Elena Maria Șorban is a reader in medieval musicology and Gregorian musical palaeography at the „G. Dima” Music Academy in Cluj. She studied in Cluj, Bucharest, Budapest, Erlangen-Nürnberg and Madeira. She wrote a PhD on Gregorian music in medieval Transylvania (Cluj, 2001). Her publications include: Muzica veche. O istorie concentrată, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014; Muzică şi paleografie gregoriană, MediaMusica, Cluj-Napoca, 2007; VIGILIALE, MDVIIMonumeta et transcripta (Izvoare ale muzicii românești XIV), Editura Muzicală, Bucureşti, 1986. Personal pages: http://muzicieni.cimec.ro/Elena-Maria-Sorban.html

https://amgd.academia.edu/ElenaMariaSorban