TE 290

Vocabular codicologic și

Census al manuscriselor medievale

în scriere latină din România

 

A. Scurtă descriere a proiectului

Proiectul, finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) dorește să elaboreze instrumentele esențiale pentru studiul manuscriselor medievale care se găsesc în colecțiile din România.

Primul instrument este versiunea în limba română a Vocabularului codicologic, un glosar exhaustiv al terminologiei manuscrisului, de la legătură la paginare sau decorație. Acest instrument este destinat comunit����ții științifice din România: cercetătorilor în domeniile istoriei, filologiei, filozofiei sau istoriei artei, dar și bibliotecarilor și restauratorilor. Vocabularul românesc urmează recomandările formulate de Comité International de Paléographie Latine (CIPL), și a apărut în anul 2013 la Editura Academiei Române.

A doua parte a proiectului o constituie Censusul manuscriselor medievale occidentale din colecțiile românești (în cursde publicare la editura Polirom). Acesta indexează locul de conservare și cota manuscriselor, o descriere sumară (scriere, tip de legătură, suport, număr de foi, decorație, proveniență, origine, dată), și o scurtă prezentare a conținutului: identificarea textului, incipit și explicit cu numărul paginii. Acest al doilea instrument, util tuturor categoriilor de cercetători din domeniul umanist, vine să umple o lipsă regretabilă care făcea imposibilă cercetarea sau măsurile de protecție a patrimoniului. Censusul va oferi astfel, pentru prima dată, o imagine clară asupra numărului, tipurilor, datelor și importanței artistice a tuturor manuscriselor occidentale din România. Realizarea sa presupune o cercetare bibliografică și de teren exhaustivă. Ulterior, ne dorim ca acest Census să reprezinte punctul de plecare al unui catalog complet al manuscriselor din România, cu descrieri complexe, dublat de o bază de date online cuprinzând facsimile ale manuscriselor.

B. Progres (septembrie 2013)

B1. Cercetare încheiată

Vocabularul codicologic a fost finalizat și publicat la începutul anului 2003; referință: Adrian Papahagi (coord.), Vocabularul cărții manuscrise, București: Editura Academiei Române, 2013, ISBN: 978-973-27-2297-8. Cuprinsul și prefața volumului pot fi consultate AICI.

O notă de semnalare în franceză este în curs de publicare în Revista Chora 11 (2013), unde echipa noastră deține rubrica permanentă Codicologica. Varianta trimisă spre publicare poate fi descărcată AICI.

În cursul proiectului, membrii echipei au mai publicat:

 1. Adrian Papahagi, ‘Un manuscris italian inedit al Bibliotecii Batthyaneum’, Apulum 47 (2010), 611-28 (BDI: CEEOL).
 2. Andreea Mârza, ‘Însemnări de proprietate pe lucrările lui Enea Silvio Piccolomini de secol XVI-XVIII aflate în biblioteci din Cluj-Napoca şi Alba Iulia’, Transilvania 11-12 (2010), 49-61 (BDI: CEEOL).
 3. Adrian Papahagi, ‘An Anglo-Saxon Palimpsest from Fleury: Orléans, Bibliothèque Municipale MS 342 (290)’, in Palimpsests and the Literary Imagination of Medieval England, ed. by L. Carruthers, R. Chai-Elsholz, and T. Silec, New York: Palgrave Macmillan, 2011, 21-33.
 4. Adrian Papahagi, Adinel Dincă, ‘Latin Palaeography and Codicology in Romania’, in Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798), ed. by Doina Biro Hendre, Bucharest: Ed. Bibliotecii Naționale a României, 2011, 89-108.
 5. Andreea Mârza, ‘Antonio Roselli și tratatul De ieiuniis in Biblioteca Batthyaneum’, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Theologia Catholica, 56 (2011), 45-54.
 6. Andreea Mârza, ‘Fragmente de scrisori piccolominiene. Manuscris din secolul al XV-lea aflat în custodia Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia’, Apulum 48 (2011), p. 157-69 (BDI: CEEOL).
 7. Adinel Dincă, ‘Datarea manuscriselor medievale latinești. Evaluări metodologice’, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, Cluj-Napoca. Series Historica, 50 (2011), 295-306.
 8. Adrian Papahagi, ‘Libro de moralites: Volgarizzamenti inediti in un manoscritto del secolo XV (Alba Iulia, Biblioteca Batthyaneum, Ms. II.106)’, în Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologice 86 (2012), 783-98. (ISI)
 9. Adrian Papahagi, Bogdan Burtea, ‘An Ethiopian Magical Manuscript at the University Library of Cluj, Romania (BCU, MS 681)’, în International Journal of African Historical Studies 45 (2012), 103-111. (ISI)
 10. Andreea Mârza, ‘Fragment din Bula Ezechielis prophete (22 octombrie 1463) pe un pergament din fondurile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia’, Apulum. Series Historia & Patrimonium 49 (2012), 247-57 (BDI: CEEOL).
 11. Adrian Papahagi,  ‘Manuscrisele medievale occidentale ale Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj’, in Revista română de istorie a cărții 9 (2013), 32-46.

Articole în curs de apariție:

 1. Andreea Mârza, ‘Implicații a doi umaniști europeni, Enea Silvio Piccolomini și Nicolaus Olahus, în acțiunile antiotomane’, Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, Cluj-Napoca. Series Historica, 52 (2013).
 2. Adinel Dincă, ‘Rechtsgeschichte Siebenbürgens im Mittelalter: Neuere Handschriftenfunde’, Transylvanian Review 22 (2013).
 3. Adinel Dincă, �����Who Read Thomas Aquinas in Medieval Transylvania? A Bookhistorical View’, Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales 11 (2013).
 4. Adinel Ciprian Dincă, ‘Ergänzungen zur Rechtsgeschichte Siebenbürgens im Mittelalter: Octavo Cod. Ms. 152, München-Universitätsbibliothek’, Transylvanian Review 23 (2014).

Membrii echipei au participat la următoarele conferințe:

 1. Adrian Papahagi: Les livres des dioc����ses médiévaux de Cenad, Oradea et Transylvanie entre matérialité et immatérialité, conf. internațională Matérialités et immatérialité de l’église au Moyen Age, 22-23 oct. 2010, New Europe College, București/ Laboratoire IRHIS (Institut de Recherches en Histoire du septentrion)-UMR 8529, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3.
 2. Adinel Dincă: Libri inutiles: despre soarta cărţii medievale în Transilvania premodernă, 22 noi. 2010, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bariţiu”, conf. internațională „Principatul Transilvaniei între mărire şi decădere”.
 3. Adinel Dincă: Texte filosofice în manuscrise medievale occidentale din România, 30 noi. 2010, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, conferințele Centrului de Filosofie Antică şi Medievală.
 4. Adrian Papahagi: De la tăblița cerată la tableta electronică, 1 oct. 2011, Biblioteca Academiei Române, în cadrul festivalului Noaptea bibliotecilor.
 5. Adinel Dincă: Dating and Localizing Medieval Latin Manuscripts in Romania. Roma, 25-27 noi. 2011, conf. internațională „Methods, Means and Aims in Socio-Humanities”
 6. Adinel Dincă: Cultura librară ��������n Transilvania medievală (sec. al XV-lea), 23-24 Mar. 2012, Alba Iulia, conf. internațională ���Transilvania în secolele XIII-XVI. Aspecte ale constituirii și consolidării identității regionale”.
 7. Adinel Dinc��: Bedeutung und Restaurierung der Codices-Sammlung der Heltauer Kirche, 7-8 sep. 2012, Heidelberg/Gundelsheim, conf. internațională „Siebenbürgen – eine Forschungslandschaft. 50 Jahre Arbeitskreis für Siebenb����������rgische Landeskunde. 47. Jahrestagung 2012”.
 8. Adinel Dincă:  a prezentat la Cisnădie rezultatele unui proiect de cercetare și restaurare a manuscriselor parohiei evanghelice din acest oraș, 27 mai 2013.
 9. Adinel Dincă:  ‘Liber de causis’ and its Latin Commentaries. Methodological Considerations about an Inventory of the Manuscript Tradition, Paris, CNRS, 5 iun. 2013.

B2. În curs

La ora actuală, echipa centrului CODEX a predat Editurii Polirom volumul Manuscrisele Medievale Occidentale din Rom��nia. Census. Acesta este în curs de editare și va fi disponibil în versiune electronică pe acest site. O descriere preliminară a proiectului poate fi găsit���� AICI. Lista manuscriselor descrise este disponibilă AICI.

Manuscrisele medievale occidentale

Contribuții în curs de apariție în 2013/2014:

 1. Adrian Papahagi, ‘Le Vocabulaire codicologique en roumain���, Chora 11 (2013).
 2. Adrian Papahagi, ‘In the Margins of the Predestination Controversy. The Manuscript Context of the Hincmar Mock Epitaph���, în The Catholic Historical Review, 2014. (ISI)

 C. Echipa proiectului

Dr Adrian Papahagi, director al proiectului, a studiat filologia germanică și clasică la Universitatea “Babeș-Bolyai��������������������������� din Cluj (1994-1998); este titularul unui master și al unui doctorat (summa cum laude) în studii medievale la Sorbona (Universitatea Paris IV). Pe perioada studiilor masterale, a fost bursier al statului francez la Ecole Normale Supérieure-Rue d’Ulm (1997-1999), iar în timpul doctoratului, bursier la University of Oxford. După teza de doctorat (sus