Centrul CODEX oferă bibliotecarilor, conservatorilor și muzeografilor care se ocupă de colecții speciale un curs de perfecționare în istoria cărții medievale, paleografie latină și codicologie.

În data de 24 octombrie 2016, Adrian Papahagi a prezentat la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia o prelegere despre conservarea, restaurarea, digitalizarea și valorificarea manuscriselor medievale, intitulată „Cura codicum”. Prelegerea a fost urmată de aplicații practice și demonstrații privind diverse aspecte codicologice.