ‘Ex oblatione Professoris Pauli Gyergyai est Scholae Unitariorum Claudiopolitanae ab Anno 1729’ (f. 2r); s. XII (b); s. XIII (a).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 20; Beke (1871) 417; Varjú (1899) 16; Szentiványi (1958) 289.

MS II.133

Bernardus Balbi Papiensis, ‘Casus Decretalium’: a. ‘Liber primus’ (1r-40v) – b. ‘Liber secundus de Iudiciis’, incompl. (41r-88v)

Pergament; ii + 88 ff. + i; 250 x 155/170 mm; legătură modernă s. XVIII, carton învelit în piele, cotor decorat la cald; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; s. XIII/XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 9; Veszely (1861) 143; Beke (1871) 148; Varjú (1899) 23; Szentiványi (1958) 292; Bertram (1974) 10.

MS II.134

Missale Posoniense

Pergament; i+ 257 + i ff.; 255 x 180 mm; legătură modernă, s. XVIII, carton învelit în piele roşie; miniaturi, iniţiale și margini decorate (aur, culori), inițiale istoriate, locuite, înflorate, cu antrelac și filigranate (iluminatori: ‘Henricus Stephani de Wesfalia’, Matthias Brenner din Bratislava, 1377; Ulrich Schreier din Salzburg, 1480-90); scriere gotică minusculă; notaţie muzicală; orig.: Bratislava (‘Istum librum fecit scribi dominus Iohannes Emirici, custos ecclesie Posoniensis. Sub anno domini Mocccolxxxvijo’, f. 9v; ‘Finitus est iste liber per manus Heinrici dicti Stephani de Westfalia, plebani in Schukaria, cum scriptura, illuminatura, ligatura, anno domini Mocccolxxxvijo’, f. 256v); prov.: ?; 1377 (ff. 9v, 256v).

Bibliografie selectivă: Cseresnyés (1824-1826) N5V 6; Beke (1866) 19-22; Beke (1871) 377; Varjú (1899) 67; Hoffmann (1924-26) 74-90; Hoffmann (1929) 22-25, 152-54; Berkovits (1941) 261; Szentiványi (1958) 293; Güntherová/Mišianik (1962) nr. 9; Laurin (1964) 1486-87; Schmidt (1964) 38-39; Szendrei (1981) M8; Sopko (1982) nr. 400; Buran (2000) 47-49; Buran (2004); Schuller-Juckes (2009) 20, 103, 70-72, 155, 166-67, Kat. 4.

MS II.135

Matricula plebaniae Cibiniensis, s. XIV-1630, recopiat 1754 (lat./ge.): a. Notae de variis legatis, s. XIV (1r[3]) – b. ‘Annotatio reddituum seu prouenientium ecclesie gloriose uirginis marie in Cybino et primo de cultura agrorum’, s. XIV-XV (1v-6v) – c. ‘Redditus agrorum de paruo orreo’, s. XIV (7r) – d. Notae de variis legatis, s. XIV-XV (7v-8v) – e. ‘Redditus agrorum de magno orreo’, s. XIV (9r) – f. ‘Ornamenta que pertinent ad ecclesiam beate virginis’, s. XIV-XV (9v-10r) /Libri: 9r/ – g. ‘Redditus de stampnis legatis inter maccella (!) ad ecclesiam beate uirginis’, s. XIV-XV (10v-11r) – h. Notae de variis legatis, redditis et debitis, s. XIV-XV (11v-14r) – i. Mensalia ad ecclesiam Cibiniensem pertinentia (14v-15r) – j. Notae de variis legatis, redditis et debitis, s. XIV-XV, 1536-1544 (15v-22r) – k. ‘Inuente res ecclesie parochialis beate virginis’, 1442 (22v-24r; 26v-29v) /Libri: 27r-29v/ – l. Notae de variis legatis, redditis et debitis, s. XIV-XV (24v-26r) – m. Libri legati, s. XV (29v-30r) – n. Missae celebrandae in ecclesia Beatae Mariae Virginis Cibiniensis, s. XV (30v-31v) – o. Debita ecclesiae, s. XV (32r) – p. Reliquia sanctorum, s. XV (33r) – q. Electiones et obitus pastorum, 1546-1630 (33v-36v) – r. Notae de variis legatis, redditis et debitis, 1471-1533 (44v-51v)

Pergament și hârtie (file intercalate s. XVIII); i + 53 + i ff.; 232 x 160 mm; semilegătură modernă, 1845; inițiale filigranate în cerneală neagră, cadele; minusculă gotică și scriere umanistică cursivă; orig./prov.: Sibiu; s. XIV-XVIII (pagini intercalate retranscrise de decanul Christian Roth în 1754).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 12; Kurz (1848), 193-201, 209-224, 225-240, 241-246; Seiwert (1873) 323-411; Kalauz (1882) 123; Varjú (1899) nr 56, 132-146; Szentiványi (1958) 294; Papahagi (2015) 37, 39.

MS II.136

 1. Quaestiones de sacramento altaris’ (1r-19r) – b. Adnotationes et auctoritates (19r-v) – c. Hugo Argentinensis, Compendium theologicae veritatis cum registro (21r-170v).

Hârtie; ii + 170 ff. + i; 240 x 163 mm; legătură modernă s. XVIII, carton învelit în piele, cotor decorat la cald; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.:?; s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 25; Veszely (1861) 100; Beke (1871) 105; Varjú (1899) 81; Szentiványi (1958) 295.

MS II.148

Miscellanea OFM

 1. Constitutiones novae familiae Hungaricae…’, Atea, 1499 (1r-26r) – b. ‘Tabula constitutionum novarum secundum ordinem alphabeti’ (26r-30r) – c. Statuta, Buda, 1505 (30v-32v) d. Exhortationes (33r-49r) – d. ‘Regula visitatoris’ (39r-41v) – e. ‘Exhortatio precedens Correctionem’ (42r-44r) – f. ‘Exhortatio fratrum’ (45r-52r) – g. ‘Circa visitationes apud fratres cismontanos’ (53r-55r) – h. ‘Tractatus Rogerii super proprietate’ (55r-59v) – i. ‘Expositio quatuor magistrorum super regulam fratrum minorum’ (61r-69v) – j. Bindus de Senis, ‘Declarationes super regulam fratrum minorum’, 7 octombrie 1460 (70r-72r) – k. Joannes de Capistrano, ‘Ordinationes seu constitutiones super regulam fratrum minorum’ (72r-84v) – l. Formula ‘Contra morbum caducum’ (84v) – m. Osvaldus de Lasko, ‘Ordinationes factae Strigonii’ (85r-86v) – n. ‘Ordinata noviter Budae’, 1515 (87r-89r) – o. ‘Tabula deffinitionum nostrae congregationis’ (89v-91v) – p. ‘Circa processis visitationis’, 1513 (92r-96v) – r. Gratiae concessae per sedem apostolicam (98r-v) – s. Gratiae et indulgentiae a Papa Leone X concessae (99r-101r) – t. ‘Registrum super nomina locorum nostrae familiae’ (101r-102v), gll. Hungaricae.

Hârtie; 102 + i ff.; 165 x 119 mm; legătură modernă din carton (doar post.); inițiale lombarde; cursivă gotică și gotico-umanistică; orig.: Ungaria; prov.: ?; s. XVIi (1505-1515).

Bibliografie: Varjú (1899) 282; Szentiványi (1958) 307.

MS II.149

Breviarium libro collectaneo auctum.

Pergament; 371 ff.; 205 x 140 mm; legătură medievală de Spiš, lemn învelit în piele maro, decorată la rece; iniţiale filigranate (roşu/albastru, roşu/verde) și lombarde (roşu); scriere gotică minusculă; orig.: Spiš; prov.: Levoča; s. XIV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 5; Beke (1871) 385; Varjú (1899) 24; Szentiványi (1958) 308; Selecká (1974) 9; Sopko (1982) 401; Selecká Mârza (1997) 7.

MS II.151

 1. Expositio super Pater noster (1r-20v) – b. Expositio super Ave Maria (20v-25v) – c. Expositio super Credo in Deum (25v-29v) – d. ‘De creacione rerum ipsius mundi’ (29v-30r) – e. Pseudo-Isidorus Hispalensis, De norma vivendi (30r-34v) – f. Expositio super salutatione angelica (34v-64r) – g. Exempla (64v-93r) – h. Sermo de Corpore Christi (94v-96r) – i. Iacobus Mediolanensis, Stimulus amoris (97r-129v) – j. De contemplatione (129v-137r) – k. Oratio (137r) – l. Sermo de Assumptione B. M. V. (138r-140r) – m. In dedicatione ecclesiae sermo (142r-144r) – n. ‘Sermo Beati Bernhardi de s. Maria’ (144r-148r) – o. ‘Casus penitenciales episcopis reservati, vel prelatis’ (150v) – p. Sermo pro defunctis (151r-156r) – q. Sermo de s. Iohanne Baptista (157r-160r) – r. Sermones (160r-176r) – s. Legenda de s. Catharina (177r-183v) – t. Auctoritates patrum (183v-198r) – u. Notae de virtutibus (199r).

Hârtie; 212 f.; 215 x 145 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, piese metalice; scriere gotică cursivă, s. XV1.; iniţiale lombarde, cadele și barate, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Boemia/Polonia; prov.: Levoča; etichetă de Levoča; s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 8; Beke (1871) 213; Varjú (1899) 70; Szentiványi (1958) 310; Selecká (1974) 111; Sopko (1982) 402; Selecká Mârza (1997) 111.

MS II.152

 1. Fragm. breviarii, s. XIV (I) – b. Commentarius in Summulam Adami Theutonici ad Summam Raimundi de Pennaforti (24r-121r) – c. ‘Commentus brevis’ in Summam de paenitentia (122r-142v) – d. ‘Casus episcopales’ (143r-144v) – e. ‘De miseria coree’, incompl. (144v).

Hârtie; i (pergament) + 145 ff. (lipsește circa ½ din volum); 213 x 145 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizătoare din piele și metal; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš (copist: ‘per Benedictum de Bdynecz’, f. 121v); prov.: Levoča: ‘Summa penitencie […] (X)XIIIIor plebanorum de Scepus’, s. XV2 (f. Ir); ‘Liber fraternitatis 24 plebanorum’, s. XV2 (f. 24r); 1432-1433 (ff. 121v, 141v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 7; Beke (1871) 20; Varjú (1899) 146; Szentiványi (1958) 311; Selecká (1974) 44; Sopko (1982) 403; Selecká Mârza (1997) 43.

MS II.153

 1. Conclusiones astrologicae ad Poloniae regnum spectantes (contragarda ant.) – b. Nota de confessione (1r) – c. Notae de vitiis (1r-5r) – d. Nota de baptismo (5r) – e. Sermones de tempore et de sanctis, legendis aucti (5v-386r) – f. Notae et auctoritates patrum (386v) – g. ‘Farmacie electe secundum tria genera medicinarum compositarum’ (contragarda post.).

Hârtie; i (pergament) + 387 + i (pergament) ff.; 215 x 154 mm; legătură medievală de Spiš, lemn învelit în piele roşie-maronie, decorată la rece, resturi şi urme de piese metalice; iniţiale lombarde și cadele barate (roșu); scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia?; prov.: Levoča: ‘Iste liber pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Katherine in Lewtscha in hospitali’, s. XV2 (f. de gardă ant.), ‘In capella s. Georgi habetur liber unus niger et in carta 177 habetur quantum videlicet memoria passionis Christi’, s. XV2 (f. 86v); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 3; Beke (1871) 509; Varjú (1899) 179; Sprawozdanie (1919) 56; Szentiványi (1958) 312; Selecká (1974) 77; Sopko (1982) 404; Selecká Mârza (1997) 77.

MS III.23

Galterius de Castilione, Alexandreis

Pergament; i + 27 + i ff.; 260 x 132-143 mm; legătură modernă, cotor decorat la rece (=III.24, 25); inițiale; scriere; orig.: ?; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 10; Veszely (1861) 16; Beke (1871) 16; Varjú (1899) 31; Szentiványi (1958) 335.

MS III.24

 1. Ovidius, Epistolae ex Ponto (1r-29v) – b. Servius, Centimetrum (30r-32v) – c. ‘Goswinus’, Versus de passione Domini (33r-35v)

Pergament; i + 35 + i ff.; 258 x 128 mm; legătură modernă, cotor decorat la rece (=III.23, 25); inițiale locuite, filigranate și lombarde; minusculă gotică și bastardă; orig.: Bavaria?; s. XIII1-XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 7; Beke (1871) 412; Varjú (1899) 11; Szentiványi (1958) 336; Lascu (1963) 181-89; Lascu (1967) 269-88; Helzle (2006-2007) 88-92.

MS III.25

 1. a. Gualterus Map, Dissuasio Valentini, (1r-v) – b. Iuvenalis, Saturae, cum gll. ‘More omnium satiricorum ex abrupto incipit…’ (2r-57r) – c. Versus ‘Destinat hic felix finem juvenalis adesse…’ (57r) – d. Accessus ‘Causa compositionis huius operis…’ (57v) – e. Versus ‘Mortis et uitte mos est breuis ite venite…’ (57v) – f. Versus ‘O diues, diues non omni tempore uiues…’ (57v) – g. Gualterus de Castellione, Versus ‘Licet eger cum egrotis…’ (58r) – h. Versus ‘Nicholai praesulis festum celebremus…’ (58r) – i. Versus ‘Crescens incredulitas…’ (58v) – j. Versicula et anathema (58v).

Pergament; 58 ff.; 247 x 130 mm; legătură s. XVIII, carton învelit în piele, cotor decorat la cald (=III.23, 24); fără decorații; minusculă gotică (add. cursivă gotică); orig.: Bavaria?; s. XIII (gll., add. s. XIII-XIV).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 8; Beke (1871) 308; Varjú (1899) 10; Szentiványi (1958) 337; Fischer (2002) 70-71.

MS III.26

Tertullianus, Apologeticus.

Pergament; ii + 78 ff. + i; 238 x 155 mm.; legătură s. XVIII, carton învelit în piele; f. 1r decoratǎ (aur, culori), letrină, blazon; minusculă umanistică; orig.: Italia: ‘Bernardinus clericus Regiensis de Marchesinis scripsit hoc opus expleuitque quarto idus Iulii 1479’ (f. 78r); 1479.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) N5V 26; Beke (1871) 562; Varjú (1899) 255; Szentiványi (1958) 338; Dârja (2009) 32-33.

MS III.27

 1. Thomas de Cantimprato, De natura rerum (1r-107r) – b. Praescripta medici, ge. & lat. (106v-107r) – c. Honorius Augustodunensis, Elucidarius, incompl. (107r-110v)

Pergament; 110 + ii ff.; 234 x 160 mm; legătură modernă cartonată de amator; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Germania; s. XIV.

Bibliografie: Varjú (1899) 39; Szentiványi (1958) 339; Meyer (2000) 42; Handschriftencensus (2011) 18065.

MS III.28

Breviarium

Pergament; 241 ff.; 225 x 150 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, urmă de lanţ; iniţiale intarsiate, filigranate și lombarde (roşu/albastru), cadele barate; scriere gotică minusculă şi cursivă; orig.: Germania/Boemia? (Ss Adalbertus, Wenceslaus, Lambertus, Vitus, Chunegundis, ff. 235v-236r); prov.: Levoča?; s. XVmed.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 11; Beke (1871) 59; Varjú (1899) 185; Szentiványi (1958) 340; Selecká Mârza (1997) 21; Handschriftencensus (2011) 18055.

MS III.29

 1. Sermones de sanctis (1r-71r) – b. Copia mandati Alberti de Ortenburg, Ep. Tridentino editi anno 1381 (71v)

Pergament; ii + 71 + ii ff.; 230 x 169 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald (=III.30); fără decorații; minusculă gotică; orig.: Austria/ Trento? (f. 71v); s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5V 30; Veszely (1861) 167; Beke (1871) 174; Varjú (1899) 40; Szentiványi (1958) 341.

MS III.30

Sermones dominicales

Pergament; ii + 134 + ii ff.; 227 x 163 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald (=III.29); fără decorații; minusculă gotică; orig.: ?; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5V 29; Veszely (1861) 167; Beke (1871) 174; Varjú (1899) 34; Szentiványi (1958) 342.

MS III.31

 1. Iacobus de Voragine, Legenda aurea (1r-334r) – b. Index (334r-v) – c. Kalendarium (335r-337v) – d. Legenda S. Erasmi (338r-340r)

Pergament; ii + 340 + ii ff.; 225 x 170 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițială istoriată anluminată (aur, culori), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5V 31; Beke (1871) 321; Varjú (1899) 33; Szentiványi (1958) 343.

MS III.32

Thomas Palmeranus sive Hibernicus, Manipulus florum.

Pergament; ii + 254 ff. + i; 225 x 140 mm.; legătură s. XVIII, carton învelit în piele; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică minusculǎ şi cursivǎ; orig.: ?; s. XVi.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 12; Beke (1871) 347; Varjú (1899) 157; Szentiványi (1958) 344.

MS III.33

 1. Macrobius, Saturnalia I-III, VII (1r-97v) – b. Breve de mappa mundi (54v) – c. Tabula alphabetica (98r-101r)

Pergament; i + 101 + i ff.; 215 x 150 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițiale filigranate și lombarde, hartă T-O (f. 54v); minusculă gotică; orig.: ?; s. XIII-XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 1; Beke (1871) 342; Varjú (1899) 76; Szentiványi (1958) 345.

MS III.34

Psalterium (illum.).

Pergament; ii + 147 ff. +i; 210 x 145 mm; legătură plină renascentistă, lemn învelit în piele albă decorată la rece, încuietori metalice; manuscris integral anluminat, miniaturi, inițiale istoriate, locuite, cu antrelac, letrine (aur, culori), capete de rând; minusculă gotică; orig.: Franța?; prov.: Boemia/Moravia/Ungaria, s. XV: Kal. add. 23 Apr. ‘Alberti episcopi et martyris’ (Albert, Ep. Praga); mențiune a regilor maghiari Albert II și Ladislau Postumul (f. 8v, 1439); ‘Hoc psalterium dedit Georgius Stupecovitius, magister scholae Sabariensis… domino Andreae Carol de Wasuar, praeposito maiori ecclesiae Wesprimiensis, canonico Posoniensi…’, ca. 1603 (f. 1r); s. XIV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 19; Beke (1871) 445; Kalauz (1882) 263; Varjú (1899) 12; Szentiványi (1958) 346; Bica-Mârza (1977); Buluță-Dima-Drăgan (1978) 19-20, fig. V-VII; Dârja (2006-2007).

MS III.35

Porphyrius, Commentarii in Horatii opera: a. Vita Horatii (1r) – b. In Epistolas (2r-35v) – c. In Odas (36r-101v) – d. In Artem poeticam (102r-111r) – e. In Epodos (111r-129r) – f. In Saturas (129r-165v).

Pergament; ii+ 165 ff. + ii; 215 x 155 mm; legătură s. XVIII, carton învelit în piele; inițiale cu antrelac și margini decorate (aur, culori), inițiale lombarde; minusculă umanistică; orig.: Italia; s. XVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 15; Beke (1871) 280; Kalauz (1882) 288; Szentiványi (1958) 347; Villa (1992), 96; Dârja (2009) 21-23.

MS III.37

 1. Matthaeus de Cracovia, Tractatus rationis et conscientiae de sumptione corporis Domini nostri Iesu Christi (1r-20r) – b. Ps.-Eusebius, ‘Tractatus [Epistola] de morte Ieronimi’ (20r-53v) – c. Ps.-Augustinus, Epistola ad Cyrillum de morte s. Hieronymi (53v-60r) – d. Ps.-Cyrillus Ierosolimitanus, Epistola de miraculis s. Hieronymi (60v-91r) – e. Sermones de tempore (91v-100r).

Hârtie; 106 ff.; 210 x 145 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, resturi şi urme de piese metalice (în contragarda ant., hârtie, fragm. teologic, s. XIV; în contragarda post. şi f. de gardă ant., fragm. s. XIV-XV); iniţiale lombarde, roşu; scriere gotică cursivă; orig.: Cracovia?; prov.: Levoča (etichetă de Levoča); s. XVin.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 8; Beke (1871) 140; Varjú (1899) 257; Szentiványi (1958) 349; Selecká (1974) 106; Sopko (1982) 405; Selecká Mârza (1997) 106.

MS III.38

 1. Sermones (1r-37v) – b. Sermones de s. Catherina legendis aucti (38r-45r) – c. Auctoritates patrum, orationes et adnotationes (45v-46v) – d. Versus ‘Eximia cena/sit stomacho maxima pena…’ (46v) – e. Ps.-Augustinus, ‘Soliloquium ad deum de ineffabili dulcedine dei’ (49r-66r) – f. Adnotationes de sacrilegio (66r).

Hârtie; 66 ff.; 210 x 150 mm; legătură olandeză (pergament); iniţială filigranată (roşu/negru), iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: ?; prov.: Levoča: ‘Anno domini MoCoCoCo XLVIo, in vigilia s. Martini, nostri tres fratres fuerunt spoliati, scilicet Paulus cum socio suo et frater Michael Hertil…’ (f. 66v); etichetă de Levoča; 1365 (f. 66r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 11; Beke (1871) 510; Varjú (1899) 53; Szentiványi (1958) 350; Selecká (1974) 71; Sopko (1982) 406; Selecká Mârza (1997) 71.

MS III.40

Breviarium

Hârtie și pergament; 574 ff.; 190 x 130 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele cu piese metalice – cop. ant. aparține unui alt ms. (legătură monastică medievală, în contragardă, fragm. gradual, notație muzicală pătrată, s. XIV); iniţiale intarsiate, filigranate și lombarde, inițiale și desene marginale cu capete; scriere gotică bastardă și cursivă; orig.: Spiš (copist: ‘Per manus Nicolai scriptoris de transiluania de oppido Thorda’, f. 334v); prov.: Budimir (‘Iste liber est testamentalis ecclesie Omnium sanctorum in Budamer (1)486’, f. 1r) > Levoča; 1461 (f. 334v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5VI 17; Beke (1871) 63; Varjú (1899) 213; Szentiványi (1958) 352; Selecká (1974) 12; Sopko (1982) 407; BH 1694; Selecká Mârza (1997) 10; Papahagi (2007) 268; Papahagi (2015) 37; Dietl/Liebermann (2015) 258; Papahagi (2016a) 4 et passim.

MS III.41

Sermones

Pergament; ii + 210 + ii ff.; 189 x 135 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; fără decorații; minusculă gotică; orig.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5VI 21; Beke (1871) 492; Varjú (1899) 230; Szentiványi (1958) 353.

MS III.44

Andrea Capellanus, De amore.

Hârtie; i + 69 + i ff.; 225 x 160 mm; legătură cartonată de amator, s. XX, Alba Iulia; fără decorații; scriere umanistică semi-cursivă; orig.: Italia; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 6; Veszely (1861) 72; Beke (1871) 75; Varjú (1899) 263; Szentiványi (1958) 356.

MS III.42

 1. Hayto, ‘Flos historiarum terre orientis’ (1r-47v) – b. Methodius, ‘De principio seculi’ (48r-52v) – c. Vegetius, De re militari (53r-80r)

Pergament; ii + 80 +ii + i (intercalată) ff.; 198 x 150 mm; legătură modernă de amator; inițiale intarsiate, filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5VI 12; Beke (1871) 259; Varjú (1899) 52; Szentiványi (1958) 354; Shrader (1979) 286, nr. 1; Allmand (2011) 354.

MS III.45

Ugo da Balma, ‘La mistica teologia de l’amore divino’ it.

Hârtie; 1 + 89 + 1 ff.; 210 x 140 mm; legătură modernă cartonată; inițiale filigranate și lombarde; scriere gotico-umanistică; orig.: Italia (copist: frate anonim OCart, f. 88v); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 22; Beke (1871) 561; Varjú (1899) 279; Szentiványi (1958) 357; Lascu (1987) 212.

MS III.46

Biblia: a. Novum Testamentum (pp. 1-110) – b. Vetus Testamentum, Isa-Mal (pp. 110-353) – c. ‘Epistola Sancti Dyionisii at Thimotheum de decollatione Sancti Pauli apostoli’ (pp. 353-356).

Pergament; i + 178 ff. + i; 210 x 150 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Austria?; prov.: ‘S. Jesu Viennae’, f. 1r; s. XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5V 27; Beke (1871) 558; Varjú (1899) 48; Szentiványi (1958) 358.

MS III.47

 1. Transsumptus litterarum patentium ad preces Georgii Henisch, sacerdotis dioec. Strigoniensis, 1467 (1v; 302r) – b. Vocabularium Latino-Germanicum

Hârtie; 1 (pergament) + 302 ff. + 1 (pergament); 205 x 150 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, balamale metalice și inel de lanţ; fără decorații; scriere gotică cursivă; orig.: Levoča; prov.: Levoča, 1513 (‘Scripsit hunc vocabularium […] dominus Sigismundus Senfftleben de Podolÿno wulgariter Pudleÿn, terre Scepusiensis civitas seu castellum, baccalarius Wyenensis, altarista sancte Barbare altaris capelle sancti Georgij Leutzovie anno domini 1513’); s. XV/XVI.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) H5IV 4; Beke (1871) 646; Varjú (1899) 276; Hunyady (1937) p. 37; Szentiványi (1958) 359; Selecká (1974) 87; Sopko (1982) 408; Selecká Mârza (1997) 88.

MS III.48

Breviarium (a. u. Ecclesiae Salisburgensis)

Pergament; 1 + 287 ff.; 202 x 150 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, caboșoane și piese metalice; letrine anluminate (aur, culori), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Salzburg? (Kal., S. Rudbertus Ep., ff. 2r, 5r); prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 16; Veszely (1861) 55; Beke (1871) 57; Varjú (1899) 91; Szentiványi (1958) 360.

MS III.49

 1. ‘Gotfridus Pataviensis’, Benedictio (1v) – b. Officium Beatae Mariae Virginis (2r-6v) – c. ‘Historia ut de conceptione [Beatae Mariae Virginis] cum collecta et lectionibus sequentibus’ (6v-9r) – d. Conradus, OCart, ‘Laus marie’ (10r-225v) – e. Preces (225v-226v)

Pergament; 226 + ii ff.; 195 x 130 mm; legătură plină medievală, decorată la rece; fără decorații; scriere bastardă și minusculă gotică; orig.: Passau; s. XV.

Bibliografie: Varjú (1899) 78; Szentiványi (1958) 361.

MS III.64

 1. ‘Frater Albertus’, ‘Sermones in quadragesima’ (1r-10v) – b. ‘Sermones de mortuis’ (10v-16r) – c. Sermones quadragesimales (16r-223v) – d. Sermones de passione Christi (224r-236v).

Pergament; 236 ff.; 185 x 125 mm; legătură s. XVIII, carton învelit în piele, cotor decorat la cald; iniţiale filigranate și lombarde; scriere gotică minusculǎ; orig.: Italia?; s. s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5VI 26; Veszely (1861) 14; Beke (1871) 14; Varjú (1899) 235; Szentiványi (1958) 372.

MS III.65

 1. Adnotationes et tituli (1r-v) – b. Raimundus de Penafort, Summa de casibus (1r=2r-109r=110r) – c. Guillelmus Redonensis, Commentarius in Summam de casibus Raimundi (110r=111r-210r=211r) – d. Guillelmus Redonensis, Commentarius in Summam de matrimonio Raimundi (210v=211v-233v=234v) – e. Tituli (233v=234v).

Pergament; 234 ff.; 195 x 135 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele, pe cop. ant. portetichetă metalică (‘summa raymundi’), resturi de piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia?; s. XIV/XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5VI 5; Beke (1871) 540; Varjú (1899) 77; Szentiványi (1958) 373.

MS III.68

 1. Stephanus Fliscus de Soncino, Synonima Pseudo-Ciceronis (1r-29v) – b. Bartholomaeus Facius, Synonima (30r-57v) – c. Augustinus Datus, Elegantiolae (59r-100v) – d. Cicero, Laelius de amicitia (103r-132v) – e. ‘Versus duodecim sapientum… positi in epitaphio M. T. Ciceronis’ (132v-134v) – f. Bartholomaeus Facius, Dictionum latinarum differentiae (135r-145r) – g. Leonardus Brunus, Isagogicon moralis disciplinae (147r-161r).

Hârtie; i+ 161 ff. +i; 195 x 135 mm; legătură plină s. XVIII, carton învelit în piele; inițială filigranată; minusculă umanistică cursivă; orig.: Italia; s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5VI 13; Veszely (1861) 91; Beke (1871) 95; Szentiványi (1958) 376; Polak (1993) 255.

MS III.69

 1. Thomas Aquinas, Compendium theologiae (1r-90v) – b. Symbola Nicaenum et Apostolorum (91r-v) – c. Index alphabeticus (92r-97r)

Hârtie; i + 97 ff. +i; 204 x 136 mm; legătură s. XVIII, carton învelit în piele; inițială înflorată f. 1r (aur, culori), inițiale filigranate; minusculă gotico-umanistică; orig.: Italia; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5V 19; Beke (1871) 573; Varjú (1899) 259; Szentiványi (1958) 377; Dondaine/Shooner (1967) nr. 20; Dârja (2009) 23-28.

MS III.70

Hadamar de Laber, Die Jagd, ge.

Pergament; 35 ff.; 206 x 132 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele (în contragardă, bifoliu din Nibelungelied, s. XIII2, acum pierdut, dar urmă întipărită); inițiale filigranate, intarsiate și lombarde; scriere bastardă; orig.: Bavaria/Austria; s. XIV2 (ante 1397, cop. post.).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5VI 6; Beke (1871) 477; Stejskal (1878) 281, nr. 3; Stejskal (1880) xv, nr. 3; Varjú (1899) 59; Gragger (1921) 42-56; Szentiványi (1958) 378; Brandis (1968) 241; Wittstock (1995) 79-82; Wittstock (1997) 101; Steckelberg (1998) 189 ss; Klingner-Lieb (2013) II, 23; Handschriftencensus (2013) 2582.

MS III.71

 1. Auctoritates patrum, orationes, adnotationes, gll. ge. (1r-3r) – b. Sermones de corpore Christi (4r-11v) – c. Conradus de Halberstadt?, Concordantiae Veteris et Novi Testamenti (13r-29v) – d. Notae de vita Christi (39r-42r) – e. Sermones de tempore (42v-379v).

Hârtie; 388 ff.; 220 x 155 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, bumbi și balamale metalice (în contragarda ant. post. fragm. de pergament adnotate); iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig.: Levoča?; copist din Râșnov: ‘Per manus Johannis Rozenawer Jambor’ (f. 29v); prov.: Levoča?: ‘Liber Johannis Reych’, cop. ant., s. XV/XVI); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5IV 16; Beke (1871) 475; Varjú (1899) 262; Szentiványi (1958) 379; Sopko (1982) 409; Selecká Mârza (1997) 78; Papahagi (2016a) 4.

MS III.75

Psalterium monasticum cum canticis et orationibus.

 1. Psalterium cum antiphonis (contragarda ant.-132v) – b. Cantica et hymni (132v-143r) – c. Dominica oratio, symbolum, fides catholica (143r-145v) – d. Letania (145v-148v) – e. Orationes (148v-152r)

Pergament; 152 ff.; 185 x 130 mm; legătură medievală monastică, s. XIV; iniţiale filigranate și cu antrelac (roşu/negru) și lombarde; scriere carolingiană și carolino-gotică; orig.: Sankt Gallen (Ss. Columbanus, Gallus, Magnus, Othmarus, Lucius, litanie f. 147r); prov.: ?; s. XIIex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5VI 1; Beke (1871) 333; Varjú (1899) 5; Szentiványi (1958) 382; Selecká (1974) 8; Sopko (1982) 410; Selecká Mârza (1997) 6.

MS III.76

Breviarium a. u. monialium OFM, ma. (‘Codex Döbrentei’).

 1. Preces, ma. (pp. 1-13) – b. Psalterium usuale per horas et hebdomadam, ma. (pp. 15-230) – c. Cantica et hymni, ma. (pp. 230-256) – d. Lectiones de tempore et sanctis, ma. (pp. 257-494) – e. Canticum canticorum 1-8, ma. (pp. 473-483) – f. Hieronymus, Sermo, ma. (pp. 495-510) – g. Iob 1-6, ma. (pp. 511-524).

Hârtie; 262 ff. (paginat 524 pp.); 158 x 105 mm; legătură modernă (carton învelit în piele); inițiale lombarde, rubricate și barate; scriere gotico-umanistică cursivă; orig.: Ungaria (Sárospatak/Eger?); copist/tr.: Batholomaeus de Halabor/Halábori Bertalan, ‘Legén attának diLǫseg es fiunak tiztesseg es zentleleknek vigasság Míkent vala kez dedben es immar: es mindenkor es ǫrǫknek ǫrǫkig amen. Bertalan pap beregvarmegéi Halabori falubol nemzett: ez zoltart irta: ziletes vtan ezer ǫt zaz nólc eztendǫben’ (p. 230); prov.: cumpărat de Batthyány la Bratislava; 1508 (p. 230).

Bibliografie selectivă: Cseresnyés (1819) 75-81; Cseresnyés (1824-1826) G5IV 16; Horváth (1835) 25-7; Beke (1871) 475; Volf (1884); Hubert (1898) 207-8; Varjú (1899) 262; Vargha (1919) 20-46; Szentiványi (1958) 379; Szabó (1994) 65-9; Abaffy-Szabó (1995), facsimil + bibliografie suplimentară.

MS III.77

 1. ‘Summa Decreti’ (1r-104r) – b. Nota de partibus Decreti Gratiani (104r) – c. Tituli Summae (104v-105r) – d. Bonaventura abbreviatus/Veritates Bonaventurae super quartum Sententiarum (105v-193r) – e. Tabula (193v-200v).

Pergament; i + 201 ff. + i; 175 x 135 mm; legătură s. XVIII, carton învelit în piele, cotor decorat la cald; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.:?; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5VI 31; Veszely (1861) 52; Beke (1871) 55; Varjú (1899) 236; Stegmüller (1947) I, nr. 138; Szentiványi (1958) 384; Baumgarten/Maga (2014) 280.

MS III.78

 1. Preces (1r) – b. Notae de accusatione praesbiterorum, 1572 (1v) – c. Kalendarium, notae s. XVI (3r-8v) – d. Preces, s. XVI (9v) – e. ‘Protestatio fidei’, s. XVI (10r-v) – f. ‘Litere dominicales’, 1572 (11v) – g. Breviarium (12r-232r) – h. ‘Catalogus Episcoporum et Archiepiscoporum Salisburiesium’, s. XVI (233r-v)

Hârtie; 234 ff.; 172 x 130 mm; legătură plină medievală, decorată la rece (leg. ant. lipsă); inițiale filigranate; minusculă gotică; orig.: Austria; prov.: Salzburg, s. XVI (f. 233), Soc. Jesu, Viena, 1685 (f. 12r); s. XVex.

Bibliografie: Varjú (1899) 229; Szentiványi (1958) 385.

MS III.79

 1. Sallustius, De bello Iugurthino (3r-57r) – b. Accessus ad auctorem (57v) – c. Vita Sallusti (57v) – d. Nota de actores belli Iugurthini (57v) – e. Fragm. libri rationum, s. XV, fr. (1r, 59v, inițial în contragardă).

Pergament; 59 ff. (ff. 1-2, 58-59 add. s. XV); 185 x 130 mm; semilegătură medievală s. XV, lemn învelit în piele, ținte (pe cop. ant. etichetă ‘Sallustius N° 13’); inițiale ornate și lombarde; minusculă carolingiană târzie; orig.: Franța; s. XI.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5VI 2; Beke (1871) 569; Varjú (1899) 204; Cserép (1902) 449-54; Cserép (1903) 193-201; Szentiványi (1958) 194; Reynolds (1984) 62ss., cod. b; Munk Olsen (1985) 314, nr. 3; Reynolds (1991) xiii, cod. b.

MS III.80

Biblia (Vetus et Novum Testamentum)

Pergament; 396 ff. + i; 190 x 140 mm; legătură plină umanistică s. XV, lemn învelit în piele albă decorată la rece; inițiale filigranate, intarsiate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: Boemia?, 1449: ‘Nota lieber (!) iste comperatus est pro viii ducatum per dominum petrum, tunc temporis plebanum in Rohatts… Illustrissimi principis et domini comitis ludovici capellani. Anno domini et cetera quadragesimo nono’ (f. 396r); s. XIV1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5VI 20; Veszely (1861) 45; Beke (1871) 45; Kalauz (1882) 266; Szentiványi (1958) 387.

MS III.87

Horae a. u. Romae, lat.-fr.

Pergament; 348 ff.; 185 x 125 mm; legătură modernă (restaurare s. XX); integral anluminat: 55 tablouri, inițiale decorate, margini (aur și culori); minusculă gotică; orig.: Franța; s. XIVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) I5IV 20; Beke (1871) 61; Varjú (1899) 54; Szentiványi (1958) 393; Simonescu (1975); Buluță-Dima-Drăgan (1978) 15, il. xxvii-xxxii; Dene (1983) 58-59; Dârja (2007-2008) 121-37; Papahagi (2009) 57-68.

MS III.89

(‘Gyulafehérvári Sorok kódex’)

 1. Tabula (1r) – b. Sermones, gll. ma. (2v-71r, 87r-124v, 126v-135r, 141r-152v) – c. Iacobus de Benevento, Viridarium consolationis (71r-83v) – d. Auctoritates, exempla, adnotationes (83v-87r) – e. Summa dictaminis provinciae Hungariae OM (124v-126v) – f. Pseudo-Bernardus, Meditationes de humana conditione (135r-140v) – h. Brevissima fragmenta moralia, passim (153r-186v) – i. ‘Tractatulus de indulgentiis excerptus ex dictis Sancti Thomae de Aquino’, gll. ge. (187r-191r) – j. Quaestio de sacramento (191v-193r) – k. De morte (193r-194r) – l. Fragmenta et elementa sermonum (195r-196v).

Pergament (ff. 1-152) și hârtie (ff. 152-196); 196 ff.; 152 x 116 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele; inițiale lombarde; minusculă gotică și scriere gotică cursivă; orig.: OM Székesfehérvár?: copist ‘Johannes Elscher’ (191r); s. XIVi (ff. 1-152), s. XVex (ff. 153-196).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) E5VI 8; Beke (1871) 491; Varjú (1899) 21; Varjú (1899a) 16-25; Szentiványi (1911) 306; Szentiványi (1913); Karácsonyi (1913) 24-32; Dézsi (1913) 183; Horváth (1921) I.2, 49-58; Karácsonyi (1923-1924) I: 27-32, 171, 174, II: 586-88; Erdélyi (1926); Bartoniek (1940) nr. 89; Szentiványi (1958) 395; Polak (1993) 255; Madas (1993) 1-15; Madas (2002) 197-218.

MS III.92

Breviarium cum calendario et antiphonis notatis, adn. ge.

Pergament; i + 190 ff. + i; 156 x 110 mm; legătură s. XVIII, carton învelit în piele; inițiale filigranate, intarsiate și lombarde; notație muzicală pătrată; minusculă gotică; orig.: Nürnberg (Sf. Sebald: Kal., roșu, ‘Sebaldi confessoris duplex’, f. 6v; letania, f. 175r); s. XVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5VI 28; Veszely (1861) 65; Beke (1871) 67; Varjú (1899) 256; Szentiványi (1958) 398; Szendrei (1981) 398; Merczel (2001) 62-63; Handschriftencensus (2009) 18066.

MS III.94

Breviarium a. u. Eccl. Scepuciensis.

Pergament; 439 ff.; 180 x 110 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, urmă de lanţ (în contragarda ant. şi post., pergament, fragment de breviar cu notaţie muzicală, s. XIV); letrină intarsiată (aur, roșu, albastru), iniţiale filigranate (roşu/albastru, roșu/negru), lombarde și barate, roşu; scriere gotică minusculă; orig.: Spiš; prov.: Levoča: ‘Anno domini 1457 in vigilia Omnium sanctorum ego Servacius applicavi librum cum cathena et legatus est liber pro testamento a domino Georgio Sclauo, pye memorie ecclesie Barbarisca (!) et obiit in annis domini liii; requiescat in pace’ (f. 11v); s. XIVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5VI 22; Varjú (1899) 176; Szentiványi (1958) 400; Sopko (1982) 411.

MS III.95

 1. Tabula s. XV (1r-2r) – b. Sermones de tempore, de sanctis, pro defunctis (3r-158v) – c. Pseudo-Albertus Magnus, Biblia Beatae Virginis Mariae (159r-175r) – d. Historia brevis sacrae Scripturae (176r-246r) – e. Sermones (248r-270r)

Pergament; i + 270 + i ff.; 178 x 132 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: Austria; prov.: ‘Collegii Societatis Iesu Vienna’, s. XVII (ff. 1r, 2v); s. XIVi.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5VI 23; Beke (1871) 513; Varjú (1899) 32; Szentiványi (1958) 401.

MS III.99

Dominicus Cavalca, Specchio della croce, it.

Hârtie; 139 ff.; 146 x 101 mm; legătură plină medievală, lemn maroniu învelit în piele decorată la rece, piese metalice; inițiale lombarde; minusculă gotico-umanistică și umanistică; orig.: Italia; prov.: ?; 1463 (f. 139r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) E5VI 17; Beke (1871) 357; Varjú (1899) 216; Szentiványi (1958) 405; Lascu (1987) 212.

MS III.103

Breviarium

Pergament; 303 ff.; 146 x 108 mm; frumoasă legătură gotică, lemn învelit în piele decorată la cald, închizători metalice (=III.105); inițiale istoriate, letrine și margini înflorate (aur, culori), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică (textura quadrata); notație muzicală pătrată; orig.: Bavaria: Nürnberg? (Sf. Sebald, adăugat f. 232r); prov.: identică III. 105 (cop. ant. cota ‘Lit. QQ’); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 1; Beke (1871) 513; Varjú (1899) 226; Szentiványi (1958) 409.

MS III.105

Breviarium (rubrici și gll. ge.)

Pergament; 256 + i ff.; 152 x 110 mm; frumoasă legătură gotică, lemn învelit în piele decorată la cald, resturi de închizători metalice (=III.103); miniatură (aur, culori, f. 34v), inițială istoriată și margini înflorate (aur, culori, f. 8v), inițiale locuite, filigranate și lombarde; minusculă gotică (textura quadrata); orig.: Bavaria: Nürnberg? (Sf. Erhard, f. 1r, Sf. Sebald, adăugat f. 216r); prov.: identică III. 103 (cop. ant. cota ‘Lit. RR’); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 1; Beke (1871) 513; Varjú (1899) 226; Szentiványi (1958) 409.

MS III.106

 1. Sermones de tempore (1r-171v) – b. Notae de matrimonio (8v) – c. Sermones de sanctis (172r-260r).

Pergament; 262 ff.; 165 x 110 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, urme şi resturi de piese metalice, urmă de lanţ; iniţiale lombarde și barate, roşu; scriere gotică minusculă şi gotică cursivă; orig.: Košice?; prov.: Košice: ‘Liber conventus Cassoviensis Ordinis fratrum Predicatorum’, s. XV (f. 1r), ‘Liber Cassoviensis conventus Ordinis Predicatorum’, s. XV (f. 90r); s. XIII/XIV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5VI 4; Beke (1871) 518; Varjú (1899) 19; Szentiványi (1958) 412; Sopko (1982) 412.

MS III.108

 1. ‘Mammerus (sic) Viennensis Ep.’, ‘De officio misse’ (1r-16v) – b. Isidorus Hispalensis, ‘Septem regule Thiconii’ (16v-18r) – c. Ivo Carnotensis, Sententia de excommunicatione (18r-v) – d. Anselmus Laudunensis, Sententiae (‘Exameron’) incompl. (19r-50v)

Pergament; 1 + 50 + 1 ff.; 160 x 107 mm; legătură olandeză, pergament provenit dintr-o diplomă italiană s. XV, pe cop. post. ‘De officio misse/ Exameron’, s. XV; inițiale lombarde; minusculă gotică timpurie; orig.:?; prov.: Italia, s. XV, blazon (cop. ant. int.); s. XII/XIII.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5VI 18; Beke (1871) 376; Varjú (1899) 8; Szentiványi (1958) 414.

MS III.109

Franciscus Barbarus, De re uxoria (incomplet)

Pergament; 75 ff.; 156 x 113 mm; fără legătură; fără decorație; minusculă umanistică; orig.: Italia; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 4; Beke (1871) 260; Varjú (1899) 275; Szentiványi (1958) 415.

MS III.110

 1. Capitula (1r-7r) – b. Hugo Argentinensis, Compendium theologicae veritatis (7r-306v) – c. Excerpta (307r-317)

Pergament; ii + 317 + iii ff.; 161 x 112 mm; legătură modernă cartonată; inițiale locuite, filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: ?; prov: Germania/Austria (bilet detașat ge., s. XVI, în interiorul cărții); s. XIV-XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) L5VI 20; Veszely (1861) 102; Beke (1871) 107; Varjú (1899) 97; Szentiványi (1958) 416.

MS III.111

Breviarium

Pergament (ff. 1-382) și caiete mixte, pergament/hârtie (ff. 383-426 ; 426 + ii ff.; 156 x 120 mm; legătură modernă (doar cotor); fără decorație; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: Salzburg (Kal., f. 2r); prov.: ?; s. XVex.

Bibliografie: Varjú (1899) 274; Szentiványi (1958) 417.

MS III.112

 1. Matthaeus de Cracovia, Dialogus rationis et conscientiae (ge.) (1r-38v) – b. ‘Ain nutze und andächtige Epistel’ (41r-52v) – c. Regula honestae vitae (‘Von dem nutz der göttlichenn vorcht’) et alia dicta (ge.) (52v-163r) – d. Regulae sororum (ge.) (163r-211v) – e. Sermones, exempla, regulae (ge.) (212r-240v)

Pergament; ii + 241 + i ff.; 147 x 115 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițiale lombarde; scriere bastardă; orig.: ?; 1471 (f. 163r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 3; Beke (1871) 450; Varjú (1899) 246; Szentiványi (1958) 418; Handschriftencensus (2009) 18056.

MS III.114

 1. Biblia (Vetus et Novum Testamentum), incomplet (1r-354v) – b. Interpretatio nominum Hebraicorum (355r-386r)

Pergament; i + 386 ff.; 145 x 100 mm; legătură modernă din carton; inițiale anluminate (aur, color), intarsiate, filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia; s. XIII.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) E5VI 19; Veszely (1861) 49; Beke (1871) 51; Varjú (1899) 50; Szentiványi (1958) 420.

MS III.115

 1. Lectiones (2r-22v) – b. Sermones (23r-32v) – c. Sermo ‘De decem plagis’ (ge.) (33r-36v) ­– d. Sermones (37r-128v) – e. ‘Auctoritates beati Bernhardi Abbatis’ (128r-133r) – f. ‘Auctoritates sancti Augustini episcopi’ (133r-134v) – g. Sermones (135r-203r)

Pergament; 203 ff.; 145 x 105 mm; legătură medievală plină, decorată la rece, închizătoare de pile și piese metalice; inițiale lombarde și decorate; minusculă gotică; orig.: Germania; s. XIV-XV.

Bibliografie: Varjú (1899) 98; Szentiványi (1958) 421; Handschriftencensus (2009) 18057.

MS III.116

Breviarium (gll. ge.)

Pergament; i = 108 + i ff.; 138 x 99 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițiale lombarde; minusculă gotică (textura quadrata); orig.: Germania; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 17; Veszely (1861) 69; Beke (1871) 71; Varjú (1899) 200; Szentiványi (1958) 422.

MS III.120

Breviarium

Hârtie; 288 ff.; 150 x 95 mm; legătură olandeză; inițiale filigranate, lombarde, cadele; scriere gotică bastardă și cursivă; orig.: Austria/Germania?; prov.: ‘Ex libris Röscher’, s. XVIII (cop. ant.); s. XV2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) E5VI 18; Beke (1871) 279; Varjú (1899) 268; Szentiványi (1958) 426.

MS III.121

Biblia (Vetus et Novum Testamentum)

Pergament; 406 ff. + i; 155 x 105 mm; legătură renascentistă, piele albă decorată la rece, restaurată 1989; inițiale istoriate, înflorate, letrine (culori), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia: Bologna?; prov.: ‘1555 1. die Septembris Caspar Zlyvarich propria manu in urbe Frysacensi etc.’, nota lat./ma. (f. 406r); s. XIII2.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 13; Veszely (1861) 44; Beke (1871) 46; Kalauz (1882) 266; Varjú (1899) 20; Szentiványi (1958) 427.

MS III.122

 1. Glossae, mag. (cop. ant) – b. Regulae sanitatis ‘Ut vites penam’ (1r-3r) – c. Sermones (3v-15r) – d. ‘De Apostatis’ (15v) – e. Notae (16r) – f. ‘De tribus votis’: Expositio Regulae OFM (17r-22r) – g. Exhortationes pro noviciis (23r-29v) – h. Sermo (30r-31v) – i. Notae (37v) – j. De obedientia (38r-53r) – k. ‘De paupertate’ (54r-70v) – l. ‘Exhortaciuncule pro sextis feriis’ (71r-82v) – m. ‘De pace’ (83r-v) – n. ‘Exhortaciuncule pro sextis feriis’ (94r-108v) – o. ‘De modo visitandi fratres’ (111r-123v) – p. ‘Exhortaciuncula ante visitacionem fratres (!) qui sunt ministri et serui aliorum’ (124r-130r) – q. ‘Exhortacio de castitate’ (135r-144r) – r. ‘Exhortacio de obediencia’ (147r-152v) – s. ‘De periculo male absoluencium et male absolutorum’ (156r-157r) – t. De salute religiosorum (158r-161r) – u. Nicolaus de Auximo, Quadriga spirituale, excerpta (163r-172v) – v. ‘De fructibus monastice vite’ (175r-193r) – w. De electione (199r-211v) – x. ‘De consistencia religiositatis’ (212r-213v) – y. ‘Exortacio de castitate’ (214r-231v) – z. ‘De consilio’ (231v-232r) – aa. Chronologia institutionum monasticarum (232v) – ab. ‘Benedictio corporalium’ (233v) – ac. Notae (234v) – ad. Versus cum notis musicis ‘Batya batya mely’, mag. (cop. post.)

Hârtie; 234 ff.; 145 x 108 mm; legătură modernă, carton învelit în piele decorată la rece; fără decorații; cursivă gotică, gotico-umanistică și umanistică; orig.: Ungaria: ‘Johannes Wytez episcopus Wesprimiensis obiit Budae et sepultus est Wesprimii anno 1499’ (cop. ant.); prov.: ‘Philipus Pomynoczky’, s. XVII (cop. post.); s. XVI1.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 14; Veszely (1861) 115; Beke (1871) 120; Varjú (1899) 283; Szentiványi (1958) 428; Szendrei (1981) F375.

MS III.125

 1. Tabula in Summam donorum’ (1r-12r) – b. Stephanus de Borbone, Tractatus de diversis materiis praedicabilibus [‘Summa donorum’] (18r-179r) – c. ‘Conpendium de yerarchiis/ Tractatus de ordinibus angelorum’ (179r-183v) – d. ‘Biblia virginis gloriose’, Gen.-1Reg. (183v-192r)

Pergament; 192 ff.; 135 x 90 mm; legătură modernă din carton; fără decorație; minusculă gotică; orig.: ‘Erpurg’ = Erdburg, Elveția? (f. 12r); 1323 (f. 12r).

Bibliografie: Varjú (1899) 28; Szentiványi (1958) 431; Dolezalek (1972) 7.

MS III.126

Horae diurnae, ge.

Pergament; 181 + ii ff.; 129 x 97 mm; legătură plină modernă; inițiale lombarde și filigranate; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: SE Germaniei/Austria; prov.: ?; 1465 (f. 20r).

Bibliografie: Varjú (1899) 218; Szentiványi (1958) 432; Wittstock (1997) 100; Handschriftencensus (2009) 18058.

MS III.127

Breviarium

Pergament; ii + 202 + vii ff.; 120 x 95 mm; legătură medievală, lemn îmbrăcat în piele; 13 tablouri pe pagină plină (aur, colori), letrine și capete de rând anluminate (aur, culori) inițiale; minusculă gotică; orig.: Burgundia/Picardia (Kal: Sf. Amand, Aubert, Aubin, Gobert etc.); prov.: ‘Illustrissimo domino de Nadlinger’, Austria?, 1787 (f. ir) > Paulus Rácz de Kisfa[lud] (ff. 190r. 202r); s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 25; Beke (1871) 449; Kalauz (1882) 282; Varjú (1899) 125; Szentiványi (1958) 433.

MS III.129

 1. Vitae breves sanctorum (1r-52r) – b. Fragmentum sermonis de S. Thoma (54r) – c. Exempla (54v-59v) – d. De variis locis S. Scripturae (60r-65r) – e. Oratio (65v-66r) – f. De variis herbis medicinalibus (66v-67v) – g. De poenis inferni (68r-79v) – h. ‘Summa decem preceptorum’, in versibus (80r-83v) – i. ‘Facetus’ (83v-84v) – j. Vita S. Susanae, in versibus (84v-87r) – k. Vita S. Agnetis, in versibus (87v-88r) – l. Auctoritates de vitiis et virtutibus (89r-99r) – m. Carmen ‘Noctis sub silentio’/ Disputatio animae et corporis (99v-103r) – n. Preces (103r-104v) – o. Fragment în limba cehă (105r)

Pergament (ff. 1-59, 68-105) și hârtie (ff. 60-67); 1 + 105 ff.; 136 x 100 mm; legătură monastică medievală cu închizătoare din piele, în legături fragment din pergament, ms. s. XV, dintre care cel posterior în limba cehă!; inițiale lombarde, desene marginale (ff. 92-99); minusculă gotică, cursivă gotică și bastardă; orig.: Boemia; prov.: ?; s. XIV-XV (1336, f. 54r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) E5VI 14; Beke (1871) 319; Varjú (1899) 90; Szentiványi (1958) 435.

MS III.157

 1. Sermones, gll. ma. (1r-312r) – b. ‘Modus viuendi per regulas quo ad omnes status’ (313r-318r) – c. Notae de absolutione et de criminis (318v-319r) – d. Sermones (320r-334v).

Hârtie; 333 ff.; 160 x 93 mm; legătură plină medievală decorată la rece, cu închizătoare din piele și piese metalice; inițiale rubricate; scriere bastardă și cursivă gotică; orig.: ‘Berensalas’ (Jászberény, Ungaria), 1497 (f. 97v); pe f. 275r și în contragarda ant., note despre invazia turcă din Oradea, 1474; în contragarda post., notă despre evenimente din Transilvania, 1514; 1497 (f. 97v), 1499 (256r)-s. XVIi.

Bibliografie: Varjú (1899) 273; Szentiványi (1958) 458 (greșit, = III.154).

MS III.167

Horae diurnae, ge.

Hârtie; 237 + ii ff.; 145 x 107 mm; legătură medievală plină decorată la rece, închizători din piele cu piese metalice; fără decorații; cursivă gotică; orig.: ?; prov.: ‘Hans Gessler’, s. XV (cop. ant.); s. XVex.

Bibliografie: Varjú (1899) 277; Szentiványi (1958) 468; Wittstock (1997) 100; Handschriftencensus (2009) 18060.

MS III.181

 1. Schema sermonis (1v) – b. Albertus Magnus, Paradisus animae?/ ‘Liber quartus Hugonis de Sancto Victore de claustro anime’ (2r-51v) – c. Richardus de Sancto Victore, In Apokalypsin/ De quattuor modis visionum (53r-80v) – d. Notulae (80v-81r) – e. Biblia pauperum (83r-149v) – f. De arte praedicandi (142r-183v) – g. Legenda S. Catherinae de Senis, in versibus (186r-194v) – h. Joannes Peckham, Philomena (198r-205v)

Pergament (ff. 1-184, 198-205) și hârtie (ff. 185-197); i + 205 + i ff.; 133 x 102 mm; legătură modernă, cotor decorat la cald; inițiale cu antrelac, intarsiate și lombarde; miusculă gotică și scriere bastardă; orig.: Austria/Germania (copist ‘Andreas Alemannus’, f. 186r); prov.: ‘Iste liber est domus Troni beate Marie in Gaemnik’, s. XV (ff. 84v, 139v) = Kamnik, Slovenia; s. XIV-XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) M5V 20; Beke (1871) 282; Varjú (1899) 44; Szentiványi (1958) 482.

V.95

 1. Johannes Gallensis, Summa collationum, Augsburg: Anthonius Sorg, 1475.
 2. Codex ms.:
 3. Modus legendi abbreviaturas utriusque iuris (1r-14v) – Martinus Polonus Oppaviensis, Tabula Martiniana seu Margarita Decreti (17r-203r).

Hârtie; 203 ff.; 295 x 210 mm; legătură plină medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, balamale metalice și resturi de bride; iniţiale lombarde; scriere gotică cursivă; orig./prov.: Košice (cop. ant., f. 203r); 1479 (ff. 14v, 203r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) D5III 9; Varjú (1899) 254; Szentiványi (1958) 646.

VI.80

 1. a. Johannes Reuchlin, De arte cabalistic libri tres Leoni X. dicati, Haguenau: Thomas Anshelm, 1517 – b. Thomas Aquinas, Scripta ad Hanibaldum episcopum super quattuor libros Sententiarum Petri Lombardi, Basel: Nikolaus Kessler, 1492 – c. Bruno Carthusiensis, Vita beati Brunonis, Basel: Johann Froben, 1515.
 2. Codex ms.:
 3. Notae de indulgentiis (1r) – b. Ecclesiae cardinalium titulares (1v) – c. Litterae Vladislai Regis ad civitatem Levoča inscriptae, ad collectas in bonum belli contra Turcos spectantes, 1500 (2r-5v) – d. Transsumptum bullarum apostolicarum a Thoma Bakocz, archiepiscopo Strigoniensi emanatum (5v-10v) – e. Copia bullae Alexandri papae VI, 1.1.1499 (11r-12v) – f. Copia litterarum Vladislai II ad urbem Levoča, ut collectae thesaurario regni, Iohanni Bornemisza, in bonum belli contra Turcos tradantur, 15.12.1500 ( 13r-15r)– g. Litterae Alexandri papae VI et Petri cardinalis, 11.1.1500 (15v-23r) – h. Copia bullae indulgentiarum Iulii papae II, 3.2.1505 (23v-25v) – i. Bartholomaeus Brixiensis, ‘Brocarda in canonico iure’ (26r-50v) – j. ‘Nonnula exordia extractata de libello Iudiciario domini Egidii dd. in foro eclesiastico secundum consuetudinem Bononiensem’ (51r-53v) – k. ‘Transsumptum bulle indulgenciarum capelle Annunciacionis in ecclesia Strigoniensi fundate per Thomam archiepiscopum’ (54r-56v) – l. Statuta Capituli Varadiensis (57r-89v).

Hârtie; 91 ff. + incunabul; 290 x 215 mm; semilegătură medievală, închizători din piele și metal; scriere gotică cursivă; orig.: Levoča (‘per Iohannem Blo. notarium Lewtczo’, f. 50 v); prov.: Levoča; s. XVIin (1500, f. 50v-post 1505, ff. 23v-25v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5II 13; Varjú (1899) 288; Szentiványi (1958) 648; Selecká (1974) 36; Sopko (1982) 413; Selecká Mârza (1997) 35; Baumgarten/Maga (2014) 280.

MS IX.52

Iohannes Buridanus, Commentarius sive Quaestiones in libros Ethicorum Aristotelis.

Hârtie; 299 ff.; 302 x 215 mm; semilegătură medievală, lemn cu cotor din piele maronie, (în f. de gardă, pergament, fragm. Biblie, s. XI, XII); spații rezervate; scriere gotică cursivă; orig.: Viena: ‘Expliciunt quaestiones librorum ethycorum reverendi magistri Uiridani raportate in studio Wienensi anno domini m°ccc°lxxxxx° vicesimo 4°’ (f. 298v); prov.: Levoča; ‘Iste liber pertinet ad altare sanctorum Nicolay et Katherine in Lewtscha in hospitali’, s. XV (f. de gardă ant.); 1424 (f. 298v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 4; Beke (1871) 636; Varjú (1899) 134; Szentiványi (1958) 644; Selecká (1974) 114; Sopko (1982) 414; Selecká Mârza (1997) 114.

MS IX.53

 1. Thomas de Cantimprato, Bonum universale de apibus, ‘exempla’ (1r-23v) – b. ‘Registrum eorundem exemplorum’ (23v-26r) – c. Caesarius de Heisterbach, Liber miraculorum, excerpta (26r-95v) – d. Matthias de Legnica, Postilla epistolarum dominicalium (97r-326v).

Hârtie; i + 326 ff. + i (pergament); 310 x 215 mm; legătură medievală, lemn învelit în piele decorată la rece, închizători din piele și piese metalice (în legătură, fragmente de mss. filozofic și liturgic cu notații muzicale, s. XV); letrină și margini înflorate (aur, roşu, verde, albastru, galben, f. 97r), iniţiale filigranate și lombarde; scriere bastardă; orig.: Košice?; prov.: Levoča: ‘Iste liber pertinet ad altare sanctorum Nicolai et Katherine in Lewtschau in hospitali’, s. XVex (f. ir); 1477 (ff. 95v, 182r, 326v).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 6; Beke (1871) 352; Varjú (1899) 253; Szentiványi (1958) 88 (greșit I.88); Selecká (1974) 68; Sopko (1982) 415; Selecká Mârza (1997) 68.

MS IX.55

Nicolaus de Gorra, Commentarius in Psalmos.

Hârtie; 279 ff.; 300 x 200 mm; legătură monastică medievală, lemn învelit în piele albă), urme şi resturi de piese metalice (+ sub contragarda post. de hârtie, semidezlipită, se află încă o filă de hârtie, fragment de text teologico-filosofic, s. XV); iniţiale lombarde, roşu, spații rezervate; scriere gotică cursivă; orig.: Spiš: ‘Explicit glosa spaletrii (!) dicta gorre finita anno domini m° Trecentesimo octuagesimo sexto conscripta per nicolaum Iudicis de theuczindorph [Deutschendorf/Poprad]’; prov.: Levoča; 1386 (f. 279r).

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) G5III 1; Beke (1871) 287; Varjú (1899) 87; Szentiványi (1958) 668; Selecká (1974) 40; Sopko (1982) 416; Selecká Mârza (1997) 39.

MS IX.56

Iohannes de Kežmarok, Summa.

Hârtie; 525 ff.; 310 x 210 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele maronie, decorată la rece, resturi şi urme de piese metalice, cu lanţ; iniţiale înflorate, filigranate, lombarde și barate (roşu); scriere gotică cursivă; orig.: Spišské Vláchy; prov.: Levočă: ‘Hec Summa compilata est per venerabilem dominum Ioannem de Kesmark, sacre pagine professorem, quondam plebanum in Olassy et tandem per honorabilem dominum Franciscum presbiterum cecum mihi Ioanni Henckel donata 1519 pro gratificacione alimentorum’ (f. 34r), ‘Joannis Henckel’, s. XVIi (f. 525v), etichetă de Levoča; s. XVex.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) F5III 13; Hradszky (1895) II (45); Varjú (1899) 265; Szentiványi (1958) 667; Selecká (1974) 30; Sopko (1982) 417; Selecká Mârza (1997) 10.

MS IX.83

Cicero, Laelius de amicitia

Hȃrtie; 35 ff.; 240 x 173 mm; legǎturǎ modernă din carton; iniţialǎ decoratǎ, inițiale lombarde; scriere umanistică cursivǎ; orig.: Italia; s. XV.

Bibliografie: Cseresnyés (1824-1826) K5V 14; Veszely (1861) 90; Beke (1871) 94; Varjú (1899) 206; Szentiványi (1958) 640.

Inv. 1767

 1. Causa iudiciaria Pragensis (1r-14v); b. Egidius de Fuscarariis, Ordo iudiciarius (15r-29r)

Hârtie; 29 ff. (4ff. scrise, decupate între ff. 12-13); 240-255 x 167 mm; inițiale lombarde, roșu; scriere cursivă gotică; orig.: Boemia? (f. 1r); col.: ‘Explicit summa Iudiciaria anno domini m° cccc° iii in die sancti kalixti papae. Laudetur deus et sanctus bartholomeus. Finis adest verus scriptor wt <nomen?> habere’ (f. 29r); prov.: ?; 1403 (f. 29r).

Bibliografie: –

Inv. 1769 (extras din J.I.i)

Biblia (VT), 2Macchab. 5, 17-8, 1

Hârtie; 2 ff.; 310 x 212 mm; fără decorații (spații rezervate); scriere gotică hibridă; orig./prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: –

Inv. 1771

Petrus Comestor, Historia scholastica (1, 14-16)

Pergament; 2 ff.; 183 x 98-103 mm; inițiale lombarde, roșu; minusculă gotică; orig./prov.: ?; s. XIV.

Bibliografie: –

Inv. 1772

Codex Iuris Canonici: Tabulae (Ca. II; Ca. XII-XIII)

Pergament; 2 ff.; 317-322 x 200 mm; inițiale filigranate; scriere gotică bastardă; orig./prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: –

 

BISTRIŢA

Biblioteca Judeţeană „George Coșbuc”

(Str. Alexandru Odobescu 11; www.bjbn.ro)

Notae super libros Veteri Testamenti, fragm.

Hârtie; 1 f. (note manuscrise pe f. 469v al incunabulului Biblia, Venezia 1475, tipărit de Franz Renner și Nikolaus von Frankfurt, Gesamtkatalog der Wiegendrucke nr. 4216); 270 x 190 mm; inițiale lombarde; cursivă gotică, minusculă gotică pentru titluri de paragraf; prov. biblioteca Gimnaziului evanghelic Bistrița; ca. 1500.

Bibliografie: Dorobont (2005) 15-16, nr. 1.

 

BRAȘOV

Arhiva Bisericii Evaghelice CA/Evangelische Kirche AB

(Curtea Johannes Honterus 2; www.honterus-archiv.ro)

 1. E. 144

Liber promptuarii Capituli Brasschowiensis

 1. Adnotationes variae (1r-v) – b. Registrum (2r) – c. Schemata (2v) – d. ‘Constitutiones’ et ‘Cause ecclesiastice libertatis’ (3r-4v) – e. ‘Statuta Capituli Brasschowiensis’ (5r-10v) – f. ‘De rescriptis Apostolicarum et Archiepiscopalium literarum’ (10v-16v) – g. ‘Conclusio perpetui domini Comitis Bystriciensis’ (16v-17r) – h. ‘Statuta synodalia edita in sede Strigoniensi’ (17r-32v) – i. ‘Casus episcopales’ (32v-33r) – j. ‘Questiones breues et utiles’ (33v-50r) – k. Adnotationes manu Ioannis Honteri (51r) – l. ‘Causa dissensionis’ capitulorum Brasschouiensis et Cibiniensis (52r) – m. ‘Priuilegium et libertas Regia pro domo nostra consistoriale Anno. D. 1494’ (53v) – n. ‘Testamentum venerabilis domini Simonis Beubell’ (54r-v) – o. ‘Instrumentum concordie super terras’ (55r) – p. ‘1484. Census Synodalis Cathedratici’ (63v) – q. ‘Statuta Capituli Barcensis partim ex priscus Legiubus, partim ex Constitutionibus recentioribus descripta: Anno 1571’ (64r-71r) – r. ‘Statuta Capituli Barcensis Revisa… Anno 1590’ (80r-92r) – s. Missale notatum, fragm. (149r-154r) – t. Privilegia regum Hungariae, Mathiae et Ladislai (155r-158r) – u. ‘Catalogus pastorum ecclesiarum Capituli Barcensis’, 1544-1810 (159v-167v) – v. Actus, 1483 (172r) – w. ‘Priuilegia Capituli Brassouienis’, 1493 (172v) – Testamenta, Statuta 1456-1493 (173r-189v) – x. ‘Registrum defunctorum fraternitatis capituli brassouiensis’ (190r) – y. Testamenta, adnotationes variae (190v-193v).

Hârtie; 193 + i ff. (ff. 1 și 193 pergament); 290 x 215 mm; legătură medievală plină, piele maron decorată la rece pe lemn, încuietori și piese metalice; cursivă și minusculă gotică (ff. 51v, 52v, 53r-60r, 86v-148; 167v-171, albe); orig.: Brașov: ‘Liber promptuarii Capituli Brasschowiensis. Inchoatum per dominum Georgium decretorum licentiatum Artiumque baccalaureatum. Tunc temporis districtus Brasschowiensis decanus. Anno domini m° cccc° lii° in monte petri plebanum’ (2r); prov.: biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov; s. 1452-1810 (1r-50r; 53r; 149r; 155r-158r; 172r-v; 173v); s. XVI1 (51r; 154r; 173r); s. XVI2-XIX (63v-68r; 76r-86r; 159v-177r).

Bibliografie: Quellen Kronstadt (2002), xxiv-xxv; Nussbächer (2004), 411-16.

 1. E. 172

Glossarium latino-germanicum

Hârtie; 6 ff. (detașate dintr-un registru de socoteli din s. XVI); 210 x 150 mm (decupate din file de ca. 400-430 x 280 mm; fără decorație; cursivă gotică; orig.: Europa Centrală; prov.: biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov; s. XVmed.

Bibliografie: Seraphin (1894) 60-132; Schullerus (1894) 39-43; Schullerus (1895) 65-68; Pukánszky (1931) 66; Sienerth (1984) 72; Nemes (2010) 180, 183; Handschriftencensus (2010) 22611.

MS I. F. 67

Graduale (incomplet)

Pergament; 165 ff.; 330 x 230 mm; legătură medievală plină, piele roz decorată la rece pe lemn, urme de încuietori metalice; inițiale locuite și filigranate, lombarde și barate; minusculă gotică, adnotări și adăugiri în cursivă gotică; notație muzicală gotică de Metz; orig.: Europa Centrală?; prov.: Biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov (cota 35.b, f. 1r); ‘Laurentius Bolkescher Hic fuit 1566’; ‘Hic fuit Simon[is] Litterati Brendorffensis, anno 1629 In Officio Rectoris’; ‘Stephanus Petrimontanus, Rector Patriae laris. Anno 1631 et 32’ (contragarda ant.); s. XV1.

Bibliografie: Reinerth (1967) 130-60; Szendrei (1981) C81; Șorban (1997) 472; Archivführer (2016) 180.

MS I. F. 69

Missale notatum (incomplet)

Pergament; 335 ff. (333 ff. paginate 1-668 + 2 file desprinse)[4]; 390 x 245 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece pe lemn, resturi de încuietori și piese metalice; inițiale înflorate, inițiale locuite și filigranate barate, inițiale lombarde, cadele; minusculă gotică; notație muzicală; orig.: Europa Centrală; prov.: Biserica parohială din Râșnov, s. XIX (ștampilă ‘Sigillum Parochiae Rosenau, Capituli Barcensis Districti Barcensis Ecclesiae A. C. A.’, f. 2r); Biblioteca Comunității Honterus (ștampilă ‘Bibliothek der evang. Honterusgemeinde A.B. Kronstadt’, ‘Nr. 1126’, f. 2r); Biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov (notă, f. 2r); s. XVmed.

Bibliografie: Szendrei (1981) C72; Archivführer (2016) 180.

 1. F. 70

Psalterium notatum cum calendario (incomplet)

Pergament; 99 ff. (prima filă, Kal. Ianuarie, lipită ca contragardă ant.) + iii (hârtie, cu însemnări lat./ge. și note muzicale, s. XVI-XVII, ultima filă lipită ca contragardă post.); 290 x 210 mm; legătură medievală plină decorată la rece, piele maron pe lemn, ‘PSALTERIUM’ și supralibros heraldic (scut cu două chei încrucișate și mitră) imprimate la cald, piese metalice; inițiale filigranate și lombarde; portative și notație muzicală; minusculă gotică, adnotări în cursivă gotică și umanistică (unele pe fragmente de pergament inserate în ms.); orig.: Europa Centrală; prov.: Biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov (notă f. 1r); s. XIVex.

Bibliografie: Archivführer (2016) 180.

 1. F. 82

Missale notatum (incomplet)

Pergament; 192 ff.; 410 x 285 mm; manuscris grav deteriorat; legătură medievală plină (păstrată doar coperta a doua), decorată la rece, piele maron pe lemn, urme de încuietori metalice; inițiale înflorate, inițiale locuite și filigranate barate, inițiale lombarde, cadele; minusculă gotică; orig.: Europa Centrală; prov.: prov.: Biserica parohială din Râșnov, s. XIX (ștampilă ‘Sigillum Parochiae Rosenau, Capituli Barcensis Districti Barcensis Ecclesiae A. C. A.’, ff. 191v-192v); Biblioteca Comunității Honterus (ștampilă ‘Bibliothek der evang. Honterusgemeinde A.B. Kronstadt’, ‘Nr. 1127’, f. 1r); Biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov (notă, f. 1r); s. XV.

Bibliografie: Archivführer (2016) 181.

 1. F. 83

Psalterium cum calendario (incomplet)

Pergament; 25 ff.; 306 x 200 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, resturi ale unor piese metalice, sever deteriorată; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică, numeroase adnotări în cursivă gotică și umanistică, s. XV-XVII, referitor la evenimente din viața ecleziastică din Țara Bârsei; prov.: biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov (‘Bibl[iothecae] Gymn[asialis] Cor[onensis]’, ms. s. XIX, f. 1); orig.: Europa Centrală?/Transilvania?; s. XIVex.

Bibliografie: Teutsch (1867); Teutsch XIII); Seraphin (1903) LXXVII, 291-293; Archivführer (2016) 181.

Teutsch (1867) G. D. Teutsch Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 7, 8 1867.

Seraphin (1903) J. Groß, W. F. Seraphin, Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó (Kronstadt) bd. IV, Kronstadt 1903.

 1. F. 84

Psalterium cum calendario (incomplet)

Pergament; 122 ff.; 310 x 200 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, resturi ale unor piese metalice, sever deteriorată; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică, adnotări în cursivă gotică, s. XV-XVI; prov.: biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov (‘Bibl[iothecae] Gymn[asialis] Cor[onensis]’, ms. s. XIX, f. 1); orig.: Europa Centrală?; s. XIVex.

Bibliografie: Archivführer (2016) 181.

Arhivele Naționale ale României

Serviciul Județean Brașov

(Str. George Barițiu 34; www.arhivelenationale-brasov.ro)

II-4 (coligat cu tipăritura II-5)

Postilla Guillermi super Epistolas et Evangelia per totius anni circulum: De tempore, Sanctis, pro defunctis … pro scholasticis exarata

Hârtie; 6ff. (ff. 1, 2, 31-34); 210 x 150 mm; legătură renascentistă piele cu decor pe lemn; fără decorații; cursivă gotică; orig.: ?; prov.: biblioteca gimnaziului evanghelic din Brașov; s. XVI1.

Bibliografie: –.

Colecția Biserica Neagră Brașov. I. Capitlul Țării Bârsei. E. 202

Fragmenta liturgica s. XIV-XV ex libris recentis

Pergament; 36 ff., păstrate fragmentar, desprinse din mai multe mss., culese din diferite surse neprecizate; unele fragmente sunt însoțite de scurte descrieri realizate manu propria de către Karl Reinerth, la Sibiu, în anul 1961.

Colecția ‘Primăria Sighișoara. Protocoale ale magistratului Sighișoara’, nr. 1 (olim Arhivele Naționale ale României, SJ Sibiu, colecția ‘Manuscrise varia’ III nr. 102)

Liber civitatis Segesvariensis

Hârtie, i+385 ff.; 310 x 210 mm; semilegătură piele/carton s. XIXex; f. 1r-v bogat decorată: inițiala A cu motive vegetale de culoare verde, în chenar de aur, bordură continuă cu motive vegetale cu aur și policrome, în pensulă și peniță, primele patru rânduri ale textului, precum și diverse inițiale de la început de rând, în aur; minusculă gotică; orig./prov.: Sighișoara (f. 1r: ‘Anno presenti viri prestantissimi cives iurati huius regalis urbis Segeswariensis’); f. 1r-v: 1487 (f. 1r), f. 3r-385: 1526-1735.

BIBLIOGRAFIE: Nussbächer (2010) 46-52; Binder (2017) 36-38.


BUCUREȘTI

Arhivele Naţionale ale României

(Bd. Regina Elisabeta nr. 49; www.arhivelenationale.ro)

‘Colecția manuscrise’, nr. 2286 (olim Arhivele Naționale ale României, SJ Sibiu, fond ‘Manuscrise. Varia II’, nr. 374[5])

 1. Hans Haasenwein (?), Feuerwerksbuch (1-36) ­– b. Büchsenmeisterbuch (37-68) – c. Johannes Formschneider (?) Büchsenmeisterbuch, album, fără text (69-111) – d. Conrad Haas, Kunst der Büchsenmeisterei (112-392).

Hârtie; II + 392 ff.; 210 x 160 mm.; legătură plină s. XVI, cu intervenții de restaurare; f. 69-111 (c), respectiv 112-392 (d), desene în pană, colorate (verde, galben, ocru, albastru, violet, roșu, brun) în acuarelă, reprezentând arme, piese de artilerie etc., desenele (d), parțial datate și semnate C. H. sau H. C. H., la f. 209, posibil reprezentarea lui Conrad Haas – (a) și (b), lombarde și numeroase pasaje rubricate; (a) și (b), cursive gotice s. XV, o coloană (d), cursivă s. XVI, aparținându-i lui Conrad Haas (însemnări ale aceluiași la f. II, f. 36v, etc.); orig.: (a)-(c), (d, parțial?) Germania meridională, (d, parțial?), Sibiu; poss.: ‘Connrad Hassen vonn Dornbach’ (f. 111-112), ‘Pars Archivi Civitatis Cibiniensis’ (IIv., s. XVIII); prov.: arhiva istorică a orașului Sibiu; (a) 1459 (36v: et sic est finis proxima feria 4-ta ante Pentecostes, anno [14] lviiii); (b) și (c) s. XV4; (d) 1529-1568.

Bibliografie selectivă: Teutsch (1857) 402-404; Müller (1867) XVI; Zimmermann (1901) 160-161; Todericiu (1967); Todericiu (1969); Barth (2005); Leng (2009) 267-271, 466; Nemes (2010) 184; Nemes (2012) 61, 63; Handschriftencensus, 21906.

 1. D. Teutsch, Über die kriegswissenschaftlichen Werke des 15. und 16. Jahrhunderts, „Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des Germanischen Museums“, 1857, 402-404.
 2. Zimmermann, Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der Sächsischen Nation, Hermannstadt, 21901.
 3. Todericiu, Raketentechnik im 16. Jahrhundert, „Technikgeschichte“ 34.2 (1967) 97–114.
 4. Todericiu, Preistoria rachetei moderne. Manuscrisul de la Sibiu (1400-1569), Bucureşti 1969.
 5. Barth: Conrad Haas. Raketenpionier und Humanist. Johannis Reeg Verlag, Heilbronn 2005.
 6. Leng, Feuerwerks- und Kriegsbücher, Bd. 4/2 (Lfg. 3/4) in „Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters“, begonnen von Hella Frühmorgen-Voss und Norbert H. Ott, hg. von Ulrike Bodemann, Peter Schmidt und Christine Stöllinger-Löser, München 2009.

‘Documente privind Transilvania (1253-1934). Pachet XVIII’, nr. 1 a-b

Biblia Sacra (fragmentar, 1r. Ieremiae VII 3 (… deus Israel. Bonas facite vias vestras …) – 1v. Ieremiae IX.10 … a voluere celi usque … transmigraverunt …)

Pergament, 1 f. detașată, refolosită în anul 1641 (1r) drept copertă a unei cărți neidentificate; 215 x 150 mm; inițiale rubricate, în capitalis; minusculă carolingiană; s. X2.

Bibliografie: -.

Biblioteca Academiei Române

(Calea Victoriei nr. 125; www.biblacad.ro)

MS germ. 78

Liber ordinarius (ge.)

Pergament; 172 ff.; 197 x 140 mm; legătură medievală plină din piele roz decorată la rece, bride și închizătoare metalice; inițiale intarsiate, filigranate și lombarde; minusculă gotică, adăugiri și adnotări în bastardă și cursivă gotică; orig.: Germania, convent OP (cf. calendar, e. g. add. ‘Vincencius predicatorum’, f. 2v); prov.:?; s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977) 448; Dumitrescu/Kövari (2013) 177, fig.

MS it. 40

Commentarius in Boethii De Consolatione Philosophiae (it.): a. ‘Prohemium’ (1r-5v) – b. Commentarius (7r-107r)

Pergament; i + 108 + i ff.; 212 x 142 mm; legătură plină (s. XIXi), carton învelit în piele decorată la rece, cotor etichetă ‘Boezio De Consolat. Philosoph.’ (imprimat la cald); letrine înflorate (aur, culori), inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Veneția?; prov.: Marcantonio Borghese (1814-1886): ‘Ex libris M. A. Principis Burghesii’ (etichetă ex libris, blazon, contragardă ant.), ca. 1860 – vândut la licitație în 1892-1893 (Lunardi 309) – ‘ex museo Marchionis de Szerlich’ (notă ms., f. 1r) – donat Academiei de familia Fotino în 1972 (Lunardi 309); s. XIV/XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977) 448; Lunardi (2004) 297-321; Lunardi (2007) 181-226; Lunardi (2012) 675-96; Dumitrescu/Kövari (2013) 180-82, fig.

MS lat. 2

Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum

Pergament; 272 ff.; 445 x 320 mm; legătură medievală plină, lemn învelit în piele, ferecat cu piese metalice (cop. ant., litere de metal: ‘RACIONALE LIBER SANCTE CRUCIS’), cotor lipsă; inițiale istoriate, locuite, înflorate (culori, aur), filigranate și barate (roșu, albastru); minusculă gotică; orig.: Franța; prov.: Heiligenkreuz, ante 1683, ‘catalogo inscriptus n° 1’ (f. 2r = 3r) – Constantin Cantacuzino, adus de soldații români de la asediul Vienei, 1686 (notă ms. f. 1v = 2v) – Bibl. Mavrocordat – Bibl. Sf. Sava (s. XIX); 1370 (f. 270v=271v).

Bibliografie: Sturdza (1905) 168-69; Iorga (1907) 73; Ciorănescu (1934) 120; Iordan (1940) 1117-18; Dima-Drăgan (1967) 7, 199-200; Ruffini (1973) 505-519; Constantinescu (1975) 311-12; Buluță/Dima-Drăgan (1978) 16-18, pl. VIII-XII; Dima-Drăgan (1978) 62-63; Dumitrescu/Kövari (2013) 161-64, fig.

MS lat. 3

‘Graduale feriale’ a. u. OFM

Pergament; iv + 190 + ii ff.; 570 x 410 mm; legătură plină medievală recondiționată în 1977, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice, închizători din piele, contragarda ant./post. etichete supra-libros ‘Graduale feriale’, contragarda contemporană imprimată pe lemnul contragardei ant./post.; inițiale istoriate și înflorate (aur, culori), filigranate și umplute; portative și notație muzicală; minusculă gotică; orig.: Italia, OFM (cf. litania, ff. 60v-61r); prov.: ?; s. XVIi.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 312; Dumitrescu/Kövari (2013) 167, fig.

MS lat. 39

 1. a. Candelabrum (2r-4r) – b. Johannes de Sacrobosco, Tractatus de sphaera (4r-86r) – c. ‘Von den eclipsis solis und waz sy bedeutent’ (ge.) (88r-89r) – d. Johannes de Sacrobosco, Algorismus (89v-94r) – e. Zodiacus (96r-101r) – f. ‘De lunationibus’ (101r-103v) – g. ‘De duodecim signis’ (104r) – h. ‘Pro vero loco augmenti, solis, lune…’ (108r-v) – i. ‘Motus medii et veri omnium planetarum’, 1464-1465 (109r-113r) – j. Martinus Nurembergensis, Computus Nurembergensis 1391-1431 (120r-130r) – k. De mensibus (130r-v) – l. Aureus numerus (131r-v) – m. ‘Theodericus Rubenbertus’, Carmen propheticum ‘Distructus visibilis’ (132r) – n. Excerpta ex Libro IX Iudicum (133r-143v) – o. Notae astronomicae (144r-145r) – p. ‘51 artikell auf dy fridarienn’ (ge.) (158r-169v) – q. Calendarium astronomicum (170r-177v) – r. Calendarium astronomicum (178r-183v) – s. Aureus numerus (184r) – t. ‘Tabula revolucionum pro presenti nativitate’ 1491-1502 (184v) – u. ‘Was dy planeten verhayssen haben in der Nativitet’ (ge.) (185r-189r) – v. ‘Tabula revolucionum ad pronosticandum annum’ (189v).

Hârtie; ii + 188 + i ff. (a doua foaie de gardă, hârtie s. XX, numerotată ca f. 1); 220 x 156 mm; legătură de carton s. XX (identică MS lat. 41); inițiale locuite, intarsiate, filigranate și lombarde; tabele și scheme; cursivă gotică; orig.: Germania: Nürnberg? (f. 189v); prov.: ‘Cumpărat la 14 Octombre 1903’ (notă p. gardă ant.); s. XV (1431, f. 130r; 1464, f. 109r; 1465, f. 111r; 1491, f. 184v).

Bibliografie: Constantinescu (1975) 312-313.

MS lat. 40

Bonaventura, Commentarius in Paulum

Pergament (ff. 1-3 hârtie); 104 ff.; 212 x 153 mm; legătură plină medievală nedecorată, resturi metalice dintr-o închizătoare; inițiale lombarde și barate; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: ‘Cumpărat dela d. Stoica Teodorescu profesor, la 16 Ianuarie 1922’ (contragarda ant.) – ‘P. Perez Ingineru’ (f. 4r, ștampilă ex libris, s. XX); s. XIV.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 313.

MS lat. 41

 1. Tractatus artis grammaticae (fragm. 1, 52) – b. Schemata et notae geomantiae (2r-v) – c. Rolandus Scriptoris, Compilatorium artis geomantiae (3r-12v) – d. Petrus de Abano, Modus iudicandi quaestiones geomantiae (12v-14r) – e. Jacobus de Uliva, Geomantia ducis Austriae antiqui (14r-21r) – f. Notae geomantiae (21r) – g. ‘Tractatus de significatione domorum’ (21v-24v) – h. ‘De multis questionibus quomodo nascitur puer’ (+ gll. ge.) (24v-33r) – i. ‘De lucro mercancie’, 1442 (33r-v) – j. Tractatus geomantiae (34r-42v) – k. Tractatus de uroscopi (46r-49v) – l. Albertus Magnus, Experimenta seu secreta (50r-51v)

Hârtie (ff. 1, 52 pergament); i + 52 + i ff.; 217 x 147 mm; legătură de carton, s. XX (identică MS lat. 39); inițiale lombarde și barate (ff. 1, 52), figuri în cerneală (ff. 2-51); minusculă (ff. 1, 52) și cursivă gotică (ff. 2-51); orig.: Germania; prov.: ‘Sum Joannis Herold Ordinis Minorum’, ‘Joannis Herold posessoris libri’, s. XVI (ff. 2r, 42v) – ‘Cumpărat la 14 Octombre 1903’ (f. 1r); s. XIV2 (ff. 1, 52), s. XV1 (1442, f. 33r).

Bibliografie: Constantinescu (1975) 313-14.

MS lat. 54

 1. Antiphonarium (fragm.) – b. Antiphonarium (fragm.)

Pergament; 2 ff. mutilate; a. 235 x 185, b. 364 x 284 mm; letrine istoriate și înflorate de mari dimensiuni (aur, culori), inițiale filigranate, lombarde și barate; portative și notație muzicală; minusculă gotică; orig.: a. Boemia, b. N. Italiei; prov.: ‘achiz. 90/1960 (Kirilescu G.)’ (notă ms. fragm. 1v); a. s. XIVex; b. s. XIVmed.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 314.

MS lat. 69

 1. Ludolphus de Saxonia, Vita Christi (1r-92v) – b. Orationes (93r-v) – c. ‘Sequentia de S. Trinitate’ (94r-v) – d. Innocentius III, ‘Oraciones pro sacrarum litterarum intelligencia’ (97r-137v)

Hârtie; i + 137 + i ff.; 140 x 105 mm; legătură medievală plină din piele albă, decorată la rece, bridă și închizătoare metalică funcțională; inițiale lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: ‘G. Thies?’ (notă f. de gardă ant.) – ‘Ex libris Demetru C. Sturza’ (†1920) (ștampilă, f. 1r); s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 314.

MS lat. 70

Breviarium

Pergament; i + 247 + i ff.; 120 x 83 mm; legătură medievală plină din piele roz, întărită cu pânză, restaurată s. XX; letrine înflorate și filigranate, margini decorate, capete de rând (aur, culori), crisografie; minusculă gotică; orig.: Anglia; prov.: Bruisyard, Suffolk: ‘Thys boke belongyth to Brosserde Abbey by the gyfte off Thomas Turpyn… 1422°’ (f. 245r) – ‘Dăruit de d. N. D. Ciotori, prin d-l N. Iorga, șed. 22 Aprilie 1932’ (f. 1r); s. XVi.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 314; Dumitrescu/Kövari (2013) 167, fig.

MS lat. 77

Antiphonarium Officii

Pergament; i + 104 + i ff.; 435 x 300 mm; legătură de carton și piele, s. XX2; inițiale lombarde și cadele; portative și notație muzicală; minusculă gotică; orig.: Transilvania (Brașov?); prov.: ‘Resch, Brașov 20 Juli 1909’ (notă f. 102v); succesiunea lui Nicolae Docan (1874-1933); s. XV/XVI.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 314-15; Dumitrescu/Kövari (2013) 167.

MS lat. 108

Petrus de Rosenheim, Roseum memoriale

Pergament; i+ 30 +ii ff.; 220 x 150 mm; legătură de amator, s. XX; inițiale filigranate (aur, culori) și lombarde; bastardă; orig.: Franța; prov.: ‘ie suis a frere iacque mutin’ (f. 2v, s. XVI); s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 315.

MS lat. 123

Antoninus Florentinus, De confessione

Hârtie (f. 1 pergament); 56 ff.; 218 x 160 mm; legătură medievală, din care au rămas doar scoarțele de lemn, rest de legătură metalică cop. post.; inițiale filigranate și barate; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: Franța, Michel Chasles (†1880): ‘Ex Bibliotheca Michaelis Chasles Acad. Scientiar. Socii’ (etichetă, contragarda ant.); s. XIVex.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 315.

MS lat. 130

Leonardus, ep. Mitylenae, De capta Constantinopoli epistola

Hârtie; 17 ff.; 209 x 162 mm; legătură de carton s. XIX-XX; fără decorații (letrină corodată, f. 2r); cursivă gotică; orig.: Italia; prov.: ‘Ex bibl. Const. Karadja’ (ștampilă, ff. 1r, 2r) și lungă notă a lui Constantin Karadja (f. 1r-v); s. XVIi.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 315.

MS lat. 131

 1. Augustinus Barbarigo, dux Venetorum, Mandatum ad Johannem de Aurio, gubernatorem Cretae (1r-20r) – b. Notae (it.) (20v, 21r)

Pergament; i + 28 + i ff. (prima și ultima filă reprezintă contragarda inițială de pergament, iar a doua și antepenultima, din hârtie, reprezintă filele de gardă în leg. inițială și nu sunt numerotate); 245 x 175 mm; inițial legătură moale de pergament cu file de gardă din hârtie – relegat în carton, s. XX; spațiu rezervat f. 1r, fără decorații; cursivă umanistică și note în mercantesca (ff. 20-21); orig.: Veneția, ‘Datum in nostro ducali palatio die xxvi mensis Martii, indictionis xii, mcccclxxxxiiiito’ (f. 20r); prov.: ‘Ex Bibl. Const. Karadja’ (ștampilă, fosta filă de gardă ant.), probabil cumpărat în Anglia (descriere, fosta filă de gardă ant.); 1494 (sau copie ulterioară).

Bibliografie: Constantinescu (1975) 315.

MS lat. 150

 1. Frater Mauritius (OESA), Sermones (it.) (1r-38v) – b. Sermo ‘In die mortuorum’ (39r-40v) – c. Sermo ‘Pro Religioso’ (41r-50r)

Hârtie (ff. 1-38) și pergament (ff. 39-50); iv + 50 + iv ff.; 147 x 100 mm; semilegătură de carton, cotor învelit în piele, Italia, s. XX; inițiale lombarde, desen în peniță, f. 38v; minusculă gotico-umanistică; orig.: Italia; prov.: ‘Ad usum fratris Matthie de capresio’, s. XVI (f. 38r); s. XV2 (ff. 39-50), XVex-XVI1 (ff. 1-38).

Bibliografie: Constantinescu (1975) 315.

MS lat. 154

Alexander de Villa Dei, Doctrinale, cum commentario Ludovici de Guaschis (fragm.)

Hârtie; 10 ff.; ca. 200 x 137 mm; fără legătură; inițiale înflorate și barate; cursivă gotică și bastardă; orig./prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 316.

MS lat. 183

Biblia

Pergament; i + 590 + i ff.; 132 x 90 mm; legătură plină medievală, decorată la rece, cu urme de închizători cu bridă și piese metalice, restaurată de Douglas Cockerell, 1899 (notă, f. de gardă ant., v°) – tranșă decorată; letrine dragonate, inițiale filigranate și intarsiate; minusculă gotică; orig.: Paris; prov.: ‘Sum Bibliothecae Fratrum Minorum Recollectorum Provincia Thuringensi S. Elisabethae Conventus [șters]’ (f. 2r), s. XVII – anticariate Germania și Londra s. XIX/XX (note în ge. și engl. legate între f. de gardă ant. și f. 1); s. XIII2 (ff. 1-5, 580-90 adăugate s. XV).

Bibliografie: Constantinescu (1975) 315-16; Buluță/Dima-Drăgan (1978) 18-19; Dumitrescu/Kövari (2013) 164-67, fig.

MS lat. 193

Lectionarium (fragm.)

Pergament; 4 ff. (2 bifolii mutilate, 192-195 x 100-150 mm); extrase din legătura CR.III.464562-464565; inițiale cu antrelac (roșu, galben, albastru); minusculă carolingiană; orig.: Germania de Sud (zona alemanică) sau Sud-Est; prov.: Friedrich Moser, Roßwangen (†1751), donat Colegiului iezuit din Rottweil în 1731 (notă ms. în CR.III.464562, f. 1r); s. IX/X.

Bibliografie: Constantinescu (1975) 317-19.

MS sp. 11

Memoriale officiorum (‘Cargos [de los] co<n>f<r>adres de nuestra señora de la candelaria y del santissimo sacramento’, ‘Todos sanctos’ – ‘agosto’) (sp.)

Pergament; 1 f., extrasă dintr-o legătură (1v gol); 525 x 370 mm; letrine intarsiate și filigranate; minusculă gotico-umanistică; orig.: ‘Cofadres (!) de Nuestra Señora de la Candelaria y del Sanctissimo Sacramento’, Alcalá (rubrică, f. 1r); prov.: Arhiva Al. Tzigara Samurcaș, s. XX; s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977) 447; Dumitrescu/Kövari (2013) 183, fig.

Biblioteca Națională a României

(Bd. Unirii nr. 22; www.bibnat.ro)

MS 3469 [I.A.4]

Cursus BMV (Officium parvum per horas)

Pergament; i + 48 + i ff.; 145 x 105 mm; legătură plină modernă, lemn învelit în piele decorată la cald; letrine și margini înflorate (aur, culori), inițiale filigranate, crisografie; minusculă gotică; orig.: Nordul Italiei; prov.: ‘Bartolomeo Comino Secretario’ († Venezia, 1627) (contragardă ant.); s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 448.

MS 4344 [II.A.8]

 1. Regula OESA (it.) (1r-9v) – b. Regula ordinis monialium S. Catharinae (it.) (10r-43r) – c. Nota (it.) (43v) – d. Professio (44r) – e. ‘Admonitione di Sancto Anselmo’ (it.) (44v) – f. Orationes (ital.) (45r-45v) – g. Professiones (45v)

Pergament; 45 ff.; 230 x 160 mm; legătură s. XVI, lemn învelit în piele decorată la rece, piese metalice, medalion central din metal pictat în ulei, reprezentându-l pe Sf. Francisc; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig., prov.: S. Catarina dei Monti, Florența (f. 45v, s. XV) – ștampilă ‘Cărți Anticariat Lei 3500’ și notă ms. achiz. sept. 1959 (contragardă post.); s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 449.

MS 4884 [II.A.17]

 1. Seneca, Libro de la providencia de dios (sp.) (1r-23v) – b. Seneca, Libro secundo de la providencia de dios (sp.) (25r-50v) – c. Seneca, Libro de la clementia al emperador Nero (sp.) (53r-86r) – d. Seneca, Libro segundo de la clementia al emperador Nero (sp.) (88r-96r) – e. Amonestamientos y doctrinas (sp.) (98r-106v) – f. ‘Breve compilaçion de algunos dichos de Seneca’ (sp.) (110r-155r) – g. Seneca, De la amistança (sp.) (159r-178r) – h. Seneca, Libro de las siete artes liberales (sp.) (183r-194v)

Pergament și hârtie (caiete mixte); i + 194 + i ff.; 285 x 215 mm; legătură olandeză; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Spania; prov.: ‘30 Augusti 1603 R. 35’ (notă ms. contragarda ant.) – ‘Bibl. Ion I. C. Brătianu, Mss. 64 in fo’, s. XX (etichetă contragarda ant.) – ‘Biblioteca Așezământului Cultural Nicolae Bălcescu’ (ex libris contragarda ant., lipit peste eticheta Bibl. Brătianu); s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 450.

MS 4949 [I.A.10]

 1. Antoninus Florentinus, De excommunicationibus (2r-135v) – b. Eugenius IV, Bulla contra intrantes monasteria Sanctae Clarae (Bologna, 1437) (135v-136v) – c. Bernardinus de Senis, Tractatus restitutionum (137r-227r) – d. ‘Canones penitentiales’ (227r-239v=240v)

Pergament; 242 + i ff.; 178 x 120 mm; legătură olandeză; inițiale filigranate, lombarde și barate; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: marchizul Albertino Albergazzi, Arezzo, 1795 (notă ms. it., f. 1r) – ‘VIII.N.XLVIII’ (f. 1r) – Perugia: ‘Bibliothecae Montis Perusiae’ (ștampilă, f. 2r) ; s. XVmed.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 448-49.

MS 10228

Antiphonarium

Pergament; 236 ff. + xvii (hârtie); 480 x 335 mm; legătură plină medievală restaurată în epoca modernă, decorată la cald, întărită cu metal, bumbi și colțare; inițiale filigranate și lombarde; portative și notație muzicală; minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: ?; s. XV/XVI.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 452.

MS 17196

Mariale

Pergament; 131 ff.; 135 x 100 mm; legătură plină modernă, decorată la rece; inițiale înflorate, cu antrelac (aur, culori), crisografie; minusculă umanistică; orig.: Toscana; prov.: Constantin Karadja, †1950” ‘Ex bibl. Const. Karadja’ (ștampilă f. 1r); s. XV1.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 453.

Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

(Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29; www.bibsinod.ro)

MS 181 (193)

Mariale a. u. OFM

Pergament; 117 + xvii ff.; 130 x 95 mm; legătură plină decorată la cald, s. XVIII; miniaturi și margini decorate, inițiale filigranate, crisografie; blazon (f. 1r); minusculă umanistică; orig.: Italia; prov.: ‘Anno Domini MCCCXXXI (!). Per divozione e rispetto Canonico Dr. Antonino Percinino (?)’, s. XVIII/XIX (f. 1r); s. XViii.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 454-55; Chițulescu (2008), 18-22 (fig.); Lukács (2011), 201-206, 5 fig.

Muzeul Național de Istorie a României

(Calea Victoriei nr.12; www.mnir.ro)

MS 554 ‘Codex Altemberger’ (olim Sibiu, Bibl. Brukenthal, MS 76)

 1. Registrum (1r) – b. Schwabenspiegel (ge.) (2r-103r) – c. Sächsisches Land- und Weichbildrecht (ge.) (103r-106r) – d. Weichbildrecht (ge.) (107r-130r) – e. Judeneid (130v) – f. Iglauer Stadtrecht ­(ge.) (132r-148r) – g. Iglauer Bergrecht (ge.) (148r-182r)

Pergament; 183 ff.; 340 x 240 mm; legătură plină medievală, încuietori metalice („restaurat Werner Bossert 1961”, coperta post.); numeroase elemente de decor (miniaturi întregi ‘Arbor consanguinitatis’, f. 33r, scena răstignirii, f. 150v), inițiale locuite și decorate cu motive vegetale, adeseori în aur; minusculă gotică; orig.: Praga; prov.: ‘Thomas Altenberger, magister civum’, Sibiu, 1481 (f. 183r); prov.: Muzeul Brukenthal, Sibiu; circa 1360.

Bibliografie selectivă: Lindner (18851); Lindner (18852) 86-141; Rockinger (1889) 58-60; Homeyer (1931) 125, nr. 542; Constantinescu (1977), 453-54; Schadt (1982) 303; Gündisch (1987) 143; Constantinescu (1988); Oppitz (1990) 435, nr. 333; Wittstock (1997) 91-92, 308; Derschka (2002) 389, 430; Moldt (2009) 215-18; Nemes (2010) 180; Nemes (2012) 61-63; Gönczi/Karls (2013) 124-126, nr. 3 și 133, nr. 2.4; Handschriftencensus (2014) 7799; Lazăr (2014); Petroviciu–Carșote–Georgescu (2014).

Lazăr (2014) = G. Lazăr, ‘Codex Altemberger’. Uimitorul manuscris al sașilor din Sibiu / The ‘Altemberger Codex’. The Amazing Medieval Manuscript of the Saxons from Sibiu, in C. C. Ilie (coord.), Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / 2014, București 2014, pp. 33-39, 43-45.

Petroviciu–Carșote–Georgescu (2014) = I. Petroviciu – C. Carșote – M. Georgescu, Investigarea nedistructivă a materialelor din ‘Codex Altemberger’ / Non Destructive Investigation of Materials in ‘Codex Altemberger’, in C. C. Ilie (coord.), Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / 2014, București 2014, pp. 40-42, 46-47.

Muzeul Național de Artă al României

Departamentul de Stampe

(Calea Victoriei 49-53; www.mnar.arts.ro)

D.S.II.Mss.1.2775

Antiphonarium

Pergament; 1 f. mutilată; miniatură cu martiriul Sf. Ecaterina; portative și note muzicale; minusculă gotică; orig.: Germania?; s. XV.

Bibliografie: Constantinescu (1977), 454.

 

CISNĂDIE

Biserica Evanghelică, Oficiul Parohial (Evangelisches Pfarramt Heltau)

(Str. Cetății 1-3; www.ekh.ro)

D 5

 1. Nicolaus de Dinkelsbühl, Passionale, incomplet (1-93r) – b. Symon de Cremona?, Sermones super evangelia, incomplet (93v-159r) – c. Registrum sermonum (159v) – d. Nicolaus de Dinkelsbühl, Sermones varii (De novo sacerdote, de sanctis etc.) , incomplet (160v-295r).

Hârtie; 295 ff. (potrivit numerotării medievale, lipsesc primele 96 ff.; numeroase lipsuri în întreg volumul și la final, fragmente de ff. recuperate în cursul restaurării, nenumerotate); 285 x 210 mm; legătură medievală distrusă, restaurată în 2002, cu recuperarea unor piese metalice, fragm. ms. s. XIII preluat din legătura originală; inițiale filigranate și lombarde (roșu/albastru); cursivă gotică; orig.: Viena?; prov.: studenți din Cisnădie la univ. din Viena?; s. XVmed.

Bibliografie: Dincă (2015) 460-462.

D 7

 1. Sermones varii (de assumptione Beatae Virginis, de Passione Domini, in festo Pascae etc.), incomplet (1-298v) – b. De psalmis, incomplet (300r) – c. Nicolaus de Dinkelsbühl, ‘De septem viciis capitalibus et virtutibus eis oppositis’ (301r-394v) – d. ‘Pater noster cum commentario, incomplet (395r-441v).

Hârtie; 441 ff. (numeroase lipsuri în întreg volumul și la final, fragmente de ff. recuperate în cursul restaurării, nenumerotate); 290 x 215 mm; legătură medievală distrusă, restaurată în 2013; inițiale locuite, filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Viena?; prov.: studenți din Cisnădie la univ. din Viena?; s. XV2; f. 300r, s. XVIin.

Bibliografie: Dincă (2015) 460-462.

D 11

 1. Nicolaus de Dinkelsbühl?, ‘Tractatus de passione Christi. Sermones varii (in vigilia Nativitatis Domini, in circumcisione Domini etc.), incomplet (1-88r) – b. Nicolaus de Dinkelsbühl, Sermones quadragesimales, incomplet (88v-93r).

Hârtie; 106 ff. (numeroase lipsuri în întreg volumul, la început și la final, mici fragmente de ff. recuperate în cursul restaurării, nenumerotate); 280 x 210 mm; legătură medievală distrusă, restaurată în 2012; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Viena?; prov.: studenți din Cisnădie la univ. din Viena?; ʻExemplum: In Helta vidi… Mattheus vicarius ecclesiae Transsilvaniae, plebanus’, s. XV (f. 62v); s. XV2.

Bibliografie: Dincă (2015) 460-462.

D 12

 1. Expositio hymnorum beati Gregorii’, incomplet (1-21) – b. Gregorius I Papa, Commentarius in sequentias (22r-33v) – c. Vocabularium latinum-germanicum, lat.-ge. (34r-80r) – d. Remedia ‘de casu capillorum, de pustulis capitis’ etc. (80v-84v) – e. Petrus Hispanus, Thesaurus pauperum (85r-92v) – f. Vocabularium latinum-germanicum (Composita verborum’), lat.-ge. (102r-111v) – g. Notae variae (112r) – g. Vocabularium latinum-germanicum, lat.-ge. (112v-149v) – h. Matthaeus de Cracovia, Dialogus rationis et conscientiae (150r-165v).

Hârtie; 165 ff. (numeroase lipsuri, la început și în diverse părți ale cărții); 220 x 115 mm; legătură medievală plină, deteriorată, piele nedecorată pe lemn, intervenții de restaurare 2002; inițiale lombarde; cursivă gotică; orig.: Austria?: ʻEgo Johannes plebanus de Purberg [lângă Graz] feci contentum [per] egregium doctorem Mattheum’ (f. 165v); prov.: studenți din Cisnădie la univ. din Viena?; a-b: s. XIV2 – c-h: s. XV2.

Bibliografie: Capesius/Ising (1969) 9-24; BH (1993) 2029c; Schnell (1999/2004) 491-93, 1638; Nemes (2010) 169-196; Nemes (2012) 61-72; Nemes/Dincă/Dietl (2015) 183; Handschriftencensus (2016) 21920.

D 14

Casus legum seu Suffragia monachorum.

Hârtie; 131 ff.; 295 x 220 mm; legătură medievală plină, restaurată în 2002, cu recuperarea unor piese metalice; inițiale lombarde și barate, litere juridice; cursivă gotică; orig.: Europa centrală?; prov.: Cisnădie, s. XV: ʻExpliciunt suffragia legum super quinque libros decretalium, empte (!) per dominum Martinum Helman plebanum in Petersberg Anno domini Millesimo cccco xviimo’ (165r), ʻIste liber est ecclesie Walpurgis in Helta’ (contragarda anter., s. XV); s. XVi (ante 1417).

Bibliografie: Dincă (2016a) 312-17; Dincă (2017a) 169-70.

D 25

Missale (‘Heltauer Missale’).

Pergament; 212 ff.; 240 x 180 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece, restaurată 2002; inițiale intarsiate, filigranate și lombarde (roșu/albastru); minusculă gotică, note medievale ulterioare în cursivă gotică; orig./prov: Transilvania?; s. XIV2, cu adăugiri s. XV.

Bibliografie: Reinerth (1963); Nemes/Dincă/Dietl (2015) 183.

D 26

 1. Johannes Gerson, De arte salubriter moriendi, incomplet (1r-v) – b. Tractatulus Diceret quis quomodo debet homo facere’, incomplet (1v) – c. Sermones, incomplet (2r-83v) – d. ‘Prohibitiones collecte per dominum Paulum predicatorem’ (83v-86v) – e. Sermones (87-219r) – f. Sermones de sanctis (220r-277v).

Hârtie; 277 ff. (lipsesc începutul și sfârșitul, precum și ff. de-a lungul întregului vol.); 280 x 215 mm; legătură medievală deteriorată, restaurată 2013; inițiale intarsiate și filigranate, lombarde, barate; desen în peniță și inscripție ge. (f. 144v); cursivă gotică; orig.: Germania meridională/Austria; 1450-1451 (f. 151r, f. 219r).

Bibliografie: –.

D 27

 1. Sermones dominicales (1-195r) – b. Tractatus sermonibus de corpore Christi (195r-280r) – c. Sermo de apostolis (280v-284r, 284v-286v, albe) – d. Nicolaus de Dinkelsbühl, De paenitentia (287r-334v) – e. Nicolaus de Dinkelsbühl, De oratione dominica (335r-372v) – f. Nicolaus de Dinkelsbühl, De septem donis spiritus sancti (373r-385v) – g. Nicolaus de Dinkelsbühl, De octo beatitudinibus (386r-411v) – h. Nicolaus de Dinkelsbühl, Confessionale compendiosum (412r-421v) – i. ‘Von aufnemung der person in gericht’ (ge.-lat.) (422v-424r) – j. Henricus de Hassia, ‘Moralizatio’ (425v-431v).

Hârtie; 431 ff (numeroase lipsuri în întreg volumul, la început și la final, mici fragmente de ff. recuperate în cursul restaurării, nenumerotate); 295 x 215 mm; legătura medievală întreagă, decor la rece, deteriorată, restaurată 2002; inițiale filigranate lombarde și barate; cursivă gotică și hibridă; orig.: Germania meridională/Austria; prov.: ʻliber magistri Conradi Mullner de Nurenberge’ (f. 196r); s. XVex.

Bibliografie: Dincă (2015) 460-462; Nemes/Dincă/Dietl (2015) 184; Handschriftencensus (2016) 25610.

D 28

 1. Sermones, incomplet (1-143v) – b. Gregorius Papa I, Liber dialogorum, incomplet (144r-217v) – c. Expositio sequentiarum (218r-321r) – d. Vocabularium latinum-germanicum, lat.-ge. (322r-357r)

Hârtie; 357 ff. (mutilări în întreg volumul); 290 x 220 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, fără decor, resturi de piese metalice, recuperate la restaurare, 2013, în legătură, ms. pergament s. XIII, sever deteriorat; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania; s. XV2.

Bibliografie: Nemes-Dincă-Dietl (2015) 182; Handschriftencensus (2016) 25609.

D 43

Gregorius IX Papa, Decretalia. Liber IV. Tituli I-XX, incomplet.

Hârtie; 255 ff. (sever mutilat); 290 x 210 mm; legătura medievală deteriorată, restaurată cu recuperarea unor fragmente de piele decorata la rece și piese metalice; inițiale lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania; s. XV1.

Bibliografie: -.

D 44

Nicolaus de Dinkelsbühl, Quaestiones communes.

Hârtie; 273 ff (sever mutilat, cu pierderi de text la început și sfârșit); 290 x 215 mm; legătură medievală plină deteriorată, restaurată 2012 cu recuperarea unor piese metalice; fără decorații, spații rezervate; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; s. XV2.

Bibliografie: Dincă (2015) 460-462.

D 45

 1. De superstitionibus et malis consuetudinibus (2r-113r) – b. Legenda Sancti Servatii, incomplet (113v) – c. Sermones (114r-197v) – d. Thomas de Cobham, Summa de poenitentia cum registro, incomplet (198r-297v).

Hârtie; 297 ff. (text mutilat, cu pierderi în mai multe părți); 215 x 150 mm; semilegătură medievală, cu șiret de piele pentru închidere, în legătură cu document papal pe pergament ca. 1400 și refolosirea unei coperți medievale din pergament lucios, cu textul ʻEpistole Pauli … Petri …’; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică, semicursivă gotică, respectiv minusculă gotică pentru capitole; orig.: Europa Centrală; prov.: ʻPro ecclesia in Helta debet iste liber tractatus de superstionibus et malis consuetudinibus in certis diebus’, s. XV (f. 1r), ʻpro ecclesia in Helta’, s. XV (f. 2r), ʻiste liber est ecclesie sancte Walpurgis in Helta’, s. XV (f. 198r); s. XV2.

Bibliografie: -.

 

CLUJ

Biblioteca Centrală Universitară

(Str. Clinicilor nr. 2; www.bcucluj.ro)

MS 16

Graduale, fragm.

Pergament; 1f.; 210 x 360 mm (orig. ca. 600 x 400 mm); fără legătură; inițială lombardă roșie; notație muzicală pătrată; minusculă gotică; orig.: Ungaria/Transilvania?; prov.: extrasă din legătura vol. BMV 2138dbl (Pál Medgyesi, Sz. atyak öröme, Albae Juliae: Typis Cels(issimi) Principis, 1640), ‘Baraniai Janos’ (5 mai 1678, în cartea tipărită), ‘Mihaly Domokos 1680’ (în cartea tipărită), Borbély Sámuel (ștampilă s. XIX); s. XVex.

Bibliografie: –

MS 224

Nicolaus de Dinkelsbühl, De dilectione Domini: Sermo I in Mattheum 22:36, fragm.

Hârtie; 2 ff.; 277 x 185/210 mm; fără legătură; inițiale filigranate (verde, roșu) și barate; cursivă gotică; orig.: Europa Centrală/Viena?; prov.: fragment extras în 1899 din mitra ep. vicar al Transilvaniei Kázmér Domokos (1668-1716), aflată la conventul franciscan Călugăreni (notă ms. plic); s. XV1.

Bibliografie: Jakó (1967c) 80; Kelemen (2010) 19-20.

MS 403

 1. Leonardus Brunus, De militia (1r-16v) – b. Poggius Bracciolinus, De nobilitate (17r-39r) – c. Bonaccorsius Pistoriensis, De nobilitate (40r-56v) – d. Coluccius Salutatus, Declamatio Lucretiae (57r-60r)

Hârtie; i + 60 + i ff.; 200 x 143 mm; legătură din carton învelit în pergament provenit dintr-un manuscris gotic s. XIV; fără decorații; minusculă gotico-umanistică; orig.: N. Italiei; prov.: ‘Wolfgang Cserey’, s. XVIII (contragarda ant.); s. XV1.

Bibliografie: Jakó (1967c) 79; Kristeller (1989) 474; Hankins (1997) 28, nr. 327; Papahagi (2013) 33-36, 44-45, fig. 3.

MS 682

Horae

Pergament; i + 112 + i ff.; 106 x 77 mm; legătură modernă plină, piele decorată la cald; letrine, inițiale filigranate, margini și capete de rând decorate (aur, culori); bastardă; orig.: N. Franței/Flandra; prov.: ‘Georgii Desy’ (p. 1, s. XVIII?); s. XV1.

Bibliografie: Kelemen (2010) 20; Papahagi (2013) 37, 45, fig. 7.

MS 683

Liber precum, ge.

Pergament; iii + 122 + iii ff.; 90 x 70 mm; legătură modernă plină, piele decorată la cald, s. XVIII; 31 miniaturi pe pagină plină, inițiale și margini decorate (aur, culori); minusculă gotică; orig.: Germania (Augsburg); prov.: Samuel Nemes Litteratus, Pesta, 1841 (f. de gardă v); c. 1500.

Bibliografie: Kelemen (2010) 20; Nemes (2012) 65, 67; Papahagi (2013) 36-37, 45, fig. 6; Handschriftencensus (2014) nr. 22675; Dincă (2016b) 157-70.

MS 684

Horae

Pergament; i + 62 + i ff.; 105 x 72-75 mm; legătură modernă plină, din piele decorată la cald, s. XIX; letrine (aur, culori), inițiale filigranate și margini decorate; minusculă gotică; adnotări lat. și mag., s. XVI; orig.: N. Franței/Flandra (Calais?); prov.: ‘Serenissimus Princeps Franciscus Primus’, f. 1r = Francisc I Rákóczi (†1676); Georgius Káldi, Odorheiu Secuiesc, 1687; s. XV1.

Bibliografie: Papahagi (2013) 37-38, 45, fig. 8-9; Papahagi (2015a) 38-39.

MS 705

Breviarium notatum (fragm.)

Pergament; 1 f.; 470 x 335 mm; fără legătură; inițiale intarsiate și filigranate; minusculă gotică; portative și notație muzicală gotică boemă; orig.: Boemia?; prov.: Miklós Hintz, majordom al lui Sámuel Teleki (1739-1822); s. XIV2.

Bibliografie: Szendrei (1981) F330; Șorban (2000) 117.

MS 706

Graduale (fragm.)

Pergament; 2 ff.; 400 x 288-92 mm; fără legătură; inițiale filigranate și cadele; minusculă gotică; portative și notație muzicală gotică maghiară; orig.: Ungaria/Transilvani; prov.: ? ‘Anno 1650. 3. Aug.’, f. 2r; s. XIV.

Bibliografie: Szendrei (1981) F331; Șorban (2000), 117.

MS 707

Biblia-Vetus Testamentum (fragm.)

Pergament; 1 f.; 500 x 340 mm; fără legătură; inițiale lombarde și barate; minusculă gotică; orig.: Europa Centrală?; prov.: ?; s. XIV.

Bibliografie: –

MS 860

 1. Sallustius, De coniuratione Catilinae (1r-48v) – b. Sallustius, De bello Iugurthino (50r-152r) – c. Burchardus de Monte Sion, Descriptio terrae sanctae (156r-220r) – d. Pseudo-Theodolus, Ecloga cum gll. (220v-249v) – e. ‘Nota de mensibus’ (249v-52v) – f. Godefridus Viterbiensis, Pantheon (fragm.) (253r-257v) – g. S. Augustinus, Ad Probam viduam (258r-271r) – h. Ps.-Augustinus, Dialogus quaestionum LXV (271r-290r) – i. Beda Venerabilis, De die iudicii (290v-296r) – j. Sibyllarum de Christo vaticinia (296r-301r) – k. Dubitationes super apostolos (301r-319v) – l. Opus quadragesimale (fragm.) (320r-340r) – m. Tres libri codicis: rubricae (348r-357v)

Hârtie; 359 ff.; 215 x 160 mm; legătură monastică medievală plină; o singură letrină filigranată; hibridă și cursivă gotică; orig.: Germania de Sud/Elveția; prov.: ‘Conventus S. Augustini fratrum Eremitarum Constantia’, s. XVII (f. 1r); s. XVmed-2.

Bibliografie: Jakó (1967c) 79-80; Kelemen (2010) 20-21; Papahagi (2013) 40-44, fig. 12-13.

MS 891

 1. Leonardus Brunus, Praefatio ad S. Basilii De studiis (1r-9r) – b. Petrus Paulus Vergerius, Oratio contra Carolum de Malatestis ad Pellegrinum Zambeccari [Bononiae, 25 Oct. 1397] (10r-16v) – c. Tres notae de poetibus (16v).

Hârtie; i + 16 + i ff.; 202 x 145 mm; legătură din carton învelit în pergament provenit dintr-un manuscris gotic s. XIV; fără decorații; cursivă gotică; orig.: Italia de Nord?; prov.: Wolfgang Cserey (1773-1842) (contragarda ant.); s. XVmed.

Bibliografie: Jakó (1967) 79; Kristeller (1989) 474; Hankins (1997) 28, nr. 328; Papahagi (2013) 33-36, 45, fig. 4.

MS 995

Antiphonale (fragm.)

Pergament; 1 f.; 207 x 345 mm; fără legătură; inițiale lombarde (albastru/roșu); minusculă gotică; portative și notație muzicală rombică; orig.: Europa Centrală; prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: –

MS 997

Gregorius I Papa, Homiliae in Evangelia 26 (fragm.)

Pergament; 1 f.; 190 x 310 mm; fără legătură; rubrică; minusculă gotică; orig.: Europa Centrală; prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: –

MS 1000

Graduale (fragm.)

Pergament; 2 ff. (bifoliu); 345 x 140-50/ 365 mm; fără legătură; inițiale lombarde (albastru/roșu) și cadele barate; minusculă gotică; portative și notație muzicală gotică pătrată; orig.: Europa Centrală/Ungaria?; prov.: ?; s. XV/XVI.

Bibliografie: –

MS 1030

Inventarium Conventus Coloswariensis O. P.

Pergament; ii + 12 + ii ff.; 285 x 210 mm; legătură monastică medievală plină, închizătoare și piese metalice; inițiale lombarde și barate; cursivă gotică și adnotări ulterioare; orig./prov.: Conventul dominican Cluj; 1509-14 (ff. 2r, 6r).

Bibliografie: Eszterházy (1866) 566-585; Elek (1870) 512; Herrmann (1904) 1 ff.; Iványi (1939) 247-56 passim; Jakó (1967c) 80; Bibliotheca Hungarica II (1993) 1856; Entz (1996) 344; Rusu et al. (2000) 105; Salontai (2002) 133-56 passim; Kelemen (2010) 21.

MS 1111

Biblia-Novum Testamentum

Hârtie (ff. 1-2, 311 pergament); i + 308 + i ff.; 153 x 110 mm; legătură modernă de amator, carton și piele; inițiale lombarde și barate; cursivă gotică; orig.: Europa Centrală?; prov.: provincia franciscană Bosnia, 1425-1431 (f. 1r-v); ‘Frater Nicolaus Somliay’, ‘Thomas Rakosi, 1641’ (f. 309v); 1413 (f. 303v).

Bibliografie: Jakó (1967c) 80; Bibliotheca Hungarica II (1993) 1855; Kelemen (2010) 19-20; Papahagi (2013) 40, 46, fig. 10; Papahagi (2015) 38.

MS 1435

Consilia (fragm.)

Hârtie; 22 fragmente din același ms.; diferite mărimi: 75-346 x 25-320 mm (dimensiunea originală, ca. 380-400 x 320 mm); inițiale filigranate, lombarde și intarsiate; cursivă gotică; orig.: Germania?; prov.: extrase din legătura vol. CV 2894 (olim 32816), Tres Gallicarum rerum scriptores nobilissimi…, Frankfurt/Main: Andreas Wechel, 1578; ‘A. Dozsa’, 10v; s. XV.

Bibliografie: –

MS 1763

Breviarium Mellicense (fragm.): a. Officium festivum S. Colomanni (1r-12v) – b. Officium festivum S. Leopoldi (13r-14v).

Hârtie; 14 ff.; 165 x 110 mm; fără legătură; inițiale lombarde și barate (roșu); scriere gotică hibridă; orig.: Melk; prov.: ?; ca. 1500.

Bibliografie: Radó (1949) 362-63; Radó (1973) 411-12, nr. 121.

MS 2611

 1. Epistolae (fr.) (1-2) – b. Index cedularum a. 1466-1467 (3)

Hârtie; 3 fragmente; diferite mărimi: 216-285 x 202-214 mm; fără decorații; cursivă gotică; orig.: Franța; prov.: ?; s. XV2, 1466-1467.

Bibliografie: –

MS 4280

Decreta Ladislai, regis Hungariae (1492)

Pergament; 20 ff.; 385 x 285 mm; legătură de pergament și mapă modernă de carton; fără decorații; scriere cursivă de cancelarie; orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: ?; s. XV/XVI.

Bibliografie: –

MS 4618

Missale (fragm.)

Pergament; 2 ff.; ca. 335 x 200 mm; fără legătură; inițiale lombarde roșii; minusculă gotică; orig.: Europa Centrală/Ungaria?; prov.: ?; s. XV.

Bibliografie: –

MS 4619

Decretales cum gll. (fragm.)

Pergament; 2 ff.; ca. 370 x 260 mm; fără legătură; inițiale filigranate și lombarde (roșu/albastru); minusculă gotică; orig.: Italia; prov.: ?; s. XIV1.

Bibliografie: –

Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj

(str. M. Kogălniceanu nr. 12-14; www.biblio.acad-cluj.ro)

Cod. lat. 1

 1. S. Augustinus, Meditationes (1r-80v) – b. Ps.-Augustinus, Manuale sive de aspiratione hominis ad Deum (81r-110r) – c. S. Augustinus, De diligendo Deo (111r-132v) – d. S. Augustinus, De triplici habitaculo (133r-144r) – e. Johannes Fiscamnensis, Confessio fidei abbreviata (Ps.-Augustinus, Speculum) (144v-149v) – f. Ps.-Ambrosius, Precatio prima ante missam (150r-154v) – g. S. Augustinus, Epistola Ad Probam viduam de orando Deum (155r-177r) – h. Orationes (177v-179r) – i. Thoma de Aquino, Oratio (179r-180r) – j. S. ‘Augustinus’, Oratio ad Christum (180v-186r) – k. ‘Bonaventura’, Oratio (186r-187r) – l. Orationes (187v-188v) – m. Psalmorum excerpta (188v-190v) – n. Carmen devotum (191r-192r) – o. Symbolum apostolorum (192v) – p. Symbolum Nicaenum (192v-193r) – q. Symbolum Athanasii (193r-194v) – r. Hymnus ‘Te Deum’ (194v-195r) – s. Hymnus ‘Lauda Sion’ (195r-196r) – t. Beda Venerabilis, Oratio de septem verbis Christi (196r-v).

Pergament; i + 197 + i ff.; 151 x 115 mm; legătură plină, pergament alb (s. XVIII-XIX); inițiale înflorate și cu antrelac, în chenar de aur, inițiale filigranate, lombarde și barate; minusculă umanistică și gotico-umanistică; orig.: Italia; prov.: Timotei Cipariu; s. XV2.

Bibliografie: Naghiu (1943) 35, nr. 1; Jakó (1967a) 43-47, fig. 1.

Cod. lat. 2

 1. Tractatus de futura beatitudine (1r-18r) – b. Tractatus de decem gradibus caritatis’ (18r-27v) – c. ‘Septem petitiones dominice orationis’ (27v-28v) – d. De duodecim articulis fidei’ (28v-31r) – e. Hugo de Sancto Victore, Soliloquium de arrha animae (32r-43r) – f. Richardus de Sancto Victore, Benjamin maior seu de praeparatione animi ad contemplationem, excerpta (43v-57v) – g. Bernhardus de Clara Valle, Epistolae quinque (58r-72v) – h. Petrus Lombardus, Super quatuor libros sententiarum, excerpta cum gll. (73r-181r) – i. Iacobus de Paradiso, De causis multarum passionum (182r-205v).

Pergament; i + 207 + i (i, 208 contragardă și f. de gardă bifoliu pergament s. XIV); 140 x 105 mm; legătură medievală plină, piele roz pe lemn, decorată la rece, resturi de piese metalice; inițiale filigranate, lombarde și barate; minusculă, bastardă și cursivă gotică; orig.: Germania (Erfurt?); prov.: ‘Liber sanctorum apostolorum Petri et Pauli in Erffordia’ (f. 1r) ‘6. April 1835 Bibliotheca Büloviana Beyernaumburg’ (contragarda post.) – anticariat G. H. Schratt – Timotei Cipariu; s. XIVex – XV2.

Bibliografie: Naghiu (1943) 35, nr. 2; Jakó (1967a) 47-51.

Cod. lat. 3

Psalterium (Ps. VII-XCIII)

Pergament; ii + 133 + ii, ff.; 192 x 135 mm; legătură modernă de amator, carton și pergament (s. XIX); inițiale cu antrelac și rubricate; minusculă carolingiană, capitalis pentru titluri, note marginale în cursivă gotică s. XV; orig.: Germania; prov.: Timotei Cipariu; s. XII1.

Bibliografie: Naghiu (1943) 43, nr. 61; Jakó (1967a) 50-51, fig. 2; Bibliotheca Hungarica II (1993) 1858.

Cod. lat. 4

Breviarium (a. u. OFM)

Pergament, ii + 284 ff. + i; 220 x 160 mm; legătură modernă plină (s. XVIII-XIX) piele roșcată pe carton, decorată la cald; letrine aurite, unele locuite, inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Italia (Soncino, prov. Cremona): ‘istud breviarium completum fuit per me presbiterum bartholomeum de balatoribus de claris, benefitialem in soncino, 1471, die ultimo madij’ (f. 284v); prov.: Timotei Cipariu; 1471 (f. 284v).

Bibliografie: Naghiu (1943) 44, nr. 75; Jakó (1967a) 52-53, fig. 3.

Cod. lat. 5

 1. Ps.-Aristoteles, Rhetorica ad Alexandrum, Francisco Philelpho interprete (1r-28v) – b. Marcus Tullius Cicero, Rhetorica ad Herennium (29r-91v) – c. Marius Victorinus, Commentum in Ciceronis ‘De inuentione lib. I’ (97r-164v) – d. De attributis personae et negotio (164v-166v) – e. Aelius Donatus, Commentarius in Terentium (167-217).

Hârtie; i + 217 + i ff.; 280 x 205 mm; legătură modernă de carton (s. XIX); inițiale filigranate, lombarde și barate; cursivă gotică; orig.: Italia; prov.: ‘Dr. G. H. Moser, Prof. Gymn. Ulm 1839 22 Jul’ (f. ir) – Timotei Cipariu; s. XV2.

Bibliografie: Naghiu (1943) 44, nr. 75; Jakó (1967a) 52-53, fig. 3; Riesenweber (2015) 107, 310.

Cod. lat. 6

 1. Marcus Tullius Cicero, De officiis (1r-73v) – b. Epigrammata de Cicerone (74r-75v) c. Gasparinus de Barzizza, Epistolae ad exercitationem accomodatae (81r-169r) d. Marcus Tullius Cicero, Laelius de amicitia (170r-193v) e. Marcus Tullius Cicero, Cato Maior de senectute (194v-215v).

Hârtie; i + 223 + i ff.; 290 x 200 mm; legătură medievală monastică plină, piele albă pe lemn, urme și resturi ale unor piese metalice, inclusiv a unui lanț; inițiale filigranate, lombarde și barate, numeroase spații rezervate (f. 75-); minusculă gotico-umanistică, pentru titluri capitalis rustica; orig.: Italia; prov.: ‘Dr. G. H. Moser, Prof. Gymn. Ulm 1830’ (f. ir) – Timotei Cipariu; 1441 (f. 73v).

Bibliografie: Naghiu (1943) 55, nr. 170; Jakó (1967a) 55-58, fig. 4; Kristeller (1989) 473; Polak (1993) 256.

Cod. lat. 7

Panegyrici Latini: a. Plinius Minor, Panegyricus Traiano dictus (1r-15v) b. Latinus Pacatus Drepanius, Panegyricus Theodosio dictus (15v-28v) c. Claudius Mamertinus, Gratiarum actio de consulatu suo Iuliano imperatori (29r-36v) d. Nazarius, Panegyricus Constantino Augusto dictus (36v-45v) e. Anonymus, Panegyricus Constantino dictus (45v-49r) f. Anonymus, Panegyricus secundus Constantino dictus (49r-55r) g. Anonymus, Panegyricus Maximiano et Constantino dictus (55r-58v) h. Anonymus, Panegyricus Constantio dictus (58v-63v) i. Eumenius, Pro restaurandis scholis (63v-67v) j. Claudius Mamertinus, Panegyricus Maximiano Augusto dictus (68r-71v) k. Claudius Mamertinus, Panegyricus Genethliacus Maximiano Augusto dictus (71v-76r) l. Anonymus, Panegyricus Constantino Augusto dictus (76r-82r).

Hârtie, i + 83 + i ff.; 267 x 205 mm; legătură modernă de carton (s. XIX); inițiale filigranate, unele în chenar, și inițiale lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: G. H. Moser (1780-1855), rector al gimnaziului din Ulm (însemnări manuscrise similare cu Codd. Lat. 5-6) – Timotei Cipariu; s. XVmed.

Bibliografie: Naghiu (1943) 55, nr. 168; Galletier (1948) vol. I, xli; Lubbe (1955) 31; Lubbe (1957) 247; Mynors (1964) vi-vii; Jakó (1967a) 58-62, fig. 5; Lassandro (1967) 55-97; Nixon & Saylor Rodgers (1994) 36; Lassandro/ Micunco (2000) 62; Brown (2011) 98; Rees (2012) 18-20.

Cod. lat. 8

 1. Quintus Horatius Flaccus, Carmina I.ii.47- vi.3 (fragm.) (1r-v) – b. Marcus Tullius Cicero, Somnium Scipionis (2r-5v) c. Macrobius, In ‘Somnium Scipionis’ (6r-69r) – d. Ps.-Chrysostomus, Opus imperfectum in Mattheum 20.3, hom. 34 ( fragm.) (72v-r).

Hârtie + pergament de protecție (ff. 1, 72); 72 ff.; 312 x 220 mm; legătură modernă de carton presat, câte o filă din pergament adăugată ca f. de gardă ant. și post.; minusculă gotică de tip rotunda (f. 1), scriere beneventană (f. 72), minusculă umanistică, capitalis rustica pentru începutul textelor, însemnări contemporane în cursivă umanistică (ff. 2-71); spații rezervate, numeroase scheme și diagrame; orig.: Italia, ‘pater Georgius scripsit sibi ac cui bona fortuna concedit, <add, altera manu> videlicet domino Jacobo Pechiaio’ (f. 69r); prov.: anticariatul Schratt, Viena, 1856 – Timotei Cipariu; s. XI (f. 72), XIII (f. 1), XV2 (ff. 2-71).

Bibliografie: Cipariu (1857) 9-12; Naghiu (1943) 55, nr. 171; Jakó (1967a) 62-64, figs 6-7; Brown (1978) 280; Lowe-Brown (1980) 34; Botezan/Matei (1982) nr. 2151-52; Botezan/Cuibus (1992) 234-37; Villa (1992) 109; Papahagi (2016b).

Cod. lat. 9

 1. Giovanni Boccaccio, De claris mulieribus (1r-64v) – b. Aegidius Romanus, De regimine principum, I.iv ad finem (65r-117v).

Hârtie; iii + 117 + i ff.; 300 x 215 mm; legătură modernă de carton (s. XIX); fără decorații, spații rezervate; cursivă gotică; orig.: Italia?; prov.: ‘N. Jankovich’ (s. XIX1, f. ir) – anticariatul Schratt, Viena, 1856 – Timotei Cipariu; s. XVIi.

Bibliografie: Naghiu (1943) 55, nr. 175; Jakó (1967a) 64-66, fig. 8; Botezan/Matei (1982) nr. 2151-52; Botezan/Cuibus (1992) 234-37; Kristeller (1989) 473-74.

Cod. lat. 10

Gregorius Papa IX, Liber extra, IV-V cum glossa Bernardi Parmensis (fragm.).

Pergament; i + 36 + i ff.; 408 x 272 mm; semilegătură modernă, piele decorată la rece și carton presat (s. XIX); inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică în text și glosă, cursivă gotică în glosă și diverse adnotări; orig.: Italia (Bologna?), ‘explicit glossa super V librum decretalium per manus Nicolai de Walttissla?’ (f. 36r); prov.: Timotei Cipariu; s. XIII2.

Bibliografie: Naghiu (1943) 57, nr. 191; Jakó (1967a) 66-68; Bertram (2005) [27].

Cod. lat. 11

Statuta consilii rogatorum (lat.-it.)

Pergament; 20 ff.; 255 x 172 mm; legătură modernă plină s. XVIII, piele brună pe carton, decorată la cald; inițiale lombarde în culori; cursivă umanistică; orig.: Veneția, ‘date in nostro ducali palatio, die XV aprilis, indictione XI, MDVIIIo, Aloysius Marinus ducalis notarius’ (f. 16r).; prov.: Timotei Cipariu; 1508 (f. 16r).

Bibliografie: Naghiu (1943) 44, nr. 78; Jakó (1967a) 68-69.

Cod. lat. 13

 1. Ambrosius Autpertus, Conflictus viciorum et virtutum (1-7) – b. Augustinus, Epistola ad sanctimoniales, praefatio (7v-8).

Pergament; i + 8 + i ff; 262 x 190 mm; legătură modernă de hârtie colorată (s. XIX); inițiale lombarde; minusculă carolingiană; orig.: S. Germaniei/Elveția; prov.: St. Luziuskirche, Chur, Elveția: ‘liber sancti Lucii regis et confessoris’ (s. XIII, f. 1r); prov.: Timotei Cipariu; s. XII2.

Bibliografie: Jakó (1967a) 70.

Cod. lat. 14

 1. Sermones de tempore (1r-123v) – b. Sermo (dominica prima in Adventu) (134-155v) – c. ‘Sermones de communi’ (156r-167r) – d. Statuta capituli generalis ordinis fratrum predicatorum (fragm.) (168r-169v).

Pergament; xxiii (hârtie) + 172 + xi (hârtie); 175-185 x 125-130 mm; legătură medievală plină cu intervenții moderne, piele roz pe lemn, fără ornamente, cu resturi de încuietori metalice, etichetă de pergament pe coperta post., ‘magistri Alani editio contra hereticos Valdenses et alios paganos’ (s. XVI); inițiale filigranate și lombarde, spații rezervate; minusculă și cursivă gotică; orig./prov.: Italia (Verona?): ‘conventus Veronensis’ (f. 62r), ‘iste liber est… ordinis fratrum predicatorum (ff. 155r, 167v); s. XIV2-XV1.

Bibliografie: Naghiu (1943) 36, nr. 4; Jakó (1967a) 70-72.

Cod. lat. 15

Breviarium romanum

Pergament; iii + 286 + iii ff.; 195 x 140 mm; legătură modernă plină, piele brună pe carton presat, cotor decorat la cald (s. XVIII); ințiale lombarde – f. 286v, pagină întreagă cu scena răstignirii, Iisus flancat de Fecioara Maria și Sf. Ioan; minusculă gotică; orig.: Europa centrală/Ungaria?; prov.: Cluj: ‘Residentiae Societatis Jesu, Claudiopoli 1701’, ‘Bibliotheca Regalis Lycei Claudiopolitani 1832’ (f. 1r); s. XVin.

Bibliografie: –

Cod. lat. 16

Henricus Bohic, Distinctiones super quinque libros decretalium (liber III. tituli 1-2).

Hârtie; i + 12 + i ff.; 300 x 210 mm; legătură modernă de carton marmorat; inițiale filigranate și lombarde, titluri curente; cursivă gotică; orig.: Germania (Erfurt?); prov.: mănăstirea benedictină Sf. Petru și Pavel din Erfurt: ‘liber sancti Petri in Erfordia’ (f. 1r, s. XV); prov.: Timotei Cipariu; s. XIVex.

Bibliografie: Naghiu (1943) 45, nr. 81; Dincă (20091) 79-87, Dincă (20092) 115-122.

Coligat cu Inc. U. 98 (Breviarium Romanum, Georgius Arrivabene, Veneția, 4.XII.1497)

 1. Lectiones in festo visitationis Beatae Mariae Virginis (1r-4v) – b. Lectiones in vigilia conceptionis Beatae Mariae Virginis (4v-8v) – c. S. Augustinus, Enarrationes in Psalmos (excerpta) (9r-16v) – d. Adnotationes, probationnes pennae (lat., ge.)

Hârtie; 19 ff.; 100 x 75 mm; legătură medievală plină, piele brună pe scoarțe de lemn, decorată la rece, cu resturi de încuietori metalice și mici fragmente ale unor mss. medievale liturgice pe pergament (s. XIII-XIV); inițiale lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: ‘Johannes Wyspach est possessor huius libri…’ (în inc., f. 8r, în ms. ff. 17-19, s. XVII) – ‘Liber Soc(ietatis) Iesu’ (în inc., f. 1, s. XVIII) – ‘Kis Kadácsi Simén Domokos’ (ex-libris ştampilă, s. XIX) – Colegiul unitarian Cluj; XVex.

Bibliografie: –

MS U. 2459

Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae V.4-6 (fragm.)

Pergament; 1 f. extras dintr-o legătură; 240 x 175 mm; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Franța?; prov.: Janus Dubravius, ep. Olomouc (1483-1553): ‘Janus Dubravius de pilsen’, și însemnare în limba engleză (‘In the name of God Amen’) (1v) – Colegiul unitarian Cluj; XIV1.

Bibliografie: Lakó (1997) 478, nr. 2459; Papahagi (2015b) 273-76.

 

GHEORGHENI

Parohia Romano-Catolică Sf. Nicolae

(Str. Márton Áron, nr. 9–11)

845

 1. Missale cum calendario, incompl. (1-261v) – b. Missa de quatuordecim adiutoribus (245v) – c. Missa de passione Domini (262r-v).

Pergament; 262 ff.; 315×240 mm; legătură modernă, s. XIX, piele pe carton; inițiale filigranate și lombarde; minusculă și cursivă gotică; orig.: Europa centrală: ‘Anno domini mo CCCCo XXVIII finitus est liber feria quinta ante Reminiscere per Petrum filium Wencessaly de Wischschaw (!), qui hora octa mensis martis et fuit littera dominicalis d etc.’ (f. 261v); prov.: ?; 1428 (f. 261v) – s. XVex (ff. 245v, 262r-v).

Bibliografie: BH 1331a; Kovács (2013/14) 275; Kovács (2015/16) 380n.

 

MEDIAȘ

Biserica Evanghelică (fostă parohia Sf. Margareta)

(Piața Castelului, nr. 1; www.evang.ro/ro/protopopiate/protopopiatul-medias)

Inv. 913

Sequentiale, incomplet.

Pergament; 70 ff. (f. 1, mutilată); 570 x 400 mm; fără legătură păstrată; minusculă gotică; inițiale înflorate, în chenar cu elemente florale ascendente/descendente cu aur, inițiale lombarde; notație muzicală gotică de Metz; orig./prov.: Transilvania?; s. XVex-XVIin.

Bibliografie: Szendrei (1981) C127; Șorban (1997) 472.

(fără cotă)

Sermones de tempore, de sanctis, de communis sanctorum (‘Mediascher Predigtbuch’), lat./ge.

Hârtie; iii + 204 + iii ff.; 215 x 160 mm; legătură medievală plină, restaurată 1968, cu recuperarea tăbliilor originale din lemn; minusculă gotică, cursivă gotică, cursivă umanistică timpurie; orig.: Transilvania: ‘finit in Alba Ecclesia [Viscri] 1536, deo dicamus gratias’ (f. 122v); prov.: ‘Kwncz Andreass’ (f. 1r); 1535 (f. 122r)-1537 (f. 200r).

Bibliografie: Müller (1864/1986) 236; Scheiner (1922) 46-58; Schullerus (1923) 5-160; Bedeus (1928) 18-19; Scheiner (1929) 462-463; Reinerth (1930) 211-224; Reinerth (1971) 75-83; Nemes (2015) 31-36.

 

MIERCUREA CIUC

Muzeul Secuiesc al Ciucului (Csíki Székely Múzeum)

(Piaţa Cetăţii, nr. 2; www.csikimuzeum.ro)

A IV 1/5264

Psalterium a.u. OFM.

Pergament; 165 ff.; 620 x 456 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece; letrine și margini înflorate (verde, roșu, roz, albastru), inițiale filigranate și lombarde (roșu, albastru, verde); minusculă gotică; notație muzicală gotică pătrată; orig.: Transilvania; prov.: conventul franciscan din Șumuleu Ciuc: ștampilă ‘SIG. CONV. CSIK SOMLYÓ O. S. FR. ad B. M. V VISIT.’ (ff. 1r-3r etc.); s. XV/XVI.

Bibliografie: Katalógus (1896) 7924; Radó (1943) 63; Radó (1973) 61; Szendrei (1981) C40; Rájeczky (1976) 317, nr. 26.; BH 3324; Șorban (1997) 472; Muckenhaupt (2000) 95-96, nr. I.2.

A IV 2/5261

Graduale de tempore a. u. OFM.

Pergament; 173 ff; 596 x 436 mm; legătură renascentistă plină, piele decorată la rece; letrine și inițiale înflorate (roșu, albastru, ocru, grisaille), inițiale lombarde; minusculă gotică; notație muzicală gotică pătrată; orig.: Târgu Mureş: ‘in die pasche 1524’ (f. 100r), ‘per fratrem Clementem de Hunyad’ (f. 181v), ‘ligatus autem per me fratrem Matheum de Zathmar in vigilia Mathei Apostoli Anno domini 15xxv’ (f. 181v); prov.: conventul franciscan din Șumuleu Ciuc: ‘Frater Andreu Sekul.’ (cu caractere grecești, f. 182r); ‘Conventus Csikiensis 1664’ (f. 1r); ștampilă ‘SIG. CONV. CSIK SOMLYÓ O. S. FR. ad B. M. V VISIT.’ (f. 1r etc.); 1524 (f. 100r).

Bibliografie: Katalógus (1896) 7923; Radó (1943) 63; Radó (1973) 176; Szendrei (1981) C21; Rájeczky (1976) 317, nr. 25; BH 3146; Șorban (1997) 472; Muckenhaupt (2000) 96, nr. I.3; Papahagi (2016a) 3-5.

A IV 3/5266

Nocturnale a. u. OFM.

Pergament; 123 ff.; 615 x 407 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece; iniţiale caligrafice filigranate; minusculă gotică; notație muzicală gotică pătrată; orig.: Transilvania (Târgu Mureş): ‘per manus fratris Clementis de hwniad tunc temporis in Wasarhel degentis’ (f. 123v); prov.: conventul franciscan din Șumuleu Ciuc: ștampilă ‘SIG. CONV. CSIK SOMLYÓ O. S. FR. ad B. M. V VISIT.’ (f. 1r etc.); 1522.

Bibliografie: Ballagi (1879) 267; Csontosi (1879) 299; Katalógus (1896) 7925; Radó (1943) 63; Radó (1973) 123; Szendrei (1981) C41; BH 3268; Șorban (1997) 472; Muckenhaupt (2000) 97, nr. I.4; Papahagi (2016a) 3-5.

A V/5252

Cantionale a. u. OFM

Hârtie; 110 +i ff; 285 x 205 mm; legătură modernă de carton; inițiale intarsiate și lombarde (roșu, verde), cadele barate; minusculă gotică; notație muzicală maghiară; orig.: Transilvania; prov.: conventul franciscan din Șumuleu Ciuc: ‘Conventus Venerabilis Csik Somlyoviensis anno 1680’ (f. 1r); XV-XVI.

Bibliografie selectivă: Kalauz (1882) 60; Dankó 70; Katalógus (1896) 7912; Negrea (1930) 19, nr. 13; Radó (1943) 63; Seprődi (1974) 202, nr. 13; Domokos (1979) 16, nr. 12; Szendrei (1981) C86; Papp (1994) 55, nr. 17; Șorban (1997) 472; Muckenhaupt (2000) 101-102, nr. I.8.

ODORHEIU SECUIESC

Parohia romano-catolică Sfântul Nicolae (Szent Miklós Római Katolikus Plébánia)

(Str. Baróti Szabó Dávid 34)

(fără cotă) (‘Székelyudvarhelyi kódex’)

Andreas Nyújtódi OFM (tr.), VT: Liber Judit, catechismus, exempla, contemplationes, lectiones, ma.

(Judit könyve; Örök boldogságnak fundamentuma; A halálról. A szent engedelmességről. A szerzetből kitérés veszedelmes voltáról és a szerzetben megtartásról. Evangéliumi szakaszok)

Hârtie; 188 ff; 141-142 x 100-104 mm; legătură renascentistă plină, decorată la rece, cu piese metalice (Transilvania?); cursivă gotico-umanistică; inițiale lombarde simple și înflorate, cu vrejuri prelungite în marginile ms., maniculae; orig./prov.: Transilvania: ‘Post longam curiositatem Anno 1810 detexi librum hunc scriptum esse in utilitatem Monialis Judithae Nwÿthodÿ a Fratre Andrea Nwythodÿ Franciscano Anno 1526 vide pag. 60, 61. Daniel Fantsali Parochus Gyergyo Sz. Miklos’ (contragarda ant.); 1526-1528.

Bibliografie selectivă: Katona (1908); Abaffy (1993) cu bibliografie.

 

SFÂNTU GHEORGHE

Muzeul Naţional Secuiesc (Székely Nemzeti Múzeum)

(Str. Kós Károly nr. 10; www.szekelynemzetimuzeum.ro)

A 1330

Psalterium cum canticis etc., ma. (Codex „Apor”)

Hârtie; 114 ff. (sever mutilat); 205 x 143 mm; legătură renascentistă plină (lemn învelit în piele), decorată la rece, cu piese metalice, realizată în jurul anului 1520; iniţiale lombarde roșii; cursivă gotică; orig.: Transilvania/Buda; prov.: Baronesa Susánna Apor (1754-1822): ‘Baró Apor Susánna’ (contragarda ant.); s. XV-ante 1520.

Bibliografie selectivă: Volf (1879-81); Szabó (1942); BH 2621; Muckenhaupt (1996) 299-304; Boér (2009) 267-85; Madas (2009) 261; Tóth (2010) 33-72; Apor (2014) cu amplă bibliografie.

 

SIBIU

Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice CA

(Zentralarchiv der Evangelischen Kirche AB in Rumänien)

(Str. Mitropoliei nr. 30; www.teutsch.ro)

601-C-25

 1. Thomas Palmeranus sive Hibernicus, Manipulus florum, fragm. (1r-178r) – b. Angelus de Castro, Commentarius super quarto librum decretalium (179r-324v).

Hârtie; 324ff.; 340 x 242 mm; legătură originală complet distrusă, restaurată cu recuperarea unor încuietori și piese metalice originale; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică, minusculă gotică pentru voci și capitole; orig.: Italia; prov.: parohia evanghelică din Sebeș; s. XV1.

BIBLIOGRAFIE: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2670.

601-C-26

 1. Sermones dominicales (1r-162v) – b. Themata sermonum (163v-188v).

Hârtie; 188 ff, sever mutilat, cu pierderi de text la început; 300 x 210 mm; legătură originală complet distrusă, restaurată s. XX; inițiale rubricate; cursivă gotică, minusculă gotică pentru rubrici; orig: Germania?; prov.: parohia evanghelică din Sebeș; s. XVin.

BIBLIOGRAFIE: –.

601-C-26/1

Biblia Sacra (fragmentar, Ieremiae XL, Sermo, qui factus est ad Ieremiam a Domino; XLII, Et accesserunt omnes principes bellatorum …; XLV, Verbum, quod locutus est Ieremias propheta ad Baruch filium Nerie …, etc.)

Pergament, 19 ff. detașate, tăiate în jumătate, recuperate din legătura ms. 601-C-26, cu intervenții de restaurare; 215 x 150 mm; inițiale și titluri rubricate; cursivă gotică; s. XV1.

Bibliografie: -.

601-C-27

 1. Promptuarium Bibliae (1r-104r) – b. Sermones de tempore/ ‘Exempla naturalia super evangelia dominicalia ex scriptoribus de rerum natura’ (108r-118r) – c. Auctoritates theologicae (120r-145v) – d. Iacobus de Voragine, ‘Pronuntiamentum de sanctis seu Passionale breve excerptum e legenda aurea’ (146r-169r) – e. Sermo de animabus (169v-171v) – f. Sermo in circumcisione Domini (lat.-ge.) (172r-178v) – g. Sermo [ad sacerdotes?] (179r–).

Hârtie; 184ff.; 295 x 216 mm; legătură originală complet distrusă, restaurată cu recuperarea unor încuietori și piese metalice; inițiale rubricate; cursivă gotică; orig.: Germania meridională?; prov.: parohia evanghelică din Sebeș; XVmed.

BIBLIOGRAFIE: -.

601-C-28

 1. Guillelmus Duranti, Aureum confessorum et memoriale sacerdotum (1-12r) – b. ‘Hiis iudicenda est communio’ (12v) – c. [Auctoritates theologice], Libellus ex sentenciis illustrissimorum virorum (13r-32v) – d. Predicatio sancti Francisci’ (32v-33r) – e. Sermo (36v) – f. Anonymus Graeculus, Sermones de tempore (37r-186r) – g. Anonymus Graeculus, Tractatus de ligno Domini (186v-189r) – h. Sermo ‘de anima christiana’ (189v-190r) – i. Augustinus, Sermo (190v) – j. Sermones dominicales per totum annum (191r-307r) – k. Sermo (308r-v) – l. – Peccata mortalia (la., ge.) (309r-320r).

Hârtie; 320ff.; 290 x 212 mm; legătură medievală plină monastică, restaurată 2008, decor la rece; inițiale filigranate și rubricate; cursivă gotică (34-36r, albe), două coloane (–308v), 1 coloană (309r–), minusculă gotică pentru titluri și rubrici; orig.: Germania meridională (f. 186r: Completus in vigilia nativitatis gloriose virginis Marie per manus Johannis Girlatii de Wienna; f. 307v: Expliciunt sermones dominicales totius anni, scripti per manus Michaelis de Bern); prov.: parohia evanghelică din Sebeș; prov.: Ego frater Georgius de civitate Engensi ordinis predicatorum professus (f. 307v); XV1.

BIBLIOGRAFIE: -.

Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Sibiu

(Str. Arhivelor nr. 3; www.arhivelenationale-sibiu.ro)

Colecția de documente „Muzeul Brukenthal”

B 1-9, 71.

Conradus de Soldano (Soltow), Summa de trinitate et fide catholica.

Hârtie; 94 ff.; 215 x 140 mm; legătură medievală din pergament; inițiale rubricate; cursivă gotică; orig.: Europa Centrală?; prov.: muzeul Brukenthal; 1398 (ms., f. 93r: finita est summa de trinitate et fide katholica … anno Domini 1398o).

BIBLIOGRAFIE: -.

Colecția de documente „Muzeul Brukenthal”

GG 1-5, nr. 16, ff. 222-223

Thomasin von Zerclaere, Der Welsche Gast, ge.

Pergament; 2 ff., sever mutilate; 305 x 210 mm; lombarde; minusculă gotică; orig.: Germania; prov.: ?; s. XIV1.

BIBLIOGRAFIE: Winter-Stănescu (1976) 291-98; von Kries (1984) 117, nr. 13; Ott (2002) 264; Nemes (2010) 180; Nemes (2012) 61, 63; Handschriftencensus (2012) 2252.

Colecția de documente „Muzeul Brukenthal”

L 1-8, nr. 163.

Augustinus Hipponensis, In Ioannis evangelium tractatus CXXIV, 15d, 1 (fragment, incipit: … discipulos habuit, multa, inquit, habeo vobis dicere …)

Pergament; 1 f. detașată; 370 x 225 mm; lombarde; minusculă gotică; orig.: ; prov.: Muzeul Brukenthal; prov.: ‘Gesch[enkt] v[on] Stef[an] Kast, Pfarrer, Hammer[sdor]f, 1910’; s. XIV1.

BIBLIOGRAFIE:

Colecția de documente „Muzeul Brukenthal”

P 1-6, 38.

Nicolaus Teplensis, Etymologiae cum vocabulario latino-germanico-slavico

Hârtie; 168 ff.; 300 x 215 mm; legătură medievală plină decorată la rece, piese și încuietori metalice; inițiale rubricate; cursivă gotică; orig.: Boemia?; prov.: muzeul Brukenthal; prov.: ‘Geschenkt vom Bischof D. Friedrich Teutsch 1914’ (f. 114r); s. XV1.

BIBLIOGRAFIE: -.

Colecția „Manuscrise varia”

II nr. 97

Orationes ad sanctos, pro horis canonicis, de passione Domini, de compassione Beatae Mariae Virginis (incomplet)

Pergament; 76 ff., sever mutilat, cu numeroase pierderi de text; 230 x 160 mm; legătură medievală plină decorată la rece cu motive geometrice, resturi de piese și încuietori metalice, cu ms. liturgic s. XIV drept contragardă; inițiale filigranate și lombarde; semicursivă gotică; orig.: ?; prov.: ?; s. XV2.

BIBLIOGRAFIE: -.

Colecția „Manuscrise varia” II, nr. 701

Biblia latina, Vetus testamentum (Liber Machabeorum)

Pergament; 2 ff., sever deteriorate (restaurat 1975); 206 x 225 mm, suprafață recuperată; lombarde; minusculă gotică; s. XIViii.

BIBLIOGRAFIE: -.

Colecția „Manuscrise varia” III nr. 102

Liber civitatis Segesvariensis

Vide Brașov, Arhivele Naționale.

Colecția „Manuscrise varia” III, nr. 106, 109, 110, 111

Antiphonarium (fragment)

Pergament; 7 foi detașate, utilizate în s. XVI pentru legătura unor registre de socoteli ale arsenalului orașului Sibiu; 385 x 315 mm, suprafața recuperată; cadele, lombarde; orig.: Europa centrală; prov.: arhiva Universității Săsești; s. XIV2.

Bibliografie:

Colecția „Manuscrise varia”, III nr. 107, 108

Graduale (fragment)

Pergament; 4 foi detașate, utilizate în s. XVI pentru legătura unor registre de socoteli ale arsenalului orașului Sibiu; 550 x 330 mm, suprafața recuperată; o inițială înflorată, cadele, lombarde; orig.: Europa centrală; prov.: arhiva Universității Săsești; s. XIV2.

Bibliografie:

Fondul „Magistratul orașului și scaunului Sibiu, colecția de documente medievale U. V. (Nova collectio posterior)”, nr. 1926

Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale (fragment, cap. xxxiv – xli)

Pergament; 2 ff., desprinse, probabil, dintr-un registru de socoteli al orașului Sibiu din sec. XVII; 360 x 230 mm.; lombarde, capitole și colontitlu, rubricate; orig.: Germania; prov.: arhiva Universității Săsești; s. XV2.

Bibliografie: Dincă (2017b) 1-12.

Biblioteca Muzeului Național Brukenthal

(Piața Mare nr. 4; www.brukenthalmuseum.ro/biblioteca/index.html)

MS 3

Pomponius Mela, De Chorographia

Pergament; ii + 16 + ii ff. (f. 15-16, albe, liniate); 365 x 275 mm; legătură modernă, piele decorată la cald cu chenare pe carton; inițiale înflorate în chenar cu aur și motive vegetale cu aur ascendente și descendente, inițiale filigranate; minusculă gotică (text) și cursivă umanistică (note marginale); orig.: Franța; prov.: Samuel von Brukenthal (supralibros heraldic, f. ii, posterior); prov.: colecția privată a baronului Samuel von Bruckenthal; XVmed.-2.

Bibliografie: -.

MS 21

Biblia (textus Parisiensis)

Pergament; 261 ff.; 160 x 110 mm; legătură plină, piele decorată la cald pe carton, s. XVII; inițiale locuite și inițiale filigranate, colontitlu roșu-albastru; minusculă gotică; orig.: Franța; s. XIII2-XIV1.

Bibliografie: -.

MS 22

Statuta ordinis velleris aurei

Pergament; iii + 42 + ii ff.; 180 x 125 mm; legătură plină, piele pe carton, decorată la cald, cca. 1800; inițiale aurite în chenar roșu-alb, chenar auriu; cursivă gotică; orig.: Franța de Nord/Țările de Jos; prov.: colecția privată a baronului Samuel von Bruckenthal?; s. XVImed.

Bibliografie: -.

 1. 27

Fragmenta biblica, liturgica et homiletica s. XII-XV ex libris recentiis (la./ge.)

Pergament; mapă cu numeroase ff., păstrate fragmentar, desprinse din mai multe mss., culese din diferite surse, unele precizate. Câteva fragmente din Missale sunt însoțite de scurte descrieri în ge., manuscrise sau dactilografiate, aparținându-i lui Karl Reinerth. Descrierile sunt efectuate la Sibiu, în anul 1955. În mapă se mai află fragmente de diplome medievale și moderne, socoteli din s. XV, precum și tipărituri din s. XVI. Tot în această mapă se regăsește și nota manuscrisă de donație a unei cărți tipărite în anul 1470, donație făcută de Blasiu din Cisnădie în anul 1476 și însemnată pe o mică bucată de lemn, vide Jugăreanu (1969), nr. 60, p 45.

Bibliografie: -.

 

MS 38

Henri Baude, Jean Robertet, Jean Molinet ş.a., Versuri moral-alegorice (fr.)

Pergament; ii + 128 + i ff.; 330 x 240 mm; legătură plină, piele roșie decorată la cald pe carton, titlu imprimat la cald pe cotor ʻAmblesme Ancienʼ, s. XVIII; ilustrație bogată, desene în pană colorate în manieră renascentistă, fiecare pagină recto conținând pe întreaga suprafață o compoziție menită să ilustreze câteva versuri – Ilustrarea celor șase „Trionfi” de Petrarca (f.1v-5r), tema „Rota fortunae” (f.6v-7r), zeii (f. 8r-18r) și zeițele Romei antice (f. 19r-26r), cele nouă muze (f. 27r-35r), reprezentări moral-alegorice ale unor proverbe, (f. 36r-96r), portrete individuale ale tipurilor de femeie din lume, în tincturi heraldice și în costumație reprezentativă (f. 108r-112r), scene privindu-i pe Marcus Curtius (f. 113r) și pe Lucreția (f. 114r), o serie de reprezentări alegorice (Amor, Hercule, Pegas și muntele Parnassus) (f.114v-115r), o alegorie a „vanitas” (f. 115v), dar și una cu tema „humilitas vincit” (f.116r), în final, reprezentări ale celor 12 sibile, pe fondul unor contexte arhitectonice imaginare (f.116v-127r); capitalis rustica (titluri) și cursivă gotică (tip lettre bourguignonne, text); orig.: Franța; prov.: Samuel von Brukenthal; prov.: colecția privată a baronului Bruckenthal; s. XVIin.-1.

Bibliografie: Ziegler (2007) 5-17.

MS 593

Gregorius I Papa, Moralia in Iob (incomplet)

Pergament; 320 ff.; 390 x 260 mm; legătură medievală plină, piele deteriorată, decorată la rece pe lemn, s. XV; inițiale locuite, cu elemente zoomorfe (fantastice), inițiale înflorate; minusculă carolingiană; orig.: Germania meridională; prov.: ʻLiber Ecclesie Cibiniensis’ (coperta 2, interior, ms. s. XVex); prov.: Kapellenbibliothek; s. XIImed.-2.

Bibliografie: Schuller (1933) 18-19; Bibliotheca Hungarica II, 2031; Nägler (2003) 170.

MS 594

Antiphonarium (incomplet)

Pergament; 125 ff.; 420 x 300 mm; legătură plină, piele decorată la rece pe lemn, piese metalice și curele de închidere restaurate, s. XVI; lombarde; minusculă gotică, numeroase însemnări s. XVI-XVII în cursivă umanistică; orig.: Europa Centrală; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XV1.

Bibliografie: Schullerus (1928) 308-309; Szendrei (1981) C 76; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2035; Nägler (2003) 171.

MS 595

Missale

Pergament; 236 ff.; 395 x 270 mm; legătură medievală plină, piele deteriorată, decorată la rece pe lemn, urme și resturi ale unor piese metalice, s. XV; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică (text) și cursivă gotică (note); orig.: Transilvania, Șura-Mare; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; 1430, august 22, f. 229v, ʻPer manus Henrici Halbgebacsen de Ratispona oriundi, pro tunc temporis regente in Grozschenk licet indigno. Sub Anno Incarnationis domini Mo CCCCo XXXo, in octavis Assumptionis gloriose Marie virginis. Finito libro, sit laus et gloria Christo. Dentur pro pena scriptoris celica regna’.

Bibliografie: Schullerus (1928) 302-303; Schuller (1935) 47-49; Brâncuși (1978) 112-113; Szendrei (1981) I. M. 32; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2035a; Nägler (2003) 171.

MS 596

Missale (incomplet)

Pergament; 92 ff., f. 1 și 92 păstrate fragmentar; 445 x 300 mm; legătură restaurată în condiții necunoscute; lombarde; minusculă gotică (text) și cursivă gotică (note); orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XIV2.

Bibliografie: Schullerus (1928) 307; Schuller (1936) 22-23; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2031a.

MS 597

Missale (incomplet)

Pergament; 210 ff.; 325 x 250 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece pe lemn, piese metalice de protecție și de închidere, s. XV; inițiale înflorate în chenar contrastant și lombarde; minusculă gotică (text) și cursivă gotică (note); orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XVmed-2.

Bibliografie: Schullerus (1928) 305-306; Schuller (1936) 24-25; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2032; Nägler (2003) 172.

MS 598

Missale cum calendario (incomplet)

Pergament; 314 ff.; 365 x 260 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece pe lemn, piese metalice de protecție și de închidere, s. XV; inițiale înflorate în chenar contrastant (mutilări) și lombarde; minusculă gotică (text) și cursivă gotică (note); orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XIVex – XVin.

Bibliografie: Schullerus (1928) 306-307; Schuller (1936) 25-26; Nägler (2003) 172.

MS 599

Missale cum calendario

Pergament; 246 ff.; 370 x 260 mm; legătură medievală plină, piele deteriorată (atac biologic), decorată la rece, pe lemn, urme de piese metalice, la interiorul fiecărei coperte câte o f. de pergament, Missale s. XIV; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XVmed.

Bibliografie: Schullerus (1928) 305; Schuller (1936) 27-28.

MS 600

Missale (incomplet)

Pergament; 304 ff.; 385 x 280 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece pe lemn, unele piese metalice de protecție și de închidere; inițiale filigranate sau cu motive înflorate în chenar contrastant și lombarde; minusculă gotică (text) și cursivă gotică (note); orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XVmed-2.

Bibliografie: Schullerus (1928) 303-305; Schuller (1936) 28-29.

MS 601

Missale (incomplet, restaurare recentă nedocumentată după deteriorare severă)

Pergament; 115 ff.; 365 x 235 mm, după restaurare (230 x 235 din formatul inițial); legătură medievală plină, piele pe lemn, restaurată; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XIV2.

Bibliografie: Nägler (2003) 172.

MS 602

Missale (incomplet, restaurare recentă nedocumentată)

Pergament; 90 ff.; 410 x 280 mm; legătură medievală restaurată recent fără recuperarea elementelor originale, păstrat 1 f. ms. pergament s. XIV; multiple mutilări pentru decuparea unor inițiale, lombarde; minusculă gotică; orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; s. XIVex –XVin.

Bibliografie: -.

MS 603

Johannes de Friburgo, Summa confessorum

Pergament; 285 ff.; 345 x 225 mm; legătură medievală plină, decor la rece cu elemente metalice; inițiale locuite, filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Franța, Paris; însemnări de pecia; s. XIV1.

Bibliografie: Schuller (1933) 22-23; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2036; Nägler (2003) 170; Dincă (2017a) 171.

MS 604

Petrus Lombardus, Quattor libri sententiarum

Hârtie; i + 309 + iii ff.; 330 x 210 mm; legătură medievală plină, închizătoare metalică, decor la rece; lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: ʻCristianus Liebhard plebanus in Weiskudan possesor istius libri’ (f. 308v) – ʻHic liber est proprius Michaelis de Helta, artis baccalaureus’ (f. de gardă r) – sigiliul ars al orașului Sibiu (tranșă); ʻAnno Domini Mo CCCCo 61o finitus est iste liber scilicet per commentarios 4or libri sententiarum que (!) composti sunt per venerabilem virum M. N. Harder tunc temporis collegatis …’ (f. 309v).

Bibliografie: Schuller (1933) 21-22; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2037; Nemes (2010) 183; Dincă (2017a) 170, 172.

MS 605

 1. Soccus, Sermones: pars hiemnalis; de tempore (1-231), Index alfabeticus sermonum (232-252r) – b. Passio Domini exposita compendiose ( 252v-270r)

Hârtie/Pergament; i + ii (Pergament) + 270 + i (Pergament); 330 x 210 mm; legătură medievală monastică, încuietori metalice, în legătură 2 bifolii ii + i, Vechiul Testament cca. 1200; inițiale filigranate; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: ʻiste liber Socco…’ (în continuare ilizibil, foaie de gardă) – ʻiste liber est Conventus Sancte Crucis in Cibino ordinis fratrum predicatorum’ (ii verso) – sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta anterioară); ʻexpliciunt sermones in Socco pars hyemnalis, de tempore, scriptos per Nycolaum Heyner de Döbelein et finitum (!) ipso die Sancti Vitalis, anno M.CCCC.XXXii’ (231v).

Bibliografie: Schuller (1933) 23-25; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2037a.

MS 606

Guillelmus Durantis, Rationale divinorum officiorum

Pergament; 205 ff.; 336 x 250 mm; legătură medievală plină (piele pe lemn), fără decor, urme de încuietori medievale, etichetă de bibliotecă medievală căzută; lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: ʻparrochialis Ecclesie [Sancte Marie]’; s. XIVex-XVin.

Bibliografie: Schuller (1933) 20; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2038.

MS 607

 1. Johannes de Friburgo, Manuale de summa confessorum (1-252v) – b. Johannes de Friburgo, Tabula manualis de summa confessorum (252v-322v) – c. Notae super iure ecclesiastice ac civile (323-324)

Hârtie; 324 ff.; 293 x 215 mm; legătură medievală plină, decor la rece, resturi de încuietori metalice, cu un bifoliu al unui missale s. XIII în legătură; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: ʻiste liber est conventus Cibiniensis ordinis fratrum predicatorum’ (f. 1r și f. 324v) – sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta anterioară); s. XV2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2038a.

MS 608

 1. Thomas Aquinas, Summa theologiae, pars I. (1-167, cu f. lipsă) – b. Thomas Aquinas, Summa contra gentiles (168-317) (incomplet)

Pergament; 317 ff.; 345 x 245 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece pe lemn, urme ale unor piese metalice, s. XV; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică (litterae parisiensis), unele note marginale în cursivă gotică, însemnări de pecia; orig.: Franța/Paris; prov.: Conv. dominican Sf. Cruce, Sibiu – Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; a.: s. XIIIex – b.: s. XIV1.

Bibliografie: Schuller (1933) 27-30; Bibliotheca Hungarica II (1993) 71; Nägler (2003) 172; Dincă (2009-2010) 359-371; Dincă (2017a) 171.

MS 609

 1. Questiones super quarto sententiarum (1-195, 195v-200 albe) – b. „De oblatione materia” (201-217) – c. Guido de Monte Rochen, Manipulus curatorum (218-319)

Hârtie; i + ii + 319 + i, f. 195v și 200, albe; 291 x 210 mm; legătură medievală plină, decor la rece, încuietori metalice, etichetă medievală din pergament ʻQuestiones super quartum sententiarum’; lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: ʻdominus Cristianus’ (!) (f. iir) – ʻiste liber est Martini Andree de Novavilla, plebani in Megies’ (f. iiv) – ʻiste liber proprius est Michaelis de Helta, artis baccalaureus’ (f. ir), ʻego Michael, artis baccalaureus de Helta percepi solutis florenos VI in puro auro a domino Martino plebano de Zazsebis et unum librum pro florenis II et ad …’ (în continuare ilizibil, f. iv posterior); ʻAnno Domini Mmo CCCC Lxo etc. Deo gratias’ (f. 195r); s. XV2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2039; Dincă (2017a) 170, 172.

MS 613

Thomas Aquinas, Super librum I. sententiarum (incomplet, distinctiones III-XLVIII)

Pergament; 209 ff.; 350×205 mm; legătură medievală plină, piele roz, pe lemn, fără decor, piese metalice și încuietori; inițiale înflorite, lombarde; însemnări de pecia; orig.:Franța; s. XIV1.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2040; Dincă (2017a) 171, 174.

MS 615

Psalterium cum calendario et antiphonis (incomplet, sever deteriorat)

Pergament; 74 ff.; 435 x 305 mm; legătură deteriorată (lipsă coperta posterioară), piele decorată la rece, piese metalice, s. XVI; inițiale filigranate; minusculă gotică; orig.: Ungaria/Transilvania?; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; prov.: Kapellenbibliothek; s. XV1.

Bibliografie: Schuller (1936) 29-30; Szendrei (1981) I. C 80; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2040a.

MS 633

Vigiliale (incomplet)

Pergament; 21 ff.; 360 x 245 mm; legătură medievală plină, piele roz pe lemn, decor la rece, resturi și urme de piese metalice, în legătură bifoliu pergament, text gramatical, cca. 1400; f. 1r: decor floral policrom, cu aur, în oglindă, pe trei laturi, inițială locuită policromă în chenar, lombarde; minusculă gotică și cursivă gotică; orig.: Transilvania (?); prov.: ʻDominus Mathias Cibiniensis, anno a Cristo 15XXIII’ (bifoliul din legătură); ʻHoc vigiliale fecit fieri venerabilis dominus Marcus Knoll, plebanus in Magnohorreo pro usu et conservatione omnium et singulorum fratrum Cibiniensi, pro tunc collector capituli eiusdem, in anno domini Millesimo quingentesimo septimo’ (f. 4v).

Bibliografie: Schullerus (1928) 309; Reinerth (1931) 195; Schuller (1935) 43-44; Szendrei (1981) I. C 74; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2041.

MS 637

Lectionarium, (incomplet)

Pergament; 34 ff.; 325 x 220 mm; legătură plină, decor la rece, s. XVI; lombarde; minusculă gotică; orig.: Transilvania?; prov.: Kapellenbibliothek; s. XVIin.

Bibliografie: Schullerus (1928) 312; Bibliotheca Hungarica II (1993) 72; Nägler (2003) 171.

MS 638

Sermones de sanctis

Hârtie; 369 ff.; 315 x 210 mm; legătură medievală plină, decor la rece geometric-floral, încuietori metalice, în legătură manuscris iudaic pe pergament; lombarde, unele spații pentru inițiale necompletate; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: ʻiste liber pertinet ad conventus Cibinienisis ordinis predicatorum’ (f. 1r) – sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta 1); s. XV2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2043.

MS 639

 1. Thoma de Aquino, Tractatus de corpore Christi (1-34r) – b. Sermo (34v-36) – c. Sermo (37-38r) – d. Thoma de Aquino, Super de iudicibus astrorum (38r) – e. „Georgius dictus nobilis de Ungaria, Tractatus purgatorii” (38r-71) – f. Sermones varii (72-95)

Pergament/hârtie; i + 95 ff.; 300 x 212 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, fără decor, resturi de încuietori metalice, în legătură un bifoliu pergament manuscris, s. XIV2; lombarde; cursivă gotică; orig.: Europa centrală?; prov.: ʻPro magistro Nicolaii plebani de Helta’; s. XV1.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2043a.

MS 640

 1. Johannes Milicius, Postilla (1-72) – Johannes Milicius, Sermones de tempore et de sanctis pars II (173-291) – c. Sermo synodalys (292-265)

Pergament/hârtie; 295 + i ff.; 290 x 210 mm; legătură plină, piele pe lemn, decor la rece, geometric-floral, urme de încuietori metalice; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Europa centrală; prov.: sigiliul ars al orașului Sibiu (tranșă); s. XIVmed.

Bibliografie: Schuller (1933) 25-27; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2044.

MS 641

 1. Psalterium (1-116v) (incomplet, inc. ab ps. XLII); b. Hymnarium (117r-145)

Pergament; 145 ff.; 300 x 230 mm; legătură restaurată sec. XX, fără detalii cunoscute; inițiale înflorate în chenar cu aur, cu vrejuri ascendente și descendente și lombarde; minusculă gotico-umanistică; orig.: Transilvania?; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu? – ʻJacobus Mensaltinus’ (f. 65r, ms., sec. XVI); prov.: Kapellenbibliothek; XVI1-med.

Bibliografie: -.

MS 643

Petrus de Riga, Aurora sacra (incomplet)

Pergament; 148 ff. (f. 148, albă); 312 x 222 mm; legătură medievală plină, piele fără decor pe lemn, două piese metalice de închidere, cu curele din piele; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică și cursivă gotică, 1 col.; orig.: Germania meridională?; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu – ʻExplicit Aurora. Hunc librum propriavit (!) autem honorabilis vir dominus Nicolaus plebanus Cibiniensis sexta die ante diem obitus sui, cuius memoria sit in benedictione dei’ (f. 147v); prov.: Kapellenbibliothek; s. XIVex-XVin.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2045.

MS 644

Thomas Bradwardine, De causa Dei contra Pelagium, libri II-III (incomplet)

Pergament; 293 ff.; 330 x 230 mm; legătură medievală plină, piele roz, lemn, fără decor, piese metalice și încuietori; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică; orig.: Franța?; prov.: etichetă tipărită: ʻEx libris capituli Cibinien. A.C.’; s. XIVmed.

Bibliografie: Dincă (2017a) 172.

MS 647

 1. Albertus de Padova, Postilla, (1-337r) – b. Notae variae (Lat. Ge. 337v)

Hârtie; 337 ff.; 295 x 220 mm; legătură medievală plină, pergament pe lemn, însemnări indescifrabile pe coperta 1; inițiale filigranate; 1-2 col.; cursivă și minusculă gotică; orig.: Germania meridională/Transilvania; prov.: Anton din Mediaș, Valentin Frenkel (vide infra); ʻRegistrum libri infrascripti per manus Anthonii sacerdotis in Kzeyden, anno domini Millesimo CCCCo 29o, [mână diferită] item anno domini Mo xliio in festo undecimomilia virginum obiit dominus Anthonius quidam predicator et legavit iste librum scilicet postillam pro domino Valentino Frenkel perpetue…’ (f. 4r) – ʻPer manus Anthonii sacerdotis de Medies in Mueschna scripsi ex postillis Alberti de Padwa’ (f. 337r); s. XV1.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2045a.

MS 648

 1. Bernard de Clairvaux, Sermones super cantica (1-153r, 153v-155 albe) – b. Augustinus Hipponensis, Tractatus in epistolam Johannis ad Parthos (155-195)

Hârtie/Pergament; i (Pergament) + ii + 195 + i ff.; 310 x 215 mm; legătură medievală plină, încuietori și piese metalice fără decor, în legătură 2 bifolii, manuscris gramatică latină, s. XIV; lombarde; orig.: Germania meridională; prov.: Bis. Sf. Maria din Sibiu; s. XV1.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2046.

MS 649

 1. Bartholomeus Pisanus, Summa de casibus conscientiae (1-169) – b. De utilitate indulgentiorum (170-172) – c. Casus summarii decretalium (173-230) – d. Henricus Mersenburgensis, Summa iuris canonici seu Labia Sacerdotum (230v-261)

Hârtie; 265 ff., 262-265 albe; 315 x 218 mm; legătură medievală monastică, piese metalice și încuietori, în legătură fragmente ale unui instrument notarial, s. XV; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: ʻIste liber fecit domini Wolfgangi Pistoris’ (f. 1r); a: ʻExplicit summa de casibus conscientie quam compilavit frater Bartholomeus ordinis fratrum predicatorum, anno Domini 1425 proxima quinta feria ante nativitatis (!) Marie’ (f. 169v) – b-d: s. XVmed.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2047; Dincă (2017a) 174.

MS 650 (Coligat cu Inc. 377, -378, -379)

 1. Nicolaus de Graetz, Tractatus de XII articulus fidei (1-105, incomplet) – b. Sermones dominicales (108-167).

Hârtie /Pergament; i + 167 ff., f. 106-107, albe; 305 x 215 mm; legătură plină medievală cu încuietori metalice, decor la rece cu motive vegetale și geometrice; fără decorație; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: sigiliul ars al orașului Sibiu (tranșă) – ʻHunc librum cum ceteris libris, dominus Matheus plebanus de Pulcro (!) Monte contulit conventus (!) ordinis predicatorum Sancte Crucis ad Cibinum pro memoria perpetua. Cuius anima requiescat in pace sancta. 1503. O, mater dei, memento mei!’ (f. 69, Inc. 63, notă manuscrisă); s. XV2.

Bibliografie: Jugăreanu (1969), nr. 205, p. 104; nr. 353, p. 164.

MS 651

 1. Innocentius IV, Tabula de ordine dicendorum seu Summa de poenitentia (1-115r) – b. Siboto (Frater), Sermones super psalmum miserere (115v-156v) – c. Isidorus Hispalensis, Allegoriae quedam Sacre Scripturae (157-165r) – d. „Schola celestis exercitii” seu „Vita religiosi” (165r-166r) – e. Bernard de Clairvaux, De aedificando domo spirituali seu conscientiae (166-186) – f. Siboto (Frater), Commentarius in Pater Noster (187r) – g. Iacobus de Benevento, Viridarium consolationis de virtutibus et viciis (187v-190r) – h. Notae variae (Lat. Ge. f. i, ii, f. de gardă ant. și post.)

Hârtie; i + ii + 190 ff.; 300 x 215 mm; legătură medievală fără ornamente, piese și încuietori metalice; manuscris s. XIII lipit pe fețele interioare ale coperților, etichetă medievală manuscris pergament: ʻInnocentius tercius’ (!); inițiale filigranate; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta 1); a: 1400 (ms. 113v: ʻExplicit summa de penitencia Innocentii quarti comparata per honorabilem virum dominum Mathiam, filium Michaelis aurifabri de Tyrnavia’ – f. 115r: ʻFinita est summa cum tabula proximo sabbato ante adventum domini anno domini 1400 per manus Johannis Vlusch…ʻ), b-h: s. XVin.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2048.

MS 657

 1. Sermo Johannis Zekel (1-11, 212-216, f. 2, 213 albe) – b. Explanatio epistolarum dominicalium (Sermones) (12-210r) – c. Passio Christi, exemplum (210v-211) – d. Thomas Ebendorfer, Sermones XI de novem alienis peccatis (217-255v) – e. Nicolaus de Graetz, Tractatus de XII articulis fidei seu Symbolus (256-267) – f. Johannes de Kwidzyn sive de Marienwerder, Expositio symboli apostolorum seu Tabula expositionis symboli apostolorum (268-305) (incomplet)

Hârtie; 305 ff.; 291 x 218 mm; legătură medievală plină, monastică, decor la rece, piese metalice și încuietori, în legătură diverse fragment manuscrise, s. XIII-XIV; inițiale filigranate și lombarde; 1-2 col.; cursivă gotică; orig.: Germania/Transilvania; prov.: Johann Zekel (vide infra); a: 1502 et circa: ʻHunc sermonem colegit feci in ecclesia mea in festo Sancti Georgii, ego Johannes Zekel anno 1502’ (f. 6r) – ʻHunc sermonem ego Joannes Zekel feci et colegi predicarique dominicam Cibinii (f. 212r) – b-f: 1469 et circa : ʻ1469 in vigilia Visitationis gloriose Virginis Marie. N. Ffrancky (f. 199r).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2048a.

MS 660

 1. Commentarius in evangelium Marcii (1-87) – b. Commentarius in evangelium Lucae (88-159) – c. Bonaventura, Commentarius in Johannem (160-243) – d. Commentarius in Ecclesiasten (244-249v)

Pergament; 249 ff.; 295 x 215 mm; legătură medievală plină, fără decor, în legătură manuscris s. XIII; 1-2 col. alternante; minusculă gotică și cursivă gotică; orig.: Franța (Paris); prov.: Conventul cistercian al Sfintei Fecioare din Cârța, (ʻad Kerz’, șters, în lumină UV, f. 1); s. XIIIex-XIVin.

Bibliografie: -.

MS 665

(Liber specialis missarum – Missale ʻCibiniense’)

Missale cum Tabula memoriae fraternitatis Cibiniensis (1-12)

Pergament; 119 ff.; 270 x 180 mm; legătură medievală plină, restaurată, piele decorată la rece pe lemn, piese metalice de protecție și de închidere, s. XV; inițiale filigranate, inițiale roșu-negru cu profiluri umane și lombarde; minusculă gotică și cursive gotică și umanistică, s. XV-XVI, îndeosebi f. 2-12, uneori 1 col.; orig.: Transilvania, Șura Mică; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; prov.: Kapellenbibliothek; 1394, octombrie 26, ʻIncipit liber specialis missarum, qui pertinet ad fraternitatem per Cybynium quare compilauit dominus Mychael plebanus in Paruo Horreo … Anno Domini Mo CCCo xciiiio conpletus (!) est septimo calendarum nouembrium. Qui me scribebat, nomen habebat. Nomine scriptoris si tu cognoscere queris. The tibi sit primo, ode medio, ricus que secundo’ (f. 13r).

Bibliografie: Schullerus (1928) 299-302; Schuller (1934) 28-31; Cosma (1969) 29: Reinerth (1970) 113-122; Reinerth (1972) 10-11; Reinerth (1976) 156-159; Brâncuși (1978) 112-113; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2049a; Nägler (2003) 171. Dietl (2015) 188, 193-194; Radó (1973) 226.

MS 666

Sermones dominicales per totum anum

Hârtie; 204 ff.; 300 x 210 mm; legătură plină medievală, piele roz pe lemn, deteriorată, resturi ale închizătorilor metalice; lombarde, o inițială filigranată; cursivă gotică; orig.: Germania meridională?; prov.: ʻConradus, Thomas, Petrus, Nicolaus, Jacobus, Otto, Nicolaus plebani in Salisffodio, que fuerunt confratres capituli Cibiniensis. Thomas plebanus, Caspar plebanus’ (f. 204v); s. XV1.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2050.

MS 667

 1. Explanationes: antidotum, cedar, papirus (1r); b. Hugutio, Liber derivationum cum praefatio et registro (2-449)

Hârtie+Pergament; 452 ff. (450-452, albe); 305 x 200 mm; legătură medievală plină, sever deteriorată, lipsă coperta 1, piele roșie-roz pe lemn, cu piese metalice; inițiale filigranate, colorate, în chenar, lombarde; minusculă gotică (titluri) și cursivă gotică (text); orig.: Germania meridională; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu; a: ʻiste liber pertinet ad dotem Cibiniensem’ (f. 161r) –b: ʻdotis civitatis Cibiniensis est liber iste’ (f. 284r); prov.: Kapellenbibliothek; s. XV1-med.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2050a.

MS 668

Questiones ad secundum librum secunde partis Summae theologiae Thomae de Aquino

Hârtie; 284 ff.; 290 x 205 mm; legătură medievală întreagă (monastică), piele pe lemn, decor la rece, piese metalice, fragmente ms. german în legătură; lombarde; cursivă gotică; orig.: Europa centrală; prov.: Conventul Dominican Sf. Cruce din Sibiu (numeroase însemnări medievale de proprietate, cea mai recentă: ʻIste liber est conventus Cibiniensi ordinis fratrum predicatorum aput sanctam crucem anno domini 1515’ (f. 283r) – sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta 1, fața anterioară); 1459 (coperta 1, fața anterioară).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2051.

MS 669

 1. Vicentinus, Liber gratiae redemptoris (1-245); b. Vicentius Bellovacensis, Liber de laudibus S. Mariae (246-303); c. Vicentius Bellovacensis, Tractatus de S. Ioanne Ewangeliste (304-312)

Hârtie; i + 312 + i ff.; 395 x 210 mm; legătură medievală plină, piele cu decor la rece pe lemn, piese metalice, pe ambele coperte etichete de pergament: ʻLiber gracie’ (ms., minusculă gotică), repetat pe tranșa inferioară; spații rezervate necompletate; cursivă gotică; orig.: Germania meridională?; prov.: a: ʻex libris domini Mathei decretorum doctor, custodis Transilvanensis’ (f. 1r, ms., s. XV) – coperta anterioară și posterioară, la interior, însemnări de proprietate ms., circa 1500, ale conventului dominican Sf. Cruce din Sibiu: ʻIste liber est conventus Sancte Crucis in Cibinio; Iste liber est ecclesie in Cibino commorantium fratrum predicatorum, legatus per egregium virum dominum Matheum plebanum quondam Milenbachensis necnon custodem Transilvanensis, cuius anima requiescat in sancta pace’ – biblioteca orașului Sibiu (sigiliul ars, pe tranșă); prov.: Kapellenbibliothek; s. XV2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2051a.

MS 670

 1. Tractatus de modo et ordine poenitentiae” (1-58r) – b. „De baptismo et predicatione Johannis Matei IIIo, Marci primo, Luce IIIo (58r-59r) – c. „Concordancia novi veterisque testamenti et explanacio Byblie” (59r-v) – d. Henricus de Bitterfeld, Tractatus de horis canonicis dicendis (60-71v) – e. Sermones de sanctis (72-83 + i)

Hârtie/Pergament; i + 83 + i (Pergament) ff.; 293 x 222 mm; legătură întreagă medievală cu missale s. XIV în legătură; lombarde; minusculă și cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: Bis Sf. Maria din Sibiu?; s. XVin.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2052.

MS 671

Zacharias Chrysopolitanus, Unum ex quattuor (concordantia evangeliorum) (incomplet)

Pergament; 177 ff.; 267 x 205 mm; legătură medievală plină cu încuietori metalice, fără decor; lombarde; 1 col.; cursivă gotică; orig.: Europa centrală?; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; s. XIV2.

Bibliografie: -.

MS 672

Sermones graduales de tempore et de sanctis

Pergament deteriorat; 79 ff.; 265 x 175 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, o încuietoare metalică centrală; pe coperta 1, etichetă de pergament, cursivă gotică, s. XV, ʻSermones graduales de tempore et de sanctis’; în legătură bifolium Pergament ms. s. XIII1; lombarde; minusculă carolingiană târzie; orig.: Franța?; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; prov.: Kapellenbibliothek; XII2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2052a.

MS 674

In cantica canticorum

Pergament/hârtie; 124 ff.; 295 x 215 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, fără decor, resturi de piese metalice; rubrici; 1 col./2-4 col.; cursivă gotică; orig.: ?; prov.: ʻliber ecclesie Cibiniensis’ (în lumină UV, f. 1) – ʻEcclesie Cibiniensis liber 1484 (în lumină UV, pe coperta 1, fața anterioară); s. XV1.

Bibliografie: -.

MS 676

 1. Sermo (2r-v); b. Petrus Lombardus, Sententiarum libri IV (3-405r); c. Notae (405v)

Hârtie; 405 f.; 315 x 220 mm; legătură medievală plină, piele roșie-roz pe lemn, piese metalice, în legătură bifolium pergament ms. text ebraic, titlu medieval ilizibil pe coperta 1; inițiale filigranate; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: a: ʻPaulus de Greng(…)n’ (f. 1r. ms. 1426-1427), precum și consemnări ʻin studio Wienensi’ – Bis. Sf. Maria, Sibiu?; prov.: Kapellenbibliothek; b. ʻExplicit quartus liber sententiarum et est finitus anno domini M. CCCC. XXI, de quo deus gloriosus sit benedictus in secula seculorum, amen’ (f. 377v) – a, c: XVmed.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2053a; Dincă (2015) 459, 469-70; Dincă (2017a) 172.

MS 677

Petrus Lombardus, Sententiarum libri IV

Hârtie; 301 ff.; 395 x 215 mm; legătură medievală plină, piele cu decor la rece pe lemn, urme și resturi ale unor piese metalice, în legătură bifolium pergament ms. s. XIV2; lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: conventul dominican Sf. Cruce din Sibiu – orașul Sibiu (sigiliul ars, coperta 1); prov.: Kapellenbibliothek; 1458 (f. 94v) – 1471 (f. 216v, f. 301r).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2054; Dincă (2017a) 172.

MS 678

Gregorius IX Papa, Decretales

Hârtie+Pergament; 288 ff.(286v-287, albe); 300 x 220 mm; legătură medievală plină, piele cu decor la rece pe lemn, resturi ale unor piese metalice și curele din piele de închidere; inițiale filigranate și lombarde, numeroase locuri de inițiale necompletate; minusculă gotică (titluri) și cursivă gotică (text); orig.: Transilvania/Sibiu?: ʻLaus tibi sit Christe quoniam liber explicit iste, finis adest operis mercedem posco laboris etc. Laus filio virginis Marie, Valentini Mathie de Cibinio’ (f. 286r); prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; prov.: Kapellenbibliothek; s. XVmed.-2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2054a; Dincă (2017a) 173.

MS 680

Commentarius in Isaiam

Pergament+hârtie; 360 ff.; 290 x 220 mm; legătură medievală plină cu încuietori metalice; inițiale filigranate; cursivă gotică; orig.: Franța?; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; s. XVmed.

Bibliografie: -.

MS 681

 1. Rupertus Tuitiensis, De victoria verbi dei (1-95v) – b. Oculus animae (96v-121v, 122 albă) – c. Anselmus Cantuariensis, Antithemenon (123-168r) – d. Henricus de Oyta, Tractatus de contractibus (168v-193v) – e. Henricus de Oyta, Tractatus de animabus (194-197v) – f. Henricus de Hassia, De humanitatis Dei (198-200r) – g. Henricus de Hassia, Speculum humanae salvationis (200v-223v) – h. „De quattor instinctibus” (224r-232v, 233-235 albe) – i. Johannes de Fonte, Conclusiones quattor librorum sententiarium (236-288v, 289 albă) – j. Augustinus Hipponensis, De fide ad Petrum (290-300v, 301 albă) – k. Henricus de Hassia, Ad Adalbertum, Austriae ducem (302-305r) – l. Sermo de conceptione Virginis Mariae (305v-307r) – m. Sermo de nativitate Christi (307r-309v) – n. Festum conceptionis (310r, 310v-313 albe) – o. Registrum libri (314)

Pergament+hârtie; 314 ff.; 305 x 225 mm; legătură medievală plină, piele roz pe lemn, resturi piese metalice, fără decor; inițiale filigranate în chenar și lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania?; prov.: Bis. Sf. Maria din Sibiu?; 1417-1418: ʻDeo gratias finitus est liber iste, in vigilia beatorum apostolorum Petri et Pauli, Anno Mmo CCCCmo XVIImo’ (f. 89v) Anno Millmo CCCCmo 18mo (f. 232r).

Bibliografie: Schuller (1934) 20-27; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2055a; Dincă (2015) 464.

MS 682

Aristoteles, Metaphisica (coligat cu Inc. 260-261)

Hârtie; 56 ff. (f. 56, albă); 310 x 220 mm; coligat cu semi-legătură medievală, piele pe lemn; o inițială cu elemente filigranate și lombarde, numeroase locuri de inițiale rămase libere; cursivă gotică 1-2 col.; orig.: Europa centrală?; prov.: Conventul dominican „Sf. Cruce”, Sibiu – Biblioteca orașului Sibiu (sigiliul ars al orașului, pe tranșă); prov.: Kapellenbibliothek; s. XVex.

Bibliografie: Jugăreanu (1969), nr. 46, p. 39; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2056; Dincă–Baumgarten (2011‑2012) 491-498.

MS 683

 1. Notae variae (1r); b. Glossarium latino-germanicum „Brito Maior cum conpositis (!) verborum” (1v-4r); c. Tabula missarum et horarium ab vigilia nativitatis usque in die Pasche (4v-5r); d. Iordanes de Quedlinburgo (sive de Saxonia): Tractatus de passione Christi (9r-43v); e. Tractatus anonimi de passione Christi (43v-55v); f. Adnotationes super tercium capitulum in Job (55v-56v); g. Sermo de animabus (57r-58r); h. Commentarius super tractatu de conflictu viciorum et virtutuum (58v-77v); i. Henricus de Langenstein (sive de Hassia), Tractatus de confessione (78r-83v); j. Sermo de confessione (83v-85v); k. Sermo de tempationibus (85v-88v); l. Robertus Holcot, De bonis sacerdotibus (89r-91r); m. Adnotationes de sacerdotibus (91r); n. Robertus Holcot, De oblivione … (91r-v); o. Robertus Holcot, De arte magica (92r-93v); p. Henricus de Langenstein (sive de Hassia), ? (94r-97r); r. Sermo in sabbato quattuor mensis decembris (98r-99v); s. Robertus Holcot, De conscientia (100r-101r); ș. Robertus Holcot, De tenebris (101r-102v); t. Robertus Holcot, De quarta caritate (102v-103v); ț. Robertus Holcot, Fides quattuor ? (103v-104v); u. Robertus Holcot, Devota oratio (104v-106r); v. Robertus Holcot, De septem vicis capitalibus (106r-107r); x. Robertus Holcot, De gratia Domini (107r-v); y. Robertus Holcot, De ? nostro (108r-v); z. Robertus Holcot, De commendatione ? (109r-110r); a1. De impedimento orationis (110v-111v); b1. Gerardus de Vliederhoven, Cordiale quattuor novissimorum (112r-135v); c1. Alcherus Clarevallensis (Ps. Bernardus Clarevallensis), Meditationes (135v-147r); d1. Stephanus de Borbone, Liber de timoribus et de septem donis spiritus sancti (147v-153r); e1. Augustinus Hipponensis, De conflictu vitiorum et virtutuum (153v-159r); f1. Adnotationes super idolatria, blasphemia, violentia etc. (159r-v); g1. Thomas de Cobham, Summa de paenitentia (160r-289v)

Hârtie; 291 ff. (5v-8, 216v, 290-291, albe); 290 x 220 mm; legătură medievală plină, piele fără decor pe lemn, două piese metalice și curele de închidere; o inițială filigranată (f. 160r), lombarde; minusculă gotică (titluri) și cursivă gotică (text); orig.: Transilvania (Țara Bârsei); prov.: ʻIordanus frater, anno domini 1432’ (f. 34v) – ʻLiber parrochia (!) ecclesie beate Virginis Marie Cibiniensis 1495’ (coperta 2, interior); prov.: Kapellenbibliothek; 1432-1433 (f. 34v, 43v, 55v, 77v, 135v).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2056a.

MS 684

 1. Bartholomeus Pisanus (sive de Sancto Concordio), Summa pisana (1-219v); b. Martinus de Sulimano (sive Syllimanis), Super usu feudorum (221-232); c. Abbreviaturae juridicae (coperta 2, interior)

Hârtie; 232 ff. (f. 220, albă); 290 x 210 mm; legătură medievală plină, piele fără decor pe lemn, resturi ale unor piese metalice de închidere; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică (titluri) și cursivă gotică (text); orig.: Europa centrală; prov.: ʻParrochialis ecclesie Cibiniensis’ (coperta 1, interior, ms. s. XVex); prov.: Kapellenbibliothek; a. XVin – ʻHanc summmam recitaui ego Galvanus decretorum doctor Paduensis, decretales articuli legens, Millesimo CCCo lxiiio … Explicit summa domini Martini de Sulimano super usu feudorum, deo gratias’ (f. 232v) – c. XIV2.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2057; Dincă (2017a) 174-75.

MS 685

Breviarium (incomplet)

Pergament; 163 ff.; 265 x 190 mm; legătură medievală plină deteriorată, piele fără decor pe lemn, urme ale unor piese metalice de închidere; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică 1-2 col., note în cursivă gotică; orig.: Europa centrală; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; prov.: Kapellenbibliothek; XIVmed.-2.

Bibliografie: Schullerus (1928) 311; Reinherth (1931) 191-Schuller (1935) 45-46; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2057a; Nemes (2010) 183.

MS 686

 1. Hugo Argentinensis (sive Ripelin), Compendium theologice veritatis (1-104r); b. Thomas Ebendorfer von Hasselbach, Sermo de S. Agneta et sermones de apostolis (104r-107); c. Expositio super cantica canticorum (108-121r); d. Ps. Nicolaus de Dinkelsbühl, Speculum amatorum mundi (121v-123r); e. Soccus (sive Conradus Brundelsheimensis), „XII utilitates susceptionis corporis Christi et sanguinis” (123r-v); f. Sermones de dedicatione ecclesie (123v-127v); g. Soccus (sive Conradus Brundelsheimensis), Sermones de sanctis abbreviatae (128-144r); h. Registrum libri (144v); i. Gerardus de Vliederhoven, Cordiale de quattuor novissimis (145r-176); j. Notae variae ad sermones (176r-177v)

Hârtie; 177 ff.; 290 x 210 mm; legătură medievală sever deteriorată, coperta 1 lipsă, coperta 2 detașată din blocul de carte, semi-piele pe lemn, cu urme ale unor piese metalice, fragmente de pergament ms. în legătură; lombarde; cursive gotice; orig.: Germania meridională și Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Sibiu?; prov.: Kapellenbibliothek; s. XVmed-2: ʻEgo Johannes … in VIa Pasce 1457’ (f. 176r:).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2058.

MS 693

Haimo Autissiodorensis, Super apostolum

Hârtie; 111 ff. (1, 110-111 albe); 226 x 115 mm; legătură medievală din pergament tare, lucios, întărit cu piele la cotor, etichetă de titlu pe coperta posterioară: ʻ3a pars haymonis super apostolum 38’; inițiale lombarde; cursivă gotică; 1 col.; orig.: Germania meridională?; prov.:?; prov.: Bis. Sf. Walpurga, Cisnădie?; s. XV2.

Bibliografie: Schuller (1934) 16-18; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2058a; Nägler (2003) 170.

MS 694

Rupertus Tuitiensis, Super ewangelia Johannis

Hârtie; i + 259 + i ff.; 226 x 150 mm; legătură medievală de pergament, pe coperta 2 ʻRupertus super ewangelia Johannis’; minusculă gotică; fără decor; cursivă gotică; 1 col.; orig.: Germania meridională?; prov.:?; s. XVin.

Bibliografie: Schuller (1934) 18-20; Bibliotheca Hungarica II (1993) 78; Nägler (2003) 2059.

MS 697

Breviarium cum calendario (incomplet)

Pergament; 629 ff.; 200 x 135 mm; legătură medievală deteriorată, tăblii de lemn neacoperite; inițiale filigranate și lombarde; minusculă gotică, numeroase note la text în cursivă gotică; orig.: Ungaria?; prov.: numeroase note manuscrise datate în intervalul 1402-1440 aparținând lui ʻBlasius de Zek’, respectiv lui ʻFranciscus, plebanus de Bibarcfalva’ – conventul dominican Sf. Cruce din Sibiu – biblioteca orașului Sibiu (sigiliul ars pe tăblia 1); prov.: Kapellenbibliothek; s. XIV1-med.

Bibliografie: Schuller (1935), 44-45; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059a.

MS 702

 1. Nicolaus de Dinkelsbühl, Decem percepta (1-143) – b. Nicolaus von Dinkelsbühl: De tribus partibus paenitentiae (Tractatus octo IV) (144-218r, 218v-226r albe) – c. Notae (226v, 227 albă)

Hârtie; 227 ff.; 215 x 140 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, scoarțe rupte pe jumătate de-a lungul blocului de carte, decorat la rece, în legătură 2 ff. de manuscris teologic pe pergament, s. XIIImed; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; 1 col.; orig.: Germania/Europa centrală?; prov.: Conventul dominican Sibiu: ʻLiber hic est per me concessus ad tempus (!) fratri Marco exuli a venerabili patre fratre Bartholomeo pro tunc priore et pertinet ad conventum fratrum predicatorum’ (f.1) – ʻIste liber est conventus Cibiniensis ad Sanctam Crucem ordinis predicatorumʻ (f. 2) – sigiliul ars al bibliotecii orașului Sibiu (coperta 1); s. XVex (f. 1-218r), XVIin (226v).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059a.

MS 703

Aristoteles, Phisica

Hârtie; 256 ff., 250-251r, 252-256 albe; 215 x 160 mm; legătură medievală plină, piele pe lemn, decor la rece, în legătură 2 ff. manuscris pergament , text biblic, s. XIIImed; lombarde; minusculă și cursivă gotică; 1 col.; orig.: Germania/Europa centrală?; prov.: sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta 1) [Conventul Dominican din Sibiu]; ʻ1486 dominica ante festum circumcisionis Dei’ (f. 213) – ʻanno salutis 2a feria post conversionem Sancti Pauli 1487…’ (f. 249v) – ʻ55 denari costat. Anno etc. 1493’ (f. 1r).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059c.

MS 704

 1. Thomas de Cobham, Summa de poenitentia (1-145) – b. „Tractatulus de misteriis misse et eius expositione” (146-155) – c. „Sermo de conpassione (!) Virginis Marie” (156-175v) – d. Sermo de passione Virginis (175v-177v) – e. „Sermo” (177v-179v) – f. „Sermo” (180-184r) – g. Theobaldus de Sexannia, In disputatione contra Iudeos (185-200) – h. Paulus Hungarus, Summa de poenitentia (201-206) (incomplet)

Hârtie; 206 ff.; 215 x 145 mm; legătură medievală plină, decor la rece; inițiale filigranate și lombarde; cursivă gotică; 1 col.; orig.: Austria; prov.: ʻIste liber est conventus Cibiniensi ordinis predicatorum’ (f. 179v) – sigiliul ars al orașului Sibiu (coperta 1); a-f: 1456 et circa: ʻExplicit liber iste, laus et gloria sit Ihesu Chrite (!), finitus per manus Sigismundi de Smigen anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo VIo, octavo die Corporis Christi, in opido (!) Wrschemond in Austria … Amen’ (f. 145v); g, h: s. XVex.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059d.

MS 713

Adolbrandinus de Tuscanella, Sermones (Summa sermonum)

Pergament; 199 ff.; 175 x 130 mm; legătură monastică, piele decorată la rece pe lemn, cu o curea din piele și cataramă metalică, în legătură, anterior și posterior, câte un bifolium ms., pergament, sec. XIII1; lombarde (rar); minusculă gotică, alternativ 1-2 col.; note la text în cursivă gotică sec. XV; orig.: Franța; prov.: ʻNicolaus plebanus in Olczna’ (bandă de hârtie detașată, 90 x 25 mm, cursivă sec. XV); prov.: ʻGeschenkt von Apotheker Gustav Breinstoerfer 1910’ (f. de gardă, anter., ms.); cca. 1300.

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059e.

MS 715

 1. „De temporibus ordinationum” (1r)b. Credo (1v)c. Pontificale Romanum (2r-202r)

Pergament; 202 ff.; 165 x 122 mm; legătură medievală plină, fără decor, urme încuietori metalice; lombarde; minusculă gotică (1r, 2-202) – minusculă gotico-umanistica (1v); orig.: Europa Centrală?; prov.: ʻJohannes Czeckel (de Helta?)’ (f. 202v) – ʻGeorgius… de Helta’ (coperta 2, fața interioară); s. XV1 (ff. 2-202) – s. XV2-ex (ff. 1r-v).

Bibliografie: Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059f.

MS 759

Antiphonarium (incomplet)

Pergament; i + 278 ff.; 635 x 410 mm; legătură medievală plină, deteriorată, piele decorată la rece pe lemn, unele piese metalice; inițiale filigranate sau înflorate în chenar contrastant, cu aur și lombarde; minusculă gotică; orig.: Ungaria/Transilvania; prov.: Bis. Sf. Maria, Brașov – coperta 2 (ms. s. XVII), interior ʻMichael de Corona’ –ʻMichael Blasius de Molitoris Coronensis Anno Domini 1756’ (f. 1r); prov.: Samuel v. Brukenthal: ʻExcellentissimo domino Gubernatori de Brukenthal offert nomine Bibliothecae Coronensis Johannes Roth m. p. Gymnasii Rector MDCCLXXXII’ (f. i); s. XVex-XVIin.

Bibliografie: Schullerus (1928) 308; Reinerth (1967) 131-133; Bibliotheca Hungarica II (1993) 2059g; Nemes (2010) 183; Dietl (2015) 222.

MS 761

Breviarium cum calendario (Breviarium ʻBrukenthal’, Breviarium Grimani)

Pergament; 315 ff. (ff. 309v-315, liniate, cu decor, fără text); 215 x 150 mm; legătură modernă (sec. XVIII), piele roșie pe carton, cu decor la cald; decor foarte bogat, atribuit lui Simon Bening și Geeraert Horebout: în calendar, 24 pagini ilustrate cu scene de viață cotidiană, apoi 68 de pagini decorate integral, 24 de pagini decorate parțial cu scene biblice sau din viețile sfinților, de asemenea chenare și borduri cu motive vegetale și zoomorfe, inițiale cu aur, inițiale filigranate; minusculă gotică; orig.:Țările de Jos; prov.: conventul benedictin Sf. Margareta de lângă Praga (supra exlibros, f. 315v); prov.: Baronul Samuel von Brukenthal; s. XVIin.

Bibliografie: Nägler (1978) 54-56; David – Nägler (1981); As-Vijvers (2005) 379-90; de Maere (2007); Morrison (2007) 150-61; Ordeanu (2007); http://www.brukenthalmuseum.ro/breviar/.

MS 762

Sachsenspiegel (Codex Altemberger), vide București, Muz. Naț. de Ist., nr. 47606.

MS 763

Horarium

Hârtie/Pergament; i (hârtie) + 156 + iii (hârtie); 100 x 75 mm; legătură modernă, carton, încuietori metalice recuperate din legătura medievală; 15 chenare decorate cu motive vegetale, inițiale cu aur, inițiale filigranate; minusculă gotică; orig.: Franța nordică/Țările de Jos?; prov.: ʻZachariae [Schatz?] 18[?]9 die […]’ (f. i) – ex-libris etichetă ʻB[aron] Brukenthalsche Bibliothek n. 28’ (coperta 1, fața interioară); s. XVex.

Bibliografie: -.

(coligat cu Inc. 123)

Augustinus Hipponensis, De natura boni contra manichaeos liber unus

Hârtie; 4 ff. + i, albă; 290 x 200 mm.; legătură medievală, semipiele pe lemn, decor la rece, piese metalice, foaie de gardă anterio și posterior, pergament, Biblia cum glossa ordinaria, Franța s. XIII; lombarde; cursivă gotică, text principal, minusculă gotică în titlu; orig.: Transilvania?; prov.: HKB; s. XVex.

Bibliografie: Jugăreanu (1969) nr. 210, p. 105-106.

(coligat cu Inc. 241)

Iohannes Versor, Commentarius in Ethicam Aristotelis

Hârtie; 41 ff.; 305 x 215 mm.; legătură plină medievală cu încuietori metalice, decor la rece cu motive vegetale și geometrice; lombarde; cursivă gotică; orig.: Germania meridională; prov.: sigiliul ars al orașului Sibiu, pe tranșă; s. XV2.

Bibliografie: Jugăreanu (1969) nr. 93, p. 57-58.

                                     

(coligat cu Inc. 361)

 1. Notker Balbulus, Sequentia de Assumptione Beatae Mariae Virginis (‘Congaudent angelorum chori gloriosae virgini’) (1r-v). – b. Notae super liturgia (2r-v, 6r-7r). – c. Missae de sanctis Bernardino, Johanni apostolo, Ludovico, Stephano rege, Ladislao, Emerico etc. (3r-5v) – d. Thomas de Celano, Sequentia de Sancto Francisco (7v-8v).

Pergament; 8 ff., f. 1r-v, dispusă după coperta anterioară, fol. 2-8, înainte de coperta posterioară; 155 x 105 mm.; lombarde; a., c., d., minusculă gotică, b., cursivă gotică; orig.: Transilvania?; prov.: HKB; s. XVex-XVIin.

Bibliografie: Jugăreanu (1969) nr. 219, p. 110.


 

SIGHIȘOARA

Biblioteca documentară „Zaharia Boiu”

(Str. Hermann Oberth 22; www.bjmures.ro/biblioteci/Sighisoara/index.htm)

Folio 261, inv. 316

Psalterium cum antiphonis notatis, canticis et hymnis a. u. OP (incomplet)

Pergament; 50 ff., sever mutilat; 280 x 205 mm; legătură monastică plină; inițiale filigranate și rubricate; minusculă gotică; notație gotică de Metz; orig.: Sighișoara?; prov.: biblioteca gimnaziului evanghelic din Sighișoara: ‘Der Bibliothek des Evangelischen Gymnasiums Schaeßburg’, ex-libris ștampilă, s. XIX (f. 1r); s. XIVex.

Bibliografie: BH (1993) 2603; Kovács (2011) 97-108.

Biserica evanghelică C. A., Oficiul parohial

(Str. Cositorarilor 13; www.ev-kirche-schaessburg.ro)

(fără cotă)

Antiphonarium missae a. u. OP

Pergament; 185 ff. + 27 ff. detașate (trei terniones, un quaternio și o filă); 570 x 385 mm; legătură medievală plină, piele decorată la rece cu motive vegetale; inițiale filigranate, cadele, locuite, cu antrelac (aur, culori), inițiale lombarde; minusculă gotică; notație muzicală gotică pătrată, portative roșii cu patru linii; orig./prov.: Conventul dominican Sighișoara: ‘Explicit diurnum tam de tempore, quam de sanctis. Secundum morem almi ordinis fratrum predicatorum. Anno nostre salutis Millesimo Quingentesimo Sexto. Laus Deo’ (p. 369); 1506 (p. 369).

Bibliografie: Schullerus (1998) 9-10; Binder (2017) 37-38.

(fără cotă)

Antiphonarium missae a. u. OP (fragm.)

Pergament; 5 ff. detașate (două bifolii și o filă), deteriorate de foc; 570 x 385 mm; inițiale filigranate și lombarde, cadele; minusculă gotică; notație muzicală gotică pătrată, portative roșii cu patru linii; orig./prov.: Conventul dominican Sighișoara?; s. XV2.

Bibliografie: –.

 

TIMIȘOARA

Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Județean Timiș

(Str. Andrei Mocioni nr. 8; arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/timis/)

Colecția Muzeului Banatului, nr. 21.

 1. ‘De excellentia divine laudis’ (r). – b. Nota super vitam Beatae Mariae Virginae et super Annam, matrem Mariae (v).

Pergament; 1f.; 300 x 210 mm.; (v) reprezentare schematică a genealogiei Fecioarei Maria, cu antroponime în medalioane – medalionul central locuit, reprezentând policrom (aur, albastru, roșu, roz, verde) scena nașterii lui Isus în iesle: Isus prunc, vegheat de Maria și Iosif, respectiv de un bou și un măgar; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: Germania sau Franța (reg. Trier – Metz?); prov.: ?; s. XIV1.

Bibliografie: –

Colecția Muzeului Banatului, nr. 22.

Graduale (fragm., Offertorium ‘Deus, deus meus’, Ps. 62: 2, 5; lectiones)

Pergament; 1f.; 170 x 210 mm.; inițiale lombarde; minusculă gotică; orig.: Europa centrală; prov.: ?; s. XV2.

Bibliografie: –

 

TÂRGU MUREȘ

Biblioteca Teleki-Bolyai (Telekiana)

(Str. Bolyai nr. 17; www.telekiteka.ro)

MS 43

 1. Ps.-Cicero, De re militari (1r-7r) – b. Marcus Tullius Cicero, De legibus (7v-46v) – c. Publius Flavius Vegetius, De re militari (47r-111r) – d. Sextus Iulius Frontinus, De re militari (111r-174r);

Hârtie; vii + 174 + ii ff. (9 ff. adăugate cu ocazia relegării, s. XIX, conțin însemnări la text ale lui S. Teleki, s. XIX); 225 x 160 mm; legătură de amator, s. XIX, piele și carton verde, cotor decorat la cald; inițiale filigranate, lombarde și barate; minusculă gotică cu influențe umanistice; orig.: Italia; prov.: Conventul franciscan Șumuleu Ciuc (Album Bibliothecae Venerabilis Conventus Csik Somlyoviensis, 1757, A VI. 5/5272); Aranka György, s. XVIIIex: ‘M. Gr. Teleki Sámuel Ur Excelencjának Erdélyi. Könyves Gyűjteménye Közé ajánllya Tisztelettel Aranka György’ (‘Excelenței sale Contelui Sámuel Teleki, pentru colecția sa de cărți, Aranka György’, notă autografă (f. 1r); ex-libris heraldic, ‘Ex Bibliotheca Samuelis Sacri Romani Imperii comitis Teleki de Szék’ (contragardă ant.); s. XV2.

Bibliografie: Jancsó (1955) 245-46; Kristeller (1989) 474; Deé-Nagy (1997) 176.

MS 365 (Codex ‘Koncz’)

Biblia; gll. ma. (204v-205r).

Pergament; ii + 436 ff.; 154 x 108 mm; legătură s. XVIII-XIX, restaurată, piele maron pe lemn, cu refolosirea unor încuietori metalice din s. XV; inițiale filigranate, intarsiate și lombarde (roșu, albastru); minusculă gotică; însemnări în limba maghiară ca. 1410, cu conținut religios, cursivă gotică (ff. 204v-205r); orig.: Franța (Paris); prov.: biblioteca Colegiului Reformat din Târgu Mureș: ‘18 Januar. 1638. Accepit a Gener[oso] Dom[ino] Gerlestei Gab[riele]’ (f. de gardă ant.); ‘Karolus Magnus Lienborgh’, s. XVIII? (f. de gardă post.); însemnarea lui Koncz József, lb. ma., 1860, referitor la descoperirea manuscrisului în biblioteca conventului de la Sângiorgiu de Pădure (f. de gardă post.); ex-libris ștampilă al colegiului reformat din Târgu Mureș, s. XIX (f. de gardă post.); s. XIIIex.

Bibliografie: Farczády-Szabó (1973); Sebestyén-Spielmann (1995) 109-10.

MS 374

‘Formulae Styli’ de Somogyvár

Hârtie; i + 276 ff. (ff. 1-3; 276 cu însemnări ulterioare, lat./ma., s. XVIII-XIX); 193 x 143 mm; semi-legătură modernă restaurată, s. XIX, piele și carton; cursivă gotică; orig.: Ungaria; prov.: biblioteca colegiului reformat din Târgu Mureș; ‘Josephi Batz de Zagon 1794’ (f. 5r); s. XVex-XVIii.

Bibliografie: Bónis (1957) 117-133; Polak (1993) 256; Quéret Podesta (2009) 187-93.

MSS 382-383

(Coligate cu Bf. 571. Ordinea elementelor coligate: 1. Ioannis Reuchlin Phorcensis Ll. doc. De arte cabalistica libri tres Leoni X. dicati, Hagenau: Thomas Anshelmus, 1517; 2. Mathemalogium prime partis Andree alexandri Ratisbonensis mathematici super nouam et ueteram loycam Aristotelis, Leipzig: Melchior Lotten, 1504; 3. Ioannis Marliani questio de caliditate corporum humanorum tempore hyemis et estatis et de Antiparistasi, Veneția: Heredes Octaviani Scoti Modoetiensis, 1501; 4. Perspectiva Ioannis pisani anglici uiri religiosi uulgo communis appellata rationes visus in radiationibus ac lineis visualibus…, Leipzig?: Martinus Herbipolensis, 1504; 5. MS 382; 6. MS 383; 7. Ioannis Stöfler Iustingensis germani Tabulae Astronomicae, Tübingen: Thomas Anshelmus, 1514; 8. MS 383a; 16 ff.; 300 x 200 mm; Partituri muzicale, cu rare versuri în scriere cursivă (Imnuri, s. XVI2).

Legătură renascentistă plină, datată 1579/1587, piele de culoare deschisă pe carton, decorată la rece; prov.: ‘Sum Andrea Rempleri, emptus ab Andrea Liebenthal Fracofůrtense’, s. XVI; ‘Sum ex bibliotheca Nicolai Gatti serenissimi et regis Hungarie, Transilvanie Principis archi[…], anno Domini 1621’ (coligat A, pagina de titlu); ‘Liber Bibliothecae Collegii Reformatorum Wásárhelyensis Anno MDCCLXXXI-o, bibliothecario Stephano Nagy manu propria’ (f. de gardă ant.); ex-libris etichetă, colegiul reformat din Târgu Mureș (contragardă).

MS 382

 1. ‘Astrolabium’ (1r-11v) – b. Maurus Salernitanus, Super Isagoges, fragm. (11v-12r)

Hârtie; 12 ff.; 300 x 200 mm; inițiale filigranate, intarsiate și lombarde, cadele; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: ?; s. XVmed.

Bibliografie: Radó (1943) 61-64.

MS 383

‘Synonima apothecarii ex ydeomate Greco, Arabico et Latino Theutonico congregata’

Hârtie; 34 ff.; 300 x 200 mm; inițiale filigranate, lombarde și barate; cursivă gotică; orig.: Germania; prov.: ?; s. XVex.

Bibliografie: –.

 

BIBLIOGRAFIE

Abaffy (1993)                                            Székelyudvarhelyi kódex 1526–1528. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (Régi magyar kódexek 15), ed. Cs. N. Abaffy, E. E. Abaffy, Budapesta, 1993.

Abaffy/Szabó (1995)                              Döbrentei-kódex. 1508 Halábori Bertalan keze írásával, ed. Csilla Abaffy, Csilla T. Szabó, Budapesta, 1995.

Allmand (2011)                                        C. Allmand, The De Re Militari of Vegetius. The Reception, Transmission and Legacy of a Roman Text in the Middle Ages, Cambridge UP, 2011.

Anderson (2009)                                     Harald Anderson, The Manuscripts of Statius; Vol. I. Introduction and Catalogs of Materials, Arlington, Virginia, 2009.

Apor (2014)                                               Apor-kódex. 15. század első fele/15. század vége és 1520 előtt, edd. vv., Budapesta, 2014.

Archivführer (2016)                                Archivführer zur Geschichte der Deutschen in Kronstadt und dem Burzenland: Wegweiser durch die Bestände des Staatsarchivs Kronstadt/Brașov und des Archivs der Honterusgemeinde unter besonderer Berücksichtigung der Handschriften, ed. B. Heigl, P. Rezac, T. Sindilariu, München, 2016.

As-Vijvers (2005)                                     Anne Margreet As-Vijvers, “Recycling the Huth Hours: The Master of the David Scenes and the Making of the Brukenthal Breviary, or The Ghent Associates and the Contribution of Simon Marmion to Ghent-Bruges Manuscript Painting”, in Manuscripts in Transition: Recycling Manuscripts, Texts and Images,ed. Brigitte Dekeyzer, Jan van den Stock, Leuven, 2005, 379-90.

Ballagi (1879)                                            A. Ballagi, „A csíksomlyói szent-ferenczrendi zárda könyvtára”, Magyar Könyvszemle 4 (1879), 266-67.

Bartoniek (1940)                                     E. Bartoniek, Codices latini medii aevi, Budapesta, 1940.

Baumgarten/Maga ed. (2019)           Anonim, Despre suflet și facultățile sale, ed. A. Baumgarten, M. Maga, Iași: Polirom, 2019.

Bedeus (1928)                                          G. Bedeus, „Woher stammt das Mediascher Predigtbuch?”, Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 51 (1928), 18-19.

Beifuss (1998)                                          H. Beifuss, „Analyse eines frühen Beispiels schlesischer Übersetzungskunst”, in Studien zu Forschungsproblemen der deutschen Litteratur in Mittel- und Osteuropa, ed. C. L. Gottzmann, P. Hörner, Frankfurt am Main, 1998, pp. 105-132.

Beke (1866)                                               A. Beke, „Az erdélymegyei Batthyány-könyvtár XIV. századi misekönyve”, Religio 37 (1866), 19-22.

Beke (1871)                                               A. Beke, Index manuscriptorum bibliothecae Batthyanianae dioecesis Transilvaniensis, Alba Iulia, 1871.

Berkovits (1941)                                      E. Berkovits, „Miniatori ungheresi nel Dictionnaire des miniaturistes”, Corvina 4 (1941), 255-281.

Bertau (1983)                                           K. Bertau, „Vorläufiges kurzes Verzeichnis der Handschriften der ‘Goldenen Schmiede’ des Konrad von Würzburg”, in Germanistik in Erlangen. Hundert Jahre nach der Gründung des Deutschen Seminars, ed. Dietmar Peschel, Erlangen, 1983, pp. 115-126.

Bertram (1974)                                        M. Bertram, „Some Additions to the ‘Repertorium der Kanonistik’”, Bulletin of Medieval Canon Law, s.n. 9 (1974), 9-16.

Bertram (2010)                                        M. Bertram, Signaturenliste der Handschriften der Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra). Erster Teil (Stand Oktober 2005). Zweiter Teil (Stand April 2010) (Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom), Roma, 2010.

BH                                                                  Csaba Csapodi, Klára Gárdonyi Csapodiné, Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt, Budapesta, 1988, 1993.

Bica-Mârza (1977)                                  C. L. Bica, I. Mârza, Psaltirea lui David cu calendar, București, 1977.

Binder (2017)                                            R. Binder, „Vor 530 Jahren wurde das Schäßburger Stuhlbuch angelegt”, Schäßburger Nachrichten 24.47 (2017), 36-38.

Bischoff (1989)                                         B. Bischoff, Lorsch im Spiegel seiner Handschriften, Lorsch, ed. 2, 1989.

Bodemann et al. (2012)                        Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, vol. 4/1, 27. Hugo Ripelin von Straßburg, ‘Compendium theologicae veritatis’, deutsch – 37. Fabeln, ed. U. Bodemann, K. Freienhagen-Baumgardt, P. Schmidt, München, 2012.

Boér (2009)                                               H. Boér, „Adatok az Apor-kódex és a Csereyné-kódex kutatástörténetéhez”, in Erdély reneszánsza, ed. Cs. Gábor, K. Luffy, G. Sipos, Cluj, 2009, pp. 267-85.

Bónis (1957)                                              G. Bónis, „A somogyvári formuláskönyv”, in Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára, ed. A. Bodor, B. Cselényi, E. Jancsó, Cluj, 1957, pp. 117-133.

Bónis (1970)                                              G. Bónis, „Un formulaire de l’officialité primatiale hongroise de 1512”, Recueil de Mémoires et Travaux de la Société d’Histoire du Droit Écrit 7 (1970) [Mélanges Pierre Tisset], 31-40.

Bónis (1973/74)                                       G. Bónis, „Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korban és a Beneéthy formuláskönyv”, Levéltári Közlemények 44-45 (1973/74), 89-101.

Bónis (1997)                                              G. Bónis, Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon, ed. E. Balogh, Budapesta, 1997.

Botezan et al. (1992)                             L. Botezan, I. Botezan, I. Cuibus (eds), Timotei Cipariu. Corespondență primită, București, 1992.

Botezan/Matei (1982)                           Ioana Botezan, Alexandru Matei (eds), Arhiva personală Timotei Cipariu. Catalog, București, 1982.

Brandis (1968)                                          T. Brandis, Mittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden. Verzeichnis der Handschriften und Drucke (MTU 25), München, 1968.

Braunfels (1967)                                      W. Braunfels, Das Lorscher Evangheliar, München: Prestel Verlag, 1967.

Brown (1978)                                            V. Brown, ‘A Second New List of Beneventan Manuscripts (I)’, Mediaeval Studies 40 (1978), 239-89.

Brown (2011)                                            Catalogus translationum et commentariorum. Medieval and Renaissance Latin Translations and Commentaries: Annotated Lists and Guides, vol. IX, ed. in chief V. Brown, assoc. eds J. Hankins, R. A. Kaster, Washington, D. C.: The Catholic University of America, 2011.

Buluță/Dima-Drăgan (1978)               G. Buluță, C. Dima-Drăgan, Manuscrise miniate franceze în colecții din România, București, Meridiane, 1978.

Buran (2000)                                             D. Buran, „Antifonár kanonika Jána Hana, misál knižnice Batthyaneum a iluminované rukopisy bratislavskej kapituly na slonku 15. storočia”, Galéria – Roenka SNG (2000), 45–66.

Buran (2003)                                             D. Buran (ed.), Dejiny slovenského výtvarného umenia: Gotika, Bratislava, 2003.

Buran (2004)                                             D. Buran, „Zu den künstlerische Beziehungen zwischen Wien und Pressburg im späten 15. Jahrhundert am Beispiel der illuminierten Handschriften der Pressburger Kapitelsbibliothek”, in Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471–1526), ed. E. Wetter, Ostfildern, 2004, 307–321.

Büsching (1821)                                       Johann Gustav Büsching, Wöchentliche Nachrichten für Freunde der Geschichte, Kunst und Gelehrtheit des Mittelalters, vol. 2, Breslau, 1821.

Bustya (1965)                                           Bustya Endre, ‘A marosvásárhelyi Teleki-téka eltűnt Piccolomini-kódexe s egy Amerikában felbukkant Piccolomini-korvina’, Magyar Könyvszemle 81 (1965), 329-332.

Cermann (2014)                                       Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, ed. U. Bodemann, N. H. Ott et al., vol. 5/1, 43. Gebetbücher A-F, ed. R. Cermann, München, 2014.

Chițulescu (2008)                                    P. Chițulescu (ed.), Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, București, Basilica, 2008.

Ciorănescu (1934)                                  A. Ciorănescu, „Un manuscris latin adus de la asediul Vienei în biblioteca Stolnicului Const. Cantacuzino”, Cercetări literare 1 (1934), 120.

Constantinescu (1975)                          R. Constantinescu, „Manuscrise occidentale în bibliotecile românești (sec. VIII-XVI)/ Western Manuscripts in Rumanian Libraries. București (8th-16th Centuries)”, Revista Arhivelor 52 (1975), 307-22.

Constantinescu (1977)                          R. Constantinescu, „Manuscrise occidentale în bibliotecile românești II/ [Western Manuscripts in Rumanian] Libraries (8th-16th Centuries): State Central Library, Various Museums and Collections ”, Revista Arhivelor 54 (1977), 447-57.

Constantinescu (1988)                          R. Constantinescu, Codicele Altenberger, București: Ed. Meridiane, 1988.

Cserép (1902)                                           J. Cserép, „Codicem Sallustii Albae Juliensem praecipuis integrorum respondere”, Egyetemes Philológiai Közlöny 26 (1902), 449-54.

Cserép (1903)                                           J. Cserép, „Aliquot codices Sallustiani contendentur”, Egyetemes Philológiai Közlöny 27 (1903), 193-201.

Cseresnyés (1819)                                  A. Cseresnyés, „Bertalan pap által 1508-dik esztendőben ma­gyar nyelvre fordított Biblia”, Tudományos gyüjtemény 3 (1819), 75-81.

Csontosi (1879)                                        J. Csontosi, „Ismeretlen könyvmásolók és betűfestők a közepkorban”, Magyar Könyvszemle 4 (1879), 297-305.

Dankó (1893)                                            J. Dankó, Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae, Budapesta, 1893.

Dârja (2006-2007)                                   I. Dârja, „Considerații istorice și codicologice pe marginea manuscrisului Psalterium Davidicum cum calendario (Franța: Pontigny/Sens, ante 1170) din colecțiile Bibliotecii Naționale a României, Filiala Batthyaneum-Alba Iulia”, Revista română de istorie a cărții 3/4 (2006-2007), 53-64.

Dârja (2007-2008)                                   I. Dârja, „Un manuscris regal al Cărții orelor în colecția Bibliotecii Naționale a României, Filiala Batthyaneum“, in Nemus 2-3 (2007-2008), 121-37.

Dârja (2009)                                              I. Dârja, „Renașterea italiană ilustrată de patru manuscrise din colecția Bibliotecii Batthyaneum“, Revista română de istorie a cărții 6 (2009), 20-33.

Deé Nagy (1997)                                      A. Deé Nagy, A könyvtáralapító Teleki Sámuel, Cluj, 1997.

Dene (1983)                                              V. Dene, Miniatura franceză. Secolele VII-XVI, București, Meridiane, 1983.

Denzinger (2001)                                     G. Denzinger, Die Handschriften der Hofschule Karls des Grossen, Studien zu ihrer Ornamentik, Langwaden, Bernardus Verlag, 2001.

Derschka (2002)                                      H. R. Derschka, Der Schwabenspiegel. Übertragen in heutiges Deutsch mit Illustrationen aus alten Handschriften, München, 2002.

Dézsi (1913)                                              „A gyulafehérvári glosszák forrásához”, Magyar Nyelv 9 (1913), 183.

Dima-Drăgan (1967)                              C. Dima-Drăgan, Biblioteca unui umanist român: Constantin Cantacuzino stolnicul, București, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă: Consiliul Așezămintelor Culturale, 199-200.

Dima-Drăgan (1978)                              O. & C. Dima-Drăgan, „Handschriften und Drucke des Klosters Heiligenkreuz, die anläßlich der Belagerung Wiens nach Rumänien gebracht wurden”, Biblos 27 (1978), 61-66.

Dincă (20091)                                            A. Dincă, „Datierung des Cod. Lat. 16 der Klausenburger Akademiebibliothek: eine Arbeitshypothese”, in Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére, ed. E. Nemerkényi, Budapesta: Argumentum Kiadó, 2009, 79-87.

Dincă (20092)                                            A. Dincă, „Contribuții la cunoașterea colecției codicologice cipariene. Cod. lat. 16 (Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române)”, in Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, ed. Susana Andea, Ioan-Aurel Pop, Cluj: Academia Română-Centrul de Studii Transilvane, 2009, 115-22.

Dincă (2015)                                              A. C. Dincă, „Reading Nicholas of Dinkelsbühl in Medieval Transylvania: Surviving Texts and Historical Contexts”, in Nicholas of Dinkelsbühl and the Sentences at Vienna in the Early Fifteenth Century, ed. M. Brînzei, Turnhout, 2015, pp. 453-71.

Dincă (2016a)                                           A. C. Dincă, „Casus legum im spätmittelalterlichen Siebenbürgen (Handschrift D. 14, Kirchengemeinde Heltau/Cisnădie)“, Transylvanian Review, 25-supl. 1 (2016), 312-317.

Dincă (2016b)                                           A. C. Dincă, „Consemnări istoriografice într-un manuscris transilvănean din anii 1432-1433 (Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu, Ms. 683)”, Studii și materiale de istorie medie 34 (2016), 157-70.

Dincă (2017a)                                           A. C. Dincă, „Unknown Books from Medieval Universities: Some Transylvanian Examples”, in University and Universality. The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to the Present Day, ed. Á. Fischer-Dárdai, I. Lengvári, É. Schmelczer-Pohánka, Pécs, 2017, 163-75.

Dincă (2017b)                                           A. C. Dincă, „Notă asupra unui fragment manuscris medieval din Sibiu: Vincent de Beauvais, Speculum historiale”, Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca 56 (2017) 1-12.

Dolezalek (1972)                                     G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, Frankfurt am Main: Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, 1972.

Dolezalek (1985)                                     Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1985, vol. I.

Domokos (1979)                                      P.P. Domokos, „…édes Hazámnak akartam szolgálni…”-Kájoni János, Cantionale catholicum, Budapesta, 1979.

Dondaine/Shooner (1967)                  H. F. Dondaine, H. V. Shooner (ed.), Codices manuscripti operum Thomae de Aquino. Tomus I: Autographa et Bibliothecae A-F, Roma, 1967.

Dorobont (2005)                                     E. Dorobont, Catalog de carte veche în Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud. Vol. 1: secolele XV-XVII, Cluj, 2005.

Dumitrescu/Kövari (2013)                   G. Dumitrescu, L. Kövari, „Manuscrisele occidentale”, in G. Dumitrescu, Tezaurul Academiei Române, vol. IV: Manuscrise, documente istorice, arhive și corespondență, carte rară, București, 2013, 161-86.

Elek (1870)                                                 J. Elek, Kolozsvár Története, vol. I, Budapesta: Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomdá, 1870.

Entz (1996)                                                G. Entz, Erdély Építészete a 14-16. században, Cluj: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 1996.

Erdélyi (1926)                                           L. Erdélyi, Magyar nyelvi tanulmányok, Budapesta, 1926.

Eszterházy (1866)                                   J. Eszterházy, ‘A kolozsvári Boldog-Asszonyról címzett domonkosok, jelenleg ferenciek egyházának történeti és énítészeti leírása’, Magyar Sion 4 (1866), 561-85.

Farczády-Szabó (1973)                         A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák, ed. E. Farczády, T. A. Szabó, București, 1973.

Fischer (2002)                                           I. Fischer, „Alte Handschriften in Rumänien”, in Rinascimento virtuale. Digitale Palimpsestforschung: Berichtband der Konferenz des Netzwerks Rinascimento virtuale zur digitalen Palimpsestforschung, 28.-29. Juni 2002, Bratislava, 2002.

Gärtner (1978)                                         K. Gärtner, Die Überlieferungsgeschichte von Bruder Philipps Marienleben, teză abilitare, Marburg, 1978.

Gönczi/Carls/Bily (2013)                      K. Gönczi, W. Carls, cu I. Bily, Sächsisch-magdeburgisches Recht in Ungarn und Rumänien. Autonomie und Rechtstransfer im Donau- und Karpatenraum (Ius saxonico-maideburgense in Oriente 3), Berlin/Boston, 2013.

Gottzmann (1991a)                                C. L. Gottzmann, „Das Heltauer Marienlied und seine Grazer Fassung. Ein früher deutscher Text aus Siebenbürgen”, in Geist und Zeit. Wirkungen des Mittelalters in Literatur und Sprache. Festschrift für Roswitha Wisniewski zu ihrem 65. Geburtstag, ed. C. L. Gottzmann, H. Kolb, Frankfurt/Main, 1991, pp. 229-253.

Gottzmann (1991b)                               C. L. Gottzmann, „Heltauer Marienlied’, in Marienlexikon, ed. R. Bäumer und L. Scheffczyk, vol. 3, St. Ottilien, 1991, pp. 138-39.

Gragger (1921)                                        R. Gragger, Deutsche Handschriften in ungarischen Bibliotheken (Ungarische Bibliothek I,2), Berlin/Leipzig, 1921.

Graham (2000)                                         A. Graham, „Albertanus of Brescia: A Preliminary Census of Vernacular Manuscripts”, Studi medievali, 3a serie, 41 (2000), 891-924.

Griese (1999)                                            S. Griese, Salomon und Markolf. Ein literarischer Komplex im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Studien zu Überlieferung und Interpretation (Hermaea N.F. 81), Tübingen, 1999.

Gündisch (1987)                                      G. Gündisch, „Der Hermannstädter Bürgermeister Thomas Altemberger († 1491). Leben und Werk”, in G. Gündisch, Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. Ausgewählte Aufsätze und Berichte (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 14), Köln/Viena, 1987, 128-146.

Güntherová/Mišianik (1962)             A. Güntherová, J. Mišianik, Illuminierte Handschriften aus der Slovakei, Praga: Artia, 1962.

Guyot (2002)                                            B. G. Guyot, „Le commentaire du Pater noster ‘Excluso modo’”, in Revirescunt chartae, codices, documenta, textus. Misc. in hon. Fr. Caesaris Cenci OFM, Roma, Ed. Antonianum, 2002, vol. 2, pp. 855-79.

Handschriftencensus                              Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters, sit internet: www.handschriftencensus.de. Sunt citate data notiței (în paranteze) și numărul acesteia.

Hankins (1997)                                         J. Hankins, Repertorium Brunianum. A Critical Guide to the Writings of Leonardo Bruni, Vol. I Handlist of Manuscripts, Roma, 1997.

Helzle (2006-2007)                                 M. Helzle, „Originea Codexului Albaiuliensis – Epistulae ex Ponto de Ovidiu”, in Revista română de istorie a cărții 3-4 (2006-2007), 88-92.

Herrmann (1904)                                    A. Herrmann, „Az óvári klastromról”, Erdélyi 13.3-4 (1904), 1ff.

Hoffmann (1924-26)                              E. Hoffmann, „Henrik Csukárdi plébános miniátor”, Az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum évkönyvei 4 (1924-1926), 74-90.

Hoffmann (1929)                                     E. Hoffmann, Régi magyar bibliofilek, Budapesta, 1929.

Homeyer (1931)                                      G. Homeyer, Die deutschen Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften, ed. C. Borchling, K. A. Eckhardt, J. von Gierke, Zweite Abteilung: Verzeichnis der Handschriften, ed. C. Borchling, J. von Gierke, Weimar, 1931.

Honemann (1998)                                   V. Honemann, „Zur Überlieferung des ‘Abstractum-Glossars’”, in Lingua Germanica. Studien zur deutschen Philologie. Jochen Splett zum 60. Geburtstag, ed. Eva Schmitsdorf, Nina Hartl, Barbara Meurer, Münster, 1998, pp. 117-127.

Horváth (1835)                                         I. Horváth, „A Döbrentei-koódex bemutatása”, Tudományos gyüjtemény 8 (1835), 25-7.

Horváth (1921)                                         I. Horváth, Régi magyar költők, vol. I.2, Budapesta, 1921.

Hubert (1898)                                           E. Hubert, „Ki volt Bertalan pap, a Döbrentei-kódex másolója?”, Magyar Könyvszemle 6 (1898), 207-8.

Iordan (1940)                                            A. Iordan, „Al. Ciorănescu, D. A. Sturdza, Dr. I Cantacuzino”, Convorbiri literare 73 (1940), 1116-1118.

Iványi (1939)                                             B. Iványi, ‘Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbürgen und der Moldau. 5 Klausenburg’, Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 62 (1939), 247-56.

Izydorczyk (1994)                                   Manuscripts of the Evangelium Nicodemi. A Census, Turnhout, 1994.

Jakó (1967a)                                              S. Jakó, ‘Codicele latine medievale din biblioteca lui Timotei Cipariu’, Revista arhivelor 10 (1967), 35-72.

Jakó (1967b)                                              S. Jakó, ‘Bibliofilia lui Cipariu’, Anuarul Institutului de Istorie Cluj X (1967), 130-71.

Jakó (1967c)                                              Zs. Jakó, „A kolozsvári könyvtárak közepkori latin kódexiről”, Könyvtári Szemle 2 (1967), 78-80.

Jancsó (1955)                                            Elemér Jancsó, Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társasag iratai, București, 1955.

Kalauz (1882)                                            Kalauz az Országos Iparművészeti Muzeum részéről rendezett Könyvkiállitáshoz, Budapesta, 1882.

Katona (1908)                                           Székelyudvarhelyi kódex (Nyelvemléktár XV), ed. L. Katona, Budapesta, 1908.

Karácsonyi (1913)                                   J. Karácsonyi, „A magyar ferencrendiek formulás könyve a Batthyány-könyvtárban”, Batthyáneum 2 (1913) 24-32.

Karácsonyi (1923-1924)                        J. Karácsonyi, Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig, 2 vol., Budapesta, 1923-1924.

Katalógus (1896)                                     1896-iki ezredéves országos kiállitás. A történelmi főcsoport hivatalos kataloógusa, Budapesta, 1896.

Kelemen (2010)                                       L. Kelemen, Kézirattári értékeink, Cluj: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010.

Kessler (1989)                                           D. Kessler, „Ein Marienlied aus dem frühen 16. Jahrhundert. Das älteste deutsche Gedicht aus Siebenbürgen”, Südostdeutsche Vierteljahresblätter 38 (1989), 204-206.

Klein (1930)                                               K. K. Klein, „Deutsches Schrifttum in Siebenbürgen. Seine Entwicklung bis auf die Gegenwart”, in Das Deutschtum im Ausland, Siebenbürgen, ed. K. Bell, Dresda, 1930, S. 103-170.

Klingner-Lieb (2013)                              J. Klingner, L. Lieb, Handbuch Minnereden. Mit Beiträgen von Iulia-Emilia Dorobanţu, Stefan Matter, Martin Muschick, Melitta Rheinheimer und Clara Strijbosch, 2 vol., Berlin/Boston, 2013.

Knecht (1984)                                           P. Knecht, Untersuchungen zur Überlieferung der ‘Goldenen Schmiede’ Konrads von Würzburg (Erlanger Studien 53), Erlangen, 1984.

Koppitz (1980)                                          H.-J. Koppitz, Studien zur Tradierung der weltlichen mittelhochdeutschen Epik im 15. und beginnenden 16. Jahrhundert, München, 1980.

Kovács (2011)                                           A. Kovács, „A segesvári psalterium”, Zenetudományi Dolgozatok 34 (2011), 97-108.

Kovács (2013/14)                                    A. Kovács, „Szekvenciák a középkori Magyarországon — I. Tételkészlet és rítusterületek”, Magyar Egyházzene 21 (2015/2016), 259-76.

Kovács (2015/16)                                    A. Kovács, „Szekvenciák a középkori Magyarországon — VI. Kontrafaktumok 4.”, Magyar Egyházzene 23 (2015/2016), 375-392.

Kristeller (1989)                                       P. O. Kristeller, Iter italicum. Accedunt alia itinera: A Finding of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries, Vol. IV. Alia itinera II. Great Britain to Spain, Leiden: Brill, 1989.

Lakó (1997)                                                E. Lakó, The Manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár in the Library of the Academy in Cluj-Napoca. I. Catalogue, II. Indices, Szeged, 1997.

Lambert (1969)                                        B. Lambert, Bibliotheca Hieronymiana manuscripta. La tradition manuscrite des œuvres de Saint Jérôme, vol. 2, Haga, 1969.

Láng (2008)                                                B. Láng, Unlocked Books. Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe, Pennsylvania State UP, 2008.

Lascu (1963)                                              N. Lascu, „Le Epistulae ex Ponto in un codice di Alba Iulia”, in Studii clasice 5 (1963), 181-89.

Lascu (1967)                                              N. Lascu, „Un manuscris necunoscut al Ponticelor lui Ovidiu”, in Apulum s. n. 6 (1967), 269-88.

Lascu (1987)                                              V. Lascu, „I codici italiani della biblioteca Batthyaneum di Alba Iulia”, Apulum, n. s. 24 (1987), 211-218.

Laurin (1964)                                            G. Laurin, „Preßburger Lederschnittbände des Ulrich Schreier”, Archiv für Geschichte des Buchwesens 5 (1964), 1458–1504.

Lindner (18851)                                        G. Lindner (ed.), Der Codex Altenberger. Textabdruck der Hermannstädter Handschrift, Cluj, 1885.

Lindner (18852)                                        G. Lindner, „Der Schwabenspiegel bei den siebenbürger Sachsen”, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 6 (1885), 86-141.

Lorscher Evangeliar (2000)                 Das Lorscher Evangeliar. Biblioteca Documentara Batthyáneum, Alba Iulia, Ms R II 1, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Vaticanus Palatinus Latinus 50. Vollfaksimile., ed. H. Scheffers, Luzern: Faksimile-Verlag 2000, 2 vol: Faksimileband/ Kommentarband.

Lowe-Brown (1980)                               E. A. Lowe, The Beneventan Script. A History of the South Italian Minuscule, 2nd enlarged edn. by V. Brown (Sussidi Eruditi 34), Roma, 1980.

Lukács (2011)                                           A. Lukács, „Un Mariale franciscan în Biblioteca Patriarhiei Ortodoxe Române”, In honorem Cătălina Velculescu la aniversară, București, 2011, 202-206.

Lunardi (2004)                                          S. Lunardi, „Un inedito commento italiano trecentesco alla ‘Consolatio Philosophiae’”, Acme 57 (2004), 297-321.

Lunardi (2007)                                          S. Lunardi, ‘Il prologo di un volgarizzamento inedito della Consolatio Philosophiae: ipotesi sull’intentio operis’, Studi mediolatini e volgari 53 (2007), 181-226.

Lunardi (2012)                                          S. Lunardi, ‘“Volgarizzare” e “isporre” in una versione italiana inedita della Consolatio Philosophiae’, in Culture, livelli di cultura e ambienti nel Medioevo occidentale: atti del IX Convegno della Società italiana di filologia romanza, Bologna, 5-8 ottobre 2009, ed. Francesco Benozzo, Roma: Aracne, 2012, 675-96.

Madas (1993)                                           E. Madas, „A XIII-XIV. századi magyarországi ferences prédikáció forrásvidéke (A Gyulafehérvári Sorok kódexének sermóiról)”, Irodalomtörténeti Közlemények 97 (1993), 1-15.

Madas (2002)                                           E. Madas, Középkori prédikációirodalmunk történetéből. A kezdetektől a XIV. század elejéig, Debrecen, 2002.

Madas (2009)                                           „Apor-kódex”, in „Latiatuc feleym…”. Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16 század elejéig, Budapesta, 2009, 261.

Maga/Baumgarten (2014)                  M. Maga, A. Baumgarten, „Contribuții la identificarea comentariilor la Cartea Sentințelor a lui Petrus Lombardus conservate în Biblioteca ‘Batthyaneum’ din Alba Iulia”, Biblioteca 66 (2014), 276-82.

Mârza (2011)                                            A. Mârza, „Fragmente de scrisori piccolominiene. Manuscris din secolul al XV-lea aflat în custodia Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia”, in Apulum s. n. 48 (2011), 157-69.

Merczel (2001)                                         G. Merczel, A Batthyány Könyvtár Kottás Forrásai, lucrare de doctorat inedită, dir. Szendrei Janka, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2001.

Meyer (2000)                                           Heinz Meyer, Die Enzyklopädie des Bartholomäus Anglicus. Untersuchungen zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von ‘De proprietatibus rerum’, München, 2000.

Mišianik (1974)                                        J. Mišianik, Pohl’ady do staršej slovenskej literatúry, Bratislava, 1974.

Mišianik (1975)                                        J. Mišianik, „Die Poetik Christoph Petschmessingloers aus dem Jahre 1461”, Mittellateinisches Jahrbuch 10 (1975), 270-81.

Moldt (2009)                                             D. Moldt, Deutsche Stadtrechte im mittelalterlichen Siebenbürgen. Korporationsrechte – Sachsenspiegelrecht – Bergrecht (Studia Transylvanica 37), Köln/Weimar/Viena 2009.

Morrison (2007)                                      E. Morrison, „Iconographic Originality in the Oeuvre of the Master of the David Scenes”, in Flemish Manuscript Painting in Context. Recent Research, ed. by E. Morrison, T. Kren, Los Angeles, 2007, pp. 149-61.

Muckenhaupt (1996)                             E. Muckenhaupt, „Az Apor-kódex kötése”, Acta. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum közös Évkönyve, Sf. Gheorghe, 1996, 299-304.

Muckenhaupt (2000)                             E. Muckenhaupt, A Csíksomlyói ferences könyvtár Kincsei, Budapesta/Cluj, 2000.

Muckenhaupt (2000)                             E. Muckenhaupt, A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei, Budapesta/ Cluj, 2000.

Müller (1864)                                            F. Müller, Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen. Aus schriftlichen Quellen des zwölften bis sechzehnten Jahrhunderts gesammelt, Sibiu, 1864.

Munk Olsen (1985)                                 B. Munk Olsen, L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, T. II, Catalogue des manuscrits classiques latins copiés du IXe au XIIe siècle: Livius-Vitruvius, Florilèges-Essais de plume, Paris, 1985.

Naghiu (1943)                                           I. E. Naghiu, ‘Catalogul manuscriselor latinești și în limbi moderne dela Biblioteca Centrală din Blaj’, Hrisovul 3 (1943), 35-74.

Negrea (1930)                                          M. Negrea, Un compozitor român ardelean din secolul al XVII-lea: Ioan Caioni (1629-1687), Craiova, 1930.

Nemes (2010)                                           B. J. Nemes, “Mittelalterliche deutsche Handschriften in Rumänien. Erschließung, Katalogisierung und Verwertung für eine regional orientierte Literaturgeschichte (Eine Projektidee)”, in Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa, ed. E. W. B. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. H. Langanke, Frankfurt/Main, 2010, pp. 169-196.

Nemes (2012)                                           B. J. Nemes, „Mittelalterliche deutsche Handschriften in rumänischen Bibliotheken. Eine vorläufige Bestandsübersicht”, in Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas, ed. A. Breith et al. (ZfdA. Beiheft 15), Stuttgart, 2012, 61-72.

Nemes (2015)                                           B. Nemes, „Das ‚Mediascher Predigtbuch’. Miszelle zu einem Plenar mit Perikopen in deutsch-lateinischer Mischsprache aus Siebenbürgen am Vorabend der Reformation”, Zeitschrift für siebenbürgische Landeskunde 38 (2015) 31-36.

Nemes/Dincă/Dietl (2015)                  B. J. Nemes, A. C. Dincă, C. Dietl, „Heltau”, in Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters: Ungarn und Rumänien, ed. C. Dietl, A.-L. Liebermann et al., Berlin/Boston 2015, pp. 182-185.

Nussbächer (2004)                                 G. Nussbächer, „Das Verzeichnis der Privilegien des Burzenländer Kapitels aus dem Jahre 1493”, in Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára, ed. A. S. Pál, G. Sipos, A. W. Kovács, R. Wolf, Cluj, 2004, 411-16.

Nussbächer (2010)                                 G. Nussbächer, Aus Urkunden und Chroniken IX, Brașov, 2010.

Olberg-Haverkate (2008)                    Gabriele von Olberg-Haverkate, Zeitbilder-Weltbilder. Volkssprachige Universalchronistik als Instrument kollektiver Memoria. Eine textlinguistische und kulturwissenschaftliche Untersuchung, Berlin, 2008.

Oppitz (1990)                                            U.-D. Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters II: Beschreibung der Handschriften, Köln/Viena, 1990.

Ordeanu (2007)                                       Maria Ordeanu, Gloria in excelsis Deo: Liber Horarum Brukenthal – Cartea orelor, Sibiu, 2007.

Ott (1983)                                                  Norbert H. Ott, Rechtspraxis und Heilsgeschichte. Zu Überlieferung, Ikonographie und Gebrauchssituation des deutschen ‘Belial’, München, 1983.

Ott (2002)                                                  N. H. Ott, „Kurzbeschreibung der illustrierten Handschriften”, in Beweglichkeit der Bilder. Text und Imagination in den illustrierten Handschriften des “Welschen Gastes” von Thomasin von Zerclaere, ed. H. Wenzel, C. Lechtermann, Köln/Weimar/Wien, 2002, 257-265.

Ott-Bodeman (1996)                             Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, vol. 2, 12. Barlaam und Josaphat – 20. Anton von Pforr, ‘Buch der Beispiele der alten Weisen’, ed. N. H. Ott, U. Bodemann, München, 1996.

Papahagi (2009)                                       A. Papahagi, „Este așa-zisul Codex Burgundus un manuscris burgund?“, Ars Transsilvaniae 19 (2009), 57-68.

Papahagi (2010)                                       A. Papahagi, „Un manuscris inedit al Bibliotecii Batthyaneum (MS II.106)“, Apulum s.n. 47 (2010), 611-28.

Papahagi (2012)                                       A. Papahagi, „Libro de moralites: Volgarizzamenti inediti in un manoscritto del secolo XV (Alba Iulia, Biblioteca Batthyaneum, ms. II.106)“, Aevum 86 (2012), 783-98.

Papahagi (2013)                                       A. Papahagi, „Manuscrisele medievale occidentale ale Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj”, Revista română de istorie a cărții 9 (2013), 32-46.

Papahagi (2015a)                                    A. Papahagi, „Lost Libraries and Surviving Manuscripts: The Case of Medieval Transylvania”, Library & Information History 31 (2015), 35-57.

Papahagi (2015b)                                    A. Papahagi, „A Medieval Manuscript Fragment Signed by Janus Dubravius at the Library of the Romanian Academy in Cluj”, Historica Olomucensia 48 (2015), 273-76.

Papahagi (2016a)                                    A. Papahagi, „Qui scripsit scripta, sit manus eius benedicta: Scribes and Colophons from the Medieval Dioceses of Oradea and Transylvania”, Transilvania 18 (2016), 2-16.

Papahagi (2016b)                                    A. Papahagi, „An Eleventh-Century Fragment Of The Opus Imperfectum In Matthaeum In Beneventan Script (Cluj, Romanian Academy Library, Cod. Lat. 8)”, Mediaeval Studies 78 (2016), 277-83.

Papp (1994)                                               Á. Papp, A Kájoni kódex (1634-1671), lucrare de licență, Univ. de muzică Liszt Ferenc, Budapesta, 1994.

Petitmengin (2004)                                P. Petitmengin, „Tertullien entre la fin du XIIe et le début du XVIe siècle”, in Padri Greci e Latini a confronto. Atti del Convegno di studi della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, ed. M. Cortesi, Firenze, 2004, 63-88.

Polak (1993)                                              E. Polak, Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former USSR, Leiden etc., 1993.

Pukánszky (1931)                                    Béla von Pukánszky, Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn (Deutschtum und Ausland 34/36), vol. 1, Münster, 1931.

Quellen Kronstadt (2002)                    Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, vol. 8/2, Annales ecclesiastici 1556 (1531)1706 (1763), ed. J. Gross, G. Nussbächer, E. Marin, Brașov/Heidelberg, 2002.

Quéret Podesta (2009)                         A. Quéret Podesta, „The Annals of the Formulary Book of Somogyvár”, in Matthias and His Legacy. Cultural and Political Encounters between East and West, ed. A. Bárány, A. Györkös, Debrecen, 2009, pp. 187-193.

Radó (1943)                                               P. Radó, „Vidéki könyvtáraink középkori kódexei”, Magyar Könyvszemle 67 (1943), 61-64.

Radó (1973)                                               P. Radó, Libri liturgi manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum, ed. L. Mezey, Budapesta, 1973.

Rájeczky (1976)                                        B. Rájeczky, Melodiarium Hungariae Medii Aevi. I, Hymni et sequentiae, Budapest, 1976.

Redzich (2010)                                         Carola Redzich, Apocalypsis Joannis tot habet sacramenta quot verba. Studien zu Sprache, Überlieferung und Rezeption hochdeutscher Apokalypseübersetzungen des späten Mittelalters (MTU 137), Berlin/New York, 2010.

Reinerth (1930)                                        K. Reinerth, „Luthers Sprache in Siebenbürgen”, Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 53 (1930), 211-50.

Reinerth (1963)                                       K. Reinerth, Das Heltauer Missale: eine Brücke zum Lande der Herkunft der Siebenbürger Sachsen, Köln. 1963.

Reinerth (1967)                                       K. Reinerth, „Das Kronstädter Graduale”, in Geschichtswirklichkeit und Glaubensbewährung. Festschrift für Bischoff D. Dr. h.c. Friedrich Müller, ed. F. C. Fry, Stuttgart, 1967, 130-60.

Reinerth (1971)                                        K. Reinerth, „Wer war der Verfasser des sogennannten ‚Mediascher Predigtbuches’?”, Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für siebenbürgische Landeskunde 1 (1971), 75-83.

Reynolds (1984)                                       L. D. Reynolds, „The Lacuna in Sallust’s Jugurtha”, Revue d’histoire des textes 14 (1984), 59-69.

Reynolds (1991)                                       C. Sallusti Crispi Catilina, Iugurtha, Historiarum fragmenta selecta, Appendix Sallustiana, ed. L. D. Reynolds, Oxford, 1991.

Riesenweber (2015)                               T. Riesenweber, C. Marius Victorinus, „Commenta in Ciceronis Rhetorica”, Bd. 1: Prolegomena (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte 120.1), Berlin/Boston: De Gruyter, 2015.

Rockinger (1889)                                     L. Ritter von Rockinger, „Berichte über die Untersuchung von Handschriften des sogenannten Schwabenspiegels X”, Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften (Viena), 119.10 (1889), 58-60.

Rosemann (2010)                                    P. W. Rosemann, Mediaeval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard, Leiden/Boston, vol. 2, 2010.

Rudolf (1969)                                            Heinrich von Langenstein, Erchantnuzz der sund, ed. Rainer Rudolf (Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit 22), Berlin, 1969.

Ruffini (1970)                                            M. Ruffini, „Un manuscris prețios în biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino”, Mitropolia Banatului 20.7-9 (1970), 505-19.

Rusu (2000)                                               A. A. Rusu (ed.), Dicționarul mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2000.

Salontai (2002)                                         M. S. Salontai, Mănăstiri dominicane din Transilvania, Cluj: Nereamia Napocae, 2002.

Sangsprüche (1994)                               Repertorium der Sangsprüche und Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts, ed. Horst Brunner, Burghart Wachinger, Eva Klesatschke etc., vol. 1, Tübingen, 1994.

Schadt (1982)                                           H. Schadt, Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis und der Arbores Affinitatis. Bildschemata in juristischen Handschriften, Tübingen, 1982.

Schanze (1984)                                         Frieder Schanze, Meisterliche Liedkunst zwischen Heinrich von Mügeln und Hans Sachs, vol. 2, München, 1984.

Schefers (2000)                                        H. Schefers, Das Lorscher Evangeliar: eine Zimelie der Buchkunst des abendländischen Frühmittelalters, Darmstadt, Hessische Historische Kommission, 2000.

Scheiner (1921)                                        A. Scheiner, „Das Hohelied Salomons in siebenbürgisch-sächsischer Sprache. Ein Beitrag zu einer Geschichte siebenbürgisch-deutschen Sprachgefühls”, Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 45 (1929), 432-541.

Scheiner (1922)                                        A. Scheiner, „Zur geschichtlichen Wertung des Mediascher Predigtbuches”, in Beiträge zur evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen. Bischoff D. Friedrich Teutsch zum 70. Geburtstage, Sibiu, 1922, pp. 48-58.

Scheiner (1923)                                        A. Scheiner, „Die ‚Saxonismen’ des Heltauer Marienlieds”, Zeitschrift für Deutsche Mundarten 18 (1923), 286-89.

Schmidt (1964),                                       G. Schmidt, „Neues Material zur österreichischen Buchmalerei der Spätgotik in slowakischen Handschriften”, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 18 (1964), 34–40.

Schnell (1998)                                           B. Schnell, „Zur Überlieferung der lateinisch-deutschen Vokabulare im spätmittelalterlichen Schlesien. Die ‘Vokabulariengruppe Abba-Avis-Abbreviare’”, in Studien zu Forschungsproblemen der deutschen Literatur in Mittel- und Osteuropa, ed. Carola L. Gottzmann, Petra Hörner, Frankfurt am Main, 1998, pp. 133-147.

Schnell (1999/2004)                               B. Schnell, „Vokabulariengruppe Abba – Avis – Abbreviare”, in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, ed. W. Stammler, B. Wachinger et al., Berlin/New York, vol. 10, 1999, coll. 491-93, vol. 11 (2004), col. 1638.

Schnell/Peuntner (1984)                      B. Schnell, T. Peuntner, Büchlein von der Liebhabung Gottes. Edition und Untersuchungen [MTU 81], München, 1984.

Schröder (1939)                                       Edward Schröder, „Aus der Buchgeschichte der sog. ‘Goldenen Schmiede’”, Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Klasse, N.F. Fachgruppe IV, 2.9 (1939), 163-172.

Schuller (1933-1936)                             G. A. Schuller, „Die älteren Handschriftenbände des Baron-Brukenthalischen-Museums”, Mitteilungen aus dem Baron-Brukenthalischen-Museum 3 (1933), 13-32; 4 (1934), 16-36; 5 (1935), 43-49; 6 (1936), 22-31.

Schuller-Juckes (2009)                          Michaela Schuller-Juckes, Ulrich Schreier und seine Werkstatt. Buchmalerei und Einbandkunst in Salzburg, Wien und Bratislava im späten Mittelalter, unpublished PhD, Viena, 2009.

Schullerus (1894)                                    A. Schullerus, recenzie la Seraphin (1894), Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 18 (1895), 39-43.

Schullerus (1895)                                    A. Schullerus, „Zum Kronstädter lateinisch-deutschen Glossar”, Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 18 (1895), 65-68.

Schullerus (1907)                                    A. Schullerus, „Prolegomena zu einer Geschichte der deutschen Schriftsprache in Siebenbürgen”, Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 34 (1907), 408-425

Schullerus (1923)                                    A. Schullerus, „Das Mediascher Predigtbuch”, Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 41 (1923), 5-160.

Schullerus (1998)                                    G. Schullerus, „700 Jahre Schäßburger Klosterkirche”, Schäßburger Nachrichten 5.9 (1998), 7-11.

Sebestyén-Spielmann (1995)             M. Sebestyén-Spielmann, „‘Teleki-Bolyai’ Library Târgu Mureș”, Transylvanian Review 4 (1995), 103-11.

Šedivý (2007)                                            J. Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel, Bratislava, 2007.

Seiwert (1874)                                          G. Seiwert, „Das älteste Hermannstädter Kirchenbuch”, Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 11 (1874), 323-410.

Selecká (1974)                                         E. Selecká, Stredoveká levočska knižnica, Martin, 1974.

Selecká (1974)                                          Eva Selecká, Stredoveká levočska knižnica, Martin, 1974.

Selecká Mârza (1997)                           E. Selecká Mârza, A középkori lőcsei könyvtár, szerkeszti Monok Istvan (= Olvasmánytörténeti Dolgozatok VII), Szeged: Scriptum, 1997.

Selecká Mârza (1997)                           Eva Selecká Mârza, A középkori lőcsei könyvtár, szerkeszti Monok Istvan (= Olvasmánytörténeti Dolgozatok VII), Szeged: Scriptum, 1997.

Seprődi (1974)                                          J. Seprődi, „A Kájoni-kódex irodalom- s zenetörténeti adalékai”, in Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése, București, 1974, pp. 187-252.

Seraphin (1894)                                       F. W. Seraphin, „Ein Kronstädter lateinisch-deutsches Glossar aus dem XV. Jahrhundert”, Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 26 (1894), 60-132.

Seraphin (1901)                                       F. W. Seraphin, „Eine Kronstädter Handschrift des Jacobus de Voragine”, Programm des evangelischen Gymnasiums A. B. zu Kronstadt 1901, 3-14 and MS facsimile

Shaw (1981a)                                            Frank Shaw (ed.), Karl der Große und die schottischen Heiligen. Nach der Handschrift Harley 3971 der Britischen Bibliothek, Berlin, 1981.

Shaw (1981b)                                            Frank Shaw, „Zu drei mittelhochdeutschen Chronikhandschriften im Besitze des Batthyaneums”, Apulum s. n. 19 (1981), 165-176.

Shaw (1986)                                              Frank Shaw, „Alba Iulia I.115: Fragment einer universalhistorischen Augsburger Stadtchronik“, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 108 (1986), 212-23.

Shrader (1979)                                         Charles R. Shrader, „A Handlist of Extant Manuscripts Containing the De re militari of Flavius Vegetius Renatus”, in Scriptorium 32 (1979), 280-305.

Sienerth (1984)                                        Stefan Sienerth, Geschichte der siebenbürgisch-deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zum Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts, Cluj, 1984.

Simonescu (1972)                                   Dan Simonescu, Codex Aureus, București, Meridiane, 1972.

Simonescu (1975)                                   Dan Simonescu, Codex Burgundus, București, Meridiane, 1975.

Sopko (1982)                                            J. Sopko, Stedoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumunsku/ Codices latini medii aevi qui olim in bibliothecis Slovaciae asservabantur et nunc in Hungaria et Romania asservantur, Bratislava, 1982.

Sprawozdanie (1919)                             W. Baran, J. Dąbrowski, J. Łosi, J. Ptaśnik, S. Zachorowski, Sprawozdanie z poszukiván na Węgrech dokonanych z ramienia Akademii umiejęetnosci, Cracovia, 1919.

Steckelberg (1998)                                 U. Steckelberg, Hadamars von Laber ‘Jagd’. Untersuchungen zu Überlieferung, Textstruktur und allegorischen Sinnbildungsverfahren (Hermaea N.F. 79), Tübingen, 1998.

Steer (1981)                                              Georg Steer, Hugo Ripelin von Straßburg. Zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des ‘Compendium theologicae veritatis’ im deutschen Spätmittelalter, Tübingen, 1981.

Stegmüller (1947)                                   F. Stegmüller, Repertorium commentariorum in Sententias Petri Lombardi, Würzburg, 1947.

Stejskal (1878)                                          K. Stejskal, „Zu Hadamar von Laber”, Zeitschrift für deutsches Altertum 22 (1878), 263-299.

Stejskal (1880)                                         Hadamars von Laber Jagd, ed. K. Stejksal, Wien, 1880.

Sturdza (1905)                                          D. A. Sturdza, Comunicare despre ms. București, BAR. lat. 2, Analele Academiei Române (Desbaterile), ser. II, 27 (1904-1905), 168-69.

Szabó (1942)                                             Apor-kódex (Codices Hungarici II), ed. Szabó Dénes, Cluj, 1942.

Szabó (1994)                                             Cs. T. Szabó, „Előkészületben a Döbrentei-kódex új kiadása”, Erdélyi Múzeum 56 (1994), 65-9.

Szendrei (1981)                                        Janka Szendrei, A magyar középkor hangjegyes forrásai, Budapesta, 1981.

Szentiványi (1911)                                  R. Szentiványi, „Adatok a magyarországi latin szókincshez”, Erdélyi Muzeum 27 (1911), 306.

Szentiványi (1912)                                  R. Szentiványi „Der Codex aureus von Lorsch, jetzt in Gyulafehérvár”, in Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige s. n. 2 (1912), 131-51.

Szentiványi (1913)                                  R. Szentiványi, „A gyulafehérvári glosszák forrásához”, Közművelődés, 18 ian. 1913.

Szentiványi (1915)                                  R. Szentiványi, „Ein Lukasevangelium aus dem IX. Jahrhundert”, Studien und Mitteilungen des Benediktinerordens und seiner Zweige, s. n. 5 (1915), 378-402.

Szentiványi (1946)                                  R. Szentiványi, Történelmi dolgozatok, Szeged, 1946.

Szentiványi (1958)                                  R. Szentiványi, Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyanyanae, ed. 4, Szeged, 1958.

Szigeti (1970)                                            Kilián Szigeti, ‘Két középkori erdélyi Graduale eredetének kérdése’, Magyar Könyvszemle 86 (1970), 165-72.

Szóvak (2012)                         Kornél Szovák, ‘Funktion und Formen der Formelbüche im mittelalterlichen Ungarn’, in Les formulaires: Compilation et circulation des modèles d’actes dans l’Europe médiévale et moderne. XIIIe congrès de la Commission internationale de diplomatique (Paris, 3-4 septembre 2012), ed. O. Guyotjeannin, L. Morelle, S. P. Scalfati (http://elec.enc.sorbonne.fr/cid2012/part20).

Șorban (1997)                                           E. M. Șorban, „Cantus-Planus-Handschriften aus dem mittelalterlichen Siebenbürgen”, in Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa, ed. Helmut Loos, Sankt Augustin, 1997, pp. 467-72.

Şorban (2000)                                          E. M. Șorban, Muzica gregoriană în Transilvania medievală, diss. Academia de Muzică ‘G. Dima’, Cluj, 2000.

Tóth (2010)                                                Zs. Tóth, „Az Apor-kódex restaurálása (2009-2010), Acta Siculica 4 (2010) 33-72.

Vargha (1919)                                          D. Vargha, „A Döbrentei kódex mint Halábori Bertalan pap írása”, A Szent István-Akadémia Értesítő 4 (1919), 20-46.

Vargha (1921)                                          Damján Vargha, „A gyulafehérvari Batthyaneum viszonya a magyar kódex-irodalomhoz”, A Szent István Akadémia értesítője 6 (1921).

Varjú (1899)                                              E. Varjú, A gyulafejérvári Batthyány-Könyvtár, Budapesta, 1899; inițial în Magyar Könyvszemle s.n. 7 (1899), 134-75, 209-43, 329-45.

Varjú (1899a)                                            E. Varjú, „A gyulafejérvári kódex”, Akadémiai Értesítő 10 (1899), 16-25.

Vătășianu (1974)                                     V. Vătășianu, „Betrachtungen über den Figurenschmuck der Ada-Handschriften”, in Revue roumaine d’histoire de l’art. Beaux Arts 11 (1974), 59-83.

Verweij (2006)                                          M. Verweij, „The Manuscript Transmission of the Summa de virtutibus by Guillielmus Peraldus. A Preliminary Survey of Manuscripts”, Medioevo 31 (2006), 103-296.

Veszely (1861)                                          K. Veszely, Gjulafejérvári füzetek I, Cluj, 1861.

Villa (1992)                                                C. Villa, ‘I manoscritti di Orazio. I’, Aevum 66 (1992), 95-135.

Volf (1879-81)                                          Apor-codex (Magyar Nyelvemléktár VIII), ed. G. Volf, Budapesta, 1879-1881.

Volf (1884)                                                 G. Volf, Döbrentei codex (Nyelvemléktár XII), Budapesta, 1884.

von Kries (1984)                                       F. W. von Kries, „Zur Überlieferung des ‘Welschen Gasts’ Thomasins von Zerclaere”, Zeitschrift für deutsches Altertum 113 (1984), 111-131.

Ward (2006)                                              J. O. Ward, ‘Catena Glosses on the De inventione of Cicero and the Pseudo-Ciceronian Rhetorica ad Herennium from the Eleventh and Twelfth Centuries’, in The Rhetoric of Cicero in Its Medieval and Early Renaissance Commentary Tradition, ed. V. Cox, J. O. Ward, Leiden/ Boston, 2006, 70-76.

Weitemeier (2006)                                 B. Weitemeier (ed.), Visiones Georgii. Untersuchung mit synoptischer Edition der Übersetzung und Redaktion C, Berlin, 2006.

Williams-Krapp (1986)                          W. Williams-Krapp, Die deutschen und niederländischen Legendare des Mittelalters. Studien zu ihrer Überlieferungs-, Text- und Wirkungsgeschichte [Texte und Textgeschichte 20], Tübingen, 1986.

Winter-Stănescu (1976)                       U. Winter, H. Stănescu, „Ein neuentdecktes Fragment aus dem Welschen Gast des Thomasin von Zerklaere”, Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 97 (1976), 291-298.

Wittstock (1872)                                     H. Wittstock, „Ein Marienlied”, Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 10 (1872), 161-63, 474.

Wittstock (1995)                                     J. Wittstock, „Altes deutsches Schrifttum im ‘Batthyaneum’ von Karlsburg/ Alba Iulia”, Forschungen zur Volks- und Landeskunde 38 (1995), 75-83.

Wittstock (1997)                                     J. Wittstock, „Anfänge deutscher Dichtung. Religiöse Kodizes, Versdichtungen, Inschriften”, in Die deutsche Literatur Siebenbürgens. Von den Anfängen bis 1848, vol. I. Mittelalter, Humanismus und Barock, ed. J. Wittstock, S. Sienerth, München, 1997, pp. 99-106.

Wolf (1995)                                               J. Wolf, „Die Augsburger Stadt-Weltchronik Konrad Bollstatters“, in Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben, 87 (1995), 13-38.

Wolf (1996)                                               J. Wolf, „Konrad Bollstatter und die Augsburger Geschichtsschreibung. Die letzte Schaffensperiode“, in Zeitschrift für deutsches Altertum 125 (1996), 51-86.

Wolf (1997)                                               J. Wolf, Die Sächsische Weltchronik im Spiegel ihrer Handschriften. Überlieferung, Textentwicklung, Rezeption, München, 1997.

Zumkeller (1966)                                     A. Zumkeller OSA, Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in mitteleuropäischen Bibliotheken, Würzburg, Augustinus-Verlag, 1966.

 

[1] Cifrele trimit la numărul de catalog, nu de pagină.

[2] Fila este deplasată între ff. 12-13.

[3] Sunt incluse și filele de hârtie intercalate în sec. XVIII, pe care este recopiat textul medieval, numerotate în manuscris.

[4] Notă, f. 2r: ‘Anno 1657… numerantur in hoc libro folia 393…’.

[5] Substituit azi de un exemplar facsimil contemporan.

Comments are closed.